Gemeentenieuws Landerd week 36 2012

 • Published on
  13-Mar-2016

 • View
  216

 • Download
  3

DESCRIPTION

Gemeentenieuws Landerd week 36 2012

Transcript

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 7 s ep t embe r 20 12 1 1

  Gemeentelijke informatieGemeentehuis Landerd

  Kerkstraat 39, 5411 EA ZeelandPostadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

  T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

  OpeningstijdenAlle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van

  09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder).Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve metde sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligings-

  voorschriften.

  Openingstijden burgerzakenMaandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van

  09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

  Telefonische bereikbaarheidMaandag, woensdag en donderdag van

  08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uurDinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uurVrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

  RaadhuisPastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk

  In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

  Gemeentewerf

  Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

  Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

  Schaijk- Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15- Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3- Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21- Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a- Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8- De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11- Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44- Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6- Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56- Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1- Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3

  Zeeland- Basisschool t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16- Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a- Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex- De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37- Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32- Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35- Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14- Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3- Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen - openingstijden receptie, tel. 0486-451458)- Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5- Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur)

  Reek- Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20- Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35- Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

  Locaties AED Landerd

  Zeelandse scholen en verenigingen bundelen hun krachten

  De gemeente Landerd is gestart met de uitvoering van groot onderhoud aan asfaltfietspaden. Als gevolg hiervan wordt het doorgaande verkeer, in verband met diverse werkzaamheden, plaatselijk gehinderd.

  Op 27 augustus is gestart met de werkzaamheden aan de Zeeland-sedreef, Schaijkseweg en Boe-kelsedijk. Vervolgens worden de fietspaden langs Verbindingsweg, Langenboomseweg, Graspeel, Millsebaan, Corridorweg, Mgr. Suijsstraat, Schaijksestraat, Haag-straat en Pastoor van Winkel-straat gerepareerd. Aansluitend vinden asfaltreparaties aan de voetpaden in het Moesbos en Hertenpark te Schaijk plaats.

  De werkzaamheden zullen naar verwachting tot en met 5 oktober 2012 duren. De uitvoering van de hierboven genoemde werkzaamhe-den kan door weersomstandigheden enigszins worden aangepast.Het werk wordt uitgevoerd door Ballast Nedam Infra Zuid Oost B.V. uit Eindhoven. Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werk-zaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de uitvoerder, de heer J. van Gils tel. 06 - 53480701 van Ballast Nedam Infra B.V.

  Wilt u meer weten over werkzaamheden aan de bovenstaande wegen dan kunt u contact opnemen met de heer H. van Herpen van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd, tel. 0486 - 458111.

  Afgelopen maandag, 3 september, heeft er een bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden in De Garf in Zeeland. Op deze avond werd namelijk het startsein gegeven voor een unieke samenwerking tussen de Zeelandse basisscholen en verenigin-gen waarbij het Zeelandse kind centraal staat.

  De avond werd geopend door Burgemeester Doorn. Ze gaf in haar openingswoordje aan bijzonder gecharmeerd te zijn van het initiatief dat is opgezet door de pedagogische commissie van voetbalvereniging Festilent, basisschool Vlasgaard, basisschool de Wizzert en Centrum voor Jeugd en gezin (CJG). De genoemde initiatiefgroep is ongeveer een jaar geleden met elkaar om de tafel gaan zitten met als onderwerp: hoe kunnen we de omgang met de Zeelandse basisschoolkinderen op elkaar afstemmen? Dit heeft geleid tot een mooie samenwerking tus-sen bovenstaande partijen, ondersteund door de gemeente Landerd.

  Er is een convenant opgesteld met als doel een klimaat te creren waarbij kinderen en volwassenen op een verantwoordelijke, respect-volle en veilige manier met elkaar omgaan. Afspreken en aanspreken is een belangrijk speerpunt. Door dit convenant hoopt men een groter draagvlak te creren, waardoor er meer betrokkenheid en ver-binding ontstaat voor de Zeelandse basisschoolkinderen.

  De andere verenigingen en organisaties die te maken hebben met de Zeelandse jeugd zijn eerder dit jaar tijdens een bijeenkomst ingelicht over dit convenant en kregen de vraag mee om zich ook aan te sluiten. De initiatiefgroep is bijzonder verheugd met het aantal deelnemers die dit convenant ondertekend hebben op 3 september, te weten: Kinderopvang Zeeland, Kinderopvang Kiobra, Basisscholen Vlasgaard, de Wizzert en het Oventje, Jongerenevents Hoischurke, Stichting Jeugd Belangen, Muziekvereniging Zeelandia, Volleybalclub Detac, Tennisvereniging Set 77, en Voetbalvereniging Festilent. Mochten er verenigingen zijn die alsnog willen aansluiten bij de groep pedago-gisch convenant Zeeland dan is dat altijd mogelijk door een mail te sturen naar convenantzeeland@gmail.com.

