Godišnjak Glazbene škole Karlovac 2014./2015

  • Published on
    22-Jul-2016

  • View
    228

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li><p>1 </p></li><li><p>2 </p></li><li><p>3 </p><p>Glazbena kola Karlovac osnovana je davne 1804. godine i najstarija </p><p>je glazbena kola u Hrvatskoj. </p><p> Tu reenicu znaju ve i ptice na grani, ali mi se time volimo </p><p>pohvaliti i imamo za to puno razloga. Od svog osnivanja do danas, </p><p>kola je rasla zajedno s potrebama i interesom uenika da naue </p><p>vjetine sviranja i uivanja u stvaranju i sluanju glazbe. </p><p> Danas Glazbena kola Karlovac broji gotovo 500 uenika i 46 </p><p>profesora koji su i akademski kolovani glazbenici. Takav broj uenika </p><p>i profesora rezultirao je vrlo velikom produkcijom koncerata i </p><p>natjecanja. Jako sam ponosna biti ravnateljicom umjetnike kole </p><p>koja uz slavlje velike obljetnice 210 godina postojanja, biljei i zaista </p><p>zavidan glazbeni opus. 120 koncerata, 50 dravnih i meunarodnih </p><p>nagrada, te tri kolska natjecanja to potvruju. eljela sam zato da </p><p>veliki rad i trud mojih kolega i naih uenika bude zabiljeen u naem </p><p>prvom kolskom godinjaku. </p><p> Ova je kolska godina znaajna i po tome to iz nje izlazi jedna od </p><p>najboljih i najbrojnijih generacija maturanata do sada. Ovih dvanaest </p><p>mladih ljudi kroilo je u nau kolu prije 10 godina kao dvanaest </p><p>zbunjenih prvaia. Oni su jo jedna briljantna mlada generacija iji </p><p>smo rast sa strpljenjem pratili i koju smo ponosno ispratili, znajui </p><p>da su spremni za nove ivotne izazove . </p><p> Zato im elim puno uspjeha u daljnjem kolovanju. Naim </p><p>uenicima, mojim kolegama i suradnicima elim da i sljedei </p><p>godinjak bude ovako bogato ispunjen, jer to je dokaz njihovog velikog </p><p>rada i zalaganja. Svima im na tome velika hvala. </p><p>Snjeana Mrljak </p><p>ravnateljica Glazbene kole Karlovac </p></li><li><p>4 </p></li><li><p>5 </p></li><li><p>6 </p><p>Koncerti Glazbene kole Karlovac </p><p> u kolskoj godini 2014. / 2015. </p><p>1. 2. listopada, GK Zorin dom </p><p>210. obljetnica Glazbene kole Karlovac / Koncert uenika </p><p>2. 10. listopada, GK Zorin dom </p><p>210. obljetnica Glazbene kole Karlovac / Koncert studenata </p><p>3. 16. listopada, GK Zorin dom </p><p>210. obljetnica Glazbene kole Karlovac / Koncert profesora </p><p>4. 23. listopada, GK Zorin dom </p><p>210. obljetnica Glazbene kole Karlovac / Autorska veer skladatelja </p><p>Zdravka Lonaria </p><p>5. 30. listopada, GK Zorin dom </p><p>210. obljetnica Glazbene kole Karlovac / Sveani zavrni koncert </p><p>6. 12. studenoga, G Karlovac </p><p>Koncert uenika i profesora Glazbene kole Karlovac / Organizacija: </p><p>Gudaki odjel </p><p>7. 19. studenoga, G Karlovac </p><p>Koncert uenika i profesora G Karlovac / Organizacija: Teorijski odjel </p><p>8. 