Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

 • Published on
  14-Apr-2018

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  1/138

  I HC NNG

  TRNG I HC BCH KHOA

  KHOA HA- B MN CNG NGH THC PHM

  GIO N MN HC

  THIT B THC PHM

  ( 4 N V HC TRNH)

  BIN SON: TS. TRNG TH MINH HNH

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  2/138

  TI LIU THAM KHO

  1. Lm Ch, Nguyn Nh Thung, on D, H L Vin (dch), Nhng qutrnh v thit b sn xut thc phm, Nh xut bn khoa hc k thut, HNi, 1989.

  2. on D (ch bin), Bi c Hi, Mai vn L, Nguyn Nh Thung, Cngngh v cc my ch bin lng thc, Nh xut bn khoa hc k thut, H

  Ni, 1983.

  3. GS Trn Thanh K, My lnh, Trng i hc Bch khoa Thnh ph HCh Minh, 1992.

  4. Bi Hi, Dng Quc Hng, H Mnh Th, Cc thit b trao i nhit,Trng i hc Bch khoa H N, 1996.

  5. PGS.TS L vn Hong, Cc qu trnh v thit b cng ngh sinh hc trongcng nghip, Nh xut bn khoa hc k thut, H Ni, 2004.

  6. V B Minh, Hong Minh Nam, C hc vt liu ri, Nh xut bn khoahc v k thut ,1998.

  7. Nguyn Nh Nam, Trn Th Thanh,My gia cng c hc nng sn - thcphm, Nh xut bn gio dc, 2000.

  8. Nguyn Trng Th ( dch), C s thit k my thc phm, A.I.A- Xokolov,Nh xut bn khoa hc k thut, H Ni, 1976.

  9. Cc qu trnh c bn trong sn xut thc phm , Nh xut bn gio dc,2000.

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  3/138

  NI DUNG CHNG TRNH

  M U

  PHN 1: Cc my vn chuyn

  Chng 1: Cc my v thit b vn chuynPHN 2: Cc my c hc

  Chng 2: Cc my phn loi v lm sch

  Chng 3: Cc my lm nh

  Chng 4: Cc my p

  Chng 5: Cc my nh lng

  Chng 6: Cc my ra chai

  PHN 3: Cc thit b nhitChng 7: Cc thit b nhit

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  4/138

  1

  M U

  1. Cu to v phn loi my sn xut thc phm

  1.1. Cu to my

  My hin i ch yu gm:

  -Thit b np liu

  -Cc c cu tha hnh c b phn lm vic

  -Cc c cu truyn dn (ng c) [ngun ng lc]

  -Cc my hin i thng c thm hng lot cc b phn ph :

  + iu chnh v hiu chnh s lm vic ca my

  + iu chnh my, khi ng, dng my, kim tra

  + Bo v v chuyn i

  1.2. Phn loi my sn xut thc phm

  1.2.1. Theo tnh cht tc dng ln sn phm gia cng:

  - My: l trang b trong sn phm chu tc ng c hc, khi gia cng trn my y, sn

  phm khng thay i tnh cht ca n, m ch thay i hnh dng, kch thc hoc cc

  thng s tng t khc chu tc ng c hc

  - Thit b: l trang b nh my cng tc c bit, trong sn phm b thay i tnh cht

  vt l hay ha hc hoc trng thi t hp di cc tc dng nh: c l, sinh ha, nhit in

  c im: + My: c cc b phn lm vic chuyn ng trc tip tc dng c hc ln sn

  phm gia cng

  + Thit b: C mt khong khng gian nht nh (bung lm vic) trong

  tin hnh tc dng ln sn phm vi mc ch thay i tnh cht ca n

  1.2.2. Theo cu to ca qu trnh

  - My lm vic gin on: Sn phm gia cng chu tc dng trong sut thi gian ca mt

  chu k nht nh. Sau qu trnh li tip din lp li c tnh cht chu k. Thnh phmc ly ra cui chu k

