Gia Ph v Gia Tc - Ph v Gia Tc GIA PH v GIA TC Cy c ci, nc c ngun ...

  • Published on
    30-Apr-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Gia Ph v Gia TcGIA PH v GIA TC Cy c ci, nc c ngun Lm ngi phi nh t tin ca mnh Gia ph l vn bn ghi chp h tn, tui tc, ngy sinh ngy mt, vai vca nhng ngitrong gia tc thuc nhiu th h k tip trong mt gia nh, dng h vo thi i tng ng. ngin th ghi chp nhng iu s yu nh trong quyn s h khu. Vi nhng danh gia vng tcth cn c nhng ni dung m rng v nng cao ni v qu cha t t, t ng t sn, thutnghip v hnh trng, t hun,gia qui, di co vn chng th ph Ghi theo kiu n gin thch nh ngy cng k v chia gia ti... Nhng nu bit m rng v nng cao th gia ph cth pht huy c tinh thn gio dc o c, biu dng nhn ti, bo tn thun phong mtc. Trong trng hp ny, gia ph l ti liu c gi tr v x hi, nhn vn, lch s v a ch.C th ni, gia ph l gia bo ca mi gia nh, dng h v l mt dng di sn vn ha phi vtcht ca quc gia. i vi ngi ng, vic ghi chp gia ph trc tin mang ngha o l. Trong mt dngh m gc r khng tng th con chu d lm nhng chuyn c hi cho gia phong. Gia phnh si dy v hnh nhng bn cht kt ni tin nhn vi hu th - bn vng hn mi ch cm quyn, mi th thc h chnh tr hoc tn gio. Ngi Trung Hoa cho rng nhng quyngia ph u tin ca h gi l th bn xut hin t i nh Chu nhng vn bn chnh thcc tm thy vo thi k Nam Bc triu (317-590). Trn c s gia ph ngi ta tng kt cdn Trung Quc c 926 h. Hn quc c 274 h. Nht bn c khong 100.000 h - l dn tcc nhiu h nht th gii. Theo tc gi P.Gourou (1930) th ngi Vit Nam c 202 dng h sinh sng ng bng Bcb. Theo D Lan Nguyn c D th c nc ta c hn 300 h. Tuy nhin Vit Nam, ngi hcng h cha chc ng tng. V d Trn Th bt ton b ngi h L phi i ra hNguyn. n i Trn Nhn Tng li c mt s ngi h Trn theo gic Nguyn Mng b nhvua bt ci ra h Mai. Mt khc c nhng ngi tuy khc h cng c th ng tng. V nhdng h Mc, sau khi vng triu sp , b h Trnh khng b trng, con chu tn lc khpni ln i h Mc thnh nhiu h khc nhau nhB, Bi, Ct, Ch, on, ng, on, ,Hong iu ny l bng chng r rng cho thy rng lch s ca mi dng h gn lin vilch s ca quc gia. 1 / 2Gia Ph v Gia Tc Ngy nay vic ghi chp, nghin cu gia ph c xem l mt ngnh khoa hc. Khoa Gia phhc (Gnalogie-Genealogy) hnh thnh chu u t khong th k XVI n nay ph binrng ri trn cc chu lc. Hi ngh Gia ph hc quc t ln th nht hp Barcelona nm1929. Ln th 2, hp Naples (1953). Ln th 3 Madrid (1955) thu ht hn 400 nh giaph hc thuc 76 t chc n t 31 quc gia. Tuy ra i chu u nhng hin nay Hn Qucc xem l quc gia c khoa gia ph hc pht trin nht th gii. Ma h nm 1991, hi nghTc ph hc th gii hp ti Seoul vi cc hc gi ca 180 nc tham d. Cng chnh cc gio s trong ngnh gia ph hc Hn quc pht hin ra hai dng h L Hn Quc l hu du ca cc hong t L Long Tng v L Dng Cn, hong thn nh L Vit Namvt bin sang Cao Ly t nn dit tc do bn tay khng b st mu ca TrnTh . Quyn gia ph ca nhng ngi h L gc Vit Hn Quc truyn t lu tn n nay l i th 30. Nm 1990, hu du h L thu bao mt chic tu hnh hng v Vit Nam tm li qu cha t t. Triu L c b Hong Triu Ngc ip. Ri nh Trn c Hong Tng Ngc ip - nh L c Hong L Ngc Ph c xem l nhng quyn gia ph xa nht ca Vit Nam. Nhng quyn sch y tt nhinch ghi chp chuyn ca cc vua cha, hong thn quc thch. Nhng lch s ca dn tc, ttin cn rt nhiu iu ng ghi nh - khng ch tm thy trong ngc ph, ngc ip m cn cth tm thy trong nhngquyn sch ghi chp lch s bnh thng ca cc gia nh, dng h -tc l quyn GIA PH.HONG TH 2 / 2