Gemeentenieuws Landerd week 9 2012

 • Published on
  10-Mar-2016

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gemeentenieuws Landerd week 9 2012

Transcript

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 2 maa r t 20 12 9

  Doe mee en creer jouw Zeeland!

  IDOPDit onderzoek maakt onderdeel uit van het Integraal Dorps Ontwik-keling Plan (IDOP) dat in 2011 in samenwerking met Zeelandse in-woners is opgesteld. De inwoners pleitten er toen voor dat speciale aandacht uit dient te gaan naar de behoeften van jongeren. Het behoefteonderzoek Zeeland wordt mogelijk gemaakt door mede fi nanciering door de provincie Noord-brabant (IDOP). Het onder-zoek draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.

  Op 22 maart en 3 april 2012 organiseert de gemeente, onder het genot van gratis pizza, een discussieavond voor Zeelandse jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Onder leiding van onder andere Ellen Jacobs (fi etscrosskampioen) wordt er gediscussieerd over wat de Zeelandse jongeren van hun dorp vinden.

  Aanmelden kan tot 12 maart via info@landerd.nl. Wees er wel snel bij, want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie kunnen jongeren terecht op jonginzeeland.hyves.nl of op www.landerd.nl onder het kopje Snel naar en dan Behoefte-onderzoek.

  Th e Young Zeeland AwardDe gemeente Landerd vindt de mening van haar jeugdige inwoners belangrijk. Daarom voert de gemeente een behoefteonderzoek on-der Zeelandse jongeren van 12 tot en met 17 jaar uit. Dit bestaat uit een digitale vragenlijst die jongeren tot 27 februari konden invullen. Verder bestaat het uit de discussieavonden en uit Th e Young Zee-land Award waarvoor Zeelandse jongeren eind augustus persoonlijk en via Social Media worden uitgenodigd.

  Met de Award krijgen jongeren de kans om aan het college van bur-gemeester en wethouders hun ideen te presenteren over hoe Zee-land aantrekkelijker kan worden gemaakt voor jongeren. Degene die de Award wint, wint een Samsung Galaxy Nexus. De gemeente wil het beste idee ook daadwerkelijk realiseren (binnen het bestaande budget), dus het dient wel een uitvoerbaar idee te zijn.

  Gemeentelijke informatieGemeentehuis Landerd

  Kerkstraat 39, 5411 EA ZeelandPostadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

  T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

  OpeningstijdenAlle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van

  09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder).Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve metde sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligings-

  voorschriften.

  Openingstijden burgerzakenMaandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond

  van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

  Telefonische bereikbaarheidMaandag, woensdag en donderdag van

  08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uurDinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uurVrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

  RaadhuisPastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk

  In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

  Gemeentewerf

  Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

  Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

  Schaijk- Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15- Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3- Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21- Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a- Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8- De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11- Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44- Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6- Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56- Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1- Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3

  Zeeland- Basisschool t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16- Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a- Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex- De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37- Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32- Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35- Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14- Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3- Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen - openingstijden receptie, tel. 0486-451458)- Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5- Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur)

  Reek- Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20- Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35- Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

  Locaties AED Landerd

  Discussieavonden onder het genot van gratis pizza

  Zeelandse jongeren,kom meepraten over jouw dorp!

  ik heb een goed idee!

  ik kan het zelf bepalenVet!

  Chill!

  ik zou het wel weten...ze lui

  steren

  naar me

  Blikvanger Schoon en duurzaam LanderdIn het kader van Schoon en duurzaam Landerd heeft wethouder Harrie van Dongen op 28 februari een blikvanger geplaatst aan de Udenseweg/parallelweg Bergmaas in Zeeland. Op meerdere plaatsen langs schoolroutes in Landerd worden blikvangers geplaatst en de verwachting is dat hiermee het zwerfafval zal verminderen.

  10 Maart landelijke opschoondag Op zaterdag 10 maart 2012 doen veel verenigingen in de gemeente Landerd mee aan de Landelijke Opschoondag. Deze dag is de grote landelijke voorjaarsschoonmaak. Nederland gaat massaal de straat op om zwerfafval op te ruimen. Vele vrijwilligers, verenigingen, scholen en gemeenten in Nederland doen mee.

