Gezondheid 2.0 en de gevolgen voor informatiebeveiliging

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    502

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De presentatie geeft weer wat voor invloed Gezondheid 2.0 heeft op de informatiebeveiliging in de zorg. Een nieuwe manier van werken, concurrentie in de zorg en het centraal stellen van de patient, zorgt ervoor dat men ook zorgvuldiger om moet gaan met medische informatie.

Transcript

<ul><li> 1. Dinsdag 4 oktober 2011<br />Vivian Kennes<br />Accountmanager Healthcare Solutions<br />Seminar Informatiebeveiliging in de zorg<br /></li></ul> <p> 2. 3. Wat is Gezondheid 2.0 ? <br /> 4. Voorkeur bij gezondheidsvraagstukken: <br />53% : Zoekmachine<br />31% : Huisarts<br />23% : Wikipedia <br />bron Gezondheid 2.0 RVZ 2010<br /> 5. 95%<br />Van de artsen gebruikt Google onder werktijd om informatie te vinden over aandoeningen, nieuwe ontwikkelingen of medicijnen<br /> 6. De verbonden patinten mensen<br /></p> <ul><li>We verbinden 7. We luisteren 8. We geven steun 9. We registreren 10. We delen 11. We beoordelen 12. We creren adviezen 13. We dagen elkaar uit 14. We helpen elkaar 15. etc</li></ul><p>De verbonden mens heeft elkaar nodig<br />84% vindt dat de arts actief moet betrekken<br />35% wordt actief betrokken<br />25% wordt nietbetrokken bij keuze<br />Bron: NCPF<br /> 16. De verbonden mens helpt kiezen<br /> 17. Het traditionele healthcare universum<br /></p> <ul><li>Consumenten moeten relatie aangaan met individuele zorg gerelateerde instellingen 18. Focus ligt op de behoefte van de zorgaanbieder, de werkgever, de financier of leverancier, niet op de consument</li></ul><p>Gezondheid 2.0<br />Maatschappelijke ontwikkeling waarbij de<br />burger participeert in communities die hem ondersteunen in zijn activiteiten om:<br /></p> <ul><li>Gezond te blijven 19. Gezond te worden 20. Te leren omgaan met een aandoening of beperking</li></ul><p>RVZ, gezondheid 2.0: U bent aan zet<br /> 21. Copernica shift in de zorg gezondheid 2.0<br />In 1543, Copernicus was the first to propose that the Earth rotated around the sun, while accepted scientific thought at the time believed the Earth was the center of the universe. Copernicus effectively changed the center of the universe.<br /> 22. Gezondheid 2.0 &amp; Informatiebeveiliging ?<br /> 23. Gezondheid 2.0 &amp; Informatiebeveiliging<br />Noodzaak om efficinter te werken &amp; informatie te delen<br /> Toenemende werkdruk in de zorg<br /> Toenemend beroep op de zorg door vergrijzing<br /> Beter genformeerde clint / patint<br /> 24. Gezondheid 2.0 &amp; Informatiebeveiliging<br /> Clintenportalen, inzage clintendossiers <br />e-Health toepassingen<br />Online consults<br />Online meetgegevens, bijv. bloedwaarden<br /> Samenwerking zorgketenpartners middelsextranet portalen<br />Aansluiting EPDs - instellingsnetwerk<br /> 25. Spanningsveld<br />Privacy &amp; <br />Veiligheid<br />Beschikbaarheid &amp; Toegang<br /> Integriteit Gegevens<br /> 26. Informatiebeveiliging<br /> Invoering BSN nummer in de zorg<br /> Regionale EPDs (vs landelijk EPD)<br />Degelijk beleid noodzakelijk <br /> 27. Regeling Gebruik BSN nr in de zorg<br />Artikel 2<br />De gegevensverwerking, bedoeld in art. 8 en 9 van de wet, in art. 52, eerste, vierde en vijfde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten,<br />in art. 86, eerste, vierde en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet en in de artikelen 28, tweede lid, en 29 van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg voldoet aan de NEN 7510<br /> 28. Relatie relevante wet- en regelgeving<br />WBP - Wet Bescherming persoonsgegevens<br />WGBO - Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst<br />BIG - Wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg <br />Kwaliteitswet Zorginstellingen<br />Wbsn-z -Wet Burger Service Nummer in de zorg<br />Wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (Elektronisch Patinten dossier)<br /> 29. Informatiebeveiliging&amp; Personal health records<br /> 30. Informatiebeveiliging<br /> 31. Informatiebeveiliging &amp; EPDs<br /> 32. Informatiebeveiliging &amp; toenemende ICT ondersteuning<br /> 33. Informatiebeveiligingsbeleid<br /> voorkomen van incidenten<br />kwaliteit van zorg hoog houden<br />concurrentievoordeel behalen<br />wettelijke verplichting<br /> 34. Informatiebeveiliging op orde hebben<br /> NEN7510 norm biedt praktische handvatten <br />NEN7510 norm compliancy legt goede basis <br /> 35. ???<br /></p>