  - My lm vic lin tc: Thi gian ca qu trnh lm vic n nh, np sn phm ban u

  v ly sn phm c tin hnh ng thi. Cc b phn lm vic trong nhng iu kin

  n nh

  1.2.3. Theo mc c kh ha v t ng ha

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  5/138

  2

  - My khng t ng

  - My bn t ng

  - My t ng

  1.2.4. Theo nguyn tc phi hp trong dy chuyn sn xut

  - My ring l- Nhng my t hp hoc b my

  - Nhng my lin hp

  - H thng my t ng

  1.2.5. Theo c im chc nng

  - Cc my v thit b vn chuyn: Bng ti, gu ti, vt ti

  - Cc thit b c hc: My phn loi, my nghin, my xay xt, my ct thi, my ch,

  my p,...- Cc thit b ln men

  - Cc thit b ha l: Chng ct, tinh luyn, trch li,...

  2. Yu cu c bn i vi my sn xut thc phm

  i vi my sn xut thc phm, khi thit k, ch to v s dng chng, ngoi nhng

  yu cu chung ( cng, sc bn, bn rung ng) cn phi p ng nhng yu cu sau:

  - Kh nng thc hin qu trnh cng ngh tin tin

  - Hiu qu kinh t k thut cao

  - Tnh chng mn cao

  - Gi thnh h: My c kt cu n gin, vt liu ch to ra n r tin, d kim, chi

  tit tiu chun ha. Sa cha, bo dng d dng, thun li

  - Lm vic n nh, tin cy, m bo mi trng lm vic t bi, ting n,...

  - Tui th 10 12 nm

  3. Nhng vt liu chnh ch to thit b sn xut thc phm

  3.1. Kim loi v hp kim

  a. Gang: Ph bin nht, chim 50% kim loi trong my ch bin thc phm. L hp kim

  ca Fe-C: 2-4%

  u im: C tnh c cao, dng c cc chi tit phc tp nh thn my, b my, sng

  trt,...Kh nng chu nn gp 4 ln kh nng chu un.

  Phn loi:

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  6/138

  3

  - Gang xm C: 2,8-3,7%. K hiu C4

  - Gang trung tnh: Cng l gang xm nhng cho thm ph gia silicocanxi,

  silicoalumin, felosilu. K hiu CM4

  - Gang cu: Cng l gang trung tnh nhng cho thm hp kim Mg, bn rt cao, c

  th c cc trc khuu ca my nn. K hiu B4- Gang r: %C thp, d gia cng

  - Gang hp kim: Thm vo cc loi gang trn cc kim loi Cr, Mn, Ni, Si. Dng ch

  to gung bm, v bm chu axit, ng dn chu cc mi trng khc nhau

  b. Thp: C c tnh, kh nng gia cng c cao. Ty theo phng php nhit luyn cho

  nhng thp c c tnh khc nhau, rt cao. C 3 nhm:

  - Thp cacbon : CT3, CT5.

  Thp 45, thp 50Thp dng c

  - Thp hp kim: Cao, Thp

  c. ng: Khng bn trong mi trng c Cl, Br, I, NH3, H2S. Dn in, dn nhit tt, d

  dt mng, ko si. Dng nhiu trong cng nghip ru bia, cc loi thp,...

  ng : - Thau

  - Thanh. Hp kim Al, Si, Sn

  d. Nhm: Chu cc mi trng HNO3 m c,CH3COOH3.2. Phi kim loi

  a. Ngun gc v c:

  - granit: granit + andezit + thy tinh lng gi l matit: chu axit

  - Amian: Dng lm m chu nhit, lm b chng chy, bo n

  - Thy tinh

  - Gm

  b. Ngun gc hu c:- Cao su: 2-4%S: Cao su mm, dng lm m, cc khc ni trc

  20-40%S: Cao su ebonit

  - Faolit: L hn hp ca phenol formuldehyt + amian. bn cao, lm cc ng ng

  dn, thng cha, my bm

  - Ngoi ra cn c nha PVC, PP,...

