Glazbene sastavnice - Profil Klett nbsp;· Glazbene sastavnice Glazbena 4-8 udžbenici glazbene kulture od četvrtoga do osmog razreda osnovne škole A A A METAR Dvodobna mjera

  • Published on
    01-Feb-2018

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Glazbene sastavnice</p><p>www.profil-klett.hr</p><p>Glazbena 4-8udbenici glazbene kulture od etvrtoga do osmog razreda osnovne kole</p><p>A A A</p><p>METARDvodobna mjera</p><p>Trodobna mjera</p><p>etvetodobna mjera</p><p>esterodobna mjera</p><p>GLAZ</p><p>BALA</p><p>DINAMIKA</p><p>Dorska ljestvica</p><p>Istarska ljestvica</p><p>Pentatonska ljestvica</p><p>TONSKA GRAAC-durska ljestvica</p><p>solmizacija do re mi fa so la ti do</p><p>abeceda C D E F G A H C</p><p>C-molska ljestvica</p><p>MELODIJA</p><p>skokovita postupna uzlazna silazna</p><p>a</p><p>Jednodijelni oblik</p><p>a b</p><p>Dvodijelni oblik</p><p>a ab</p><p>Trodijelni oblik</p><p>a a1</p><p>a4a2 a3</p><p>Tema s varijacijama</p><p>A B A C A</p><p>Rondo</p><p>GLAZNENI OBLIK</p><p>a b a</p><p>a a1 a</p><p>2 a</p><p>3...</p><p>a b aA</p><p>c d cB</p><p>a b aA</p><p>a </p><p>Sloena trodijelna pj</p><p>esma </p><p>EKSPOZICIJA PROVEDBA REPRIZA</p><p>A A1B</p><p>1. tema 1. tema</p><p>2. tema</p><p>2. tema</p><p>most</p><p>codetta</p><p>most codetta</p><p>coda30</p><p>Sonatni oblik</p><p>a b</p><p>TEMPOTEMPO KARAKTER BRZINA PULSA</p><p>Largo iroko, sporo 40-60</p><p>Larghettomanje iroko, sporo, neto pokretljivije od larga</p><p>60-66</p><p>Lento polako</p><p>Grave teko, ozbiljno</p><p>Adagio polako, mirno 66-76</p><p>Andante hodom, umjereno 76-108</p><p>Andantino neto bre nego andan-te</p><p>Moderato umjereno 108-120</p><p>Allegretto neto sporije od allegra</p><p>Allegro veselo, brzo 120-168</p><p>Vivace ivahno</p><p>Presto vrlo brzo 168-200</p><p>Prestissimo najbre mogue 200-208</p><p>GLASOVIenski glasovi Muki glasovi</p><p>Sopranvisoki enski ili djeji glas</p><p>Kontratenornajvii muki glas, vrlo rijedak</p><p>Mezzosopransrednje visoki enski ili djeji glas</p><p>Tenorvisoki muki glas</p><p>Altduboki enski ili djeji glas</p><p>Baritonsrednje duboki muki glas</p><p>Kontraaltvrlo duboki enski glas</p><p>Basduboki muki glas</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>TRAJANJA</p><p>esnaestinka</p><p>osminka</p><p>etvrtinka</p><p>polovinka</p><p>cijela nota</p><p>RITAM</p><p>lutnja gitara violina viola violonelo kontrabas</p><p>TRZAA GUDAA S TIPKAMA</p><p>embalo</p><p>orgulje</p><p>klavir</p><p>SH</p><p>EM</p><p>A O</p><p>RK</p><p>ES</p><p>TR</p><p>A</p><p>harmonika</p><p>blokflauta</p><p>piko</p><p>lofl</p><p>auta</p><p>klar</p><p>inet</p><p>truba</p><p>trombon</p><p>rog</p><p>tuba</p><p>oboa fago</p><p>t kontr</p><p>afag</p><p>ot</p><p>saks</p><p>ofon</p><p>DRVENI PUHAI LIMENI PUHAIUDARALJKE</p><p>JEDNOGLASJE</p><p>VIEGLASJE</p><p>monofonija</p><p>polifonija</p><p>homofonija</p><p>GLAZBENI SLOG</p><p>ZNAAJKE TONA</p><p> DINAMIKA </p><p>SLOG </p><p> IZVOAI MELODIJA</p><p> O</p><p>BLIK</p><p> M</p><p>ETAR</p><p> TE</p><p>MPO RITAM </p><p> JAINA </p><p> BOJA VISIN</p><p>A </p><p> TRAJA</p><p>NJE B C</p><p>Glazbena 4-8 PLAKAT (GLAZBENE SASTAVNICE) 2015.indd 1 23.7.2015. 10:04:14</p></li><li><p>GLAZBENA 4-8GLAZBENE SASTAVNICE</p><p>Glazbena 4-8 PLAKAT (GLAZBENE SASTAVNICE) 2015.indd 2 23.7.2015. 10:04:14</p></li></ul>