Gemeentenieuws Landerd week 9 2012

 • Published on
  10-Mar-2016

 • View
  214

 • Download
  1

DESCRIPTION

Gemeentenieuws Landerd week 9 2012

Transcript

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 2 maa r t 20 12 9

  Doe mee en creer jouw Zeeland!

  IDOPDit onderzoek maakt onderdeel uit van het Integraal Dorps Ontwik-keling Plan (IDOP) dat in 2011 in samenwerking met Zeelandse in-woners is opgesteld. De inwoners pleitten er toen voor dat speciale aandacht uit dient te gaan naar de behoeften van jongeren. Het behoefteonderzoek Zeeland wordt mogelijk gemaakt door mede fi nanciering door de provincie Noord-brabant (IDOP). Het onder-zoek draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.

  Op 22 maart en 3 april 2012 organiseert de gemeente, onder het genot van gratis pizza, een discussieavond voor Zeelandse jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Onder leiding van onder andere Ellen Jacobs (fi etscrosskampioen) wordt er gediscussieerd over wat de Zeelandse jongeren van hun dorp vinden.

  Aanmelden kan tot 12 maart via info@landerd.nl. Wees er wel snel bij, want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie kunnen jongeren terecht op jonginzeeland.hyves.nl of op www.landerd.nl onder het kopje Snel naar en dan Behoefte-onderzoek.

  Th e Young Zeeland AwardDe gemeente Landerd vindt de mening van haar jeugdige inwoners belangrijk. Daarom voert de gemeente een behoefteonderzoek on-der Zeelandse jongeren van 12 tot en met 17 jaar uit. Dit bestaat uit een digitale vragenlijst die jongeren tot 27 februari konden invullen. Verder bestaat het uit de discussieavonden en uit Th e Young Zee-land Award waarvoor Zeelandse jongeren eind augustus persoonlijk en via Social Media worden uitgenodigd.

  Met de Award krijgen jongeren de kans om aan het college van bur-gemeester en wethouders hun ideen te presenteren over hoe Zee-land aantrekkelijker kan worden gemaakt voor jongeren. Degene die de Award wint, wint een Samsung Galaxy Nexus. De gemeente wil het beste idee ook daadwerkelijk realiseren (binnen het bestaande budget), dus het dient wel een uitvoerbaar idee te zijn.

  Gemeentelijke informatieGemeentehuis Landerd

  Kerkstraat 39, 5411 EA ZeelandPostadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

  T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

  OpeningstijdenAlle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van

  09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder).Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve metde sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligings-

  voorschriften.

  Openingstijden burgerzakenMaandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond

  van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

  Telefonische bereikbaarheidMaandag, woensdag en donderdag van

  08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uurDinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uurVrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

  RaadhuisPastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk

  In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

  Gemeentewerf

  Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

  Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

  Schaijk- Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15- Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3- Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21- Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a- Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8- De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11- Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44- Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6- Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56- Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1- Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3

  Zeeland- Basisschool t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16- Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a- Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex- De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37- Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32- Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35- Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14- Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3- Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen - openingstijden receptie, tel. 0486-451458)- Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5- Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur)

  Reek- Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20- Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35- Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

  Locaties AED Landerd

  Discussieavonden onder het genot van gratis pizza

  Zeelandse jongeren,kom meepraten over jouw dorp!

  ik heb een goed idee!

  ik kan het zelf bepalenVet!

  Chill!

  ik zou het wel weten...ze lui

  steren

  naar me

  Blikvanger Schoon en duurzaam LanderdIn het kader van Schoon en duurzaam Landerd heeft wethouder Harrie van Dongen op 28 februari een blikvanger geplaatst aan de Udenseweg/parallelweg Bergmaas in Zeeland. Op meerdere plaatsen langs schoolroutes in Landerd worden blikvangers geplaatst en de verwachting is dat hiermee het zwerfafval zal verminderen.

  10 Maart landelijke opschoondag Op zaterdag 10 maart 2012 doen veel verenigingen in de gemeente Landerd mee aan de Landelijke Opschoondag. Deze dag is de grote landelijke voorjaarsschoonmaak. Nederland gaat massaal de straat op om zwerfafval op te ruimen. Vele vrijwilligers, verenigingen, scholen en gemeenten in Nederland doen mee.

  Nadat voorgaande jaren al enkele verenigingen, waaronder Scouting Schaijk en de Wildbeheerseenheden Zeeland, Schaijk en Reek, al met veel inzet en succes hebben deelgenomen, heeft de gemeente Landerd alle buurtverenigingen opgeroepen eveneens deel te nemen. Dit onder het motto Schoon en Duurzaam Landerd.Gevraagd is om zelf in de eigen woonomgeving te organiseren dat het zwerfafval wordt opgeruimd. De gemeente treedt faciliterend op door o.a. plastic verzamelzakken, veiligheidshesjes, handschoenen en eventueel ander materiaal ter beschikking te stellen. Op het einde van de dag wordt het verzamelde zwerfafval opgehaald. Ook verzorgt de gemeente de nodige publiciteit rond de actie.

