GODIŠNJI O RAČUN POREZA NA DOHODAK OD ?NJI O RAČUN POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA U MJESECU PROSINCU 2017. GODINE Prije svega želimo vas

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  221

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • GODINJI OBRAUN POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA U MJESECU PROSINCU 2017. GODINE

  Prije svega elimo vas upozoriti da se do konca godine oekuje izmjena Pravilnika o porezu na dohodak koja bi trebala poblie pojasniti nedoumice oko ispravnog godinjeg obrauna poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu koji se, sukladno lanku 47. Zakona o porezu na dohodak (NN-115/2016.) sastavlja najkasnije do 31.12.2017. godine. Za pretpostaviti je da izmjene Pravilnika nee utjecati na godinji obraun poreza na dohodak kod isplatitelja primanja od nesamostalnog rada, ukoliko su redovito isplaivana. NAPOMENA SVIM KORISNICIMA MODULA PLAA: Godinji obraun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu utvruje se u pravilu prilikom obrauna plae za mjesec studeni, ako se ona isplauje u prosincu. Specifinosti sastavljanja godinjeg obrauna poreza u odnosu na prethodne godine je taj da se radniku priznaje pravo na mjeseni iznos osobnog odbitka, neovisno o tome da li je plaa isplaena ili uope nije isplaena. Sastavlja se samo za one djelatnike koji su cijelu godinu bili prijavljeni na obvezna osiguranja, a nisu mijenjali prebivalite u toku godine, ako im plae nisu bile redovito isplaivane ili su neravnomjerno optereene porezom na dohodak u pojedinim mjesecima isplate. Godinji obraun poreza na dohodak sastavlja se i u sluaju duih bolovanja radnika koji su cijelu godinu bili prijavljeni na obvezna osiguranja, budui da nisu mogli iskoristiti ukupni godinji iznos osobnog odbitka. Postupak izrade godinjeg obrauna: Prvi korak: Napravi se obraun plae za 11. mjesec, bez ikakvih korekcija. U obraun plae potrebno je upisati i datum isplate, kako bi godinji obraun poreza bio ispravan. Ukoliko plaa nee biti isplaivana, ve e se Obrazac JOPPD sastavljati samo za prijavu doprinosa, poreza i prireza (oznaka primitka 0041) treba upisati datum dospijea bez datuma isplate. Drugi korak: Pristupa se izradi Godinjeg obrauna poreza na dohodak za 2017. godinu, pri emu parametri (F10) trebaju biti podeeni na slijedei nain:

  stopa poreza na dohodak 1. razred 24%

  stopa poreza na dohodak 2. razred 36%

  Osnovni osobni odbitak 3.800,00 kn

  Osnovica osobnog odbitka 2.500,00 kn

  dohodak oporeziv 1. stopom godinji 210.000,00 kn

  Trei korak: Utvrene razlike po godinjem obraunu, ako se plaa isplauje, upisuju se u ve napravljeni obraun plae za studeni, u red: Godinji obraun poreza, u predviena polja: ispravak odbitka, ispravak poreza (samo porez bez prireza) i korekcija prireza (za upis eventualnog poravnanja lipa, ukoliko se pojave u ovom polju). U sluaju kada se u Obrascu JOPPD iskazuje bolovanje radnika (dokument Bolovanje i naknade) umjesto plae, ukoliko je radnik cijeli mjesec bio na bolovanju na teret sredstava HZZO-a ili dravnog prorauna i za radnika je sastavljen i godinji obraun samo razlike po konanom obraunu e trebati upisati u praznu obraunsku, listu (u red: Godinji obraun poreza) te upisati datum isplate (jednak datumu predaje JOPPD obrasca). Takoer, samo razlike po konanom obraunu e trebati upisati u praznu obraunsku listu i upisati datum isplate (jednak datumu predaje JOPPD obrasca), ukoliko se u JOPPD prijavljuju samo doprinosi, porez i prirez (oznaka primitka 0041), a plaa se ne isplauje.

 • U Obrascu JOPPD, na stranici B, za svakog radnika pojavit e se dva reda: - u prvom redu redovna plaa za studeni (isplata ili samo prijava dospjelih doprinosa, poreza i prireza) ili bolovanje - u drugom redu rezultat godinjeg obrauna 01.01.2017. - 31.12.2017. godine (interval vremena godina, oznaka primitka 0406). Preporuka:

  1. ukljuite brojeve stavaka u postavkama ispisa (F-8), u dokumentu Godinji obraun poreza, lake ete primijetiti da li su sve isplate plaa obuhvaene godinjim obraunom ili nisu.

