Gemeentenieuws Landerd week 41 2012

 • Published on
  16-Mar-2016

 • View
  215

 • Download
  2

DESCRIPTION

Gemeentenieuws Landerd week 41 2012

Transcript

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 1 2 o k t obe r 20 12 1 9

  Gemeentelijke informatieHeideherstel in De Maashorst

  Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneenge-sloten natuurgebied van Noord-Brabant. Het unieke natuur- en cultuurlandschap met bossen en heidevelden, stuifduinen, ven-nen en kronkelbeekjes maakt De Maashorst met recht tot een van Brabants Landschappen van Allure.

  De gemeente Landerd voert in de komende weken herstelwerkzaam-heden uit in de Maashorst en wel in de Schaijkse Heide. Het doel van de werkzaamheden is de uitbreiding van het heidegebied. De voorge-nomen maatregelen bestaan uit het plaggen van de vergraste heide en het dempen van de ontwateringsgreppels. Hierdoor worden gunstige omstandigheden ontwikkeld voor een combinatie van soorten van droge heide en natte heide. Bij het plaggen van heide worden de plan-ten samen met de humuslaag verwijderd, waardoor de heide zich kan verjongen en ook andere planten van meer voedselarme omstandig-heden weer een kans krijgen. Eerder uitgevoerde plagmaatregelen op de Schaijkse Heide tonen aan

  dat herstel van droge en vochtige heide kansrijk is. De bedekking van Pijpenstrootje (een gras-soort) is sterk teruggedrongen, Struikhei en Gewone dophei zijn daarentegen over grote opper-vlaktes teruggekeerd.

  Duurzaam Landerd

  Klimaatkrant met veel praktische handvattenom energie en geld te besparen

  Tegelijkertijd met de verspreiding van deze Arena is De Klimaat-krant door de gemeente verspreid. De krant bevat veel informatie en handige praktische tips over energiebesparing die u thuis direct kunt toepassen. Met energiebesparing wordt niet alleen het milieu ontzien en draagt het bij tot een beter klimaat, maar levert ook een lagere energierekening op. Dat is mooi meegenomen in deze economische tijd.

  De krant bevat ook een prijsvraag waarmee u kans maakt op een leuke prijs. Gevraagd wordt deze krant goed te lezen. Een digitale versie van de klimaatkrant treft u ook aan op de website van de gemeente Landerd: www.landerd.nl De Klimaatkrant is tevens uitgegeven in het kader van de landelijk Dag van de Duurzaamheid 10-10-2012. Zie ook: www.dagvandeduurzaamheid.nl

  Gemeentehuis LanderdKerkstraat 39, 5411 EA Zeeland

  Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

  T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

  OpeningstijdenAlle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van

  09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder).Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve metde sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligings-

  voorschriften.

  Openingstijden burgerzakenMaandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van

  09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

  Telefonische bereikbaarheidMaandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur

  Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uurVrijdag van 08.30 tot 16.00 uur

  RaadhuisPastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk

  In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

  Gemeentewerf

  Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

  Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

  Schaijk- Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15- Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3- Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21- Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a- Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8- De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11- Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44- Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6- Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56- Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1- Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3

  Zeeland- Basisschool t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16- Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a- Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex- De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37- Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32- Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35- Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14- Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3- Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen - openingstijden receptie, tel. 0486-451458)- Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5- Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur)

  Reek- Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20- Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35- Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

  Locaties AED Landerd

  CommunicatieVoor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke paginas kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

  Landerd vrijwilligersVrijwilligersEvent: gemeente bedankt jongeren!Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zonder hen zouden veel verenigin-gen en organisaties in Landerd het moeilijk hebben. Ongemerkt zetten ook veel jongeren zich vrijwillig in: als trainer, webmaster of als barmedewerker in de kantine. Gemeente Landerd wil hen graag bedanken voor hun inzet. In samenwerking met het vrijwil-ligerspunt van Vivaan en met een aantal jongeren organiseert de gemeente Landerd het VrijwilligersEvent.

