Gimnazija Želimlje

  • View
    53

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Portoro, 20. april 2013 Tjaa Novak Lavria. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

PowerPointova predstavitev

Portoro, 20. april 2013 Tjaa Novak Lavria

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraevanje, znanost in port. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj lovekih virov in vseivljenjsko uenje prednostne usmeritve: Izboljanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja.1Gimnazija elimlje

Je prava butina ola.

Na oli je 24 profesorjev, od tega jih je 17 zaposlenih za polni delovni as.Imamo 286 dijakov, to je 9 oddelkov.

Majhnost oleprednostiVsi se med seboj dobro poznamo, tako dijaki kot profesorji.Imamo pristne odnose.Pomembna je tudi vzgoja, ne le izobraevanje.Pripravljeni smo pomagati drug drugemu.Naa ola je ista in lepa.Vzduje domanosti.

slabostiMalotevilnost uiteljskega zbora.Veliko uiteljev z delno zaposlenostjo pri nas.Za posamezen predmet le po en uitelj (zgo, geo, fiz, kem, bio, lat, psi, pa, gla, lik) oziroma dva (slo, mat, nem, ang).Veina uiteljev ogromno dodatnega dela (tekmovanja, projekti, ekskurzije,)

RTNa zaetku je bilo ve lanov (klju izbire: dopolnjevanje zaposlitve). Nato porodnike in menjave zaposlitve.Zadnji dve leti in pol ima le dva strokovna lana, pa e tu je bila zamenjava zaradi menjave slube.Veliko je dela z dokumentacijo in usklajevanjem projektov na oli.Navelianost kolektiva ob nenehnem vzpodbujanju za nove projekte z moje strani.

UspehiLetos smo e izpeljali dva veja projekta (projekt pi in pa orientacijo, junija imamo e projekt voda)organizirali smo izobraevanje za kolektiv o spletnih uilnicah.Vse ve kolegov uspeno uporablja IKT pri pouku.Posvetili smo se tudi uenju uenja.

Uenje uenjaIzvedli smo delavnico uenje uenja za profesorje, na katerih smo prevzeli vlogo dijakov. Le ta je bila dobro sprejeta.Sodelavcem smo dali smernice, kako naj vsak pri svojem predmetu predstavi ustrezne naine uenja.Pripravili smo anketo za dijake o uenju uenja ter jo izvedli pri dijakih 1. letnika.Dijake smo spraevali o njihovem znanju, spretnostih in odnosu do uenja. Svoje trditve so ocenjevali na lestvici od 1-5.

Njihovi rezultati ne kaejo posebnih odstopanj. V veini kategorij so se ocenili nekako povpreno.Rezultati anketeDijaki menijo, daSrednje dobro poznajo svoje une strategije (povpr.: 3,5)Menijo, da kar dobro vejo, kateri nain uenja jim najbolj ustreza (3,9)Menijo, da so srednje spretni pri uenju (3,4)Da so srednje dobri pri organizaciji lastnega uenja in razporeditvi asa (3,2)utijo se srednje motivirani za uenje (3,4)O svojih ciljih razmiljajo srednje kritino (3,5)

Nato smo z dijaki izvedli trikrat po 1 uro delavnic o uenju uenja, kjer smo se dotaknili razlinih podroij: motivacija, spoznavanje razlinih strategij in spretnosti, organizacija lastnega uenja.

Evalavacija dijakov:Dijakom so bile ure srednje ve. Ocenili so jih v povpreju z oceno 3. V opisni anketi so nekateri izpostavili, da jim je bilo zanimivo spoznavati svoj uni stil, delati vaje za spomin, spoznavanje razlinih metod.

ciljiDijaki ozavestijo pomen vseivljenjskega uenja, si odgovorijo na vpraanje za koga, za kaj se uijo, kako je uenje povezano z njihovimi osebnimi cilji, kar vpliva na motivacijo za uenje. Dijaki spoznajo razline dejavnike, ki vplivajo na uenje (okolje, as, socialni in psiholoki dejaniki). Dijaki naj se zavejo svojega unega in spoznavnega stil, ter ga zavestno upotevati pri svojem uenju. Dijaki se zavejo, da so pri uenju potrebne razline spretnosti. Dijaki spoznajo razline nove metode, tehnike uenja.

Ob koncu olskega leta bomo ponovno anketirali dijake 1. letnika o njihovem napredku pri tehnikah ter organizaciji uenja na podlagi spoznanj iz delavnic ter posledino, kako se to odraa na njihovem uspehu. PROJEKT PIDijaki so se pomerili v:Peki pit in PI-pecivaIzdelavi pi izdelkovPi- ezijiRecitiranju tevila PI

TU JE NEKAJ BOLJIH DOSEKOV:Recitiranje tevila pi

Ura s PI tevilnico

slika s svinnikomvelikosti100 70

okoladna torta

Borovnieva pita