  Help Brabant naar nul verkeersdoden

  Met een interactieve publiekscampagne roepen de provincie Noord-Brabant en tientallen organisaties Brabanders op om zelf in actie te komen om het aantal verkeersdoden in Brabant terug te brengen. De campagne NUL verkeersdoden Brabant zet aan om mensen bewust te maken van hun eigen gedrag in het verkeer. Gedeputeerde Ruud van Heugten lanceerde vandaag het online platform www.nulverkeersdodenbrabant.nl. Aan de campagne werken overheden, bedrijven, scholen en organisaties in Brabant mee.

  Van Heugten: Jaarlijks vallen er in Brabant 120 verkeersdoden. Dat zijn er 120 teveel. Deze verkeersslachtoffers vallen met name onder fietsers, ouderen en jonge bestuurders. Ik geloof er in dat we dit tij kunnen keren. Maar alleen als iedereen zich zelf bewust is van zijn of haar gedrag in het verkeer. Hoe hard rij ik? Zit er goed licht op mijn fiets? Is het echt nodig om te bellen of te sms-en in het verkeer? We moeten onszelf de vraag stellen: Wat kan ik doen aan een veiliger verkeer? Daar hebben we allemaal een rol in en met deze campagne willen we mensen daarvan bewust maken.

  Online platformHart van de campagne is het online platform www.nulverkeersdoden-brabant.nl. Daarop kan iedereen zelf acties plaatsen die gericht zijn op een verkeersveiliger Brabant. Daarnaast wordt gedurende een aantal weken een commercial uitgezonden om mensen bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer. Van Heugten: Nadat we het bewustzijn van mensen hebben vergroot, roepen we ze op in actie te komen. Er zijn legio goede en eenvoudig uitvoerbare ideen die bijdragen aan een veiliger Brabant. Denk aan een fietsverlichtingsactie op lagere scholen of een logistiek vervoerder die al zijn medewerkers een oogtest aan-biedt. Zo eenvoudig kan het zijn. Goede acties zijn eenvoudig op het platform te plaatsen. Door erop te stemmen ontstaat een top 5. De beste acties worden beloond tijdens de actiedag op 3 november.

  AmbassadeursDe campagne Help Brabant terug naar 0 verkeersdoden wordt on-dersteund door zes wethouders afkomstig uit alle regios van Brabant. Zij zijn als campagne-ambassadeur aanjager en initiator van extra acties binnen hun eigen regio. De ambassadeurs benaderen bedrijven, scholen en andere organisaties om in actie te komen. De campagne loopt voor-lopig drie jaar. Elk jaar ligt de focus ligt op de grootste risicogroepen onder verkeers-slachtoffers. In 2013 staan fietsers centraal, in 2014 jonge bestuurders en in 2015 ouderen.

  Onderhoudswerkzaamheden asfalt-fietspaden

  V.l.n.r.: Saskia de Waal (Festilent), Constance Janssen (CJG), Jacqueline Pluk (Festilent), Hans Leenders (Basisschool Vlasgaard), Burgemeester Doorn, Maud Trausel (Basisschool De Wizzert).

  Aan het einde van de avond werd de datum bekend gemaakt voor de volgende bijeenkomst waarin de deelnemers van het convenant inhou-delijk aan de slag gaan. Want uiteindelijk ontstaat het pad door het te gaan lopen met elkaar.

 • 1 2 g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 7 s ep t embe r 20 12

  Portefeuilleverdeling

  Burgemeester Doorn:algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid,personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financin, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoerWethouder H. van Dongen (CDA):VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

  Afspraken met de burgemeester en wethoudersU kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid.

  In de Wmo adviesraad hebben zitting:De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736

  Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket.

  Aanzet (algemeen maatschappelijk werk)Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen psychosociale problemen. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt:Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur.Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur.

  Advies en steunpunt huiselijk geweldAdvies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord:tel. 0900-1262626.

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG)Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en op-voeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inloop-punten van het CJG. De openingstijden van de inlooppuntenzijn:Schaijk: Netjeshof 1a,maandag van 09 tot 12 uur.Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl

  Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcordinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis.

  Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veelinformatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids Ouder worden in gemeente Landerd en www.rigom.nl.