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  7/138

  4

  CHNG 1. CC MY V THIT B VN CHUYN

  1. Khi nim

  My v cc thit b vn chuyn ng vai tr quan trng trong dy chuyn sn xut

  cc sn phm thc phm, lin kt cc h thng cng ngh trong dy chuyn sn xut, vnchuyn nguyn liu t kho cha n dy chuyn sn xut v vn chuyn sn phm v kho

  cha ...

  Phn loi: Theo phng thc lm vic c hai loi:

  - Loi vn chuyn lin tc: Bng ti, vt ti, gu ti, cc thit b vn chuyn vt liu bng

  khng kh, bng thy lc,...

  - Loi vn chuyn gin on: Cu, palng, cu trc, thang my,...

  Trong cc nh my sn xut v ch bin lng thc thc phm, vn chuynnhng vt liu ri, vt liu ng ti, nhng kin hng hoc nhng vt liu n chic theo

  phng nm ngang, thng ng hoc nghing, ch yu dng my v thit b vn chuyn

  lin tc. Khc vi loi lm vic gin on, nhng my v thit b vn chuyn lin tc c

  th lm vic trong mt thi gian khng gii hn, chuyn ch vt liu theo mt hng

  nh khng dng li khi np liu v tho liu. Nh vy nng sut ca chng tng i ln

  hn so vi cc my v thit bi vn chuyn gin on

  Cc my v thit b vn chuyn lin tc hin nay c th chia ra hai nhm chnh:

  - My c b phn ko: Bng ti, xch ti, co ti, gu ti,ni ti, gi ti- My khng c b phn ko: Cc loi vt ti, cc my vn chuyn qun tnh, cc h

  thng vn chuyn bng khng kh v thy lc

  chng ny chng ta s kho st mt s my v thit b vn chuyn lin tc c

  dng ph bin trong cc nh my sn xut v ch bin lng thc thc phm trong v

  ngoi nc

  2. Cc thit b vn chuyn c hc

  2.1. Bng ti2.1.1. Cng dng

  Trong cc my vn chuyn lin tc th bng ti l loi c dng nhiu nht

  u im: An ton cao, cu to n gin, bn

  C kh nng vn chuyn vt liu ri v n chic theo cc hng nm ngang,

  nm ngang v kt hp c hai

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  8/138

  5

  Vn u t v ch to khng ln

  C th t ng ha

  Vn hnh n gin, bo dng d dng

  Lm vic khng n

  Nng sut cao, tiu hao nng lng tNhc im: Phm vi s dng ca bng ti b hn ch v:

  - Chng c dc cho php khng cao, thng t 16-240 ty theo vt liu

  - Khng th vn chuyn theo ng cong

  - Khng vn chuyn c vt liu do, dnh kt

  2.1.2. Cu to v phn loi bng ti:

  Hnh 1.1. Bng ti c nh

  Bng ti gm c tm bng (3) kn un cong trn tang dn (5) v tang cng (1). Tm

  bng va l b phn ko, va l b phn ti liu. Chuyn ng c nh lc ma st xut

  hin khi tang dn quay. ng c (9) cng vi hp gim tc (8) v cc ni trc l cc c

  cu truyn ng ca my. Phu (2) np vt liu, phu (6) tho vt liu. B phn co

  (7) lm sch tm bng.Tm bng c cng s b nh b phn cng (10) lp tang cui my hoc lp

  nhnh khng ti. Tt c cc cm my nu trn u c lp trn mt khung .

  Khi my lm vic, tm bng dch chuyn trn cc gi trc ln (4), (11) mang theo vt

  liu t phu np liu n phu tho. Qu trnh tho liu tin hnh tang u my

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  9/138

  6

  Sau y l s phn loi cc bng ti dng trong cc nh my lng thc thc

  phm.