26. studenoga, G Karlovac </p><p>Koncert uenika i profesora G Karlovac / Organizacija: Puhaki odjel </p><p>9. 27. studenoga, G Karlovac </p><p>Produkcija udaraljkaa / Organizacija: Udaraljkaki odjel </p><p>10. 29. studenoga, G Karlovac </p><p>Veer udaraljkaa Krievci 2014. / Koncert uenika G Karlovac i G </p><p>Vatroslava Lisinskog iz Bjelovara </p><p>11. 3. prosinca, G Karlovac </p><p>Koncert uenika i profesora G Karlovac / Organizacija: Odjel za </p><p>harmoniku i solo pjevanje </p><p>12. 8. prosinca, G Karlovac </p><p>Violonelistiki i orguljaki koncert / Organizacija: Odjel za glasovir i </p><p>orgulje </p><p>13. 9. prosinca, G Karlovac </p><p>Koncert uenika gitare u klasi Ambrozija Pukaria, prof. </p><p>14. 9. prosinca, G Karlovac </p><p>Boini violonelistiki koncert / Organizacija: Gudaki odjel </p><p>15. 11. prosinca, G Karlovac </p><p>Koncert uenika flaute u klasi Lane osi, prof. </p></li><li><p>7 </p><p>16. 12. prosinca, G Karlovac </p><p>Koncert uenika kontrabasa i harmonike u klasi Zlatka Prpia, prof. </p><p>mentor </p><p>17. 14. prosinca, Nacionalno svetite sv. Josipa, Karlovac </p><p>Sveani koncert povodom obiljeavanja 210. obljetnice Glazbene kole </p><p>Karlovac </p><p>18. 15. prosinca, Djeji vrti Grabrik, Karlovac </p><p>Boina turneja / Kvartet gitara u klasi Tene Buni, prof. </p><p>19. 15. prosinca, G Karlovac </p><p>Koncert uenika klavira u klasi Maje Zec, prof. </p><p>20. 16. prosinca, G Karlovac </p><p>Koncert uenika klavira u klasi Nikice Mareti, prof. </p><p>21. 16. prosinca, Gradska knjinica Ivana Gorana Kovaia, Karlovac </p><p>Boina turneja / Kvartet gitara u klasi Tene Buni, prof. </p><p>22. 17. prosinca, Zagrebaka katedrala </p><p>Sveani koncert povodom obiljeavanja 210. obljetnice Glazbene kole </p><p>Karlovac </p><p>23. 17. prosinca, Djeji vrti Buba Mara, Karlovac </p><p>Boina turneja / Kvartet gitara u klasi Tene Buni, prof. </p><p>24. 18. prosinca, G Karlovac </p><p>Boini koncert udaraljkaa u klasi Kaje Farszky, prof. </p><p>25. 18. prosinca, G Karlovac </p><p>Boini koncert violista u klasi Nikole erana, prof., i njihovih gostiju </p><p>26. 18. prosinca, G Karlovac </p><p>Boini koncert saksofonista </p><p>27. 19. prosinca, G Karlovac </p><p>Koncert puhakog i gudakog odjela </p><p>28. 19. prosinca, Knjiguljica, Karlovac </p><p>Boina turneja / Kvartet gitara u klasi Tene Buni, prof. </p><p>29. 20. prosinca, Djeji dom Vladimira Nazora, Karlovac </p><p>Boina turneja / Kvartet gitara u klasi Tene Buni, prof. </p><p>30. 20. prosinca, Atrij itne kue, Karlovac </p><p>Koncert uenika i profesora G Karlovac / Humanitarna akcija Njihovi </p><p>aneli udruge Jak kao Jakov / Organizacija: Marija Bara, prof. </p><p>31. 20. prosinca, GK Zorin dom </p><p>Boina bajka / Koncert komorne glazbe profesora G Karlovac </p></li><li><p>8 </p><p>32. 