  RIGOM (Regionale Instelling Gecordineerd Ouderenwerk Maasland)voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plus-sers, tel. 0412-653232.BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751.De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585.Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nlPersoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden.Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en onder-steuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg ver-lenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.Zorgcoperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl

  Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gym-zaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111.

  Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren)Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd.

  Wat is een noodgeval buiten kantooruren:- rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt;- gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen;- kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd;- schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

  Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-BrabantPostbus 1039, 5200 BA s-HertogenboschEmail: marketing@regio-vvv.nl

  Meldpunt voor klachten en opmerkingenover wandelknooppunt-routes LanderdPlatform Toerisme Landerdp/a Postbus 28, 5374 ZG SchaijkEmail: info@toerismelanderd.nl

  Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland).Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

  112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

  Wegwijzer

  CommunicatieVoor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke paginas kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

  De reparatiebon heet vanaf heden:

  Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer

  Naam: .................................................................................................

  Adres: ................................................... Postcode: ...........................

  Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012

  Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats)

  Kleine reparatie aan wegen / paden ..........................................................................................................

  Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden .........................................................................................................

  Verstopte straatkolken .........................................................................................................

  Illegaal gestort vuil / zwerfvuil .........................................................................................................

  (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. .........................................................................................................

  Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen .........................................................................................................

  Aangereden straatlantaarn .........................................................................................................

  Iets anders, namelijk

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

  Dunningswerkzaamheden in het Reekse bos

  Cursus Omgaan met je puber

  De puberteit kan een roerige fase zijn in de ontwikkeling van kinderen naar volwassenheid. Veel ouders hebben behoefte aan informatie en advies als hun kind in de puberteit komt. Een groepsgericht aanbod voorziet in die behoefte. Enerzijds omdat ouders hun kennis en vaardigheden kunnen uitbrei-den, maar ook omdat ze steun en herkenning vinden bij andere ouders.

  De cursus voor ouders over opvoeden in de puberteit bestaat uit zes groepsbijeenkomsten met eventueel twee extra bijeenkomsten. De cursus wordt gegeven op 3, 10, 17, 24 en 31 oktober en 7 november 2012 van 19.30 tot 21.30 uur in Centrum Jeugd en Gezin, Netjeshof 1a, Schaijk. De twee eventuele extra bijeenkomsten vinden plaats op 14 en 21 november 2012.

  De uitvoering wordt verzorgd door Centrum Jeugd en Gezin in opdracht van de gemeente Landerd. Deelname aan de cursus is gratis!

  Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin, tel. 0800-2540000 of per e-mail info@cjggeeftantwoord.nl.

  De gemeente Landerd is gestart met de uitvoering van groot onderhoud aan asfaltfietspaden. Als gevolg hiervan wordt het doorgaande verkeer, in verband met diverse werkzaamheden, plaatselijk gehinderd.

  Op 27 augustus is gestart met de werkzaamheden aan de Zeelandse-dreef, Schaijkseweg en Boekelsedijk. Vervolgens worden de fietspaden langs Verbindingsweg, Langenboomseweg, Graspeel, Millsebaan, Corridorweg, Mgr. Suijsstraat, Schaijksestraat, Haagstraat en Pastoor van Winkelstraat gerepareerd. Aansluitend vinden asfaltreparaties aan de voetpaden in het Moesbos en Hertenpark te Schaijk plaats.

  De werkzaamheden zullen naar verwachting tot en met 5 oktober 2012 duren. De uitvoering van de hierboven genoemde werkzaamhe-den kan door weersomstandigheden enigszins worden aangepast.

  Het werk wordt uitgevoerd door Ballast Nedam Infra Zuid Oost B.V. uit Eindhoven. Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de uitvoerder, de heer J. van Gils, tel. 06-53480701 van Ballast Nedam Infra B.V.

  Wilt u meer weten over werk-zaamheden aan de bovenstaande wegen dan kunt u contact opne-men met de heer H. van Herpen van de afdeling Realisatie en Be-heer van de gemeente Landerd, tel. 0486 - 458111.