  Vele verenigingen hebben al gemeld dat ze meedoen aan de op-schoondag. Alle kleine beetjes helpen en vele handen maken licht werk. 10 Maart 2012 wordt een mooie en schone dag in Landerd.

  Wethouder Van Dongen geeft startseinDe o cile opening van deze dag vindt plaats om 10 uur op het Van Spijkplein in Schaijk door wethouder Van Dongen en de leden van Scouting Schaijk. De leden van Scouting Schaijk gaan een groot deel van het centrum van Schaijk schoonmaken. De afsluiting van deze dag vindt plaats om ca. 12.30 uur bij de Wildbeheerseenheid Maashorst in Reek op het adres Heijtmorgen (nabij Koetshuis). De leden van deze Wildbeheerseenheid hebben dan al een groot deel van het buitengebied schoongemaakt. Ook de andere wildbeheerseenhe-den in onze gemeente zijn dan al actief geweest met het opruimen van zwerfafval.

  Aanmelden en meer informatie Wilt u meer informatie of wilt u als buurtvereniging ook deelnemen, neem dan contact op met de heer J. Cranen, tel: 0486-458111 of per email info@landerd.nl . Kijk voor algemene informatie over de landelijk opschoondag op www.nederlandschoon.nl

  Wethouder Van Dongen plaatst blikvanger om zwerfafval te verminderen.

  Landerd TV zendt de openbare Voorbereidende Vergadering van de gemeenteraad van Landerd van dinsdag 6 maart 2012 rechtstreeks uit. De uitzending begint om 19.30 uur.

  Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: het raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum

  Zeeland en het verkeersonderzoek mbt de omgeving van het Kindcentrum

  het raadsvoorstel Verkeersnotitie Landerd 2012 de voorgenomen handelwijze van de gemeente Landerd

  met betrekking tot woningbouwplannen

  Uitzending Landerd TV

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 2 maa r t 20 121 0

  Portefeuilleverdeling

  Burgemeester Doorn:algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid,personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financin, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoerWethouder H. van Dongen (CDA):VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

  Afspraken met de burgemeester en wethoudersU kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid.

  In de Wmo adviesraad hebben zitting:De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736

  Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket.

  Aanzet (algemeen maatschappelijk werk)Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen psychosociale problemen. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt:Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur.Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur.

  Advies en steunpunt huiselijk geweldAdvies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord:tel. 0900-1262626.

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG)Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en op-voeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inloop-punten van het CJG. De openingstijden van de inlooppuntenzijn:Schaijk: Netjeshof 1a,maandag van 09 tot 12 uur.Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl

  Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcordinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis.

  Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veelinformatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids Ouder worden in gemeente Landerd en www.rigom.nl.

  RIGOM (Regionale Instelling Gecordineerd Ouderenwerk Maasland)voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plus-sers, tel. 0412-653232.BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751.De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585.Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nlPersoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden.Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en onder-steuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg ver-lenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.

  Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gym-zaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111.

  Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren)Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd.

  Wat is een noodgeval buiten kantooruren:- rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt;- gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen;- kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd;- schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

  Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-BrabantPostbus 1039, 5200 BA s-HertogenboschEmail: marketing@regio-vvv.nl

  Meldpunt voor klachten en opmerkingenover wandelknooppunt-routes LanderdPlatform Toerisme Landerdp/a Postbus 28, 5374 ZG SchaijkEmail: info@toerismelanderd.nl

  Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland).Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

  112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

  Wegwijzer

  CommunicatieVoor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke paginas kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

  Reparatiebongemeente Landerd

  Afdeling Realisatie en Beheer

  Naam: .............................................................................................

  Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012

  Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats)

  Kleine reparatie aan wegen / paden ..........................................................................................................

  Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden .........................................................................................................

  Verstopte straatkolken .........................................................................................................

  Illegaal gestort vuil / zwerfvuil .........................................................................................................

  (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. .........................................................................................................

  Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen .........................................................................................................

  Aangereden straatlantaarn .........................................................................................................

  Iets anders, namelijk

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  De gemeente Landerd wil dat elke inwoner zich zoveel mo-gelijk zelf kan redden. Wat kunt u doen om prettig te blijven wonen?

  Wie wil niet zo lang mogelijk prettig blijven wonen in zijn eigen comfortabele huis? Comfortabel wonen is voor alle leeftijden. Een inloopdouche, een thermostaatkraan, een hoger geplaatste vaatwasser zodat je niet steeds hoeft te

  bukken, een lichtspoor om s nachts het toilet te vinden Het zijn gemakken waar iedereen plezier van heeft, onafhankelijk van leeftijd. In de komende weken vertellen wij u welke kleine en grotere ingrepen direct extra gemak geven. U zorgt er daarmee zelf voor dat uw huis klaar is voor de toekomst.