  Hnh 1.2.S cc bng ti c nh

  a) nm ngang; b,c, d) c ng vn chuyn phi hp; ) c xe tho liu; c) lu ngVn tc chuyn ng ca bng ti khi vn chuyn cc ht c cho bng 1.1 v

  bng 1.2

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  10/138

  7

  Bng 1: Vn tc chuyn ng ca tm bng i vi bng ti nm ngang

  Vt liu vn chuyn Vn tc chuyn ng ca tm bng m/s

  Thc, go, u, la m

  Ng, i mch, kiu mch

  Ht hng dng

  Ht bng

  ht u nnh

  Ng bp

  Ht gy

  Tru v ph liu ca ht

  Bao bt, hng ng kin

  2,5 4,5

  2,0 2,5

  1,5 2,0

  2,5 3,5

  1,5 2,0

  0,8 1,2

  1,5 2,0

  0,8 1,2

  0,6 1,2

  Bng 2: Vn tc v nng sut ca cc bng ti c nh khi vn chuyn cc loi ht c

  khi lng th tch 0,75l/m3

  400 500 600-650 759-800 900-1000 1100- 1200

  Vn tc tm bng m/sNng sut, T/h

  2,550

  3,5100

  3,5175

  4,5350

  4,5500

  4,8800

  2.2 Gu ti

  2.2.1. Khi nim: vn chuyn nhng vt liu ri ( dng bt, ht, cc nh) i theo

  phng thng ng hoc nghing trn 500 ngi ta dng gu ti

  2.2.2. Cu to v nguyn tc lm vic

  a. Cu to: Gu ti gm nhng b phn sau:

  - B phn ko di v tn mang nhiu gu v un vng qua tang (hoc a xch) trn vdi ca my

  - Chn my gm c tang (hoc a xch), trc lp tang, v v hp np liu

  - u my gm c trc dn ng, tang (hoc a xch), b phn truyn ng v b phn

  tho liu

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  11/138

  8

  - Thn my gm nhiu on ng c tit din trn hoc ch nht ni vi nhau bng bch,

  nm vo khong gia u v chn gu ti, bao kn b phn ko

  Hnh 1.3. Hnh dng chung ca gu ti

  1) Bng; 2) gu; 3) tang u my; 4) tang chn my; 5) b gu ti 6) phu np liu

  7) b phn cng 8) ca quan st 9) trc u my 10) u gu ti 11) ca tho liu

  b. Nguyn tc lm vic: Khi my lm vic th gu xc vt liu khu vc chn my v

  vn chuyn ln pha u my. y, di tc dng ca trng lc v lc qun tnh, vt

  liu c t gu vo b phn tho liu ri t chuyn ti ni s dng

  Vt liu ri c vn chuyn bng gu ti gm nhiu dng: dng bt (hoc bi), dng ht,

  dng cc

  u im: - Cu to n gin, kch thc chim ch nh

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  12/138

  9

  - C kh nng vn chuyn vt liu ln mt cao kh ln (50-70m),

  - Nng sut cao (700m3/h)

  Nhc im: - Nu vt liu vn chuyn ln gy va p, d sinh ting n

  - D b qu ti nu tip liu khng u, nn cn np liu mt cch u n

  - Khng tho liu c gia chng, np liu v tr ty thch.2.2.3. Phn loi:

  - Theo cu to ca b phn ko: c 2 loi:

  Gu ti dng bng: c dng ph bin vn chuyn nhng vt liu ri trong cc kho

  lng thc, cc nh my xay bt, nh my xt go, nh my ch bin thc n gia sc, nh

  my bnh m, nh my p du, nh my sn xut tinh bt, nh my bnh ko, nh my sn

  xut m si v cc nh my thc phm khc.