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 7 s ep t embe r 20 12 1 3

  Zo. 09-09-2012 van 10:00 tot 19:00 uurSurvival met paintball, in en om de bossen rond het INCA-terrein

  Stg. Jeugdbelangen ZeelandZo. 09-09-2012 van 08:30 tot 16:00 uur

  Carbootsale, Camping De MaashorstStg. Campingraad De Maashorst

  Zo. 09-09-2012 t/m za. 15-09-2012Collecte Prinses Beatrix Fonds

  Di. 11-09-2012Reparatie autoruitschade, Europaplein, Raypareer

  Za. 15-09-2012 van 15:00 tot 19:00 uur / 19:00 tot 01:00 uurRenie Jongerensociteit t Kulleke, Muziekavond

  Het Wapen van Reek, Nieuw Heijtmorgen 20, Stg. Renie t KullekeZa. 15-09-2012 van 22:00 tot 00:00 uur

  Kampvuur, De Louwstraat 26Personeelsvereniging Albert Heijn Supermarkt Schaijk

  Za. 15-09-2012 en zo. 16-09-2012Jeu-de-bouleswedstrijd, Weversweg 5Naturistenvereniging De Peelrand

  Zo. 16-08-2012 van 10:30 tot 19:00 uurFiets Mee, start en eindpunt Brand 32, MOV Zeeland

  Zo. 16-09-2012 t/m za. 22-09-2012Collecte Nierstichting Nederland

  Wo. 19-09-2012 van 10:00 tot 15:00 uurGroepswandeling, Begin- en eindpunt bij dorpshuis De Phoenix,

  Past. Van Winkelstraat 11, Samen op padZo. 23-09-2012 t/m za. 29-09-2012

  Collecte Fonds Verstandelijk GehandicaptenZo. 30-09-2012

  Veldtoertocht, bossen Schaijk, Trim- en Toerclub OssZo. 30-09-2012 t/m za. 06-10-2012

  Collecte Dieren-bescherming

  Activiteiten- enevenementenkalender

  Op maandag 17 september 2012 wordt van 13.45 uur tot ca. 15.15 uur in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5) de vergadering van de jeugdgemeenteraad van Landerd gehouden.

  De vergadering is openbaar dus iedereen die de vergadering wil bijwonen is van harte welkom. De vergadering wordt ook rechtstreeks uitgezonden door Landerd-TV; de uitzending wordt de volgende avond om 19 uur herhaald.

  Zoals bekend wordt de jeugdgemeenteraad bemenst door de twaalf jongens en meisjes van de Landerdse basisscholen die door de kinde-ren van de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen tot jeugdgemeente-raadslid zijn gekozen. De twaalf jeugdgemeenteraadsleden vergaderen onder voorzitterschap van de burgemeester. Ook de wethouders nemen deel aan de vergadering. Zij reageren op de onderwerpen die speciaal tot hun werk horen (officieel heet dat: tot hun portefeuille behoren).

  De (voorlopige) agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening door de voorzitter

  2. Spreekrecht voor het publiekDe mensen op de publieke tribune krijgen nu gelegenheid kort iets te-gen de jeugdgemeenteraad te zeggen. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

  3. Belofte Jeugdgemeenteraadsleden Voor de zomervakantie is op elk van de zes Landerdse basisscholen een nieuw jeugdgemeenteraadslid gekozen. Die zes kinderen nemen vandaag de plaats in van de jeugdgemeenteraadsleden waarvan we in de vorige vergadering afscheid genomen hebben.De volgende zes kinderen zijn gekozen: Coen van den Heuvel (De Re-genboog), Milan Siebers (Den Omgang), Nele van Uden (Vlasgaard), Jouke Verbruggen (Oventje), Tijn van Trier (Wizzert) en Jelle van Poppelen (Kreekl).Voordat de nieuwe Jeugdgemeenteraadsleden aan de slag kunnen moeten ze in het openbaar beloven dat ze hun best zullen doen. Dat gaat nu gebeuren. De voorzitter vraagt de nieuwe Jeugdgemeente-raadsleden te gaan staan. De voorzitter leest daarna de tekst van de belofte voor (de tekst is bijgevoegd) en de zes nieuwe Jeugdgemeente-raadsleden zeggen daarna n voor n: Ja, dat beloof ik!. Op het einde van de vergadering geeft de voorzitter iedereen gelegen-heid om de nieuwe Jeugdgemeenteraadsleden te feliciteren.

  4. Trekking naambriefjeIn de bokaal die voor de voorzitter staat is van elk jeugdgemeente-raadslid een naambriefje gedaan. De voorzitter haalt er, zonder te kijken, n briefje uit en leest de naam voor die daarop staat. Als tijdens de vergadering over een voorstel gestemd moet worden, gebeurt dat op verschillende manieren, soms door iedereen uitdruk-kelijk te laten zeggen of ze voor of tegen een voorstel zijn.Als dat deze vergadering gaat gebeuren mag degene waarvan het briefje uit de bokaal gehaald is, als rste zijn of haar stem uitbrengen.

