GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG MỚI TRONG PHIÊN BẢN CHƯƠNG TRÌNH

 • Published on
  02-Feb-2016

 • View
  56

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

B TI CHNH TNG CC HI QUAN. GII THIU CHC NNG MI TRONG PHIN BN CHNG TRNH THNG QUAN IN T NNG CP THEO NGH NH 87 /2012/ N -C P. NI DUNG CHNH. SO SNH VI TQT PHIN BN 3.0. GII THIU TNH NNG MI CA PHIN BN NNG CP THEO NGH NH 87/2012/N-CP. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • GII THIU CHC NNG MI TRONG PHIN BN CHNG TRNH THNG QUAN IN T NNG CP THEO NGH NH 87/2012/N-CPB TI CHNHTNG CC HI QUAN

 • SO SNH VI TQT PHIN BN 3.0.GII THIU TNH NNG MI CA PHIN BN NNG CP THEO NGH NH 87/2012/N-CP.NI DUNG CHNH

 • So snh vi phin bn 3.0 p1

  Chc nngTQT 3.0TQT N87Kim tra s b t khai:Cnh bo sai khc & hin th s ng cc gi tr lin quan ti hng.x---Hin th sai khc tn hng so vi tn hng trong danh mc ng k loi hnh Gia cng, SXXK.x---Hin th Ngy ht hn, gia hn hp ng gia cngx---Cnh bo sai khc t gi vi loi hnh GC, SXXK, nhng t chi vi loi hnh KDx---Kim tra s b t khai sa: i chiu thng hng & hng sa i. Gp sa trong thng quan & sau TQxxPhn lung: B sung 02 la chn: xut gii phng hng, Mang hng bo qunx---Kim tra h s: In phiu kt qu ly muxx

 • So snh vi phin bn 3.0 p2

 • So snh vi phin bn 3.0 p3

 • So snh vi phin bn 3.0 p4

 • So snh vi phin bn 3.0 p5

  Chc nngTQDT 3.0TQDT N87Cnh boTrng t khai ti cp Cc & Chi ccxxNguyn ph liu mxxT khai n chng txxQu hn 15 ngyxxNgy n PTVT qu 30 ngyxxHt hn hp ng gia cngxxT khai b sung chng txxT khai sa, hyxxCnh bo t khai cha c duyt n chng t, cha ph duyt n chuyn ca khuxxS hc, thng tin hng khai saxxDelta sai s hcxx

 • So snh vi phin bn 3.0 p6

 • Cc thay i v tnh nng mi p1 B sung cc ch tiu thng tin chung t khai theo chun mi; B sung thng tin biu thu v kim tra s ng n ca biu thu; Kim tra thng tin hng cm xut nhp khu; Kim tra thng tin hng xut nhp khu c iu kin; T ng cp s phn lung t khai; T ng ra thng bo thu vi t khai lung Xanh.

 • Kim tra Hon thnh ngha v v thu/Giy php; H thng ri ro t ng xut ch dn nghip v v nhng giy t cn xut trnh bn gc; Ra thng bo thu ti Kim tra chi tit h s v Kim ha; B chc nng Kim tra s b v Kim tra phn lung trn chng trnh Thng quan in t.

  Cc thay i v tnh nng mi p2

 • B sung ch tiu thng tin t khaiB sung cc ch tiu thng tin chung t khai theo chun mi.- Thng tin n hn thu do DNKB;- Thng tin m bo v thu;- Thng tin hng c min/gim thu;- Thng tin hng c/mi;- Cc chng t khai km t khai:+ Chng th gim nh;+ Giy ng k kim tra;+ Giy kt qu kim tra.

 • B sung ch tiu thng tin t khaiThng tin n hn thu, m bo v thu

 • B sung ch tiu thng tin t khaiThng tin min gim thu

 • B sung ch tiu thng tin t khaiGiy ng k kim tra

 • B sung ch tiu thng tin t khaiGiy kt qu kim tra

 • B sung ch tiu thng tin t khaiChng th gim nh

 • Thng tin biu thuThng tin biu thu ca hng ha XNK:B sung khai biu thu ca hng ha;H thng t ng kim tra tnh ng/sai ca thu sut da trn b key (Biu thu, m HS, thu sut)

 • Kim tra hng cm XNK1.Ch cho php XNK khi tha mn cc iu kin:iu kin 1: Cc yu t cn thit nm trong danh sch loi tr:+ Doanh nghip XNK.+ Loi hnh XNK.+ Ca khu hi quan tip nhn.iu kin 2: ng thi khai y cc chng t sau:+ Cc loi giy php;+ Giy php phi hp l;+ Giy php ng k trn website TCHQ.2. Nu khng tha mn cc iu kin ti mc 1. H thng s t chi cp s

 • Kim tra hng XNK c iu kin1.Ch cho php XNK khi tha mn cc iu kin:iu kin 1: Cc yu t cn thit nm trong danh sch loi tr:+ Doanh nghip XNK.+ Loi hnh XNK.+ Ca khu hi quan tip nhn.iu kin 2: ng thi khai y cc chng t sau:+ Cc loi giy php;+ Giy php phi hp l;+ Giy php ng k trn website TCHQ.2. Nu khng tha mn cc iu kin ti mc 1. H thng s t chi cp s

 • T ng cp s, phn lungKhi doanh nghip khai bo t khai, h thng t ng kim tra cc iu kin sau khi tha mn cc iu kin, h thng t ng cp s v phn lung t khai.

 • Thng bo thu cho t khai- Lung Xanh: T ng ra thng bo thu- Lung Vng/: Cho php ra TBT khu Kim tra chi tit h s.

 • Kim tra Hon thnh ngha v v thu - p1Mn hnh hin th danh sch cc t khai:+ T khai cha hon thnh ngha v thu;+ T khai lung Xanh cn trnh giy t bn gc trc khi thng quan: h thng t ng xut cc loi giy t cn kim tra i vi trng hp ny da trn cc ch dn rui ro.

 • Kim tra Hon thnh ngha v v thu - p2

 • Kim tra Hon thnh ngha v v thu - p3

 • Kim tra s b v Kim tra phn lungKhng cn cc khu nghip v Kim tra s b, Kim tra phn lung, cc khu ny hon ton t ng.

 • www.fpt.com.vnTrn trng cm n!

  *******