  2. moe se desiti da nedostaje plaa isplaena u sijenju (u F-3 Knjige osvjeite vezu s knjigom prethodne godine)

  3. Proitajte F-1 Pomo u dokumentu Godinji obraun poreza zbog opisanih ogranienja na koje trebate paziti (npr. promjena osobnih odbitaka u toku godine, .....)

  4. Provjerite stupac 8. Obrasca IP (uplaeni porez i prirez) s podatkom (porez i prirez) u dokumentu Godinji obraun poreza. Ukoliko se pojave lipe razlike, ispravite ih putem polja korekcija prireza u Obraunskoj listi. Rezultat je toan kada je porez i prirez iz dokumenta Godinji obraun poreza jednak stupcu 8. Obrasca IP. Obavezno ovu provjeru napravite prije slanja obrasca JOPPD u Poreznu upravu.

  5. Nemojte slati Obrazac IP na mediju u Poreznu upravu jer to vie nije potrebno, ve samo Obrazac IP (na papiru) predajte radniku do 31.01.2018. godine.

  NAPOMENA KORISNICIMA MODULA PLAA IJIM SE DJELATNICIMA TIJEKOM GODINE MIJENJAO ILI PROPISIVAO PRIREZ U MJESTU PREBIVALITA: Tijekom 2017. godine desile su se promjene prireza u slijedeim opinama ili gradovima prikazanim u tablici u nastavku. Svi korisnici koji imaju djelatnike s prebivalitem u tim opinama ili gradovima trebaju plau za studeni, ako se isplauje u prosincu, obraunati s vaeom redovnom stopom prireza, a u dokumentu Godinji obraun poreza u polje % prireza upisati prosjenu godinju stopu prireza kako bi program mogao obraunati ispravan prirez na razini godine.

  Pregled prosjenih godinjih stopa po gradovima/opinama

  Grad/opina ifra grada/opine Prosjena godinja stopa

  urmanec 108 1,667

  Ozalj 315 10,333

  Gunja 141 2,50

  Ernestinovo 111 4,167

  Murter - Kornati 617 6,833

  Voinci 584 3,333

  Split 409 10,833

  Bol 027 8,333

  Lastovo 226 3,583

  Vie o prirezima moete pogledati na: https://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/PrirezPorezuStopeNN100_17.pdf

  https://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/PrirezPorezuStopeNN100_17.pdf

 • NAPOMENA KORISNICIMA MODULA PLAA KOJI E: A) RADITI REOBRAUN GODINJEG OBRAUNA POREZA NA DOHODAK Ako je uslijedila nova isplata dohotka (npr. naknadno se isplauje bonus ili neki drugi primitak od kojeg se utvruje dohodak od nesamostalnog rada), nakon to je ve napravljen godinji obraun poreza na dohodak i nakon to je izvorni Obrazac JOPPD ve predan u Poreznu upravu (oznaka 1 izvorni), radi se novi godinji obraun (reobraun). S novom obraunskom listom (npr. isplata bonusa) se postupa na jednak nain kao i kod prethodnog obrauna (upisuje se datum isplate na obraunsku listu, sastavlja se godinji obraun i uinci novog godinjeg obrauna upisuju se u ve napravljeni obraun bonusa, u za to predviena polja: ispravak odbitka, ispravak poreza (samo porez bez prireza) i korekcija prireza (za upis eventualnog poravnanja lipa, ukoliko se pojave u ovom polju). Reobraun se predaje na izvornom Obrascu JOPPD (oznaka 1 izvorni). B) ISPRAVLJATI NAKNADNO UTVRENE POGREKE: Ukoliko je napravljena pogreka prilikom godinjeg obrauna poreza na dohodak na nain da je sastavljen za radnika za kojeg se obraun nije smio napraviti, a napravljen je (npr. radnik u prosincu otkazao ugovor o radu ili otiao +u mirovinu) ili se desila pogreka prilikom koritenja godinjeg iznosa osobnog odbitka (u sluaju kada je radnik tokom godine mijenjao podatke na PK kartici, a to je u godinjem obraunu proputeno iskazati), radi se ispravak utvrene pogreke. U tom sluaju, ve poslani izvorni Obrazac JOPPD ispravlja se s dopunom Obrasca JOPPD (oznaka 3 - dopuna) u kojem e biti iskazani podaci s izvornog obrasca (redak oznake primitka 0406 za tog radnika), ali s obrnutim predznacima i tako nulirati godinji obraun. Za dopunu i nuliranje godinjeg obrauna, potrebno je napraviti novu praznu obraunsku listu u koju e se upisati datum isplate (jednak datumu predaje izvornog JOPPD obrasca), a u red: Godinji obraun poreza treba unijeti ranije poslane podatke o razlikama po konanom obraunu, ali s obrnutim predznacima, nego to su bili iskazani u izvornom Obrascu JOPPD. Pozdrav iz Pupille

Recommended

View more >