  Exclusief voor jongeren tussen 16 en 35 jaarBen jij vrijwilliger in Landerd en ben je tussen de 16 en 35 jaar? Noteer dan alvast woensdagavond 28 november in je agenda. Houd verder de (social) media en je omgeving scherp in de gaten, want binnenkort maken wij het programma en de locatie bekend. We zien je graag op 28 november!

  Informatie over de Landerdse dorpshuizen?

  www.dorpshuizenlanderd.nl

  In de Schaijkse Heide liggen ook een tweetal uitgegraven vennen met kunstmatig steile oevers. Naast de bovengenoemde maatregelen wor-den de oevers van deze vennen verflauwd waardoor het venkarakter wordt hersteld. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Landerd en begeleid door Bosgroep Zuid Nederland.

  Herstelwerkzaamheden Schaijkse Heide van start.

  VVV Noordoost-Brabant lanceert drie nieuwe apps

  Bij VVV Noordoost-Brabant zien drie nieuwe apps het dag-licht: een app voor s-Hertogenbosch waarin de nieuwe merkstrategie is verwerkt, n voor nationaal landschap Het Groene Woud en n voor natuurgebied De Maashorst. De apps bieden de bezoeker toeristische en culturele informatie over de betreffende destinatie.

  Deze apps bieden een aantrek-kelijk overzicht van de beziens-waardigheden, evenementen, recreatieve routes, overnach-tingsmogelijkheden, eetgelegen-heden en praktische informatie over de bestemmingen. Een handig hulpmiddel voor de bezoeker, om zich voorafgaand aan een bezoek te orinteren op wat de stad of het gebied te bieden heeft.

  Ook tijdens het bezoek of verblijf fungeren de apps als praktische, mobiele reisgids. De om mij heen-functie geeft aan wat er in de di-recte omgeving van de bezoeker te beleven is. De apps bevatten tevens de functionaliteiten Twitter en Facebook en worden doorontwikkeld met verschillende snufjes.

  De apps zijn gratis te downloaden via de smartphone. Op dit moment zijn ze alleen beschikbaar voor Iphone, maar uitgangspunt is dat de apps op korte termijn ook beschikbaar zijn voor Android. De apps zijn in opdracht van en in samenwerking met de gemeente s-Hertogenbosch/ Citymarketing, Stuurgroep De Maashorst en de

  partners van het Wandelroutenetwerk Het Groene Woud (gemeenten in Het Groene Woud, Streekrekening Het Groene Woud, provincie Noord-Brabant en de EU) ontwikkeld.

  Altijd up-to-dateVVV Noordoost-Brabant beschikt over een Brabantbrede database waarin alle informatie uit het vrijetijdsdomein (toerisme, recreatie en cultuur) wordt verzameld en onderhouden. De apps zijn aangesloten op deze database. Door de centrale opslag van informatie zijn de ap-plicaties altijd up-to-date en volledig.

  Duurzame partnerVVV Noordoost-Brabant zet zich als De duurzame partner van het vrijetijdsdomein al jarenlang in de bezoekers en bewoners van (Noord-oost-) Brabant het gebied optimaal te laten beleven. Zowel on- als offline ontwikkelt zij nieuwe producten en promoot zij het gebied. De huidige digitale middelen, waaronder een app, bieden vele mogelijkhe-den om de beleving van de bezoeker en bewoner een nieuwe dimensie te geven.

 • 20 g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 1 2 o k t obe r 20 12

  Portefeuilleverdeling

  Burgemeester Doorn:algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid,personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financin, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoerWethouder H. van Dongen (CDA):VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

  Afspraken met de burgemeester en wethoudersU kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid.

  In de Wmo adviesraad hebben zitting:De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761

  Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket.

  Aanzet (algemeen maatschappelijk werk)Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen psychosociale problemen. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt:Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur.Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur.

  Advies en steunpunt huiselijk geweldAdvies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord:tel. 0900-1262626.

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG)Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en op-voeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inloop-punten van het CJG. De openingstijden van de inlooppuntenzijn:Schaijk: Netjeshof 1a,maandag van 09 tot 12 uur.Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl

  Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcordinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis.Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veelinformatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids Ouder worden in gemeente Landerd en www.rigom.nl.

