Gimnastika Za Mozak (Brain Gym)

  • Published on
    30-Oct-2014

  • View
    140

  • Download
    25

Embed Size (px)

Transcript

<p>GIMNASTIKA ZA MOZAK(BRAIN GYM)</p> <p>Temeljno proizlazi iz senzomotorikog programa Edukacijske kineziologije (26 vjebi) u drugoj polovici 20 stoljea dr. sc. Paul Dennison i Gail E. Dennison vjebama se potie integracija sustava uma i tijela, odnosno integrirano djelovanje cijeloga mozga i tijela u okvirima triju dimenzija (lateralnosti, centriranja i fokusiranja)</p> <p> Procesi miljenja i uenja ne dogaaju se samo u umu, ve ukljuuju itavo tijelo: - osjetila-opskrbljuju mozak informacijama iz okruenja - pokrete-izraavaju znanje i pospjeuju razvoj spoznajnih funkcija - emocije-potiu mentalne procese</p> <p>Vanost integracije uma i tijela Uenje je prirodan proces osnaen senzomotorikim iskustvima, odnosima s drugim ljudima, te osjeajima uzajamne povezanosti s drugima i potovanja. Vanost spontane djeje igre, razliitih naina izraavanja (pjevanjem,crtanjem) redovite komunikacije s drugom djecom i odraslima u kojima se aktivno potiu djeja znatielja, matovitost, tjelesni pothvati i briga za blinje.</p> <p>TV, raunala, videoigre, automatizirane igrake nameu se ispred fizikog kretanja, zajednikog druenja, igre, motivacije, cjelovitog doivljavanja svijeta, rjeavanja problema, znatielje, stvaralatva</p> <p> Djeca prirodno ue djelovanjem i kroz interakciju s drugima TV djeci prua zadivljujue sloene komadie informacija, ali to je znanje uglavnom neintegrirano i nedostaje mu dovoljno konteksta i znaenja. Kate Moody</p> <p> Kad se i kreu, to je esto natjecateljski i prisilno Igra esto jako strukturirana i ostavlja malo prostora za razvijanje djetetove inicijative, kreativnosti i mate Poeljna je igra u kojoj dijete uzima svoj poznati svijet i organizira ga u sve sloenije mentalne i emocionalne obrasce</p> <p>STRES -krajnje tetan za potencijal uenja ubrzani stil ivota nesreene obiteljske prilike tetni imbenici iz okoline fizike bolesti i poremeaji esta testiranja i ocjenjivanja natjecateljski duh projicirani strah od nasilja potpomognut informacijama u medijima i TV programima</p> <p>Djeca u stresnim situacijama reagiraju Gubitkom panje Loijim pamenjem Fizikim nemirom Agresijom Svaom</p> <p>imbenici koji jo mogu razorno utjecati na sposobnost uenja Nepravilna prehrana Nedovoljan unos vode Nedovoljno kisika Izlaganje vanjskim zraenjima Kruti obrazovni sustav</p> <p>tetni utjecaji se mogu smanjiti Igrom S vie meuljudske povezanosti Integrirajuim pokretima</p> <p>Svaka situacija uenja u osnovi ukljuuje iste korake: osjetilni unos povezivanje usvajanje - djelovanje Jednostavni integrirajui pokreti usmjereni na senzoriku aktivaciju i ravnoteu pobuuju sustav uma i tijela i dovode ga u stanje spremnosti za uenje, olakavajui time svaki korak tog procesa</p> <p>GIMNASTIKA ZA MOZAK mikrointervencije2 najee zapreke punoj i iroj upotrebi tih jednostavnih pokreta Duboko ukorijenjena zabluda da su um i tijelo odvojeni i da kretanje nema veze s kognitivnim sposobnostima Sumnja da jednostavne fizike aktivnosti koje zahtijevaju malo vremena i ne ovise o tehnikim pomagalima ne mogu biti osobito korisne</p> <p>Primjena: Djeca:- pokreti im se sviaju, esto trae da ih izvode, pouavaju njima svoje prijatelje i jednostavno ih integriraju u svoj ivot bez potrebe za dodatnom motivacijom ili nadzorom - postizanje spremnosti za uenje na poetku kolskog dana, nakon odmora ili uine Odrasli:- naroito oni koji se bave sportom (koji zahtijevaju smirenost, usredotoenost i integriranost) ili umjetnou (tehnika izvedba obogaena osjeajima, strau to