  Wat kunt u doen om prettig te blijven wonen?Er zijn diverse woningaanpassingen mogelijk die uw huis comforta-beler maken en klaar voor de toekomst.

  Geen gladde badkamervloer Veel badkamervloeren zijn glad als ze nat worden. Er zijn verschil-lende mogelijkheden om (delen van) uw badkamervloer of douche-cabine stroef te maken, zodat u minder risico loopt om uit te glijden:

  Optie 1: (rubberen) anti-slipmatten of stickers in de douche of het bad bieden een stroeve ondergrond tijdens het douchen of baden.Optie 2: u kunt uw badkamervloer van een anti-slipcoating laten voorzien. Dit is een stroeve laag die over de vloertegels aangebracht wordt.Optie 3: u vervangt uw badkamervloer door een vloer van anti-sliptegels.

  De douche of het bad in- en uitstappenUw badkamer verbouwen begint met goed nadenken over bad en/of douchecabine. In een toekomstbestendige badkamer is het belangrijk dat u niet over een verhoging hoeft te stappen om uw douche en/of bad in- en uit te komen. Zeker als de badkamervloer nat is, brengt dat risicos met zich mee. Maar ook als u niet gaat verbouwen, zijn er aanpassingen in uw badkamer mogelijk om voor meer comfort te zorgen:

  Optie 1: U kunt uw douchecabine, douchebak of badkuip (laten) ver-wijderen uit uw badkamer en in plaats daarvan een ruime drempel-loze douchecel realiseren. De vloer en muur rondom de douchekop worden dan net als de rest van de badkamer betegeld. De douchecel wordt gescheiden van de rest van de badkamer door middel van een douchegordijn of (glazen) scherm.Optie 2: U kunt steunbeugels aanbrengen waaraan u zich kunt vasthouden als u in- of uitstapt. Steunbeugels in de douche bieden ook houvast bij het wassen.

  Uittreksel nodig?Regel het op www.landerd.nl

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 2 maa r t 20 12 1 1

  Meer vogels, meer bloemen, meer vlinders

  Vellingen in de Maashorst

  Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, telefoonnummer 0486-458111.

  Let op:Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden!

  De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

  Gevonden voorwerpen- 27-1-2012, Hofstede Schaijk: Groene Batavus damesfiets, type Allegro, met handremmen en versnellingen.- 16-12-2011, Europaplein Schaijk: Metalen ring met daaraan twee sleutels.- 23-12-2011, Schutsboomstraat Schaijk: Metalen ring met daar-aan een huissleutel.- 11-02-2012, Domineeshoef Schaijk: Sleutel met opschrift Corbin

  Italy, daaraan een oranje label.- Half januari 2012, Hoek Molenstraat-Kerkstraat Zeeland: Herenhorloge, merk Swatch, groot rond uurwerk en zwarte lederen band.- 19-2-2012, Schutsboomstraat Schaijk: Axa fietssleutel aan sleutelhanger met beertje daaraan.- 21-2-2012, Schaijkseweg Zeeland: Gazelle damesfiets, type Trendy, paars/lila.- 24-02-2012, Hertenkamp Schaijk: Grijze damesfiets,Batavus type Winner, leverancier Jacobs Cuijk.

  Verloren voorwerpen- 22-01-2012, Europaplein Schaijk: Grijsgroene damesfiets, Giant, met voor- en achtervering, voorop een zwart mandje.- Eind Januari 2012, Basisschool Vlasgaard Zeeland of omgeving:Witte handschoen, merk Rush (op zijkant zilveren letters Rush).- 07-02-2012, Rabobank Schaijk: Kleine zwarte herenporte-monnee, met daarin twee bankpassen, zowel priv als zakelijk, rijbewijs en ID-kaart.- 22-01-2012, Witte Huis Zeeland: Blauwe Gazelle herenfiets, type

  Volgende week laat Staatsbos-beheer hout vellen in de Maas-horst, rond de Slabroekse weg in Nistelrode. Het doel van de zaagwerkzaamheden is om de-len van het bos uit te dunnen. Bij een dunning worden bomen weggehaald zodat de over-blijvers meer ruimte, lucht en licht krijgen om te groeien. Een dunning zorgt bovendien voor meer variatie in het bos en nodigt planten en diersoorten uit om te leven, zich voor te planten en om voedsel te vinden. Kortom het worden vanzelf bos-sen met biodiversiteit. De bossen in de Maashorst zijn ongeveer in dezelfde periode aangelegd, waardoor die variatie er nu niet of nauwelijks is.

  Open plekkenOp enkele plaatsen worden alle bomen verwijderd om open plek-ken te maken. Als er licht komt op de bodem en zaden grijpen hun kans om te ontkiemen, dan komt er nog meer variatie en nog belangrijker, er komen meer kruiden. Kruiden trekken insecten aan, die op hun beurt voedsel zijn voor vogels.