21. prosinca, Dom za starije i nemone Sv. Antun, Karlovac </p><p>Boini koncert orkestra gitara / Organizator i voditelj: Darinka </p><p>Drenjanevi, nast. </p><p>33. 22. prosinca, G Karlovac </p><p>Koncert uenika G Karlovac / Organizacija: Gudaki i Klavirski odjel </p><p>34. 22. prosinca, G Karlovac </p><p>Koncert gitarista u klasi Tene Buni, prof. </p><p>35. 23. prosinca, G Karlovac </p><p>Koncert gitarista u klasi mr. art. Viktora Vidovia, prof. </p><p>36. 23. prosinca, G Karlovac </p><p>Boini koncert Malog puhakog orkestra </p><p>37. 26. prosinca, Dom kulture Ravna Gora </p><p>Boino-novogodinji koncert KUD-a Sloga / kolski puhaki orkestar </p><p>Glazbene kole Karlovac </p><p>38. 26. prosinca, Crkva Presvetog Trojstva, Karlovac </p><p>Boini koncert orkestra gitara / Organizator i voditelj: Darinka </p><p>Drenjanevi, nast. </p><p>39. 28. prosinca, upa Bl. Alojzija Stepinca i Crkva sv. Antuna, Duga Resa </p><p>Boini koncert orkestra gitara / Organizator i voditelj: Darinka </p><p>Drenjanevi, nast. </p><p>40. 28. prosinca, GK Zorin dom </p><p>Sveani novogodinji koncert / Prvo hrvatsko pjevako drutvo Zora, </p><p>Karlovaki komorni orkestra, Puhaki orkestar grada Karlovca </p><p>41. 11. sijenja, Crkva Sveta tri kralja, Karlovac </p><p>Boini koncert orkestra gitara / Organizator i voditelj: Darinka </p><p>Drenjanevi, nast. </p><p>42. 28. sijenja, G Karlovac </p><p>Koncert uenika i profesora G Karlovac / Organizacija: Teorijski odjel </p><p>43. 10. veljae, G Karlovac </p><p>Koncert violinista u klasi eljke Stojanov, prof. mentor </p><p>44. 11. veljae, G Karlovac </p><p>Koncert uenika i profesora G Karlovac / Organizacija: Harmonikaki i </p><p>Pjevaki odjel </p><p>45. 13. veljae, G Karlovac </p><p>Koncert pod maskama uenika i profesora Glazbene kole Karlovac </p></li><li><p>9 </p><p>46. 16. veljae, G Karlovac </p><p>Koncert uenika solo pjevanja koji nastupaju na 53. Hrvatskom natjecanju </p><p>uenika i studenata glazbe i plesa / Organizacija: Pjevaki odjel </p><p>47. 16. veljae, G Karlovac </p><p>Pokladni violonelistiki koncert </p><p>48. 17. veljae, G Karlovac </p><p>Koncert pod maskama uenika i profesora Glazbene kole Karlovac </p><p>49. 18. veljae, G Karlovac </p><p>Koncert natjecatelja / Organizator: Puhaki odjel </p><p>50. 19. veljae, G Karlovac </p><p>Koncert ususret 53. Hrvatskog natjecanja uenika i studenata glazbe i </p><p>plesa / Koncert gitara / Organizator: Gitaristiki odjel </p><p>51. 22. veljae, Muzej Mimara, Zagreb </p><p>Koncert uenika i profesora G Karlovac na Godinjoj skuptini Drutva </p><p>Karlovana </p><p>52. 27. veljae, G Karlovac </p><p>Koncert ususret natjecanju oboe / Organizator: Puhaki odjel </p><p>53. 7. oujka, GK Zorin dom </p><p>Francuski poljubac / Koncert komorne glazbe profesora G Karlovac </p><p>54. 11. oujka, G Karlovac </p><p>Koncert uenika G Karlovac / Organizacija: Puhaki odjel </p><p>55. 12. oujka, G Karlovac </p><p>Koncert saksofonista G Karlovac / Organizacija: Puhaki odjel </p><p>56. 