  Wegwijzer

  RIGOM (Regionale Instelling Gecordineerd Ouderenwerk Maasland)voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plus-sers, tel. 0412-653232.BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751.De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585.Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nlPersoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden.Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en onder-steuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg ver-lenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.Zorgcoperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl

  Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gym-zaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111.

  Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren)Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren:- rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt;- gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen;- kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd;- schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

  Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-BrabantPostbus 1039, 5200 BA s-HertogenboschEmail: marketing@regio-vvv.nlMeldpunt voor klachten en opmerkingenover wandelknooppunt-routes LanderdPlatform Toerisme Landerdp/a Postbus 28, 5374 ZG SchaijkEmail: info@toerismelanderd.nl

  Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland).Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

  112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

  Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer

  Naam: .................................................................................................

  Adres: ................................................... Postcode: ...........................

  Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012

  Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats)

  Kleine reparatie aan wegen / paden ..........................................................................................................

  Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden .........................................................................................................

  Verstopte straatkolken .........................................................................................................

  Illegaal gestort vuil / zwerfvuil .........................................................................................................

  (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. .........................................................................................................

  Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen .........................................................................................................

  Aangereden straatlantaarn .........................................................................................................

  Iets anders, namelijk

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

  Voor de derde keer in Landerd worden de kinderlintjes uitgereikt. De kinderlintjes worden uitgereikt op woensdag 30 januari 2013 tijdens de voorleeswedstrijden van de gemeente Landerd. Wie komen er in aanmerking voor een kinderlintje? Kinderen die in de gemeente Landerd wonen en daar actief zijn. Kinderen die iets bijzonders hebben gedaan. Kinderen die (meerdere malen) activiteiten hebben ondernomen

  die een meerwaarde hebben voor een ander. Kinderen hebben de activiteiten op vrijwillige basis gedaan Kinderen moeten tussen de 9 en 14 jaar oud zijn.

  Een officile jury beoordeelt de aanvragen voor een kinderlintje. U kunt een aanvraagformulier downloaden van: www.landerd.nl of deze opvragen bij mevrouw Vlieg van het bestuurssecretariaat van de

  gemeente, tel. 0486-458230 of e-mail: eugenie.vlieg@landerd.nl. Ook voor vragen over het kin-derlintje kunt u bij haar terecht.

  Aanmelden tot uiterlijk 14 december 2012Bij de aanmelding van een kind moet u duide-lijk motiveren waarom uw kandidaat een lintje verdient. Vergeet hierbij niet toe te lichten om welke activiteit(en) het gaat. De jury let speciaal op de bijzonderheid van de activiteit, de uitstra-ling van de verdiensten en de voorbeeldfunctie voor anderen.

  Aanmelden kinderen voor een kinderlintje

  2013 - 2017Meerjarenafspraken

  Stichting Halt Oost Brabant De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 20 september 2012 de Meerjarenafspraken 2013 2017 Stichting Halt Oost Brabant vastge-steld. Stichting Halt Oost-Brabant levert een bijdrage aan de preventie van veel voorkomende jeugdcriminaliteit bij jongeren tot 18 jaar.Halt Oost Brabant voert jaarlijks op de zes basisscholen in de gemeente Landerd n preventieve voorlichtingsles uit. De keuze van de voorlich-tingsles wordt in overleg met de basisscholen gedaan. Daarnaast voert Halt Oost-Brabant jaarlijks op de zes basisscholen in de gemeente Landerd een vuurwerkles uit en neemt jaarlijks deel aan het project Schon Zilland dag. De Meerjarenafspraken 2013-2017 Stichting Halt Oost Brabant zijn gedurende zes weken in te zien bij de afdeling Samenleving. De Meerjarenafspraken 2013-2017 Stichting Halt Oost Brabant treedt in werking op 1 januari 2013.

  Diploma-uitreiking SuperChefsAfgelopen donderdag 4 oktober vond de derde en laatste bijeenkomst van SuperChefs plaats in het CJG van Schaijk. Onder veel belangstelling van familie en belangstellenden ontvingen 13 enthousiaste kinderen hun SuperChef diploma en een leuke tas van het CJG.