  BosrandenOok de bosranden worden aangepakt. De mooiste bosranden voor mens, dier en plant zijn randen die beginnen met laagbloeiende kruiden. Door de eerste rijen bomen langs de paden om te zagen ontstaan die gevarieerde randen. Bij eerdere projecten hebben men-sen aangegeven deze bosranden te waarderen.Om de biodiversiteit te bevorderen worden op diverse open gekomen plekken eik, beuk, zoete kers, vuilboom, meidoorn, lijsterbes en hazelaar aangeplant, soorten die aantrekkelijk zijn voor zoogdieren, insecten en vogels.

  Zorgvuldig bosbeheerBij het zagen wordt rekening gehouden met bijzondere natuurwaar-de zoals bomen met roofvogelnesten, bomen met spechtengaten en plekken met bijzondere planten. Deze plekken worden met linten gemarkeerd en op kaart gezet. De zagers zijn hiervan op de hoogte en ze plekken worden ontzien. De machinaal afgezaagde stammen worden opgestapeld en op een aantal plaatsen verzameld om uitein-delijk afgevoerd te worden. Een groot deel van afgezaagde bomen wordt verwijderd alleen tophout blijft liggen.

  ResultaatHet uiteindelijke resultaat wordt een bos met grote biodiversiteit met vele kruiden, struiken en bomen waar in het voorjaar de hom-mels en later de vlinders en bijen voedsel vinden. Grauwe klauwier en andere insectenetende vogels vinden voedsel en nestgelegenheid in de bomen en struiken. Zoogdieren scharrelen tussen de struiken en de kruiden voor voedsel en schuilmogelijkheden. En de mens, die kijkt en geniet van al dit leven in de Maashorst.

  VeiligheidDe zaagwerkzaamheden en het gebruik van grote machines die heen en weer rijden kunnen lawaaioverlast veroorzaken. Onze excuses hiervoor. Het zaagwerk zal voor 15 maart afgerond zijn, dus voor het broedseizoen start.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij Staatsbosbeheer, boswachter Jos Borsboom, tel. 0412-475111 of 06-21895956.

  Medeo, met 21 versnellingen en trommelremmen.- 21-02-2012, Drie Heeren of van Pastoor winkelstraat naar Repel-laan Schaijk: Zwarte herenportemonnee met daarin twee bankpas-sen (Regiobank), AH bonuskaart en beveiligingskaart van werk.- 22-02-2012, Schaijk omgeving Hertenpark: Glazen glinsterende armband met heldere stenen (glas) en af en toe een briljantje.

  Vermiste en gevonden dierenDierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LAOss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

  De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen.Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

  Gevonden en verloren voorwerpen

  Radio 538 voor War ChildMega Stadswandeling

  s-HertogenboschOp zondag 11 maart komt Radio 538 met een grote studiotruck op de Markt in s-Hertogenbosch om geld in te zamelen voor War Child. Het thema is Show your talent! VVV s-Hertogenbosch zet haar ta-lent in en organiseert die dag een Mega Stadswandeling met zoveel mogelijk mensen.

  Wandel mee met VVV s-Hertogenbosch voor War ChildJong en oud kan zich inschrijven om mee te lopen. Het geld van de inschrijvingen 5,00 per persoon gaat naar de actie 538 voor War Child. Ook vrije donaties zijn voor deze actie zijn van harte welkom. Het doel is om zo zoveel mogelijk geld op te halen, zodat War Child hiermee oorlogskinderen kan helpen.

  De wandeling start om 11 uur vanaf de Parade in s-Hertogenbosch. Vanaf hier gaat de wandeling, die ongeveer een uur duurt, langs diverse highlights in de stad en eindigt op de Markt, waar de groep het opgehaalde bedrag overhandigt aan de Djs van Radio 538. Inschrijven kan via info@vvvshertogenbosch.nl, bij verschillende VVV vestigingen in de regio, of door te telefoneren naar VVV s-Hertogenbosch (0900) - 112 23 34( 0,25 p/m). Geef bij de in-schrijving het aantal personen en de betreffende namen op.

  Inschrijfgelddoneren kan op twee manieren: donerenin de VVV winkel bij jou in de buurt overmaken via de actiewebsite: www.ikvoorwarchild.nl/

  megastadswandeling

  Steun 538 voor War Child en loop mee met de grootste stadswandeling van s-Hertogenbosch.

  Over 538 voor War ChildWar Child helpt oorlogskinderen om te gaan met wat ze hebben meegemaakt. Dit gaat op een creatieve manier zodat kinderen weer zelfvertrouwen krijgen, contact durven maken, hun talenten ont-dekken en weer sterker worden. Zodat ze hun verleden achter zich kunnen laten. Al het geld dat met de actie 538 voor War Child wordt opgehaald, gaat naar de projecten van War Child wereldwijd. War Child werkt in 12 landen: Afghanistan, Burundi, Colombia, DR Congo, Isral/Be-zette Palestijnse gebieden, Libanon, Oeganda, Sierra Leone, Soedan, Sri Lanka en Tsjetsjeni. Maar ook in Nederland, waar War Child kinderen van asielzoekers helpt. Kijk voor meer informatie op www.vvvdenbosch.nl/go/megastadswandeling.

