Gemeentenieuws Landerd week 41 2012

  • Published on
    16-Mar-2016

  • View
    215

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gemeentenieuws Landerd week 41 2012

Transcript

<ul><li><p>g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 1 2 o k t obe r 20 12 1 9</p><p>Gemeentelijke informatieHeideherstel in De Maashorst</p><p>Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneenge-sloten natuurgebied van Noord-Brabant. Het unieke natuur- en cultuurlandschap met bossen en heidevelden, stuifduinen, ven-nen en kronkelbeekjes maakt De Maashorst met recht tot een van Brabants Landschappen van Allure.</p><p>De gemeente Landerd voert in de komende weken herstelwerkzaam-heden uit in de Maashorst en wel in de Schaijkse Heide. Het doel van de werkzaamheden is de uitbreiding van het heidegebied. De voorge-nomen maatregelen bestaan uit het plaggen van de vergraste heide en het dempen van de ontwateringsgreppels. Hierdoor worden gunstige omstandigheden ontwikkeld voor een combinatie van soorten van droge heide en natte heide. Bij het plaggen van heide worden de plan-ten samen met de humuslaag verwijderd, waardoor de heide zich kan verjongen en ook andere planten van meer voedselarme omstandig-heden weer een kans krijgen. Eerder uitgevoerde plagmaatregelen op de Schaijkse Heide tonen aan </p><p>dat herstel van droge en vochtige heide kansrijk is. De bedekking van Pijpenstrootje (een gras-soort) is sterk teruggedrongen, Struikhei en Gewone dophei zijn daarentegen over grote opper-vlaktes teruggekeerd. </p><p>Duurzaam Landerd</p><p>Klimaatkrant met veel praktische handvattenom energie en geld te besparen</p><p>Tegelijkertijd met de verspreiding van deze Arena is De Klimaat-krant door de gemeente verspreid. De krant bevat veel informatie en handige praktische tips over energiebesparing die u thuis direct kunt toepassen. Met energiebesparing wordt niet alleen het milieu ontzien en draagt het bij tot een beter klimaat, maar levert ook een lagere energierekening op. Dat is mooi meegenomen in deze economische tijd. </p><p>De krant bevat ook een prijsvraag waarmee u kans maakt op een leuke prijs. Gevraagd wordt deze krant goed te lezen. Een digitale versie van de klimaatkrant treft u ook aan op de website van de gemeente Landerd: www.landerd.nl De Klimaatkrant is tevens uitgegeven in het kader van de landelijk Dag van de Duurzaamheid 10-10-2012. Zie ook: www.dagvandeduurzaamheid.nl </p><p>Gemeentehuis LanderdKerkstraat 39, 5411 EA Zeeland</p><p>Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland</p><p>T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl</p><p>OpeningstijdenAlle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van</p><p>09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder).Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve metde sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligings-</p><p>voorschriften.</p><p>Openingstijden burgerzakenMaandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van </p><p>09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.</p><p>Telefonische bereikbaarheidMaandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur</p><p>Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uurVrijdag van 08.30 tot 16.00 uur</p><p>RaadhuisPastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk</p><p>In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. </p><p> Gemeentewerf</p><p>Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur</p><p>Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:</p><p>Schaijk- Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15- Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3- Notariskantoor Driessen &amp; Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21- Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a- Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8- De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11- Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44- Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6- Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56- Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1- Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3</p><p>Zeeland- Basisschool t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16- Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a- Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex- De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37- Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32- Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35- Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14- Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3- Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen - openingstijden receptie, tel. 0486-451458)- Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5- Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur)</p><p>Reek- Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20- Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35- Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7</p><p>Locaties AED Landerd</p><p>CommunicatieVoor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke paginas kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.</p><p>Landerd vrijwilligersVrijwilligersEvent: gemeente bedankt jongeren!Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zonder hen zouden veel verenigin-gen en organisaties in Landerd het moeilijk hebben. Ongemerkt zetten ook veel jongeren zich vrijwillig in: als trainer, webmaster of als barmedewerker in de kantine. Gemeente Landerd wil hen graag bedanken voor hun inzet. In samenwerking met het vrijwil-ligerspunt van Vivaan en met een aantal jongeren organiseert de gemeente Landerd het VrijwilligersEvent. </p><p>Exclusief voor jongeren tussen 16 en 35 jaarBen jij vrijwilliger in Landerd en ben je tussen de 16 en 35 jaar? Noteer dan alvast woensdagavond 28 november in je agenda. Houd verder de (social) media en je omgeving scherp in de gaten, want binnenkort maken wij het programma en de locatie bekend. We zien je graag op 28 november!