  SuperChefs is een serie kookworkshops voor kinderen van 10-12 jaar (groep 7/8). Ze ontdekken hoe gezond, lekker en gemakkelijk koken kan zijn. De jonge koks leren hoe ze zelf een gezonde maaltijd en een tussendoortje kunnen klaarmaken. De kinderen werden begeleid door Petra de Kleijn (Voeding&Gedrag), Constance Janssen en Jos Heijnen (CJG). De gemeente Landerd heeft een actief beleid ten aanzien van overgewicht en SuperChefs past hier uitstekend in. De cursus werd dan ook gratis aan de jongeren aangeboden.

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 1 2 o k t obe r 20 12 2 1

  Vr. 19-10-2012 van 20:00 tot 01:00 uurVerjaardagsfeest, Klumperstraat 24, Mevr. M.A. van er HeijdenVr. 19-10-2012 en za. 20-10-2012 van 12:00 tot 00:00 uurKampvuur, Palmstraat 8, Nederlandse Toeristen Kampeer Club

  Zo. 21-10-2012ATB-tocht Herperduin / Maashorst, TWC Coppi

  Zo. 21-10-2012 vanaf 14:00 uurJubileumconcert Gitaarclub Leyenda (entree gratis)

  Zaal De Heische Tip, Gitaarclub LeyendaZa. 27-10-2012 van 20:00 tot 00:00 uur

  Spokentocht, bossen tussen Reek en Zeeland, Jong Nederland ReekZo. 28-10-2012 t/m za. 03-11-2012

  Collecte Stg. Diabetes FondsDi. 30-10-2012

  Kledinginzameling, Schaijk, Stg. Aktie 68 Maastricht

  Activiteiten- enevenementenkalender

  Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111.

  Let op:Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden!De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

  Gevonden voorwerpen- 7-9-2012, bankje bij vijver Melkpad Zeeland: 1 fietssleutel. Nr. 850296.- 13-9-2012, fietspad Zeelandsedreef Schaijk, tussen huisnr. 20 en 22: Zwart lederen herenportefeuille met 4 koffersleuteltjes, Duits bonnetje en 0,22- 24-9-2012, Bij electriciteitskast op Achter-Oventje: zilvergrijs/groene damesfiets (Gazelle primeur) met 2 hangsloten.- 26-9-2012, Korte Dijk (tegenover de appelboer) Zeeland: Blauwe damesfiets met zwart stuur van het merk Gazelle Free. Leverancier Van Sleeuwen Venhorst.- 30-09-2012, bij ezelsbankje Korte Dijk Zeeland: Fietssleutel aan sleutelhanger (letter E) en 2 gogo-poppetjes van C1000- 1-10-2012, bij de Rabobank in Zeeland: Zwarte herenfiets van het merk Gazelle Populair met terugtraprem.

  Verloren voorwerpen- 30-8-2012, Corridorweg Zeeland: Ring met 4 sleutels (1 grote en 3 kleine).- 5-9-2012, Puttelaar Zeeland: Donkerbruine Gazelle damesfiets met terugtraprem (leverancier Van Tienen).- 15-09-2012, Bij bankje in bos (schoolbosje) achter De Heische Tip: Cameratoestel Olympus Pen EP-3 met serienr. B9P502105 (E) in donkerblauw cameratasje. - 19-9-2012, Wijnakker Zeeland: ABN-AMRO bankpas.- 25-9-2012, Schaijk: Zwarte herenportemonnee met daarin bank-pas, id-kaart, rijbewijs, schoolpasje en wat geld.- 17-09-2012, Akkerwinde/Pastoor van Winkelstraat Schaijk: Sleu-telbos met 1 autosleutel Toyota, 1 sleutel met oranje hoesje, 1 huissleutel en 2 kleinere sleutels. - 08-09-2012, Pastoor van Winkelstraat Schaijk: Groene PTT (KPN) brievenbus, op paaltje met huisnummer 86A.- 8/9-9-2012, recreatieterrein De Maashorst Schaijk: Ring met 3 sleutels waarvan 2 gecertificeerd. 1 sleutel van winkhaus en 1 van Voslux infinity.- 6-9-2012, bij AH in Schaijk: Groene Batavus damesfiets met dubbele grijze fietstas achterop. Hierin zit/zat een sporttas.- 6-9-2012, bij AH in Schaijk: Grote lichtgrijze sporttas met daarin een yogamatje, sportschoenen en sportkleding.- augustus 2012, in Zeeland of Schaijk: Sleutelbos met 4 of 5 sleu-tels aan een geel kort keykoord.- 28/29-6-2012, in Zeeland: 2 klopboormachines. En in een grijze koffer met diverse steenboren en n geel/grijze zonder koffer.

