Gorzów Wlkp. 4 marca 2013

  • Published on
    03-Jan-2016

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OD GORZOWSKIEGO ORODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSOWEGO idea - elementy - perspektywy. Gorzw Wlkp. 4 marca 2013. 1. Gorzw miasto przemysu. Inspiracje. wiadomo przemian rynku pracy Zmiana modelu ksztacenia zawodowego w Polsce - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>*OD GORZOWSKIEGO ORODKA TECHNOLOGICZNEGODO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSOWEGO</p><p>idea - elementy - perspektywyGorzw Wlkp. 4 marca 2013</p></li><li><p>*Gorzw miasto przemysu</p></li><li><p>*Inspiracje wiadomo przemian rynku pracy Zmiana modelu ksztacenia zawodowego w Polsce Dowiadczenia Biura Obsugi Inwestora Odpowiedzialne podejcie wadz miasta do roli samorzdu lokalnego Wyzwania nowoczesnoci i rozwoju</p></li><li><p>*Droga dojcia Przedsibiorczy Gorzw. Rozwizaniadla rynku pracy i szkolnictwaProjekt Przedsibiorczy Gorzw. Rozwizania dla rynku pracy i szkolnictwa jako pakiet rozwiza antykryzysowych dla GorzowaBadania 110 firm oraz 1000 studentw i uczniw szk ponadgimnazjalnychOkrelenie barier rozwojowych dla Aglomeracji GorzowskiejDiagnoza potrzeb edukacji zawodowej z perspektywy przedsibiorcwForesight Regionalny dla Aglomeracji Gorzowskiej</p></li><li><p>*Droga dojcia AnalizyKlaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia </p></li><li><p>*Gorzowski Orodek Technologiczny - IdeaPrezydent Gorzowa Tadeusz Jdrzejczak, przedstawiciele Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej, Zakadu Utylizacji Odpadw i Lubuskiego Klastra Metalowego podpisali 14 marca 2012 r. porozumienie o powstaniu w naszym miecie Gorzowskiego Orodka Technologicznego.</p></li><li><p>*Gorzowski Orodek Technologiczny - Ideazakada merytoryczn, infrastrukturaln, logistyczn i ekonomiczn integracj dziaa podejmowanych przez podmioty dziaajce na rynku gospodarczym i edukacyjnym Aglomeracji Gorzowskiej</p><p>wprowadzi now jako w systemie ksztacenia zawodowego, na wszystkich jego poziomach, w relacji do kluczowych bran przemysu</p><p>obejmuje integracj dziaa w ramach projektw: Laboratorium rodowiskowe dla kierunkw inynierskich PWSZ, Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego dla szk ponadgimnazjalnych Centrum Badawczo-Wdroeniowe Eko-innowacje"</p><p>Laboratorium rodowiskowedla kierunkw inynierskich PWSZ Centrum Badawczo-Wdroeniowe Eko-innowacje" Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego dla szk ponadgimnazjalnych</p></li><li><p>*Gorzowski Orodek Technologicznykomponent: CENTRUM KSZTACENIA ZAWODOWEGO </p><p>Na Konkurs LRPO dziaanie 4.2.2 - rozwj i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej zgosilimy projekt: Modernizacja i wyposaenie pracowni ksztacenia praktycznego w Centrum Ksztacenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.</p></li><li><p>*Gorzowski Orodek Technologicznykomponent: CENTRUM KSZTACENIA ZAWODOWEGO </p></li><li><p>*Gorzowski Orodek Technologicznykomponent: CENTRUM KSZTACENIA ZAWODOWEGO </p><p>Przedmiot projektu: Modernizacja 4 pracowni Centrum, pod ktem przygotowania do obsugi specjalistycznego sprztu, tj.:</p><p>pracowni obrabiarek skrawajcych,pracowni materiaoznawstwa i pomiarw warsztatowych,pracowni spawania,pracowni automatyki i sterowania.