18. oujka, G Karlovac </p><p>Koncert uenika i profesora G Karlovac / Organizacija: Harmonikaki </p><p>odjel </p><p>57. 19. oujka, G Karlovac </p><p>Koncert uenika i profesora G Karlovac / Organizacija: Smjena A </p><p>58. 20. oujka, G Karlovac </p><p>No glazbe u Karlovcu i Doek Bachovog roendana / Ciklus pet </p><p>koncerata: Najmlai sviraju Bacha, Osnovnokolci sviraju Bacha, </p><p>Srednjokolci sviraju Bacha (u dva dijela), Profesori sviraju Bacha </p><p>59. 20. oujka, Stari grad Ozalj </p><p>Koncert uenika i profesora G Karlovac povodom Europskog tjedna </p><p>mozga / Organizacija: Rotary Club Karlovac </p><p>60. 23. oujka, G Karlovac </p><p>Proljetni koncert udaraljkaa iz klase Kaje Farszky, prof. </p></li><li><p>10 </p><p>61. 28. oujka, Glazbena kola Poega </p><p>Nastup Malog zbora Glazbene kole Karlovac na programu natjecanja </p><p>djejih zborova Vallis Aurea Cantat </p><p>62. 30. oujka, Gradska knjinica Ivana Gorana Kovai, Karlovac </p><p>Koncert za otvorenje izlobe Neodoljiva Hrvatska </p><p>63. 9. travnja, O Vladimira Nazora i O Ivana Gorana Kovaia, Duga Resa </p><p>Dva promotivna koncerta uenika G Karlovac ususret koncertu </p><p>Odaberi svoje glazbalo </p><p>64. 17. travnja, G Karlovac </p><p>Koncert uoi Meunarodnog natjecanja Memorijal Jurica Murai / </p><p>Organizacija: Klavirski odjel </p><p>65. 20. travnja, G Karlovac </p><p>Koncert uoi Meunarodnog natjecanja Memorijal Jurica Murai / </p><p>Organizacija: Klavirski odjel </p><p>66. 20. travnja, G Karlovac </p><p>Prvo kolsko natjecanje gitarista </p><p>67. 21. travnja, G Karlovac </p><p>Koncert uoi Meunarodnog natjecanja Memorijal Jurica Murai / </p><p>Organizacija: Klavirski odjel </p><p>68. 21. travnja, Puko otvoreno uilite Duga Resa </p><p>Koncert uenika Glazbene kole Karlovac i izloba likovnih radova </p><p>dugorekih osnovnih kola Odaberi svoje glazbalo </p><p>69. 22. travnja, G Karlovac </p><p>Koncert uenika i profesora Glazbene kole Karlovac / organizacija: </p><p>Gudaki odjel </p><p>70. 22. travnja, G Karlovac </p><p>Zavrni koncert i podjela diploma Prvog kolskog natjecanja gitarista </p><p>71. 23. travnja, Gradska knjinica Ivana Gorana Kovaia, Karlovac </p><p>Koncert orkestra gitara povodom Noi knjige / Organizator i voditelj: </p><p>Darinka Drenjanevi, nast. </p><p>72. 24. travnja, G Karlovac </p><p>Koncert uenika i profesora Glazbene kole Karlovac </p><p>73. 26. travnja, O Slave Rakaj </p><p>Dan grada Ozlja / Koncert uenika i profesora Glazbene kole Karlovac i </p><p>Podrunog odjela Ozalj </p><p>74. 29. travnja, Dom OSRH Zrinski, Karlovac </p><p>Proljetni koncert uenika i profesora G Karlovac na temu Francuske </p></li><li><p>11 </p><p>75. 4. svibnja, G Karlovac </p><p>Koncert uenika klavira iz klase Marijane Paji, prof. </p><p>76. 6. svibnja, G Karlovac </p><p>Koncert uenika i profesora G Karlovac / Organizacija: Teorijski odjel </p><p>77. 