Gioi thieu sach

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    123

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. V TH SU

2. LKIMA 3. TIU S: V Th Su tn tht l Nguyn Th Su (1935 1952). Qu vng t , Long in, tnh B Ra (nay thuc x Phc Long Th, huyn t , tnh B Ra-Vng Tu). 4. Mi 12 tui, c i theo anh trai tham gia hot ng cch mng trn ln trn chin khu. Nm 1949, c tham gia i Cng an xung phong t lm lin lc, tip t. Nm 1950, khi mi 15 tui c b chnh quyn Php bt v b ta n binh Php kt n t hnh vo thng 4 nm 1951 v nm lu n ti ch t , git cht mt cai tng tn Tng quan ba v gy thng tch cho 20 tn lnh. Trc khi b a ra hnh n, c b y qua cc nh t Ch Ha, B Ra v Cn o. 5. Sau gn ba nm tra tn, giam cm, gic Php a c ra giam Cn o. Ch Su b p gii ra nh t Cn o nhng ch vn ct cao ging ht, ting ht y ha chung vi ting sng bin. 6. Khi i ngang qua Mi C Mp, , nhn xung l vc thm,, Ch chng t cht g s hi; ch vn tung tng chy n lm cy bn ng , ngt mt a hoa di mu trng v ci ln mi tc. 7. L gic li ch Su ra, ch ging tay li. Ri bnh thn, ch sa li o qun, sa li mi tc, mt ng thng ti trc, hng ln cao, ch bc ra, va i va ht Bao chin s anh hng. 8. D cc lut s bin h cho c phn i n tuyn ny vi l do c cha 18 tui. 9. Trong ngc giam nhng ngi b n t hnh, c vn hn nhin, vui ti, tin tng vo ngy chin thng ca T quc. Ch bc n ci cht bng ting ht. Ting ht tr thnh mt cu chuyn thn thoi lan ta trong khng gian v thi gian. 10. Cuc u tranh phn i thc dn Php hnh quyt ch Su n ra ngay trong bui sng y. Tt c t nhn bi thc, khng i lm kh sai. Cc xan, cc banh u lm l mc nim ngi ng ch hi sinh. 11. V qun Php khng dm cng khai thi hnh bn n i vi c, chng ln lt em c i th tiu. Chuyn vn k rng, khi nhm ao ph bo c qu xung, c qut li bn chng vi mt cu i vo huyn thoi: Tao ch bit ng, khng bit qu!. C b x bn nm 1952 ti Cn o khi cha 18 tui. Bn pht sng n vang m. Ch su h to tng chng t c ting sng : H Ch tch mun nm! Vit Nam c lp mun nm! 12. Ch V Th Su ca chng ta khng cht. Ch s sng cng lch s cch mng Vit Nam. Ch lm rng r cho non sng t nc ny, t im cho khun mt tui tr Vit Nam dm ngng cao snh vai cng tui tr nm chu trong lch s chng pht xt v quc thc dn trn hnh tinh tri t. 13. M anh hng lit s V Th SuM ca V Th Su hin cn ngha trang lit s Hng D , Cn o. Ngy 2 thng 9 nm 1994, c c Nh nc Vit Nam truy tng danh hiu Anh hng lc lng v trang nhn dn. 14. Truyn thuyt trn o Cn Sn Ngi con gi tr mng Gic em ra bi bn i gia hai hng lnh Vn ung dung mm ci Ngt mt a hoa ti Ch ci ln mi tc u ngng cao bt khut Ngay trong pht hi sinh By gi di gc dng Ch nm nghe bin ht 15. Tng i ch Su huyn t 16. Ma hoa lkima n Qu ta min t Sng ni vn nh tn ngi anh hng cht cho i sau... 17. CU HI 1 Cc em hy cho bit ch Su sinh nm no?A. 1933 B. 1935backC. 1953 D. 1934 18. CU HI 2Em hy cho bit qu hng ca ch Su tnh no?A. Khnh Ha B. Bnh Thun C. B Ra Vng Tu D. Kin Giang back 19. CU HI 3 Em hy cho bit ch Su bt u hot ng Cch Mng vo nm my tui?A.12 B.13 C.15 D.16 20. CU HI 4 Em hy cho bit Ch Su hi sinh vo nm my tui?A.12 B.13 C. 15 D. 17 back 21. CU HI 5 M ca ch V Th Su hin ang c chn ct u?A. Ngha trang huyn Hn t B. Ngha Trang Trng Sn C. Ngha trang Hng Dng D. Ngha trang Cn o 22. CHAN THANH CAM N. 23. A