GLAZBENE AKTIVNOSTI U VRTIĆU

  • Published on
    29-Dec-2015

  • View
    58

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

aktivnosti

Transcript

<p>GLAZBENE AKTIVNOSTI U VRTIUAktivnost nain uvoenja odreenog programa koji void do realizacije jednog ili vie sadraja. Aktivnst zapoinju I usmjeravaju odgojitelji, ali mogu I djeca, treba prihvatiti I njihovu inicijativu.Vano sve aktivnosti trebaju djeci biti zabavne, bez natjecateljskog naina rada! Djeja panja traje kratko, aktivnost prilagoditi (oko 15min), panja im ovisi o metodikim postupcima koje odgojitelj koristiCilj nije nauiti pjesmu nego produiti njeno pjevanje, a usput e se zadatci ostvariti razvoj glazbenog sluha, senzibiliteta (osjeaja) za ritam, metar,melodijuIntegrirani pristup kada se u istoj aktivnosti kombiniraju I zadatci iz drugih podrujaVrste (oblici, sadraji) glazbenih aktivnosti igre s pjevanjem, obrada pjesme (ili ponavljanje pjesme), obrada brojalice (ili ponavlj.), aktivno sluanje glazbe, poticanje djejeg stvaralatva, sviranje na udaraljkama. U vrtiima su najee prve 3 aktivnosti. Rade se I tematski projekti koji traju I po mjesec dana ili vie.Igra istinska je ona igra bez odreenog smjera ili definicije. Djeca se moraju igrati kako bi razvila svoje spoznaje I motorike vjetine, te nauila o drutvu oko sebe, o samopotovanju, socijalni aspekti.Podjela igre funkcionalna (dojenaka dob), konstruktivna (predk.dob, graenje,crtanje), i.pretvaranja(2.god.,simbolika igra), i.s pravilima (drutvene igre), sloenije igre (kasno djetinjstvo, kartanje).!!!!! odgojitelj za svaku aktivnost unaprijed bira koje e igre odabrati I na koji e se nain igrati s djecomNaini rada u glazbenoj aktivnosti pokret (neodvojiv od glazbe), aplikacije (slike,lutke), udaraljke (instrumenti), dramatizacija (jedan od dobrih I estih naina rada, podjela uloga meu djecom;djeca ne ue uloge, nego se spontano igraju na nain koji esto koriste I izvan vrtia), pjesma ili skladba uklopljena u priu (dobra pria samim sadrajem zahtijeva da se pjesma ili skladba ponovi to vie puta), metodiki postupci (nain na koji odgojitelj ponavlja pjesmu, brojalicu</p> <p>Pjesma metodika pitanja to?zato?, ugl. Pjevamo hrv.pjesme, ali mogu I strane; djeje pjesme(narodne pjesme koje su ugl.stvorila djeca), nursery rhymes(dj.pjesme koje su nastale u dodiru odraslih I djece I koje su prenoene usmenim putem do prvih zapisa), pjesme za djecu(stvorili ih odrasli kompozitori za djecu)Elementi glazbenog djela melodija(nit tonova razliitih visina-note), ritam(niz zvukova razl.trajanja I akcenata), harmonija(sklad), metar(niz zvukova jednakih trajanja), tekst(sinkroniziran s ostalim elementima), glazbeni oblik(dijelovi skladbe I nain na koji je posloena), karakter(ugoaj skladbe), tempo(brzina kojom izvodimo neku skladbu ili dio skladbe), dinamika(jaina ili glasnoa kojom izvodimo neku skladbu)Brojalica to?zato?; vrsta ritmikog govora koju stvaraju ugl.sama djeca I slui im za razbrojavanje prije neke igre; specifian je posljednji slog(odreuje pojedinca); srodne brojalicama su rugalice; odreujemo ju uz njezin metar, a ne ritamVrste brojalica sa smislom I bez smisla (tramvaj juri ulicom, en ten tini); u mjeovitoj mjeri(mijenja im se mjera u toku pjesme); s melodijom(boc,boc, iglicama)</p> <p>Poticanje djejeg stvaralatva dj.kreativnost se treba poticati, ona ve postoji!!! Djeci je vano da stvaraju, nije im vaan cilj, nego process. Bitni su suradnja, stvaralatvo, zajednitvo.Naini poticanja stvaralatva: stvaranje neuobiajenih zvukova, oslukivanje I oponaanje, samostalna izrada zveki, pogaanje zvuka, sluanje glazbe+ples/likovno izraavanje, izgovor skladbe, mijenjanje melodije-rijei-tempa-dinamike-ritma-naglaska, postavljanje glazbenih pitanja, zavravanje nedovrenih glazb.fraza, pjevni govor, ritmizirani govor, sviranje po svom tijelu, mali orkestar, ples bez glazbe</p> <p>Igre s pjevanjem folklore koji su djeca sama stvarala stoljeima, plesni I glazbeni sadraj!!. Neke su jednoobrazne(ne vidimo individualnost), neke su imitacijskog karaktera, dok je u nekima prisutna dramatizacijaNe smijemo upotrebljavati brojalice u tijeku igre, na poetku moeIzmeu 2 igre-pjevanja- bez prevelike pause, da ne bi nestala dj.panjaTempo prilagoditi njihovim koracima, ne smije biti bri niti sporijiPravila igre s pjevanjem treba vjebati dranje za ruke, prvo odgojitelj pjeva I dramatizira, zatim djeca ponavljaju pjesmu I pokrete dok ne naue</p>