Gemeentenieuws Landerd week 36 2012

 • Published on
  13-Mar-2016

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gemeentenieuws Landerd week 36 2012

Transcript

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 7 s ep t embe r 20 12 1 1

  Gemeentelijke informatieGemeentehuis Landerd

  Kerkstraat 39, 5411 EA ZeelandPostadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

  T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

  OpeningstijdenAlle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van

  09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder).Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve metde sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligings-

  voorschriften.

  Openingstijden burgerzakenMaandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van

  09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

  Telefonische bereikbaarheidMaandag, woensdag en donderdag van

  08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uurDinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uurVrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

  RaadhuisPastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk

  In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

  Gemeentewerf

  Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

  Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

  Schaijk- Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15- Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3- Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21- Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a- Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8- De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11- Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44- Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6- Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56- Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1- Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3

  Zeeland- Basisschool t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16- Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a- Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex- De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37- Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32- Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35- Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14- Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3- Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen - openingstijden receptie, tel. 0486-451458)- Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5- Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur)

  Reek- Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20- Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35- Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

  Locaties AED Landerd

  Zeelandse scholen en verenigingen bundelen hun krachten

  De gemeente Landerd is gestart met de uitvoering van groot onderhoud aan asfaltfietspaden. Als gevolg hiervan wordt het doorgaande verkeer, in verband met diverse werkzaamheden, plaatselijk gehinderd.

  Op 27 augustus is gestart met de werkzaamheden aan de Zeeland-sedreef, Schaijkseweg en Boe-kelsedijk. Vervolgens worden de fietspaden langs Verbindingsweg, Langenboomseweg, Graspeel, Millsebaan, Corridorweg, Mgr. Suijsstraat, Schaijksestraat, Haag-straat en Pastoor van Winkel-straat gerepareerd. Aansluitend vinden asfaltreparaties aan de voetpaden in het Moesbos en Hertenpark te Schaijk plaats.

  De werkzaamheden zullen naar verwachting tot en met 5 oktober 2012 duren. De uitvoering van de hierboven genoemde werkzaamhe-den kan door weersomstandigheden enigszins worden aangepast.Het werk wordt uitgevoerd door Ballast Nedam Infra Zuid Oost B.V. uit Eindhoven. Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werk-zaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de uitvoerder, de heer J. van Gils tel. 06 - 53480701 van Ballast Nedam Infra B.V.

  Wilt u meer weten over werkzaamheden aan de bovenstaande wegen dan kunt u contact opnemen met de heer H. van Herpen van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd, tel. 0486 - 458111.

  Afgelopen maandag, 3 september, heeft er een bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden in De Garf in Zeeland. Op deze avond werd namelijk het startsein gegeven voor een unieke samenwerking tussen de Zeelandse basisscholen en verenigin-gen waarbij het Zeelandse kind centraal staat.

  De avond werd geopend door Burgemeester Doorn. Ze gaf in haar openingswoordje aan bijzonder gecharmeerd te zijn van het initiatief dat is opgezet door de pedagogische commissie van voetbalvereniging Festilent, basisschool Vlasgaard, basisschool de Wizzert en Centrum voor Jeugd en gezin (CJG). De genoemde initiatiefgroep is ongeveer een jaar geleden met elkaar om de tafel gaan zitten met als onderwerp: hoe kunnen we de omgang met de Zeelandse basisschoolkinderen op elkaar afstemmen? Dit heeft geleid tot een mooie samenwerking tus-sen bovenstaande partijen, ondersteund door de gemeente Landerd.

  Er is een convenant opgesteld met als doel een klimaat te creren waarbij kinderen en volwassenen op een verantwoordelijke, respect-volle en veilige manier met elkaar omgaan. Afspreken en aanspreken is een belangrijk speerpunt. Door dit convenant hoopt men een groter draagvlak te creren, waardoor er meer betrokkenheid en ver-binding ontstaat voor de Zeelandse basisschoolkinderen.

  De andere verenigingen en organisaties die te maken hebben met de Zeelandse jeugd zijn eerder dit jaar tijdens een bijeenkomst ingelicht over dit convenant en kregen de vraag mee om zich ook aan te sluiten. De initiatiefgroep is bijzonder verheugd met het aantal deelnemers die dit convenant ondertekend hebben op 3 september, te weten: Kinderopvang Zeeland, Kinderopvang Kiobra, Basisscholen Vlasgaard, de Wizzert en het Oventje, Jongerenevents Hoischurke, Stichting Jeugd Belangen, Muziekvereniging Zeelandia, Volleybalclub Detac, Tennisvereniging Set 77, en Voetbalvereniging Festilent. Mochten er verenigingen zijn die alsnog willen aansluiten bij de groep pedago-gisch convenant Zeeland dan is dat altijd mogelijk door een mail te sturen naar convenantzeeland@gmail.com.