  5. Vaststelling agendaDeze (voorlopige) agenda is gemaakt in overleg met de cordinator van de jeugdgemeenteraad, mevrouw Anja Maathuis. Alle onderwer-pen die zijn aangemeld zijn op de agendagezet. De jeugdgemeenteraad is de baas over zijn eigen vergadering en agenda (daarom staat er boven de agenda voorlopige agenda) en mag daarom zelf beslissen hoe de agenda vandaag luidt.

  6. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 21 mei 2012 en nalopen (doorlopende) lijst van afspraken en toezeggingenOp 21 mei 2012 is de vorige vergadering van de jeugdgemeenteraad gehouden. Daarvan is een besluitenlijst gemaakt. Die heb je digitaal al ontvangen. Hij is ook aan deze agenda gekoppeld. Als de afspraken en besluiten goed zijn opgeschreven, kan de besluitenlijst worden vastgesteld. Op die manier kun je altijd nog eens nalezen wat er op 21 mei 2012 ook al weer afgesproken en besloten is.Ook is de (doorlopende) lijst van afspraken en toezeggingen Jeugd-gemeenteraad Landerd aan de agenda gekoppeld. Die lijst wordt elke vergadering nagelopen. De afspraken en toezeggingen waarvan op dat moment blijkt dat ze zijn afgewerkt worden uit de lijst verwijderd.

  7. RondvraagHet gebeurt wel eens dat er iets dringends aan de hand is waar je in de jeugdgemeenteraadsvergadering een vraag over wilt stellen. Dat kan bij dit agendapunt.

  8. Aanwijzing waarnemend JeugdgemeenteraadsvoorzitterHet kan wel eens zijn dat de voorzitter er niet is (ziek, werkbezoek, vakantie of zoiets) en dat er tch vergaderd moet worden! Je moet dan natuurlijk wel weten wie dan voorzitter is. Tot voor de vakantie was Jordi Schippers de waarnemend voorzitter. Nu Jordi niet meer in de jeugdgemeenteraad zit, omdat hij naar de middelbare school is ge-gaan, wordt er uit jullie midden nu een nieuwe waarnemend voorzitter gekozen.

  We gaan er eerst over praten. Eerst vraagt de voorzitter wie er waarnemend voorzitter zou willen zijn en waarom. De andere jeugdge-meenteraadsleden mogen vragen stellen aan de kandidaten. Op die manier kunnen ze hun mening vormen over wie naar hun idee de beste waarnemend voorzitter zou kunnen zijn. Omdat het over het kiezen van een persoon gaat, gaan we in dit geval een geheime stem-ming houden. Dat doen we met stembriefjes. Elk jeugdgemeenteraadslid mag op het briefje dat hij krijgt n naam zetten. Die stem-briefjes worden opgehaald met de bokaal. Als de meerderheid dezelfde naam heeft

  opgeschreven, zijn we klaar want dan is dat jeugdgemeenteraadslid gekozen tot waarnemend voorzitter. In het andere geval moeten er nog extra stemmingen worden gehouden. De voorzitter zal in dat geval de spelregels voor de verdere stemmingen uitleggen. We komen er uiteindelijk altijd uit!

  9. Werkwijze JeugdgemeenteraadDe voorzitter en de cordinator zullen nu, vooral voor de nieuwe Jeugdgemeenteraadsleden, in het kort even uitleggen hoe de werk-wijze van de Jeugdgemeenteraad is. Ze zullen daarbij vooral ingaan op de voorbereiding van de vergadering en op de vergadering zelf. Ze doen dat mede aan de hand van het bijgevoegde stuk Gemaakte werk-afspraken, van belang voor de leden van de jeugdgemeenteraad en hun begeleiders en aan de hand van het hieronder afgedrukte Reglement van orde. Ook is er voor jullie gemak het nieuwe Overzicht gegevens Jeugdgemeenteraadsleden Landerd en hun begeleiders etc. bijge-voegd. Als je vragen hebt over de werkwijze kun je die bij dit agenda-punt aan de orde stellen.

  10. Dassen in Landerd (van ca 14.30-15.00 uur)In de vorige JGR-vergadering heeft Charlotte Smit voorgesteld Das en Boom uit te nodigen voor deze vergadering om te praten over de das, en dat voorstel is aangenomen. Das en Boom geeft zelf geen lezingen, maar de heer Willy Thijssen van de Dassenwerkgroep Brabant is bereid gevonden om een presentatie te verzorgen en de vragen van de JGR-leden te beantwoorden.