  Vermiste en gevonden dierenDierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LAOss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

  Gevonden en verloren voorwerpen

  Raadsvergadering Op 8 november 2012 vergadert de gemeenteraad van Landerd.Er worden deze cyclus geen Voorbereidende Vergaderingen ge-houden. De raadsvergadering is openbaar en worden gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). De vergadering begint om 19.30 uur.

  Op deze pagina is de agenda van de vergadering afgedrukt.

  Inzage stukkenDe (voorlopige) agenda met bijbehorende voorstellen liggen ter inzage in de bibliotheken van Schaijk en Zeeland, in het gemeentehuis in Zeeland (kamer griffier) en in het Wapen van Reek. De voorstellen zijn bovendien geplaatst op de gemeentelijke website (gekoppeld aan de raadsagenda).Degenen die de op de voorstellen betrekking hebben achterliggende stukken (zoals B&W-besluiten, tekeningen etc.) in willen zien of nog vragen hebben kunnen contact opnemen met de griffier (J.Huijs).Dat gaat het eenvoudigste door even te bellen, tel. 0486-458211.

  SpreekrechtUiteraard kunt ook u in de gemeenteraadsvergadering uw zegje doen.Voor het spreekrecht wordt in totaal een half uur uitgetrokken.Iedereen heeft het recht om aan het begin van de raadsvergadering vijf minuten te spreken, tenzij er meer dan zes sprekers zijn; dan wordt de beschikbare tijd van 30 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.Er kan in de raadsvergadering in beginsel gesproken worden over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de (voorlopige) agenda staan. Het woord kan evenwel niet worden gevoerd:1. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of open gestaan heeft. 2. over benoemingen, keuzen,voordrachten of aanbevelingen van personen3. indien een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend

  Voor nadere informatie over het spreekrecht en aanmelding om gebruik te maken van dit recht dient eveneens contact opgenomen te worden met de griffier.

  Donderdag 8 november 2012Voorlopige agenda

  voor de raadsvergadering 1. Opening

  2. Spreekrecht voor het publiekOp grond van het Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd wordt - binnen bepaalde randvoorwaarden - aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onder-werpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

  3. Trekking stemmingscijferDe voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen.

  4. Vaststelling agendaHet presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de ge-meenteraad stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast. 5. Vaststelling besluitenlijst en notulen raadsvergaderingenDit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 september 2012, en de notulen van de raadsvergaderingen van 20 september 2012 (agendapunt 13) en 27 september 2012 (profielschetsvergadering). De besluitenlijst en de notulen zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat exact gezegd is.

  6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingena. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld voor kennisgeving aannemen of om advies in handen van het college stellen. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuur-lijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raads-leden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen. Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht. c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder a vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

  De collegeleden zijn - elk voor een gedeelte - bestuurlijk portefeuillehouder.

  7. Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2013 (reeds in uw bezit) Met inachtneming van de politieke algemene beschouwingen over o.a. de Kadernota die afgelopen voorjaar zijn gehouden, en rekening houdend met geactualiseerde informatie, biedt het college thans de Programmabegroting 2013 ter vaststelling aan. Dit voorstel behoort tot de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het gehele college.

  8. Bestemmingsplanherziening Louwstraat-gashandel van SchaijkDit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de bestemmings-planherziening Louwstraat/gashandel van Schaijk. Het plan is ook al aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 11 septem-ber 2012. In dat verband is een memo aan het raadsvoorstel gehecht waarin ingegaan wordt op de zaken die in de afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergadering van 11 september 2012 vermeld zijn. Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen.