7. svibnja, O Ivane Brli Maurani, Ogulin </p><p>Dva koncerta uenika i profesora Glazbene kole Karlovac </p><p>78. 9. svibnja, Park ispred G Karlovac </p><p>Koncert povodom Dana Europe / Puhaki orkestar G Karlovac, </p><p>Puhaki orkestar grada Karlovca, Jazz band grada Karlovca, Komorni </p><p>sastav malih puhaa </p><p>79. 9. svibnja, G Karlovac </p><p>Koncert uenika pjevanja iz klase Radmile Bocek, prof. </p><p>80. 11. svibnja, GK Zorin dom </p><p>Nastup uenika i profesora G Karlovac na Sveanom koncertu </p><p>povodom Dana Europe </p><p>81. 11. svibnja, G Karlovac </p><p>Koncert uenika klavira iz klase Monike Trgovevi, prof., uoi kolskog </p><p>natjecanja </p><p>82. 12. svibnja, G Karlovac </p><p>Trea klavirska smotra uenika obligatista, teoretiara i orguljaa </p><p>83. 13. svibnja, G Karlovac </p><p>Osmo kolsko natjecanje mladih pijanista </p><p>84. 14. svibnja, G Karlovac </p><p>Violinistiki koncert / Mia Osredeki </p><p>85. 14. svibnja, G Karlovac </p><p>Koncert izvrsnih i podjela diploma Osmog kolskog natjecanja mladih </p><p>pijanista </p><p>86. 15. svibnja, G Karlovac </p><p>Koncert uenika kontrabasa i harmonike iz klase Zlatka Prpia, prof. mentor </p><p>87. 15. svibnja, Kino dvorana Pukog otvorenog uilita Slunj </p><p>Gitaristiki koncert / Roko Buni </p><p>88. 16. svibnja, GK Zorin dom </p><p>Meunarodno zborsko natjecanje Aurora Cantat </p><p>89. 19. svibnja, GK Zorin dom </p><p>Koncert izvrsnih uenika i profesora Glazbene kole Karlovac s </p><p>Karlovakim komornim orkestrom / Dirigent: Veton Marevci </p><p>90. 20. svibnja, G Pavla Markovca, Zagreb </p><p>Koncert oboistica G Pavla Markovca i gostiju iz G Karlovac </p></li><li><p>12 </p><p>91. 21. 22. svibnja, G Karlovac </p><p>Prvo kolsko natjecanje iz solfeggia </p><p>92. 21. svibnja, Nacionalna i sveuilina knjinica u Zagrebu </p><p>Koncert izvrsnih uenika i profesora Glazbene kole Karlovac s </p><p>Karlovakim komornim orkestrom / Dirigent: Veton Marevci </p><p>93. 24. 29. svibnja, G Karlovac </p><p>Otvoreni tjedan Glazbene kole Karlovac / Dvanaest promotivnih </p><p>koncerata za upise u G Karlovac za karlovake osnovnokolce </p><p>94. 25. svibnja, G Karlovac </p><p>Koncert flautista klase Biserke Cvijanovi, nast., i gostujuih violinista </p><p>95. 27. svibnja, G Karlovac </p><p>Koncert uenika / Godinji ispit maturanata generacije 2014./2015. </p><p>96. 28. svibnja, G Karlovac </p><p>Koncert uenika orgulja iz klase Katarine Bernik, prof. </p><p>97. 28. svibnja, G Karlovac </p><p>Koncert uenika iz klase Marijane Paji, prof. i Velimira Cvijanovia, </p><p>nast. </p><p>98. 1. lipnja, G Karlovac </p><p>Koncert uenika gitare iz klase Tene Buni, prof. </p><p>99. 1. lipnja, G Karlovac </p><p>Koncert udaraljkaa G Karlovac i G Alberta trige iz Krievaca </p><p>100. 2. lipnja, G Karlovac </p><p>Maturalni koncert / Roko Buni, gitara </p><p>101. 