  11. Grinepaal bij skateplein in Schaijker Jimmy de Klijn wil het plaatsen van een Grinepaal bij het skateplein in Schaijk bespreken.

  12. Herinrichting speeltuintje Jimmy de Klijn wil praten over de herinrichting van een speeltuintje aan De Herd in Schaijk.

  13. Overstromende putten in Voor-OventjeJouke Verbruggen en Meike van den Broek brengen het regelmatig overstromen van putten op het Voor-Oventje ter sprake

  14. FietspadenJouke Verbruggen en Meike van den Broek willen het hebben over het verbeteren van fietspaden naar het Duits Lijntje of het aanleggen van een fietspad vanuit de Trentsedijk naar de Houtvennen naast de vliegbasis.

  15. Vergaderdata jeugdgemeenteraad 2013Voorgesteld wordt in 2013 te vergaderen op de volgende dagen (steeds van 13.45 tot 15.15 uur): maandag 28 januari, dinsdag 21 mei, maan-dag 16 september en maandag 9 december.(In mei op dinsdag omdat het maandag 2e pinksterdag is)

  16. Reglement van orde voor de vergaderingen van de jeugdgemeenteraad De jeugdgemeenteraad is gaandeweg bezig met het maken van een re-glement van orde waarin de spelregels voor de vergaderingen staan. De spelregels die tijdens vergaderingen worden afgesproken over de JGR-vergaderingen, worden op een lijstje gezet dat elke vergadering kan worden aangevuld. Zijn er deze vergadering nog nieuwe spelre-gels afgesproken? Tot en met vandaag zijn de volgende afspraken gemaakt:a. Als je iets wilt zeggen, moet je je lampje aan doen. Je krijgt dan het woord van de voorzitterb. Als iemand van het publiek gebruik wil maken van het spreek-recht voor het publiek moet hij dat voor de vergadering doorgeven aan de griffierc. Als een JGR-lid opmerkingen heeft over de besluitenlijst geeft hij die voor de volgende vergadering via een e-mailtje door aan de griffierd. Vragen die je in de vergadering bij de rondvraag wilt gaan stellen kun je ook al voor de vergadering doormailen aan de griffier, zodat er dan al vast over het antwoord nagedacht kan worden.e. De vergaderingen worden in principe op een maandag gehouden en duren ongeveer een uurf. Bij de behandeling van de rondvraag krijgt iedereen maar n keer de beurt

  g. Als we stemmen over personen doen we dat op dezelfde manier als in de gemeenteraad.h. Voorstellen voor de vergadering worden op papier gezet (gemoti-veerd, zo nodig met een verhelderend tekeningetje), zodat iedereen daar al voor de vergadering over na kan denken.

  17. Afspreken onderwerpen voor de volgende vergadering van de jeugdgemeenteraadDe voorzitter zal steeds actief in de gaten houden of er zich binnen de gemeente Landerd zaken voor doen waarvan het goed is daar de jeugdgemeenteraad bij te betrekken. Die zal ze dan op de agenda van de eerstvolgende vergadering zetten.Los daarvan kan het natuurlijk zijn dat er nu al onderwerpen zijn waarvan de jeugdgemeenteraad vindt dat ze de volgende vergadering (maandag 10 december 2012, aanvang 13.45 uur) op de agenda gezet moeten worden. Daarom de vraag aan de jeugdgemeenteraad of er speciale onderwerpen zijn die op de agenda van 10 december 2012 ge-zet moeten worden. De stukken moeten vr maandag 12 november 2011 digitaal bij de cordinator, Anja Maathuis, zijn ingediend.

  18. Sluiting

  Tijdelijke verkeersmaatregelIn verband met de verkiezingen, op woensdag 12 september 2012, wordt nabij caf De Potter in Schaijk en nabij Caf t Oventje in Zeeland tijdelijk een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen.