  9. Bestemmingsplan Burgerveld 17-39, Zeeland Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van het bestemmings-plan Burgerveld 17-39. Het plan omvat 15 nieuwe grondgebonden huurwoningen ter vervanging van de ter plaatse reeds gesloopte 12 grondgebonden huurwoningen. Het plan is ook al aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 11 september 2012Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen. 10. Actualisering landschapsbeleidsplan 2013-2027 met het uitvoeringsprogramma voor de eerste fase 2013-2016 Bij gebrek aan een kader waarmee sturing gegeven kan worden aan ontwikkelingen in het buitengebied met consequenties voor natuur en landschap, is een nieuw landschapsbeleidsplan opgesteld. Dat ligt vandaag ter vaststelling voor. Het plan is ook al aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 13 september 2012.Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans.

  11. Algemene Plaatselijke Verordening Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landerd 2012 en de intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landerd 2011. Deze aanpassingsronde is ingegeven door de herziening van de model APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester.

  12. Sluiting

  De bij de agendapunten vermelde portefeuillehouders worden bij deze uitdrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan de behandeling van de betreffende agendapunten voor het zo nodig geven van nadere informatie.

  De uitzending van Landerd-TV de L-fm begint om 19 uur. Begonnen wordt met het doornemen van de raadsagenda met de griffier.De raadsvergadering vangt aan om 19.30 uur en eindigt om ca. 22.30 uur.

  Na sluiting van de raadsvergadering organiseert Landerd-TV nog een korte nabeschouwing waaraan enkele personen die aan de vergadering heb-ben deelgenomen meewerken; ook de nabeschouwing wordt rechtstreeks uitgezonden op de TV en de radio.

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 1 2 o k t obe r 20 122 2

  OmgevingsvergunningenOntvangen aanvragen om omgevingsvergunning: Hoek Heibloemstraat/Duifhuisstraat te Schaijk; het bouwen

  van een agrarische loods (ontvangen 17-9-2012) Zustersstraat 7, 5374 AK Schaijk; het wijzigen van de gevel

  (ontvangen 17-9-2012) Kruidenhof 1, 5374 AX Schaijk; plaatsen dakkapel (ontvangen 28-9-2012)

  Sloopmeldingen: Molenaarstraat 2, 5374 GG Schaijk; het slopen van een woonhuis

  (ontvangen 28-9-2012)

  In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroep-schrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

  Verleende omgevingsvergunningen: Luijtenbroek 12, 5374 RV Schaijk; uitbreiden van een recreatiebungalow

  (verzonden 2 oktober 2012) Udenseweg 22, 5411 BD Zeeland; verbouwen van een woning

  (verzonden 1 oktober 2012) Monseigneur Borretstraat 35a, 5375 AA Reek; kappen van een spar

  (verzonden 25 september 2012)

  Geweigerde omgevingsvergunning: De Kuipersweg 6, 5411 RC Zeeland; bouwen/tijdelijk plaatsen van een

  woonunit (verzonden 28 september 2012)

  Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening/dan wel weigering van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bin-nen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burge-meester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen.

  Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.

  Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omge-vingsrecht een vergunning te verlenen voor: Kerkstraat 35g, 5411 EA Zeeland; brandveilig gebruik van een

  kinderdagopvang (dossiernummer HZ-2012-0111).

  Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 15 oktober 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de ge-noemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte op tel. 0486-458194.

  Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ont-werpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indie-nen bij de Rechtbank s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Toepassing van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrechtBeleidsregels voor het verlenen van ontheffing op basis van dit wets-artikel (zogenaamde kruimelgevallen).In artikel 2.12. lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de mogelijkheid opgenomen voor bepaalde bouwac-tiviteiten afwijking van het bestemmingsplan toe te staan. In artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht zijn deze aangegeven. Omdat wij voor de uitvoering van dit wetsartikel een helder beeld wil-

  len geven van de gevallen waarin wel en waarin geen ontheffing wordt verleend hebben wij het hierna omschreven beleid vastgesteld. Bij dit beleid is uitgegaan van de stelling dat in de meeste bestem-mingsplannen een toereikende regeling van de bouwmogelijkheden is gegeven die is aangevuld met een ontheffingsregeling, zodat het ver-lenen van extra ontheffing alleen in bijzondere gevallen gemotiveerd kan worden. Deze zijn hierna genoemd.