  Gu ti dng xch: (mt hoc 2 dy xch): ch yu dng vn chuyn nhng vt liudng cc v nhng vt liu gy tc hi cho tm bng ( nh vt liu nng)

  - Theo phng php tho liu: c 3 loi gu ti:

  Gu ti tho liu di tc dng ca trng lc

  Gu ti tho liu di tc dng ca lc li tm

  Gu ti tho liu di tc dng ca lc kt hp ( lc li tm v trng lc).

  2.3. Vt ti:

  2.3.1. Khi nim: vn chuyn nhng vt liu ri theo hng nm ngang, nghing hoc thng ng,

  trong cc nh my thc phm, ngi ta dng vt ti.

  Trong cc vt ti, vt liu c vn chuyn tng t nh mt ai c chuyn ng

  dc theo inh c quay. Vt ti gm c mt mng c nh v mt trc vt. Khi trc vt quay

  lm cho vt liu chuyn ng tnh tin theo mng.

  u im :

  - Chim ch t: Vi cng nng sut th din tch tit din ngang ca vt ti nh hn nhiu

  so vi cc my vn chuyn khc.

  - S lng bi v cc chi tit chu mi mn khng nhiu nn d vn hnh thao tc.

  - B phn cng tc nm trong mng kn nn c th ni mng vo v tr no ca h

  thng thng gi.

  - Tc quay ca trc vt tng i ln.

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  13/138

  10

  - Gi thnh thp.

  Nhc im :

  - Chiu di vn chuyn v nng sut b gii hn. Chiu di ln nht ca vt ti thng

  khng qu 30m vi nng sut ti a l 100T/h.

  - Ch vn chuyn c nhng vt liu tng i ng nht.- Vt liu b o trn mnh, mt phn b nghin nt hoc b phn loi theo khi lng

  ring. V vy ngi ta khng th dng vn chuyn thc n gia sc ch bin.

  - Tiu tn nhiu nng lng hn bng ti.

  2.3.2. Cc loi vt ti

  2.3.2.1. Vt ti nm ngang

  Hnh 1.4. Cc vt ti

  a) s vt ti nm ngang:

  1. mng; 2. gi trc treo; 3. trc; 4. cnh vt; 5. thnh mt u; 6.ng np liu;

  7,8. ng tho liu; 9. Van an ton; 10. C cu truyn ng

  b) hnh dng trc vt

  c) cc loi cnh vt khc nhau v chiu quay ca chng

  a. Cu to v nguyn tc lm vic:

  Trong mng c nh 1 ti phn trn c lp nhng gi trc treo 2 lm ch cho trc 3.

  Trc c hoc rng v trn sut chiu di ca n c gn cnh vt 4. v tr gi trc treo,

  cnh vt b gin on 1 khong bng chiu di gi trc. Mt u 5 ca mng c bt kn.

  Vt liu vo phu np liu 6, i ra ng tho liu 7 v 8 dc theo vt ti. y (6,7 v

  8) c cc van chn c th thay i kch thc ca np v tho. Cui vt ti c van an

  ton 9 tho vt liu khi qu y. C th thay bng ng chy trn lp gn ca tho liu.

  a

  b

  c

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  14/138

  11

  Ty theo cch b tr cnh vt trn trc m vt ti c th l phi hoc tri ( hnh 1.4.c).

  C nhng vt ti gm 2 phn trong c 1 phn l phi, 1 phn l tri.

  Cc vt ti ny dng vn chuyn hai dng vt liu theo hng ngc chiu nhau.

  Nhng vt ti c cnh c lm bng thp l ch dng vn chuyn vt liu kh v ti.

  Mun vn chuyn nhng vt liu cc hoc dnh phi dng vt ti dng bng (hinh 1.5). vn chuyn nhng vt liu vn cc (ht m, tinh bt, hp cht thc n gia sc) th dng

  cnh vt dng bi cho ( hnh 1.6)

  Hnh 1.5. Cnh vt dngbng.