</p><p>Informatie over de Landerdse dorpshuizen?</p><p>www.dorpshuizenlanderd.nl</p><p>In de Schaijkse Heide liggen ook een tweetal uitgegraven vennen met kunstmatig steile oevers. Naast de bovengenoemde maatregelen wor-den de oevers van deze vennen verflauwd waardoor het venkarakter wordt hersteld. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Landerd en begeleid door Bosgroep Zuid Nederland.</p><p>Herstelwerkzaamheden Schaijkse Heide van start.</p><p>VVV Noordoost-Brabant lanceert drie nieuwe apps</p><p>Bij VVV Noordoost-Brabant zien drie nieuwe apps het dag-licht: een app voor s-Hertogenbosch waarin de nieuwe merkstrategie is verwerkt, n voor nationaal landschap Het Groene Woud en n voor natuurgebied De Maashorst. De apps bieden de bezoeker toeristische en culturele informatie over de betreffende destinatie. </p><p>Deze apps bieden een aantrek-kelijk overzicht van de beziens-waardigheden, evenementen, recreatieve routes, overnach-tingsmogelijkheden, eetgelegen-heden en praktische informatie over de bestemmingen. Een handig hulpmiddel voor de bezoeker, om zich voorafgaand aan een bezoek te orinteren op wat de stad of het gebied te bieden heeft. </p><p>Ook tijdens het bezoek of verblijf fungeren de apps als praktische, mobiele reisgids. De om mij heen-functie geeft aan wat er in de di-recte omgeving van de bezoeker te beleven is. De apps bevatten tevens de functionaliteiten Twitter en Facebook en worden doorontwikkeld met verschillende snufjes.</p><p>De apps zijn gratis te downloaden via de smartphone. Op dit moment zijn ze alleen beschikbaar voor Iphone, maar uitgangspunt is dat de apps op korte termijn ook beschikbaar zijn voor Android. De apps zijn in opdracht van en in samenwerking met de gemeente s-Hertogenbosch/ Citymarketing, Stuurgroep De Maashorst en de </p><p>partners van het Wandelroutenetwerk Het Groene Woud (gemeenten in Het Groene Woud, Streekrekening Het Groene Woud, provincie Noord-Brabant en de EU) ontwikkeld.</p><p>Altijd up-to-dateVVV Noordoost-Brabant beschikt over een Brabantbrede database waarin alle informatie uit het vrijetijdsdomein (toerisme, recreatie en cultuur) wordt verzameld en onderhouden. De apps zijn aangesloten op deze database. Door de centrale opslag van informatie zijn de ap-plicaties altijd up-to-date en volledig. </p><p>Duurzame partnerVVV Noordoost-Brabant zet zich als De duurzame partner van het vrijetijdsdomein al jarenlang in de bezoekers en bewoners van (Noord-oost-) Brabant het gebied optimaal te laten beleven. Zowel on- als offline ontwikkelt zij nieuwe producten en promoot zij het gebied. De huidige digitale middelen, waaronder een app, bieden vele mogelijkhe-den om de beleving van de bezoeker en bewoner een nieuwe dimensie te geven.</p></li><li><p>20 g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 1 2 o k t obe r 20 12</p><p>Portefeuilleverdeling</p><p>Burgemeester Doorn:algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid,personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financin, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoerWethouder H. van Dongen (CDA):VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs </p><p>Afspraken met de burgemeester en wethoudersU kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230.</p><p>Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. </p><p>In de Wmo adviesraad hebben zitting:De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761</p><p>Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket.</p><p>Aanzet (algemeen maatschappelijk werk)Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen psychosociale problemen. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt:Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur.Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur.</p><p>Advies en steunpunt huiselijk geweldAdvies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord:tel. 0900-1262626.</p><p>Centrum Jeugd en Gezin (CJG)Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en op-voeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inloop-punten van het CJG. De openingstijden van de inlooppuntenzijn:Schaijk: Netjeshof 1a,maandag van 09 tot 12 uur.Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl</p><p>Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcordinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis.Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veelinformatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids Ouder worden in gemeente Landerd en www.rigom.nl.</p><p>Wegwijzer</p><p>RIGOM (Regionale Instelling Gecordineerd Ouderenwerk Maasland)voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plus-sers, tel. 0412-653232.BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751.De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585.Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nlPersoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden.Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en onder-steuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg ver-lenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.Zorgcoperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl</p><p>Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gym-zaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111.</p><p>Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren)Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren:- rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt;- gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen;- kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd;- schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.</p><p>Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij &amp; Noordoost-BrabantPostbus 1039, 5200 BA s-HertogenboschEmail: marketing@regio-vvv.nlMeldpunt voor klachten en opmerkingenover wandelknooppunt-routes LanderdPlatform Toerisme Landerdp/a Postbus 28, 5...</p></li></ul>