  Nieuwe bestemmingsplannenVoor een aantal bestemmingsplannen is een algehele of gedeelte-lijke herziening in voorbereiding. Met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel kan een omgevingsvergunning verleend worden voor het afwijken van de thans geldende bestemmingsplannen in die gevallen waarin de bouwactiviteit past in de nieuwe bestemmingsplan-nen.

  Bestemmingsplan Kom ReekIn het bestemmingsplan Kom Reek is een bijgebouw onder meer om-schreven als een gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw. In de nieuwe bestemmingsplannen voor de kommen van Schaijk en Zeeland is dit onderdeel van de begripsomschrijving niet opgeno-men. Dit biedt de mogelijkheid om onder meer een keuken of een uitbreiding van de woonkamer onder te brengen in een aangebouwd bijgebouw. Op grond van het bestemmingsplan Kom Reek is dit niet toegestaan. Om dit verschil weg te nemen kan met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning verleend worden voor het afwijken van het bestemmingsplan Kom Reek. Recreatiebungalows, recreatiechalets, stacaravans e.d.Het onder de werkingssfeer van het voormalige artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaande beleid om ten aanzien van recreatiebungalows, recreatiechalets, stacaravans, e.d. geen ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen wordt voortgezet. Er wordt dus geen omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het be-stemmingsplan voor het vergroten hiervan of van de hierbij aanwezige bijgebouwen of voor het oprichten van nieuwe bijgebouwen.Woningaanpassing op medische gronden

  In die gevallen waarin een woningaanpassing nodig is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning of een daarmee gelijk te stellen regeling en deze aanpassing alleen gerealiseerd kan worden nadat met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning kan worden verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan wordt deze verleend.

  DakkapellenVoor het aanbrengen van een dakkapel op een woning of ander ge-bouw waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en deze alleen kan worden verleend met toepassing van het hiervoor genoemde wetsar-tikel wordt een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan.

  GevelwijzigingenVoor het wijzigen van de gevel van een gebouw waarbij vorm en in-houd van de bouwmassa niet wordt gewijzigd en evenmin het gebruik wordt veranderd wordt met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan.

  Bouwdiepte woning en bijgebouwenIn de bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen is de totale bouwdiepte van de woning met aangebouwde bijgebouwen beperkt tot 17 meter gemeten vanaf de voorgevelrooilijn. In het geval bij een (half)vrijstaande woning een vrijstaand bijgebouw als gevolg van uitbreiding wordt gekoppeld aan de woning of een aan de zijgevel aangebouwd bijgebouw naar achter wordt uitgebreid en de maximale bouwdiepte van 17 m wordt overschreden wordt ontheffing van dit voorschrift verleend in de volgende situatie. Het bijgebouw moet in het verlengde van de oprit staan en wel tussen het verlengde van de zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens en mag het verlengde van de oorspronkelijke zijgevel met niet meer dan 1 me-ter overschrijden, anders gezegd: het bijgebouw mag na uitbreiding ten hoogste n meter breder zijn dan de oprit. De uitbreiding van het bijgebouw of van de woning waardoor een aangebouwd bijgebouw ontstaat mag niet tot gevolg hebben dat het bebouwingspercentage van het betrokken perceel meer dan 50% bedraagt. Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan wordt met toepassing van het hiervoor

  genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan.

  Dakhelling bij uitbreiding woning De dakhelling dient op grond van de voorschriften van het bestem-mingsplan bij woningen tenminste 30 en ten hoogste 60 graden te zijn. Bij uitbreiding van de woning naar achter kan dit voorschrift tot gevolg hebben dat de nokhoogte van de uitbreiding hoger uitvalt dan de bestaande nokhoogte. Om dit te voorkomen kan onder meer de dakhelling worden verlaagd tot minder dan 30 graden. In voorko-mende gevallen wordt met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan voor een lagere dakhelling.