</p></li><li><p>*Gorzowski Orodek Technologicznykomponent: CENTRUM KSZTACENIA ZAWODOWEGO </p><p>Przedmiot projektu: Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej na pitrze i ocieplenie elewacji poudniowo zachodniej.</p><p>Wyposaenie dydaktyczne i warsztatowe, zwizane bezporednio z praktyczn nauk zawodu - gwny udzia w kosztach.</p></li><li><p>*Gorzowski Orodek Technologicznykomponent: CENTRUM KSZTACENIA ZAWODOWEGO </p><p>Przesanki uzasadniajce zakres projektu:</p><p>Nowa podstawa programowa nowe warunki ksztacenia i wyposaenia pracowni warsztatowych.Nowe potrzeby rynku pracy.Konsolidacja wyposaenia i sprztu w jednym orodku.Moliwo przeprowadzania i rozszerzenia egzaminw zewntrznych. </p></li><li><p>*Gorzowski Orodek Technologicznykomponent: CENTRUM KSZTACENIA ZAWODOWEGO </p><p>Konkurencja:</p><p>W odpowiedzi na konkurs wpyno13wnioskw o dofinansowanie projektw. czna warto wnioskowanego dofinansowania wynosi 26,7 mln PLN, cakowita warto projektw wynosi32, 2 mlnPLN.Alokacja 14 mln PLN</p></li><li><p>*Park Naukowo-Przemysowy</p></li><li><p>*Park Naukowo-Przemysowy</p><p>Zaoenia:</p><p>Pena zgodno z polityk spjnoci UE na lata 2014-2020Realizacja Strategii Rozwoju Wojewdztwa Lubuskiego oraz Lubuskiej Regionalnej Strategii InnowacjiKsztatowanie kultury technicznej dzieci i modzieyRozwj ksztacenia zawodowego i jego cise powizanie z wiodcymi branami przemysu Aglomeracji GorzowskiejIntegracja programowa wszystkich etapw ksztacenia zawodowego, od szkoy zawodowej do studiw inynierskich</p></li><li><p>*Park Naukowo-Przemysowy</p><p>Zaoenia:</p><p>Budowa powiza funkcjonalnych i instytucjonalnych pomidzy sfer edukacji zawodowej, sektorem B+R, przemysem regionalnym i krajowym oraz instytucjami otoczenia biznesuPrzygotowanie oferty inwestycyjnej maksymalnie wykorzystujcej potencja regionu Pozyskiwanie nowych inwestorw w branach kluczowych dla rozwoju Aglomeracji Gorzowskiej</p></li><li><p>*Park Naukowo-Przemysowy</p><p>ELEMENTY:</p><p>Gorzowski Orodek TechnologicznyCentrum Edukacji ZawodowejCentrum Kultury TechnicznejCentrum wdroe dla przemysu i komercjalizacji wynikw badaIntegracja dziaa podmiotw otoczenia biznesu: KSSSE, inkubator przedsibiorczoci, Lubuski Klaster Metalowy, Klaster Edukacji, biuro doradztwa zawodowego, biuro projektw, agencje nieruchomoci, kancelarie prawne obsugujce przedsibiorcw etc.</p></li><li><p>*Park Naukowo-Przemysowy</p><p>CELE PROJEKTU:(sfera gospodarcza i spoeczna)</p><p>Rozwj rodowiska innowacyjnoci i przedsibiorczociWzmocnienie zdolnoci sektora B+RRestrukturyzacja bazy gospodarczejPoprawa infrastruktury transferu technologiiWzmocnienie potencjau wiedzy (edukacja)Poprawa jakoci zasobw ludzkich (rynek pracy)Budowa spoeczestwa innowacyjnego i informacyjnegoRozwj gospodarki opartej na wiedzy</p></li><li><p>*Park Naukowo-Przemysowy</p><p>PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI:</p></li><li><p>*</p><p>Dzikuj za uwag</p><p>Biuro Obsugi Inwestora Urzdu Miasta</p><p>ul. Kombatantw 34T: +48 95 73 55 87566-400 Gorzw Wlkp.E: boi@um.gorzow.pl</p><p>**********</p></li></ul>