  BezwaarschriftencommissieDatum: 14 maart 2012Plaats: Raadzaal (Raadhuis, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk)

  Hoorzittingen19.00 uurBezwaarschrift inzake het besluit aanwijzing gevaarlijke hond19.30 uurBezwaarschrift betreffende subsidieregeling 201220.00 uurBezwaarschrift inzake een geweigerd verzoek tot vaststelling van een bestemmingsplan

 • 1 2 g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 2 maa r t 20 12

  Beschikt u niet over internet?Bent u niet zo goed thuis op de computer of heeft u thuis geen in-ternet, dan kunt u terecht bij het ICL (informatiecentrum Landerd), tel. 0486-458111. Zij kunnen u dan telefonisch hulp bieden bij het indienen van een aanvraag.

  Alle begin is moeilijkZoals u ziet proberen wij onze dienstverlening verder te optimalise-ren. Dit vraagt aanpassingen in de interne organisatie. Wij kunnen daarin fouten maken. Wellicht werkt niet alles meteen precies zoals we dat voor ogen hebben en misschien zien we iets over het hoofd. Schroomt u niet om uw opmerkingen en tips aan ons door te geven! Mocht er vanuit uw kant met het digitaal aanvragen iets verkeerd gaan, dan gaan wij hier uiteraard flexibel mee om. Als er problemen zijn, meldt u dit dan via onderstaand e-mailadres. Samen proberen wij uw probleem dan op te lossen.

  Nieuw e-mailadresHeeft u opmerkingen of vragen over het huren van de binnen-sportaccommodaties, dan kunt u een e-mail sturen naar verhuur@landerd.nl.

  Tarieven 2012Onderstaand nogmaals de tarieven voor het huren van onze binnen-sportaccommodaties. Voorverenigingen in de gemeente Landerd: Sporthal De Eeght te Schaijk en Sporthal De Hekel te Zeeland 1/3 zaal 10,40per uur 2/3 zaal 20,80 per uur 3/3 zaal 31,20 per uurGymzaal Reek (21 x 12 meter) 10,40 per uur Voorverenigingen buiten de gemeente Landerd:Sporthal De Eeght (45 x 22 meter) te Schaijk en Sporthal De Hekel (42 x 22 meter) te Zeeland 1/3 zaal 14,35 per uur 2/3 zaal 28,65 per uur 3/3 zaal 43,00 per uur

  Gymzaal Reek (21 x 12 meter) 14,35 per uur

  Huurtarievenparticulier/kinderfeestjesSporthal De Eeght te Schaijk en sporthal De Hekel te Zeeland (Standaardtarief + tarief per uur): 1/3 zaal 19,95 (vast tarief)+ 14,35 per uur 2/3 zaal 19,95 (vast tarief)+ 20,80 per uur 3/3 zaal 19,95(vast tarief)+ 31,20per uur

  Gymzaal Reek (21 x 12 meter): idem aan tarief voor verenigingen (i.v.m. afwezigheid beheer)

  Hoe werkt het?De gemeente Landerd registreert al het gebruik van de binnen-sportaccommodaties in een computerprogramma dat speciaal voor accommodatieverhuur is ontworpen. Alle accommodaties, gebruikers en activiteiten worden hierin opgenomen. Vanuit dit programma worden ook de facturen gemaakt. Via de website kunt u vanaf 1 maart 2012 in dit programma bekijken wanneer een zaal vrij is. Als u uren wilt reserveren dan loopt u een serie stappen door die uiteindelijk leiden tot een aanvraag. Deze aan-vraag wordt door de gemeente getoetst en de uitkomst wordt u per e-mail medegedeeld. Voor meer informatie zie ook de website.

  Wat verandert er?Incidentele huur kon u in het verleden altijd telefonisch of per e-mail aanvragen. Vanaf heden dienen de uren te worden aange-vraagd via Internet.

  Wat verandert er niet?Seizoenshuur dient u - zoals gebruikelijk - bij de gemeente aan te vragen. Hiervoor wordt u als vaste klant - meestal in april / mei - proactief benaderd; Hierin verandert (nog) niets.

  Voorwaarden/RestrictiesVoordat we een verzoek goedkeuren, bekijken we eerst of er geen dubbelboeking is en trekken we de beschikbaarheid na. Daarom spreken we van een aanvraag en niet van een boeking. We behou-den ons het recht voor om de aanvraag af te wijzen, als deze niet voldoet aan de voorwaarden voor gebruik en reserveren accommo-daties. Daarom dient u minimaal 24 uur voor het gewenste gebruik de aanvraag te plaatsen. Een aanvraag voor gebruik in het weekend dient geplaatst te worden voor donderdag 12 uur.