  Carport voor garageWanneer voor een vrijstaande garage een carport wordt gebouwd ont-staat soms een vrijstaand bijgebouw met een grotere oppervlakte dan 40 m2 waardoor er sprake is van een situatie die in strijd is met het bestemmingsplan. In een situatie waarin de carport in breedte, hoogte en/of vormgeving duidelijk afwijkt van de garage en bij de bouw van de carport geen extra wanden worden gemaakt is er reden om met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsver-gunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan.Ruimte voor ruimte woningen MolengraafBij een aantal ruimte voor ruimte woningen aan de Arkenschot te Schaijk is ontheffing van het bestemmingsplan verleend van het be-stemmingsplan voor de bouw van een bijgebouw groter dan 40 m2 tot een maximum van 80 m2. Omdat in het daarna vastgestelde bestem-mingsplan Kom Schaijk 2004 deze oppervlakte is beperkt tot 40 m2 per vrijstaand bijgebouw voor alle woningen, wordt voor de ruimte voor ruimte woningen aan de Arkenschot en omgeving desgewenst met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omge-vingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan om een vrijstaand bijgebouw te vergroten tot ten hoogste 80 m2 mits de totale oppervlakte aan bijgebouwen niet meer zal bedragen dan 80 m2.

  Breedte bijgebouw bestemmingsplan Repelakker In het plangebied Repelakker kan voor aangebouwde bijgebouwen desgewenst met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning verleend worden voor het afwijken van het bestemmingsplan voor wat betreft de breedte tot een maximum van 5,00 meter.

  Hoogte bijgebouwen bestemmingsplan AkkerwindeIn het bestemmingsplan Akkerwinde is de nokhoogte van bijgebou-wen beperkt tot 4 meter. Indien gewenst kan met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning verleend worden voor het afwijken van het bestemmingsplan voor een nok-hoogte tot 5 meter.

  Omvang gebouwen ten behoeve van de bestemming Maatschappelijke DoeleindenBestemmingsplannen worden doorgaans eenmaal in de tien jaar herzien en zon herziening vergt meestal een lange voorbereidingstijd. Gebleken is dat de behoefte aan voorzieningen voor maatschappe-lijke doeleinden, zoals scholen en sportaccommodaties naar aard en omvang sterk kan wisselen in een vrij kort tijdsbestek. Hierop kan onvoldoende worden ingespeeld door wijziging van het bestemmings-plan. Om hieraan tegemoet te komen kan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan verleend worden voor het oprichten van bijbehorende gebouwen buiten het bouwblok op gron-den met de bestemming Maatschappelijke Doeleinden (of daarmee gelijk te stellen bestemmingen).

  Bijgebouwen: aangebouwde bijgebouwen achter woningen op brede percelen In het geval naast een woning achter de voorgevelrooilijn een vrije ruimte aanwezig is van 17 meter bij 8 meter wordt afwijking van het bestemmingsplan toegestaan voor het oprichten van aangebouwde bijgebouwen achter de achterste bouwgrens voor aangebouwde bijge-bouwen mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 5 meter en de afstand tot de achterste perceelsgrens niet minder wordt dan 3 meter.

  Overkappingen zonder wandenDe bouw van een overkapping zonder wanden (zoals een carport zonder wanden) voor de voorgevel van een gebouw is in strijd met het bestemmingsplan.

  In die gevallen waarin de voorgevels van gebouwen niet in een lijn lig-gen en de variatie in afstand van deze voorgevels tot de weg zo groot is dat een overkapping of carport kan worden gebouwd met gebruik-making van de visueel afschermende werking van een ander gebouw kan afwijkend gebruik van het bestemmingsplan worden toegestaan wanneer uit een stedenbouwkundig advies blijkt dat tegen de bouw uit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaar bestaat.

  Het bovenstaande gewijzigde beleid treedt met onmiddellijke ingang in werking. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

  AR LR week 41_00Pag19AR LR week 41_00Pag20AR LR week 41_00Pag21AR LR week 41_00Pag22