  1.6. Vt ti dng bi cho

  Mng ca vt ti gm nhiu on t 2m n 4m, ni ghp vi nhau bng bch v

  bulng. Nu vt ti di qu 3,5 m th phi lp nhng gi trc trung gian (thng l gi trc

  treo) ci ny cch ci kia 3m. Trong cc nh my lng thc thc phm ch nn dng vt

  ti c chiu di khng qu 15m. Nu cn vn chuyn theo di ln (30m) th nn lp

  ng trc hai vt ti c hai b phn truyn ng i u nhau.

  2.3.2.1. Vt ti thng ng

  Khi nim: Vt ti thng ng dng vn chuyn vt liu ri v vt liu dng cc

  nh (ht, bt, thc n gia sc, cc loi c). Cng c th dng loi vt ti ny vn

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  15/138

  12

  chuyn cc vt liu n chic. Chiu cao khng qu 12-15cm nng sut 80-100 m 3/h (vi

  D cnh vt 300mm)

  u:

  - Tit kim din tch

  - Tho liu theo hng ty , v tr trung giantheo chiu cao thn my.

  Nguyn tc lm vic:

  Vt liu c a vo trc vt thng ng

  trong v tr kn, nh ma st vi cnh vt m thc

  hin chuyn ng quay. Di tc dng ca lc li

  tm vt liu c p st vo b mt trong ca

  mng.

  Ma st gia vt liu vi mng lm cho qu

  trnh quay ca vt liu b hm bt nn tc

  vng ca n gim. Kt qu vt liu trt theo b

  mt xon c v c nng dn ln pha trn.

  3. Vn chuyn vt liu bng khng kh

  3.1. Khi nim:Vn chuyn vt liu bng khng kh da trn nguyn l li dng kh nng chuyn

  ng ca dng kh trong cc ng dn, vi tc nht nh mang vt liu t ch ny ti

  ch khc di trng thi l lng. V l thuyt th c th dng khng kh vn chuyn vt

  liu ri c khi lng v kch thc ht bt k. Nhng nng lng vn chuyn v tiu

  tn tng nhanh rt nhiu ln so vi trng lc ca ht vt liu, nn thc t phm vi ng

  dng ca phng php ny b hn ch.

  Mun lm cho hn hp khng kh v cc ht vt liu chuyn ng c trong cc ng

  dn th cn phi to c chnh lch p sut 2 u ng, ni cch khc l phi to ra p

  lc. p lc c to thnh bng cch gim p sut ca khng kh hoc tng p sut ca

  khng kh.

  3.2. Phn loi:

  Theo tr s p sut to thnh c th chia ra:

  Hnh 1.7. Vt ti thng ng

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  16/138

  13

  - Cc h thng p sut thp, trong tn tht p sut khng vt qu 5.10 3N/m2.

  - Cc h thng p sut trung bnh, trong tn tht p sut khng vt qu 104N/m2

  - Cc h thng p sut cao trong tn tht p sut ln hn 104N/m2.

  Hnh 1.8. Cc s nguyn l:

  a) ca h thng ht vi p sut trung bnh vn chuyn bt

  b) ca h thng ht vi p sut cao

  c) ca h thng y vi p sut cao

  3.2.1. Cc h thng vn chuyn bng khng kh vi p sut thp v trung bnh:

  Trong cc nh my lng thc thc phm cc nc, h thng p sut thp v trung

  bnh c s dng rng ri c gii ha cc cng on vn chuyn trong phn xng

 • 7/27/2019 Giao an Mon Hoc Thiet Bi Thuc Pham

  17/138

  14

  v gia cc phn xng vi nhau, cho php kt hp vi 1 vi qu trnh cng ngh nh

  lm lnh, phn loi, sy..v..v..

  hnh 1.8a l s nguyn l ca mt h thng ht v p sut trung bnh dng vn

  chuyn bt t thng cha ti kho cha. B...