Giảng dạy Tiếng Anh trong Chương trnh Chất lượng Tiếng Anh Thương mại 1 006411 4 tn chỉ Nng cao Chuyn ngnh 13 Tiếng Anh Thương mại 2 006412 4 tn chỉ Nng cao Chuyn ngnh 14 Tiếng ...

 • Published on
  12-Feb-2018

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 1 / 3

  TRNG I HC GIAO THNG VN TI TP HCM Vin o to v Hp tc Quc t IEC

  TP H Ch Minh, ngy 21.08.2016

  Ging dy Ting Anh trong Chng trnh Cht lng cao

  1. Cc quy nh v Ting Anh cho chng trnh CLC 1.1. Yu cu ca Thng t s 23/2014/TT-BGDT

  ..ring nng lc ngoi ng ti thiu phi t bc 4/6 theo khung nng lc ngoi ng 6 bc dng cho Vit Nam (hoc tng ng). ..C t nht 20% s tn ch cc hc phn thuc khi kin thc c s ngnh, ngnh v chuyn ngnh c dy bng ngn ng ca CTT nc ngoi hoc Ting Anh

  1.2. Quy nh v ngoi ng i vi CT CLC ca H GTVT TP HCM Cc CT CLC do i hc GTVT TP HCM t yu cu v ngoi ng ca thng t 23/2014/TT - BGD T tt nghip, sinh vin CT CLC cn np chng ch ngoi ng vi kt qu t mc tng ng B2 theo bng B2.1

  Cp / CEFR IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS

  Bc 4/B2 5.5 500 BPT 173 CBT 61 iBT

  600 First FCE Busines Vantage

  60

  Bng B2.1: Cc chng ch c cng nhn mc B2

  2. Cc mn hc ting Anh

  STT Tn mn hc M mn hc

  Thi lng

  Cc kha 2012-2015

  Kha 2016 - 2017

  1 Ting Anh A11 060131 4 tn ch Chnh kha D b 2 Ting Anh A12 060132 4 tn ch Chnh kha D b 3 Ting Anh A21 060133 4 tn ch Chnh kha Chnh kha 4 Ting Anh A22 060134 4 tn ch Chnh kha Chnh kha 5 Ting Anh B11 060135 4 tn ch Chnh kha Chnh kha 6 Ting Anh B12 060136 4 tn ch Chnh kha Chnh kha 7 Ting Anh B1P1 060137 4 tn ch Nng cao Chnh kha 8 Ting Anh B1P2 060138 4 tn ch Nng cao Chnh kha 9 Ting Anh B21 060139 4 tn ch Nng cao Nng cao 10 Ting Anh B22 060140 4 tn ch Nng cao Nng cao 11 Ting Anh Xy dng 006163 4 tn ch Chuyn ngnh Chuyn ngnh 12 Ting Anh Thng mi 1 006411 4 tn ch Nng cao Chuyn ngnh 13 Ting Anh Thng mi 2 006412 4 tn ch Nng cao Chuyn ngnh 14 Ting Anh Hng hi 1 006801 4 tn ch Nng cao Chuyn ngnh 15 Ting Anh Hng hi 2 006802 4 tn ch Nng cao Chuyn ngnh

  Bng 1: Cc mn Ting Anh cho CT CLC

 • 2 / 3

  Ch : Chnh kha: l mn hc chnh thc m sinh vin phi hon thnh trong chng trnh hc. D b: l mn hc m sinh vin phi hon thnh nu sinh vin khng t trnh ting

  Anh mc A1 u vo. Nng cao: Cc lp hc Ting Anh nng cao c b tr vo cc nm cui ca chng trnh hc, nhm gip sinh vin duy tr v nng cao kh nng ting Anh, luyn thi t chng ch B2 hoc cao hn. Sinh vin t nguyn ng k, t tr hc ph theo mc xc nh bi Vin IEC. Chuyn ngnh: l mn Ting anh chuyn ngnh dnh cho cc ngnh hc CLC nh in, C kh, Xy dng, Kinh t, Hng hi. Cc mn hc ny c Vin IEC t chc ging dy cp chng ch.

  3. Xp lp cho sinh vin u vo

  Sinh vin c xp lp ch mt ln duy nht khi tham gia chng trnh cht lng cao trn c s kim tra u vo, chng ch ngoi ng c sn hoc kt qu hc tp cc mn Ting Anh c bn ti o to i tr. 3.1. Kim tra u vo Sinh vin u vo c xp lp trn c s kim tra u vo theo mc A1. Sinh vin c kt qu t t 60% tr ln c cng nhn t mc A1 v xp vo cc lp mc A21. Sinh vin vi kt qu di 60%, hoc khng tham gia kim tra u vo c coi l khng t, cc sinh vin ny c xp vo lp Anh vn d b A11. 3.2. Sinh vin c chng ch quc t Sinh vin u vo np cc chng ch anh vn quc t c cng nhn t cc mc theo bng sau. Cc mn hc di mc c cng nhn c xp im 10.

  Khung tham chiu CEFR

  IELTS TOEIC TOEFL ITP TOEFL CBT TOEFL IBT Cambridge Tests Mc c

  cng nhn

  B2 5.5 600 500 173 61 60 79 FCE

  80 100 PET B22

  B1 4.5 450 450 133 45 45 59 FCE 65 79 PET

  90 100 KET B12

  A2 3.5 400 400 96 40 45 64 PET 70 89 KET

  A22

  A1 2.0 255 347 60 19 45 69 KET A12

  3.3. Sinh vin chuyn t chng trnh i tr chnh quy sang chng trnh cht lng cao

  Sinh vin t i tr chuyn sang CT CLC c kim tra u vo v xp hng nh sinh vin mi vi quy nh nh trn mc 3.1. Trng hp Vin IEC khng t chc c kim tra u vo cho sinh vin mi chuyn, vic cng nhn im v xp lp c thc hin theo bng sau

  im mn Ting Anh c bn 2 im cng nhn A11 im cng nhn A12

  A, B, C ( 5.5 - 10) Bng im Ting Anh c bn 1 Bng im Ting Anh c bn 2

  D, D+ (4 - 5.4) Bng im Ting Anh c bn 1 Bt u hc A12

  F, F+ (0 - 3.9) Bt u hc A11

 • 3 / 3

  4. T chc hc ting Anh chnh kha cho CT CLC

  S lng sinh vin cho 1 lp: 20 sv Phng hc c projector, m ly v loa. Bn gh thch hp cho vic hc trong tng nhm nh. Gio vin ging dy t trang b Laptop. Chng trnh Ting Anh c Learning Outcomes, Word list, Exam Speccification, Test Sample cho cc mc A1, A2, B1, B2 trn c s khung ngoi ng ca CERF. Gio trnh chnh ging dy cho CT CLC t mc l gio trnh Cambridge English Ulimited (CEU) Cc ti liu tham kho khc: Active Listening (AL), Lets Talk, English Empower Cc cng c h tr ging dy v hc tp: Ebook nh Course Book, Teachee Book, Software: Self Study park, Classware, Test maker.

  TP HCM, ngy 21 thng 8 nm 2016 Vin o to v Hp tc Quc t IEC B mn Ngoi ng Vin ph Ch nhim BM TS. L Quang c TS. V Th Lan Anh

Recommended

View more >