Gimnazija Eugena Kumičića Opatija Izbor udžbenika s ...gimnazija-ekumicica- ?· MATEMATIKA 1 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola Branimir Dakić, Neven Elezović ELEMENT 4759 MATEMATIKA 1 - 2

  • Published on
    02-Feb-2018

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Gimnazija Eugena Kumiia Opatija </p><p>Izbor udbenika s pripadajuim dopunskim nastavnim sredstvima, k.god. 2014./15. </p><p>Razredni odjel: 1.a (opa gimnazija) </p><p>Reg. </p><p>broj Naziv udbenika Autor Nakladnik Obrii? </p><p>993 </p><p>NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 : libro dello </p><p>studente + CD-ROM : udbenik talijanskog jezika za </p><p>1. i 2. razred gimnazije i etverogodinje strukovne </p><p>kole </p><p>S. Magnelli, T. Marin VBZ </p><p>1162 TRAITELJI SMISLA : udbenika vjeronauka za 1. </p><p>razred srednjih kola </p><p>Viktorija Gada, Nikola </p><p>Milanovi, Rudi Palo, </p><p>Mirjana Vuica, Duan </p><p>Vuleti </p><p>SALESIANA </p><p>2991 GLAZBENI SUSRETI 1. VRSTE : udbenik glazbene </p><p>umjetnosti s 3 zvuna CD-a za prvi razred gimnazije </p><p>Nataa Perak Lovrievi, </p><p>Ljiljana edrov PROFIL </p><p>2997 POVIJEST 1 : udbenik povijesti za prvi razred </p><p>gimnazije </p><p>Maja Ferek, Tatjana Medi </p><p>Posavec, Vladimir Posavec PROFIL </p><p>4459 BIOLOGIJA 1 : udbenik iz biologije za prvi razred </p><p>gimnazije </p><p>Irella Bogut, Snjeana </p><p>umlija, Ksenija </p><p>Lukaevi, Mihaela </p><p>Marceljak Ili </p><p>ALFA </p><p>4460 BIOLOGIJA 1 : radna biljenica iz biologije za prvi </p><p>razred gimnazije </p><p>Irella Bogut, Snjeana </p><p>umlija, Ksenija </p><p>Lukaevi, Mihaela </p><p>Marceljak Ili </p><p>ALFA </p><p>4467 FIZIKA 1 : udbenik za 1. razred gimnazije Jakov Labor ALFA </p><p>4468 FIZIKA 1 : zbirka zadataka za 1. razred gimnazije Jakov Labor ALFA </p><p>4735 LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA : Pars I, </p><p>Familia Romana Hans Henning rberg DOMINOVI </p><p>4736 LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA : Pars I, </p><p>Familia Romana, Exercitia Latina I Hans Henning rberg DOMINOVI </p><p>4758 MATEMATIKA 1 - 1. DIO : udbenik i zbirka </p><p>zadataka za 1. razred gimnazija i tehnikih kola </p><p>Branimir Daki, Neven </p><p>Elezovi ELEMENT </p><p>4759 MATEMATIKA 1 - 2. DIO : udbenik i zbirka </p><p>zadataka za 1. razred gimnazija i tehnikih kola </p><p>Branimir Daki, Neven </p><p>Elezovi ELEMENT </p></li><li><p>Reg. </p><p>broj Naziv udbenika Autor Nakladnik Obrii? </p><p>5923 </p><p>TEAM DEUTSCH NEU 1 : udbenik njemakog </p><p>jezika za 1. razred gimnazije i etverogodinjih </p><p>strukovnih kola, 6. godina uenja s pripadajuim </p><p>audio CD-om </p><p>gnes Einhorn, Ursula </p><p>Esterl, Elke Krner, Eva-</p><p>Maria Jenkins-Krumm </p><p>(Grammatik), Aleksandra </p><p>Kubicka, Ljubica </p><p>Maljkovi, Dalibor Joler (1. </p><p>-3. lekcija) </p><p>KLETT </p><p>5924 </p><p>TEAM DEUTSCH NEU 1 : radna biljenica </p><p>njemakog jezika za 1. razred gimnazije i </p><p>etverogodinjih strukovnih kola, 6. godina uenja </p><p>gnes Einhorn, Ursula </p><p>Esterl, Elke Krner, Eva-</p><p>Maria Jenkins-Krumm </p><p>(Grammatik), Aleksandra </p><p>Kubicka, Ljubica </p><p>Maljkovi, Dalibor Joler (1. </p><p>-3. lekcija) </p><p>KLETT </p><p>4894 GEOGRAFIJA 1 : udbenik iz geografije za I. razred </p><p>gimnazije </p><p>Dragutin Feletar, Draen </p><p>Perica, Ruica Vuk MERIDIJANI </p><p>4912 </p><p>NEW SUCCESS INTERMEDIATE : udbenik </p><p>engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani </p><p>jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih </p><p>etverogodinjih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred </p><p>etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 3. </p><p>razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik, </p><p>i 1. i 2. razred medicinskih kola, prvi strani jezik. Za </p><p>4. razred gimnazije, drugi strani jezik; 4. razred </p><p>srednjih strukovnih etverogodinjih kola, drugi </p><p>strani jezik i drugi strani jezik u gimnazijama i </p><p>strukovnim kolama u 1. i 2. razredu u onim kolama </p><p>koje imaju mogunost uenja engleskog jezika kao </p><p>drugog stranog jezika kao nastavljai </p><p>Bob Hastings, Stuart </p><p>McKinlay LJEVAK </p><p>4913 </p><p>NEW SUCCESS INTERMEDIATE : radna biljenica </p><p>engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani </p><p>jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih </p><p>etverogodinjih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred </p><p>etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 3. </p><p>razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik, </p><p>i 1. i 2. razred medicinskih kola, prvi strani jezik. Za </p><p>4. razred gimnazije, drugi strani jezik; 4. razred </p><p>srednjih strukovnih etverogodinjih kola, drugi </p><p>strani jezik i drugi strani jezik u gimnazijama i </p><p>strukovnim kolama u 1. i 2. razredu u onim kolama </p><p>koje imaju mogunost uenja engleskog jezika kao </p><p>drugog stranog jezika kao nastavljai. </p><p>Lindsay White, Dominika </p><p>Chandler LJEVAK </p><p>5080 FON-FON 1 : udbenik hrvatskoga jezika za prvi Dragica Dujmovi Markusi, PROFIL </p></li><li><p>Reg. </p><p>broj Naziv udbenika Autor Nakladnik Obrii? </p><p>razred gimnazije Terezija Pavi-Pezer </p><p>5090 OPA KEMIJA 1 : udbenik kemije za prvi razred </p><p>gimnazije </p><p>Aleksandra Habu, Vera </p><p>Tomai, Snjeana Liber PROFIL </p><p>5091 </p><p>OPA KEMIJA 1 : zbirka rijeenih primjera i </p><p>zadataka iz ope kemije za uenike prvih razreda </p><p>srednjih kola </p><p>Aleksandra Habu, Snjeana </p><p>Liber PROFIL </p><p>5484 ETIKA 1 - SMISAO I ORIJENTACIJA : udbenik u </p><p>prvom razredu gimnazija i srednjih kola </p><p>Bruno urko, Igor Luki, </p><p>Marko Zec, Marina Katini K </p><p>5498 ITANKA 1 : itanka u prvom razredu gimnazije skupina autora K </p><p>5510 </p><p>SVIJET INFORMATIKE : udbenik informatike u </p><p>prvom razredu ope te drugom razredu jezine i </p><p>klasine gimnazije </p><p>Natalija Stjepanek, Vesna </p><p>Tomi K </p><p>5520 </p><p>LIKOVNA UMJETNOST 1 : udbenik likovne </p><p>umjetnosti u prvom razredu gimnazije, srednje </p><p>strukovne i umjetnike kole </p><p>Jadranka Damjanov K </p><p>4646 </p><p>IDEEN 1 : udbenik njemakog jezika za 1. i 2. razred </p><p>gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 2. strani </p><p>jezik </p><p>Wilfried Krenn, Herbert </p><p>Puchta ALGORITAM </p><p>4647 </p><p>IDEEN 1 : radna biljenica njemakog jezika za 1. i 2. </p><p>razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 2. </p><p>strani jezik </p><p>Wilfried Krenn, Herbert </p><p>Puchta ALGORITAM </p></li></ul>