Gotong Royong Bebas Denggi

Embed Size (px)

Text of Gotong Royong Bebas Denggi

 • 7/27/2019 Gotong Royong Bebas Denggi

  1/3

  Gotong Royong Bebas Denggi

  Tarikh 08 Mac 2012

  Hari Khamis

  Masa 7.30 hingga 8.30 a.mTempat Sekitar Kawasan Sekolah SKSI

  An!ran "nit #e$as %enggi

  &en'ah!l!an

  http://4.bp.blogspot.com/-0MdVC2c3nGg/T1nDJAFyyAI/AAAAAAAAAYo/EznKFApuZ8Q/s1600/denggi.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-tTZc_JYW8qE/T1htrBzoPYI/AAAAAAAAAXg/cw_cCOQ8FIs/s1600/Nyamuk.jpg
 • 7/27/2019 Gotong Royong Bebas Denggi

  2/3

  &en(akit 'emam 'enggi ialah pen(akit $erangkit (ang mena'i sat! masalah glo$al 'an en'emic

  'i $e$erapa $!ah negara seperti A)rika* "SA* Me'iterranean Tim!r* Asia Tenggara 'an &asi)ik

  #arat +,H-*2002.

  &en(akit ini a'alah 'ise$akan oleh /ir!s 'enggi (ang 'i$awa oleh n(am!k Ae'es. %i Mala(sia*

  pen(akit 'emam 'enggi mer!pakan masalah kesihatan awam. -leh (ang 'emikian* pa'a hari inipihak sekolah telah menga'akan akti/iti gotong ro(ong !nt!k memastikan tia'a pem$iakan

  n(am!k A%S 'i sekolah SKSI.

  Objektif

  Menjadikan amalan kebersihan sebagai budaya cara hidup sihat

  Memupuk sikap keprihatinan dan komitmen yang tinggi di kalangan warga sekolahtentang pendidikan pencegahan demam denggi

  Menjadikan murid sebagai agen perubahan terhadap pencegahan pembiakan

  nyamuk Aedes

  Mengwujudkan persekitaran sekolah yang bersih, kondusif, dan bebas pembiakan

  nyamuk Aedes.

  Jawatankuasa Pelaksana

  Semua murid ahun !ima dan guru mata pelajaran

  http://1.bp.blogspot.com/-wyKDnxg6eOk/T1huZZn3j3I/AAAAAAAAAXo/CWQNI1y6iv8/s1600/siklus_nyamuk.png
 • 7/27/2019 Gotong Royong Bebas Denggi

  3/3

  Tah!n Kawasan

  M &a'ang Sekolah

  S ongkang #elakang Sekolah

  T #lok A 'an #

  K #lok 'an %

  "uru Penyelaras #ebas $enggi % Puan &urbai'ura binti Mohd Arabi bersama (ik

  &oorfatnin binti "halib.