GIỜ ĐÂY CHÚNG CON

  • Published on
    15-Jan-2016

  • View
    91

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Done check spelling, pdf Oct 13 2008. GI Y CHNG CON. Gi y chng con. DK-1 Gi y chng con. Gi y chng con dng ln thin ta cao sng ca l rt thnh bnh trng tinh ru nho thanh khit. DK-2. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>GI Y CHNG CONDone check spelling, pdf Oct 13 2008</p><p>giaodan#1 - GI Y CHNG CON</p><p>Kim Long</p><p>pdf // thanhnhaconline((Sch TC, p103))</p><p>May 07 2007July 20 2008Oct 13 2008</p></li><li><p>DK-1 Gi y chng con Gi y chng con dng ln thin ta cao sng ca l rt thnh bnh trng tinh ru nho thanh khit. </p></li><li><p>DK-2.. Nguyn xin Cha nhn lnh nhn ca l chn thnh, ta ngn trm ngo ngt bay ln ci cao xanh.</p></li><li><p>1- Mun dn v y1- Mun dn v y hp dng l vt hy sinh, nh trn i xa Con Cha hin dng thn mnh.</p></li><li><p>DK-1 Gi y chng conGi y chng con dng ln thin ta cao sng ca l rt thnh bnh trng tinh ru nho thanh khit. </p></li><li><p>DK-2.. Nguyn xin Cha nhn lnh nhn ca l chn thnh, ta ngn trm ngo ngt bay ln ci cao xanh.</p></li><li><p>2- Mun mun li ca2- Mun mun li ca, ha vang trong tnh thn yu, dng ln tri cao, xin Cha oi thng nhn li.</p></li><li><p>DK-1 Gi y chng con Gi y chng con dng ln thin ta cao sng ca l rt thnh bnh trng tinh ru nho thanh khit. </p></li><li><p>DK-2.. Nguyn xin Cha nhn lnh nhn ca l chn thnh, ta ngn trm ngo ngt bay ln ci cao xanh.</p></li><li><p>3- Xin cho on con3- Xin cho on con hip hoan trong ngun n thing, mun dn hip y, tn knh Cha lun trn nim.</p></li><li><p>DK-1 Gi y chng con Gi y chng con dng ln thin ta cao sng ca l rt thnh bnh trng tinh ru nho thanh khit. </p></li><li><p>DK-2.. Nguyn xin Cha nhn lnh nhn ca l chn thnh, ta ngn trm ngo ngt bay ln ci cao xanh.</p></li><li><p>4- Xin Cha ton nng4- Xin Cha ton nng nhn y tm lng tin yu, dng ln thnh tm xin Cha xung n chan ha. </p></li><li><p>DK-1 Gi y chng con Gi y chng con dng ln thin ta cao sng ca l rt thnh bnh trng tinh ru nho thanh khit. </p></li><li><p>DK-2-E.. Nguyn xin Cha nhn lnh nhn ca l chn thnh, ta ngn trm ngo ngt bay ln ci cao xanh.</p></li><li><p>pdf-jpg-1-thanhnhaconline</p></li><li><p>pdf-jpg-2-thanhnhaconline</p></li></ul>