  Vanaf 1 maart 2012 via menu snel naar op www.landerd.nl

  Reserveren binnensportaccommodaties in Landerd via internet

  Maart en april cultuurmaand in s-Hertogenbosch

  Ervaar in maart en april ontelbare talenten tijdens culturele evene-menten in de Meest Gastvrije Stad!

  s-Hertogenbosch is cultureel verantwoordEr staat veel cultureel talent op de agenda! In de maanden maart en april biedt s-Hertogenbosch een podium aan diverse culturele evene-menten. Evenementen vol prachtige muziek, theater, film en kunst op hoog niveau, zowel van nationale als internationale afkomst. Diverse locaties, zoals de Sint-Janskathedraal en de Verkadefabriek dragen bij aan een sfeervolle ambiance. De Meest Gastvrije Stad biedt verrassend talent voor haar bezoekers.

  Maart: Evenementen in de Meest Gastvrije StadTijdens de Literaire Manifestatie 2012, het jaarlijkse boekenspek-takel, betreden traditiegetrouw enkele letterencoryfeen het toneel van de Grote Zaal om te spreken over hun werk en leven. Op vrijdag 9 maart, aan de vooravond van de Boekenweek, betreden niemand minder dan Adriaan van Dis, Charlotte Mutsaers, Tommy Wieringa en Ben Haveman het podium van Theater aan de Parade. Onder leiding van Philip Freriks praten zij over hun werk en leven.

  10 en 11 maart wordt de bezoe-ker op indringende wijze onder de daken van W2 Poppodium, De Toonzaal en De Verkadefabriek geconfronteerd met hoofdzakelijk nieuwe artiesten die barsten van de urgentie. fabrIQ is een festival zonder nauw sluitende hokjes. Een ontdekkingstocht. Genre- of stijltypering is niet aan de orde.

  De Radio 538 DJs staan zondag 11 maart met de mega studiotruck op de Markt in s-Hertogenbosch, waar het talent uit de regio de kans krijgt zichzelf te laten zien en horen. Tijdens Radio 538 voor War Child zijn de dagen zijn gevuld met entertainment, acties en optredens van bekende artiesten. Alles met maar n doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor het faciliteren van onderwijs voor oor-logskinderen in voormalige oorlogsgebieden.

  Van 20 tot en met 25 maart presenteert Festival Cement werk van 23 jonge theatermakers, choreografen en schrijvers. Allen uit Neder-land en Vlaanderen, maar dit jaar voor het eerst ook internationaal werk uit Parijs, Madrid en Veneti, in samenwerking met Stichting Jheroniums Bosch 500. Tijdens de 13de editie van Festival CEMENT wordt de Verkadefabriek omgetoverd tot het kloppend hart van het festival.

  Op zaterdag 31 maart volgt een muzikaal hoogtepunt met de Mat-thus Passion, uitgevoerd door Het Brabants Orkest en het Philips Philharmonisch koor in de Sint-Jan. Een zestal zeer aansprekende solisten staat klaar de bezoeker te ontroeren met hun diverse rollen

  in het lijdens- en sterfverhaal van Jezus Christus in de prachtige ambiance van de monumentale Sint-Jan, het hoogtepunt van Brabantse gotiek.

  Ook in april biedt s-Hertogenbosch als Meest Gastvrije Stad een hoogwaardig programma aan culturele evenementen. Bezoek de jubileumtentoonstelling met sculpturen van Niki de Saint Phalle op Kunstlocatie Wrth, Bosch Art Film in de Verkadefabriek, de Art & Antiques Fair s-Hertogenbosch en Indoor Brabant.

  www.dorpshuizenlanderd.nl

  De Garf ZeelandHet Wapen van ReekDe Phoenix Schaijk

  Nieuwe officile gemeente-gids Landerd 2012

  De nieuwe officile gemeentegids Landerd 2012 is klaar en valt volgende week (week10) bij u in de brievenbus. De ge-meentegids geeft een goed beeld van wat Landerd allemaal te bieden heeft en staat vol praktische informatie.

  Zo bevat de gids niet alleen nuttige uitleg over de gemeentelijke organisatie, maar is tevens een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over de meest uiteenlopende organisaties, ver-enigingen en bedrijven. In de gids zijn ook een calamiteiten-wijzer en een seniorenwijzer in vergroot lettertype opgenomen.

  De gemeentegids van Landerd wordt huis-aan-huis bezorgd door TNT post. De gids is tevens gratis af te halen op het gemeen-tehuis. Een digitale versie van de gids vindt u op www.landerd.nl.