  Help Brabant naar nul verkeersdoden

  Met een interactieve publiekscampagne roepen de provincie Noord-Brabant en tientallen organisaties Brabanders op om zelf in actie te komen om het aantal verkeersdoden in Brabant terug te brengen. De campagne NUL verkeersdoden Brabant zet aan om mensen bewust te maken van hun eigen gedrag in het verkeer. Gedeputeerde Ruud van Heugten lanceerde vandaag het online platform www.nulverkeersdodenbrabant.nl. Aan de campagne werken overheden, bedrijven, scholen en organisaties in Brabant mee.

  Van Heugten: Jaarlijks vallen er in Brabant 120 verkeersdoden. Dat zijn er 120 teveel. Deze verkeersslachtoffers vallen met name onder fietsers, ouderen en jonge bestuurders. Ik geloof er in dat we dit tij kunnen keren. Maar alleen als iedereen zich zelf bewust is van zijn of haar gedrag in het verkeer. Hoe hard rij ik? Zit er goed licht op mijn fiets? Is het echt nodig om te bellen of te sms-en in het verkeer? We moeten onszelf de vraag stellen: Wat kan ik doen aan een veiliger verkeer? Daar hebben we allemaal een rol in en met deze campagne willen we mensen daarvan bewust maken.

  Online platformHart van de campagne is het online platform www.nulverkeersdoden-brabant.nl. Daarop kan iedereen zelf acties plaatsen die gericht zijn op een verkeersveiliger Brabant. Daarnaast wordt gedurende een aantal weken een commercial uitgezonden om mensen bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer. Van Heugten: Nadat we het bewustzijn van mensen hebben vergroot, roepen we ze op in actie te komen. Er zijn legio goede en eenvoudig uitvoerbare ideen die bijdragen aan een veiliger Brabant. Denk aan een fietsverlichtingsactie op lagere scholen of een logistiek vervoerder die al zijn medewerkers een oogtest aan-biedt. Zo eenvoudig kan het zijn. Goede acties zijn eenvoudig op het platform te plaatsen. Door erop te stemmen ontstaat een top 5. De beste acties worden beloond tijdens de actiedag op 3 november.

  AmbassadeursDe campagne Help Brabant terug naar 0 verkeersdoden wordt on-dersteund door zes wethouders afkomstig uit alle regios van Brabant. Zij zijn als campagne-ambassadeur aanjager en initiator van extra acties binnen hun eigen regio. De ambassadeurs benaderen bedrijven, scholen en andere organisaties om in actie te komen. De campagne loopt voor-lopig drie jaar. Elk jaar ligt de focus ligt op de grootste risicogroepen onder verkeers-slachtoffers. In 2013 staan fietsers centraal, in 2014 jonge bestuurders en in 2015 ouderen.

  Onderhoudswerkzaamheden asfalt-fietspaden

  V.l.n.r.: Saskia de Waal (Festilent), Constance Janssen (CJG), Jacqueline Pluk (Festilent), Hans Leenders (Basisschool Vlasgaard), Burgemeester Doorn, Maud Trausel (Basisschool De Wizzert).

  Aan het einde van de avond werd de datum bekend gemaakt voor de volgende bijeenkomst waarin de deelnemers van het convenant inhou-delijk aan de slag gaan. Want uiteindelijk ontstaat het pad door het te gaan lopen met elkaar.

 • 1 2 g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 7 s ep t embe r 20 12

  Portefeuilleverdeling

  Burgemeester Doorn:algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid,personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financin, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoerWethouder H. van Dongen (CDA):VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

  Afspraken met de burgemeester en wethoudersU kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid.

  In de Wmo adviesraad hebben zitting:De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736

  Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket.

  Aanzet (algemeen maatschappelijk werk)Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen psychosociale problemen. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt:Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur.Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur.

  Advies en steunpunt huiselijk geweldAdvies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord:tel. 0900-1262626.

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG)Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en op-voeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inloop-punten van het CJG. De openingstijden van de inlooppuntenzijn:Schaijk: Netjeshof 1a,maandag van 09 tot 12 uur.Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl

  Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcordinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis.

  Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veelinformatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids Ouder worden in gemeente Landerd en www.rigom.nl.

  RIGOM (Regionale Instelling Gecordineerd Ouderenwerk Maasland)voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plus-sers, tel. 0412-653232.BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751.De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585.Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nlPersoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden.Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en onder-steuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg ver-lenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.Zorgcoperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl

  Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gym-zaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111.

  Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren)Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd.

  Wat is een noodgeval buiten kantooruren:- rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen u...