dovodi do zapanjujue dubokog umjetnikog izraza) - sprjeava propadanje kognitivnih funkcija zbog starenja ili bolesti (Alzheimer)</p> <p>Ljudski mozak je funkcionalno podijeljen i moemo ga podijeliti u odnosu na koritenje Brain Gym pokreta na: Lijevu i desnu hemisferu - dimenzija lateralnosti Prednju i stranju stranu (eone renjeve i modano deblo) dimenzija fokusiranja Gornji i donji dio (koru velikog mozga i limbiki sustav) dimenzija centriranja</p> <p>Lateralnost Podjela tijela i mozga na lijevu i desnu stranu Sposobnost prijelaza preko sredinje linije tijela i rada u sredinjem polju Preduvjet za koordinaciju cijelog tijela i lakou uenja gledanjem na blizinu (itanjem), pomau integraciji binokularnog vida i binokularnog sluha Nesposobnost prelaenja preko sredinje linije tijela vodi specifinim tekoama u uenju</p> <p> Krino gibanje poboljava koordinaciju L-D (sve vjetine Lijene osmice oputanje oiju, vrata i ramena, poboljava Dvostruko aranje poboljava prostornu percepciju i Okretanje vrata za poboljanje disanja i veuoputenost poveanje raspona panje, vjebanje disanja dijafragmom percepciju dubine, korisno za koncentraciju, bolji periferni vid</p> <p>koje ukljuuju prijelaz preko sredinje linije tijela-vizualne slune ili kinestetike), prostornu koordinaciju i orijentaciju, ravnoteu (zatvorenih oiju), sluh i vid (glasovna analiza, pisanje, itanje, sluanje)</p> <p>vizualno razlikovanje poboljava razumijevanje pisanih simbola, razvija svijest o tijelu, osim koordinacije i specijalizaciju ruku i oiju, poboljava motorike vjetine, korisno za praenje uputa</p> <p> Trbuno disanje za poveanje energetske razine, Slon naroito korisno za sluanje razumijevanje pri sluanju,glasovnu analizu, za pamenje redoslijeda (npr. niza brojeva)</p> <p>Fokusiranje Sposobnost prijelaza preko linije koja dijeli tijelo na stranju i prednju stranu (zatiljne i eone renjeve) Nesposobnost rezultira tekoama izraavanja i nesposobnou aktivnog sudjelovanja u procesu uenja Nefokusiranim uenicima se daju obiljeja pomanjkanja panje, tekoa u razumijevanju , jezinih tekoa ili hiperaktivnosti Neka djeca su pak pretjerano fokusirana i ulau previe napora</p> <p> Sova </p> <p> Aktivacija ruke poboljava koordinaciju oko- ruka Pregib stopala oputa dranje tijela, poboljava</p> <p>smanjuje napetost u vratu i ramenima, poboljava pokretljivost glave, poboljava vizualne i auditivne vjetine (ublaava navike kiljenja, poboljava sluno razumijevanje), pomae panji i pamenju poboljava rukopis, olakava pisanje pisanim slovima, vraa energiju u akama i prstima (oputa gr kod pisanja), pozitivno utjee na panju (raspon, usredotoivanje), poveava i kreativnost u pisanju drutveno ponaanje unapreuje komunikacijske i interakcijske vjetine</p> <p>Centriranje Sposobnost prijelaza preko linije koja dijeli tijelo na gornji i donji dio tijela, te na odgovarajue funkcije gornjeg i donjeg mozga: veliki mozak (apstraktno miljenje) i srednji mozak (emocionalni sadraj) Nita ne moemo nauiti bez emocija i osjeaja za smislenost Nesposobnost centriranja vodi u iracionalni strah, nesposobnost doivljavanja ili izraavanja emocija</p> <p> Kvaenja jasnije sluanje i govorenje (poboljavakomunikaciju), bolja ravnotea i koordinacija, bolja samokontrola i osjeaj povezanosti s drugima, poveava dobar osjeaj u okolini (smanjuje preosjetljivost)</p> <p> Energetsko zijevanje poveava oksidacijuza uinkovito i oputeno funkcioniranje izuzetno aktivira uenje, razbuuje mozak i poboljava koncentraciju, omoguava bolju verbalnu i neverbalnu komunikaciju (poboljava itanje naglas, pjevanje, kreativno pisanje, javni govor)</p> <p>Hvala na panji!</p>