  Vr. 02-03-2012Dropping, Bosgebied Steenbergen,

  Personeelsvereniging Gemeente UdenZo. 04-03-2012 t/m Za. 10-03-2012

  Collecte Stg. Jantje BetonZo. 11-03-2012

  Veldtoertocht, Landerd, Alpe dHuzezZo. 11-03-2012 t/m Za. 17-03-2012

  Collecte ReumafondsZa. 17-03-2012 van 11:00 tot 16:00 uur

  Open dag Zorg en Welzijn (www.bernhoven.nl)Ziekenhuis Bernhoven, Joannes Zwijsenlaan 121 Oss

  Zo. 18-03-2012 t/m 24-03-2012Collecte Stg. Simavi

  Zo. 25-03-2012 t/m Za. 31-03-2012Collecte Stg. ZOA-Vluchtelingenzorg

  Activiteiten- enevenementenkalender

  Fietsenverkoopdagop 7 maart 2012

  Op woensdag 7 maart a.s. wordt er van 13.30 tot 15 uur een fietsenverkoopdag gehouden op de gemeentewerf, Runstraat 59a in Schaijk. Die middag staan alle fietsen opgesteld die de afgelo-pen tijd gevonden zijn. Alle fietsen zijn voorzien van een nummer. Op een speciaal formulier kan een bod worden gedaan. De fietsen worden aan de hoogste inschrijver verkocht. Dit betekent echter wel dat wanneer u de hoogste bieder van een fiets bent en ook op een volgende fiets het hoogste bod heeft gedaan u verplicht bent allebei de fietsen af te nemen.

  U kunt tot 14.30 uur een bod uitbrengen, waarna om 15 uur de hoogste inschrijving bekend gemaakt wordt. Bent u de hoogste bieder, dan moet u de fiets(en) contant betalen en direct meenemen.

 • 8 g e m e e n t e n i e u w s w w w . l a n d e r d . n l v r i j d a g 1 1 m a a r t 2 0 1 1

  BouwvergunningenOntvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

  De Kuipersweg 15, 5411 RC Zeeland; tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit (ontvangen 2 maart 2011)

  Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; uitbreiden varkensstal (ontvangen 3 maart 2011)

  Hoevestraat 3, 5374 RH Schaijk; uitbreiden woning (ontvangen 4 maart 2011)

  Voederheil 9, 5411 RJ Zeeland; kappen van 8 bomen (ontvangen 5 maart 2011)

  In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen.

  Verleende vergunningenBesluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om omgevingsvergunning: Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het

  bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden 3 maart 2011).

  Verleende omgevingsvergunningen: Mgr. Suijsstraat 10, 5375 AG Reek; kappen van 3 bomen

  en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) Akkerwinde 68, 5374 DB Schaijk; bouwen van een woning

  (verzonden 4 maart 2011)

  Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad.

  Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunning-houder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.

  Verleende omgevingsvergunning in combinatie met afwijking bestemmingsplan: Schutsboomstraat 84, 5374 CD Schaijk; uitbreiden van de woning

  (verzonden 4 maart 2011)

  Tegen deze verleende vergunning/afwijking kunnen belanghebbenden met ingang van 21 maart 2011 gedurende zes weken beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrecht-bank te s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift rust.In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden.Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzienin-genrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de recht-bank genformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

  Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorzieningVoor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

  1. InzageStukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje Actueel - Bekendmakingen.

  2. ZienswijzeTijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zien-swijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

  3. BezwaarBelanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betref-fende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuur-sorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werk-ing gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist.

  4. BeroepHet instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

  Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

  5. Eisen bezwaar en beroepEen bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagteken-ing, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket - Bezwaar en beroep.

  6. Voorlopige voorzieningAls bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzienin-genrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank genformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

  Zienswijze-bezwaar-beroep

  Gevonden en verloren voorwerpenGevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111.

  Let op:Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden!De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

  Gevonden voorwerpenDe laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor).- ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - zwart sleuteltje - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel

  - wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) - Corbin sleutel.- 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring en 1 kinderringetje lieveheersbeestje - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Zwarte Nokia GSM - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord - Zwart Vingino armbandje- 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, zwart broekje en zwarte gympies.- 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt.

  Verloren voorwerpen- 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emt, Smidse in Schaijk: Bruin leren handschoenen.- Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch.

  - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met speciale steuntjes op voor- en achterwiel.- 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld.- Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje.- 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM.

  Vermiste en gevonden dierenDierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met:

  Dierenopvang Maasland, afdeling Oss,Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

  De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

  Maakfotosvoordepolitie enmeldjealsgetuige

  Blijfbijhetslachtoffer

  Vraaganderenom hulpenspreeksamen dedaderaan

  Bel112

  Ikgrijpinbijagressieopstraat

  g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 2 maa r t 20 12 1 3

  Omgevingsvergunningen U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

  Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een 2e fase vergunning te verlenen voor: Haagstraat 3, 5374 CT Schaijk; voor de activiteit Bouwen, te weten het

  verlengen van twee pluimveestallen (dossiernummer HZ-2011-0433)

  Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stuk-ken met ingang van 5 maart 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 in Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact wor-den opgenomen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194.

  Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbe-sluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetref-fende ontwerp-besluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen defi nitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te s-Hertogenbosch.

  Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

  Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: Verbindingsweg 1, 5375 KL Reek; verbouwen en uitbreiden

  van de woning (ontvangen 15 februari 2012) Hoefslag 13, 5411 LS Zeeland; bouwen van een bedrijfswoning

  (ontvangen 15 februari 2012) Rijksweg 29a, 5374 RA Schaijk; herbouw garage

  (ontvangen 15 februari 2012) Vaandriglaan 10, 5411 DA Zeeland; bouw woning

  (ontvangen 16 februari 2012) Kruidenhof 7, 5374 AX Schaijk; slopen van een vloer

  (ontvangen 21 februari 2012)

  Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure):Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: De Kuipersweg 15, 5411 RC Zeeland; tijdelijk plaatsen en bewonen van

  een woonunit (dossiernummer HZ-2011-0070).

  Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 5 maart 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 in Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-45194.

  Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreff ende ontwerp-besluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treff en van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

  structuur van de bodem en zorgt het voor een goede waterhuishou-ding. Zo ontstaat een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten. Meer informatie over het gebruik van compost in sier- of moestuin is te lezen op www.atterocompost.nl klik hierbij op Info consumenten..

  Goed voor milieu n portemonnee!Compost is een echt kringloopproduct en legt CO2 vast in de bodem. Door het gebruik van compost helpt u dus mee in de strijd tegen de opwarming van de aarde.Naast compost haalt Attero ook duurzame energie uit gft- en groen-afval. Door vergisting ontstaat duurzaam biogas, bron voor productie van groene stroom en groen gas. Ook maakt Attero van de houtach-tige delen duurzame biobrandstof. Deze biobrandstof wordt gebruikt in speciale energiecentrales voor het maken van groene stroom. Com-posteren is daarnaast een voordelige manier voor het verwerken van gft-afval. Dat scheelt in de kosten. Voldoende stimulans om gft-afval goed gescheiden te blijven aanleveren!

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Landerd, tel. 0486-458111.

  Gratis compost als beloning voor scheiden groente-, fruit- en tuinafval (gft)

  Landelijke compostactieInwoners van de gemeente Landerd kunnen op vertoon van een legi-timatiebewijs gratis compost ophalen bij de gemeentewerf, Runstraat 59a te Schaijk. Met deze actie bedanken de gemeente Landerd en Attero de inwoners voor hun inspanning gft-afval gescheiden aan te leveren. Attero maakt daar compost van. Een echt kringloopproduct, want organisch materiaal van de bodem komt weer terug in diezelfde bodem.

  Inwoners bedanktAl een groot aantal jaren bieden inwoners hun groente-, fruit- en tuinafval gescheiden van ander afval aan. Voor heel veel mensen is dat de gewoonste zaak van de wereld. Attero en de gemeente Landerd bedanken daarom graag deze inwoners voor hun inzet. Het scheiden van organisch afval levert namelijk een positieve bijdrage aan het milieu. Als dank stellen zij tijdens de Landelijke Compostactie gratis compost beschikbaar.

  Op donderdag en vrijdag 15 en 16 maart 2012 van 09 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op zaterdag 24 maart 2012 van 09 tot 12 uur kan op de gemeentewerf, Runstraat 59a te Schaijk het compost gratis worden opgeschept. Denk er wel aan: u dient het compost zelf op te scheppen. Inwoners wordt aangeraden er op tijd bij te zijn. De actie is eenmalig en op = op.

  Goed voor de tuin: natuurlijke balansCompost is perfect voor gebruik in de tuin. Deze natuurlijke bodem-verbeteraar voedt de bodem en stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbetert compost de

  Kom op 15, 16 of 24 maartgratis compost opscheppen.

  Femke van Eerd nieuwe wijkagent in Schaijk/Reek

  Ik ben Femke van Eerd 36 jaar oud, samenwonend en moeder van een dochter van 6 jaar oud en een zoontje van 4 jaar oud. Ik ben ruim 17 jaar werkzaam binnen de politie organisatie. In deze tijd heb ik op diverse vlakken binnen de organisatie ervaring opge-daan.Ik heb veelvuldig geparticipeerd in recherche onderzoeken op diverse niveaus. Tevens ben ik motorrijder en coach ik studenten.Vanaf september 2011 was ik al waarnemend wijkagent Schaijk/Reek en vanaf januari 2012 heb ik deze functie defi nitief op me genomen.

  Bij vragen ben ik altijd bereikbaar via tel. 0900-8844of Femke.van.eerd@Brabant-Noord.politie.nl.

  Vriendelijke groeten Femke van Eerd

  Wijkagent van Politie Brabant-Noord Team Uden-LanderdPostbus 90163, 5200 MS s-HertogenboschLeeuweriksweg 2, 5402 XD UdenT 0900-8844 / F 0413-223379 / G 70305E Femke.van.Eerd@Brabant-Noord.politie.nlI www.politie.nl

  AR week 09_Part9AR week 09_Part10AR week 09_Part11AR week 09_Part12AR week 09_Part13