Godišnja Prijava Poreza Na Dohodak 2014

  • Published on
    17-Sep-2015

  • View
    10

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

porezi

Transcript

<ul><li><p>GODINJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK </p><p>Raunovodstvo poreza </p><p>Martina Dragija, univ. spec. oec. </p></li><li><p>Godinja prijava poreza na dohodak rad kod dva ili vie poslodavca Marija Mari, OIB: 12345678956 iz Bjelovara (Fijanova ulica 128, telefon: 2345-123) radi u nepunom radnom vremenu kod dva poslodavca. Njen tekui raun otvoren je u Jadranskoj banci i glasi 2391000-123456. Od 01. kolovoza 2013. godine zapoela je koristit pravo na rodiljni dopust. Od mjeseca rujna 2013. ona ostvaruje pravo na uveanje osobnog odbitka za uzdravano dijete (ker Sara Mari, OIB: 12365498732). Za razdoblje 01. sijenja do 31. prosinca 2013. godine poslodavci su joj isplatili plau kako slijedi: </p><p>Poslodavac A, OIB: 78945612312 </p><p>Redni broj Opis Iznos </p><p>1. Iznos plae u razdoblju I-XII mjesec (razdoblje I-VII) 33.600,00 </p><p>2. Doprinosi iz plae 6.720,00 </p><p>3. Porezna obveza (sijeanj-srpanj) 1.852,00 </p><p>4. Prirez (sijeanj-srpanj) 12% 222,24 </p><p>5. Porez i prirez ukupno 2.074,24 </p></li><li><p>Poslodavac B, OIB: 65498712345 </p><p>Redni </p><p>broj </p><p>Opis Iznos </p><p>1. Iznos plae u razdoblju I-XII mjesec (razdoblje I-VII) 21.000,00 </p><p>2. Doprinosi iz plae 4.200,00 </p><p>3. Porezna obveza (sijeanj-srpanj) 2.020,00 </p><p>4. Prirez (sijeanj-srpanj) 12% 242,00 </p><p>5. Porez i prirez ukupno 2.262,40 </p><p>Kao akviziter za prodaju proizvoda firme Avon ostvarila je primitke u iznosu 16.850,00 kuna. Isplatitelj je obraunao doprinose za mirovinsko osiguranje u iznosu 3.370,00 kuna te porez na dohodak u iznosu 3.370,00 i prirez u iznosu 404,40 kuna. lan je nadzornog odbora neprofitne organizacije Roda. Za rad u nadzornom odboru ostvarila je primitke u iznosu 13.300,00 kuna. Isplatitelj je obraunao i uplatio doprinose u iznosu 2.660,00 kuna i porez na dohodak u iznosu 2.660,00 kuna i prirez u iznosu 319,20 kuna. Marija Mari iznajmila je u 2013. godini stan za ugovorenu godinju najamninu u iznosu 13.500,00 kuna te je uplatila pripadajui porez na dohodak i prirez u iznosu 1.270,08 kn. SASTAVITE GODINJU PRIJAVU POREZA NA DOHODAK. </p></li><li><p>MARIJA MARI </p><p>BJELOVAR, FIJANOVA ULICA 128 12345678956 2345-123 </p><p>2391000-123456 </p><p>Jadranska banka </p><p>BJELOVAR </p><p>BJELOVAR </p><p>2013. </p></li><li><p>SARA MARI 12365498732 </p><p>01.09.2011. </p></li><li><p>78945612312 </p><p>21.000,00 </p><p>33.600,00 26.880,00 6.720,00 </p><p>65498712345 </p><p>2.074,24 </p><p>16.800,00 4.200,00 2.262,40 </p><p>43.680,00 4.336,64 </p></li><li><p>43.680,00 4.336,64 </p></li><li><p>13.500,00 13.500,00 1.270,08 </p><p>13.500,00 1.270,08 </p></li><li><p>13.300,00 2.660,00 10.640,00 319,20 </p><p>16.850,00 3.370,00 13.480,00 3.774,40 </p></li><li><p>24.120,00 4.093,60 </p></li><li><p> 81.300,00 9.700,32 </p><p> IP obrazac poslodavac A </p><p>IP obrazac poslodavac B </p><p> Izvadak iz knjige roenih za ker </p><p>Potvrde o isplaenom drugom dohotku </p><p>Potvrda o plaenom porezu na dohodak po osnovi godinje najamnine </p></li><li><p>20.02.2012. </p></li><li><p>1,00 </p><p>1,00 </p><p>1,00 </p><p>1,00 </p><p>1,00 </p><p>1,00 </p><p>1,00 </p><p>1,00 </p><p>1,50 </p><p>1,50 </p><p>1,50 </p><p>1,50 </p><p>2.200,00 </p><p>2.200,00 2.200,00 </p><p>2.200,00 </p><p>2.200,00 </p><p>2.200,00 </p><p>2.200,00 </p><p>2.200,00 </p><p>2.200,00 </p><p>2.200,00 2.200,00 </p><p>2.200,00 </p><p>2.200,00 </p><p>2.200,00 </p><p>2.200,00 </p><p>2.200,00 </p><p>3.300,00 </p><p>3.300,00 </p><p>3.300,00 </p><p>3.300,00 </p><p>3.300,00 </p><p>3.300,00 </p><p>3.300,00 </p><p>3.300,00 </p><p>30.800,00 </p></li><li><p>PITANJA??? </p><p>HVALA NA PANJI!!! </p></li></ul>

Recommended

View more >