2. lipnja, G Karlovac </p><p>Maturalni koncert / Tomislav Boievi, tenor </p><p>102. 3. lipnja, O Slave Rakaj, Ozalj </p><p>Zavrni koncert uenika Podrunog odjela Ozalj </p><p>103. 3. lipnja, G Karlovac </p><p>Produkcija klavirista u klasi prof. Lane Brada </p><p>104. 3. lipnja, G Karlovac </p><p>Produkcija violinista u klasi prof. mentor eljke Stojanov </p><p>105. 5. lipnja, Trg bana Jelaia </p><p>Koncert orkestra gitara Svi slavimo Gospodina / Organizator i voditelj: </p><p>Darinka Drenjanevi, nast. </p><p>106. 8. lipnja, G Karlovac </p><p>Violonelistiki koncert iz klase mr. art. tefana Polgara, prof. </p><p>107. 9. lipnja, G Karlovac </p><p>Maturalni koncert / Julija Pukar, klavir </p></li><li><p>13 </p><p>108. 10. lipnja, G Karlovac </p><p>Maturalni koncert / Antonio orak, klavir </p><p>109. 10. lipnja, G Karlovac </p><p>Maturalni koncert / Mia Osredeki, violina </p><p>110. 11. lipnja, G Karlovac </p><p>Maturalni koncert / Ivo Martinovi, violina </p><p>111. 12. lipnja, Trgovako-ugostiteljska kola Karlovac </p><p>Koncert saksofonista i udaraljkaa na Junior Barmen Cupu TU-2015. </p><p>112. 12. lipnja, G Karlovac </p><p>Maturalni koncert / Valentina Jurevi, klavir </p><p>113. 13. lipnja, G Karlovac </p><p>Koncert Tihomira Bokuna, prof. klarineta, i Nikice Mareti, prof. klavira </p><p>114. 14. lipnja, Dom za starije i nemone Sv. Antun, Karlovac </p><p>Koncert orkestra gitara / Organizator i voditelj: Darinka Drenjanevi, </p><p>nast. </p><p>115. 15. lipnja, G Karlovac </p><p>Maturalni koncert / Mirna Radoaj, viola </p><p>116. 15. lipnja, G Karlovac </p><p> Maturalni koncert / Amrita Bocek, sopran </p><p>117. 28. lipnja, Crkva Presvetog Trojstva, Karlovac </p><p>Sveano otvorenje 16. Meunarodne ljetne kole gitare / Trio Klasinc &amp; </p><p>Lonar (SAD) / arko Ignjatovi (Slovenija)/Komorni sastav GK </p><p>Karlovac </p><p>118. 30. lipnja, GK Zorin dom, Karlovac </p><p>Sveani koncert maturanata generacije 2014./2015. G Karlovac </p><p>119. 1. srpnja, Caffe bar Cohiba </p><p>16. Meunarodna ljetna kola gitare / Veer improvizacije </p><p>120. 2. srpnja, GK Zorin dom, Karlovac </p><p>Koncert uenika G Karlovac na Sveanoj podjeli maturalnih svjedodbi </p><p>Medicinske kole Karlovac </p><p>121. 3. srpnja, Stari grad Dubovac </p><p>Koncert mr. art. Viktora Vidovia, prof. i Karlovakog komornog </p><p>orkestra </p><p>122. 3. srpnja, Atrij Gradskog muzeja Karlovac </p><p>16. Meunarodna ljetna kola gitare / Solistiki koncert polaznika </p></li><li><p>14 </p><p>123. 4. srpnja, Ispred G Karlovac </p><p>16. Meunarodna ljetna kola gitare / Zavrni koncert </p><p>124. 5. srpnja, Stari grad Ozalj </p><p>16. Meunarodna ljetna kola gitare / Gostovanje u Ozlju </p></li><li><p>15 </p></li><li><p>16 </p><p>kolska natjecanja Glazbene kole Karlovac u kolskoj godini </p><p>2014./2015. </p><p>1. kolsko natjecanje gitarista...</p></li></ul>