  Vergadering jeugdgemeenteraad van Landerd

  Publicatie Bezwaarschriftencommissie

  Datum: 11 september 2012Plaats: Dorpshuis De Phoenix, Past. van Winkelstraat 11 in Schaijk

  Hoorzittingen19.30 uur, OpenbaarBezwaarschrift inzake een verzoek tot handhaving

  20.00 uur, OpenbaarBezwaarschrift inzake de opschorting van een begunstigingstermijn ingevolge een last onder dwangsom

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 7 s ep t embe r 20 121 4

  OmgevingsvergunningenOntvangen aanvragen om omgevingsvergunning: v.d. Venlaan 11, 5374 GH Schaijk; bouwen van een dakkapel op de

  achterzijde van de woning (ontvangen 22 augustus 2012) Willibrodusweg 13, 5374 NE Schaijk; bouwen van een bijgebouw

  (ontvangen 27 augustus 2012)

  Sloopmeldingen: Runstraat 81, 5374 AB Schaijk; gedeeltelijke sloop van een voormalige

  stal (ontvangen 23 augustus 2012) Burgerveld 47, 5411 TE Zeeland; verwijderen van asbesthoudende

  lijmresten uit de woning (ontvangen 27 augustus 2012)

  In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroep-schrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

  Verleende omgevingsvergunningen: Logtschedijk 4, 5411 LM Zeeland; milieuneutraal veranderen van de

  inrichting (verzonden 13 juni 2012) Korte Dijk 2, 5411 BJ Zeeland; het uitbreiden van een bedrijfsruimte

  (verzonden 27 augustus 2012) Brand 42, 5411 PC Zeeland; het verbouwen van een woonboerderij

  (verzonden 29 augustus 2012)

  Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzienin-genrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.

  Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111.

  Let op:Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden!De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

  Gevonden voorwerpen- 02-08-2012, Vlashoeve Zeeland: Grijze herenfiets van het merk Gazelle Impala. Leverancier Thijs Hendriks Wanroij. Schade aan de remmen en er is een handvat vanaf.- 02-08-2012, Vlashoeve Zeeland: Herenfiets, grijs gevlekt gespoten. Schade aan de kettingkast en er is een handvat vanaf.- 14-8-2012, bij politiebureau Schaijk: Groene Gazelle damesfiets, type Paris, met versnellingen en handremmen (met schade en verroest slot).- 16-08-2012, Europaplein Schaijk: Sleutelbos met 1 sleutel nr. 0.32, 2 fietssleutels, 3 Scania-sleutels.- 15-8-2012, Europaplein Schaijk: Ring met 2 sleutels (fietssleutel en een huissleutel (groen hoesje), een Puma-munt en lipje van blik.- 21-8-2012, half augustus in Schaijk: Een sleutelbos met daaraan een fiets- en een huissleutel. Ook zitten er een verzameling lipjes van blikjes en een opener aan.- 22-08-2012, in sloot bij Looijerstraat 6 Schaijk: Royal Queen da-mesfiets City Bike. Blauw met zilveren spatborden en zwart stuur.- 28-8-2012, Parkeerterrein C1000 Zeeland: Fietssleutel van het merk AXA.- De laatste maanden gevonden en afgegeven bij C1000 Zeeland: Diverse brillen, oranje-roze knuffel van difrax. Knuffel (konijn met roze gebloemd jurkje), Monza garagedeuropener, roze polsporte-monnee van 22 jaar jeugdcarnaval Reek en een Pools rijbewijs.- 27-08-2012, Parkeerterrein C1000 Zeeland: Zilverkleurige (Hendriks) sleutel met groen hoesje.

  Verloren voorwerpen- 09-08-2012 rond 13.15 uur op de weg tussen Steenakker en C1000 Zeeland: Zwarte portemonnee met briefgeld en kleingeld Aan de voorkant van de portemonnee is ruimte voor een mobiele telefoon en je kan deze bevestigen aan een riem.- 13-7-2012, Schutsboomstraat 33, Schaijk: Zwarte Burco heren-fiets, met terugtraprem, zwarte spatborden, zadel van skai.- 15-08-2012, Damaststraat, Zeeland: Zilverkleurige sleutel aan blauw-wit-grijs bandje met chinees gelukspoppetje. - 25-08-2012, kermis Zeeland (bij de botsautos): Zwart/grijze HTC Waltfire S GSM met rood/roze hoesje.- nacht 25-26 augustus, Rabobank Zeeland: Zwarte Veno omafiets.- 21-8-2012, buurt Steeg 3 Reek: hoorapparaat voor het rechteroor van het merk Phonak.- 24-8-2012, Kerkakkers 20 Zeeland: Rijbewijs, rode damesporte-monnee met geld en pasjes, voordeursleutel, rabobankpas.- 25-8-2012, Kerkstraat Zeeland ter hoogte van het tankstation: Kentekenplaat 03-XP-TJ.- 3 juli 2012, Kerkplein Zeeland: Zwart etui met daarin een zilveren Schfer vulpen en een rode Waterman vulpen.- 28-8-2012, Slingerpad (Uden-Zeeland): Ring met daaraan huis-sleutel, Volvo autosleutel en afstandsbediening Volvo.

