Godišnja Prijava Poreza Na Dohodak 2014

 • Published on
  17-Sep-2015

 • View
  10

 • Download
  6

DESCRIPTION

porezi

Transcript

 • GODINJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

  Raunovodstvo poreza

  Martina Dragija, univ. spec. oec.

 • Godinja prijava poreza na dohodak rad kod dva ili vie poslodavca Marija Mari, OIB: 12345678956 iz Bjelovara (Fijanova ulica 128, telefon: 2345-123) radi u nepunom radnom vremenu kod dva poslodavca. Njen tekui raun otvoren je u Jadranskoj banci i glasi 2391000-123456. Od 01. kolovoza 2013. godine zapoela je koristit pravo na rodiljni dopust. Od mjeseca rujna 2013. ona ostvaruje pravo na uveanje osobnog odbitka za uzdravano dijete (ker Sara Mari, OIB: 12365498732). Za razdoblje 01. sijenja do 31. prosinca 2013. godine poslodavci su joj isplatili plau kako slijedi:

  Poslodavac A, OIB: 78945612312

  Redni broj Opis Iznos

  1. Iznos plae u razdoblju I-XII mjesec (razdoblje I-VII) 33.600,00

  2. Doprinosi iz plae 6.720,00

  3. Porezna obveza (sijeanj-srpanj) 1.852,00

  4. Prirez (sijeanj-srpanj) 12% 222,24

  5. Porez i prirez ukupno 2.074,24

 • Poslodavac B, OIB: 65498712345

  Redni

  broj

  Opis Iznos

  1. Iznos plae u razdoblju I-XII mjesec (razdoblje I-VII) 21.000,00

  2. Doprinosi iz plae 4.200,00

  3. Porezna obveza (sijeanj-srpanj) 2.020,00

  4. Prirez (sijeanj-srpanj) 12% 242,00

  5. Porez i prirez ukupno 2.262,40

  Kao akviziter za prodaju proizvoda firme Avon ostvarila je primitke u iznosu 16.850,00 kuna. Isplatitelj je obraunao doprinose za mirovinsko osiguranje u iznosu 3.370,00 kuna te porez na dohodak u iznosu 3.370,00 i prirez u iznosu 404,40 kuna. lan je nadzornog odbora neprofitne organizacije Roda. Za rad u nadzornom odboru ostvarila je primitke u iznosu 13.300,00 kuna. Isplatitelj je obraunao i uplatio doprinose u iznosu 2.660,00 kuna i porez na dohodak u iznosu 2.660,00 kuna i prirez u iznosu 319,20 kuna. Marija Mari iznajmila je u 2013. godini stan za ugovorenu godinju najamninu u iznosu 13.500,00 kuna te je uplatila pripadajui porez na dohodak i prirez u iznosu 1.270,08 kn. SASTAVITE GODINJU PRIJAVU POREZA NA DOHODAK.

 • MARIJA MARI

  BJELOVAR, FIJANOVA ULICA 128 12345678956 2345-123

  2391000-123456

  Jadranska banka

  BJELOVAR

  BJELOVAR

  2013.

 • SARA MARI 12365498732

  01.09.2011.

 • 78945612312

  21.000,00

  33.600,00 26.880,00 6.720,00

  65498712345

  2.074,24

  16.800,00 4.200,00 2.262,40

  43.680,00 4.336,64

 • 43.680,00 4.336,64

 • 13.500,00 13.500,00 1.270,08

  13.500,00 1.270,08

 • 13.300,00 2.660,00 10.640,00 319,20

  16.850,00 3.370,00 13.480,00 3.774,40

 • 24.120,00 4.093,60

 • 81.300,00 9.700,32

  IP obrazac poslodavac A

  IP obrazac poslodavac B

  Izvadak iz knjige roenih za ker

  Potvrde o isplaenom drugom dohotku

  Potvrda o plaenom porezu na dohodak po osnovi godinje najamnine

 • 20.02.2012.

 • 1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,50

  1,50

  1,50

  1,50

  2.200,00

  2.200,00 2.200,00

  2.200,00

  2.200,00

  2.200,00

  2.200,00

  2.200,00

  2.200,00

  2.200,00 2.200,00

  2.200,00

  2.200,00

  2.200,00

  2.200,00

  2.200,00

  3.300,00

  3.300,00

  3.300,00

  3.300,00

  3.300,00

  3.300,00

  3.300,00

  3.300,00

  30.800,00

 • PITANJA???

  HVALA NA PANJI!!!

Recommended

View more >