  Nadat voorgaande jaren al enkele verenigingen, waaronder Scouting Schaijk en de Wildbeheerseenheden Zeeland, Schaijk en Reek, al met veel inzet en succes hebben deelgenomen, heeft de gemeente Landerd alle buurtverenigingen opgeroepen eveneens deel te nemen. Dit onder het motto Schoon en Duurzaam Landerd.Gevraagd is om zelf in de eigen woonomgeving te organiseren dat het zwerfafval wordt opgeruimd. De gemeente treedt faciliterend op door o.a. plastic verzamelzakken, veiligheidshesjes, handschoenen en eventueel ander materiaal ter beschikking te stellen. Op het einde van de dag wordt het verzamelde zwerfafval opgehaald. Ook verzorgt de gemeente de nodige publiciteit rond de actie.

  Vele verenigingen hebben al gemeld dat ze meedoen aan de op-schoondag. Alle kleine beetjes helpen en vele handen maken licht werk. 10 Maart 2012 wordt een mooie en schone dag in Landerd.

  Wethouder Van Dongen geeft startseinDe o cile opening van deze dag vindt plaats om 10 uur op het Van Spijkplein in Schaijk door wethouder Van Dongen en de leden van Scouting Schaijk. De leden van Scouting Schaijk gaan een groot deel van het centrum van Schaijk schoonmaken. De afsluiting van deze dag vindt plaats om ca. 12.30 uur bij de Wildbeheerseenheid Maashorst in Reek op het adres Heijtmorgen (nabij Koetshuis). De leden van deze Wildbeheerseenheid hebben dan al een groot deel van het buitengebied schoongemaakt. Ook de andere wildbeheerseenhe-den in onze gemeente zijn dan al actief geweest met het opruimen van zwerfafval.

  Aanmelden en meer informatie Wilt u meer informatie of wilt u als buurtvereniging ook deelnemen, neem dan contact op met de heer J. Cranen, tel: 0486-458111 of per email info@landerd.nl . Kijk voor algemene informatie over de landelijk opschoondag op www.nederlandschoon.nl

  Wethouder Van Dongen plaatst blikvanger om zwerfafval te verminderen.

  Landerd TV zendt de openbare Voorbereidende Vergadering van de gemeenteraad van Landerd van dinsdag 6 maart 2012 rechtstreeks uit. De uitzending begint om 19.30 uur.

  Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: het raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum

  Zeeland en het verkeersonderzoek mbt de omgeving van het Kindcentrum

  het raadsvoorstel Verkeersnotitie Landerd 2012 de voorgenomen handelwijze van de gemeente Landerd

  met betrekking tot woningbouwplannen

  Uitzending Landerd TV

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 2 maa r t 20 121 0

  Portefeuilleverdeling

  Burgemeester Doorn:algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid,personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financin, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoerWethouder H. van Dongen (CDA):VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

  Afspraken met de burgemeester en wethoudersU kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid.

  In de Wmo adviesraad hebben zitting:De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736

  Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket.

  Aanzet (algemeen maatschappelijk werk)Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen psychosociale problemen. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt:Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur.Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur.

  Advies en steunpunt huiselijk geweldAdvies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord:tel. 0900-1262626.

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG)Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en op-voeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inloop-punten van het CJG. De openingstijden van de inlooppuntenzijn:Schaijk: Netjeshof 1a,maandag van 09 tot 12 uur.Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl

  Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcordinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis.

  Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veelinformatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids Ouder worden in gemeente Landerd en www.rigom.nl.

  RIGOM (Regionale Instelling Gecordineerd Ouderenwerk Maasland)voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plus-sers, tel. 0412-653232.BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751.De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585.Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nlPersoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden.Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en onder-steuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg ver-lenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.

  Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gym-zaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111.

  Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren)Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd.

  Wat is een noodgeval buiten kantooruren:- rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt;- gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen;- kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd;- schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

  Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-BrabantPostbus 1039, 5200 BA s-HertogenboschEmail: marketing@regio-vvv.nl

  Meldpunt voor klachten en opmerkingenover wandelknooppunt-routes LanderdPlatform Toerisme Landerdp/a Postbus 28, 5374 ZG SchaijkEmail: info@toerismelanderd.nl

  Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland).Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

  112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

  Wegwijzer

  CommunicatieVoor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke paginas kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van...