  Vermiste en gevonden dierenDierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met:

  Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LAOss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

  De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

  Gevonden en verloren voorwerpen

  Info over de Landerdse dorpshuizen?

  www.dorpshuizenlanderd.nl

  Duurzaam Landerd

  Goed resultaat gescheiden inzameling verpakkingsafval

  over het jaar 2011

  Volgens een rapportage van Nedvang (Nederland van afval naar grondstof) is er in Landerd over het jaar 2011 bovenge-middeld huishoudelijk verpakkingsafval gescheiden ingeza-meld. Een heel goed resultaat mede tot stand gekomen door de inzet van de inwoners van Landerd. Waarvoor dank!

  In Landerd is in 2011 gescheiden ingezameld: 1.267.705 kg. oud papier/karton (224,3 Kg. per huishouden); 333.863 kg. glas (59,1 kg. per huishouden); 148.225 kg. kunststof verpakkingsafval

  (26,2 kg. per huishouden)

  Hiermee doet Landerd het landelijk gemiddeld gezien veel beter als andere soortgelijke gemeenten in Nederland. Deze gemeenten zamelden gemiddeld 192,8 kg. oud papier/karton, 54,5 kg. glas en 22,9 kg. kunststof verpakkingsaf-val per huishouden in.

  Het gescheiden ingezameld verpakkings-afval wordt hergebruikt en weer ingezet voor onder andere grondstoffen. Laten

  we van afvalscheiding een uitdaging maken en proberen een nog beter resultaat te behalen. Alle kleine beetjes helpen en veel kleintjes maken uiteindelijk een beter en duurzamer milieu. Met afvalscheiding (en uiteraard voorkomen van afval) ontziet u niet alleen het milieu, maar het draagt ook bij tot kostenbesparing op de verwerking van het restafval.

  Meer informatieVoor meer informatie over de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval in Nederland kunt u kijken op de website www.plasticheroes.nl. Voor het verpakkingsafval papier/karton, glas en kunststof kunt u ook de site van Nedvang raadplegen (www.nedvang.nl). Ook kunt u voor informatie over scheiding en inzameling van huishoudelijk afval de website van de gemeente raadplegen, www.landerd.nl of bellen met de gemeente, tel. 0486-458111.

  Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omge-vingsrecht een vergunning te verlenen voor: Achter-Oventje 2a te Zeeland; bouwen van een woning

  (dossiernummer HZ-2012-0122)

  Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 10 september 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hier-voor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te s-Hertogenbosch.Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

  Bijzondere procedure

  Algemene Plaatselijke Verordening

  Verleende vergunningenDoor de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: survival op 09-09-2012, locatie in en om de bossen rond het

  INCA-terrein, vergunning verzonden op: 28-08-2012 live-muziek (t.b.v. Fiets Mee) op 16-09-2012, locatie Brand 32

  (5411 PB), vergunning verzonden op: 29-08-2012 kampvuur op 19-10-2012 en 20-10-2012, locatie Palmstraat 8

  (5374 PC), vergunning verzonden op: 29-08-2012 kofferbakverkoop op 09-09-2012, locatie camping De Maashorst

  (5374 PC), vergunning verzonden op: 04-09-2012

  Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorzie-ning verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank genformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op www.landerd.nl.Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458154.

  Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenemen-ten te gebruiken. Deze kunt u downloaden van onze website:www.landerd.nl. Voordat u het aanvraagformulier invult, raden wij u aan om eerst de evenementencheck te doen. Zo kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding. De evenementencheck kunt u raadplegen op onze website: www.landerd.nl.

  Wet Milieubeheer / Melding

  Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend, dat bij hen, de volgende melding ingevolge het genoemde besluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) is ingediend:

  Besluit landbouw milieubeheer: Stal De Molenkoning, dhr. J. de Swart, Schaijksestraat 2, 5375 KC te Reek,

  voor het wijzigen (i.q. het verplaatsen van de vaste mestopslag en het oprichten van een opslagschuur) van een paardenhouderij, gelegen aan de Schaijksestraat 2, 5375 KC te Reek.

  Deze melding en andere relevante stukken kunnen gedurende 6 weken met ingang van 8 september 2012 elke werkdag van 09 tot 12 uur worden ingezien op de afdeling Ruimte. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling, tel. 0486-458111.

  AR week 36_Pag11AR week 36_Pag12AR week 36_Pag13AR week 36_Pag14