Gotong Royong Bebas Denggi

  • Published on
    13-Apr-2018

  • View
    233

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/27/2019 Gotong Royong Bebas Denggi</p><p> 1/3</p><p>Gotong Royong Bebas Denggi</p><p>Tarikh 08 Mac 2012</p><p>Hari Khamis</p><p>Masa 7.30 hingga 8.30 a.mTempat Sekitar Kawasan Sekolah SKSI</p><p>An!ran "nit #e$as %enggi</p><p>&amp;en'ah!l!an</p>http://4.bp.blogspot.com/-0MdVC2c3nGg/T1nDJAFyyAI/AAAAAAAAAYo/EznKFApuZ8Q/s1600/denggi.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-tTZc_JYW8qE/T1htrBzoPYI/AAAAAAAAAXg/cw_cCOQ8FIs/s1600/Nyamuk.jpg</li><li><p>7/27/2019 Gotong Royong Bebas Denggi</p><p> 2/3</p><p>&amp;en(akit 'emam 'enggi ialah pen(akit $erangkit (ang mena'i sat! masalah glo$al 'an en'emic</p><p>'i $e$erapa $!ah negara seperti A)rika* "SA* Me'iterranean Tim!r* Asia Tenggara 'an &amp;asi)ik</p><p>#arat +,H-*2002.</p><p>&amp;en(akit ini a'alah 'ise$akan oleh /ir!s 'enggi (ang 'i$awa oleh n(am!k Ae'es. %i Mala(sia*</p><p>pen(akit 'emam 'enggi mer!pakan masalah kesihatan awam. -leh (ang 'emikian* pa'a hari inipihak sekolah telah menga'akan akti/iti gotong ro(ong !nt!k memastikan tia'a pem$iakan</p><p>n(am!k A%S 'i sekolah SKSI.</p><p>Objektif</p><p>Menjadikan amalan kebersihan sebagai budaya cara hidup sihat</p><p>Memupuk sikap keprihatinan dan komitmen yang tinggi di kalangan warga sekolahtentang pendidikan pencegahan demam denggi</p><p>Menjadikan murid sebagai agen perubahan terhadap pencegahan pembiakan</p><p>nyamuk Aedes</p><p>Mengwujudkan persekitaran sekolah yang bersih, kondusif, dan bebas pembiakan</p><p>nyamuk Aedes.</p><p>Jawatankuasa Pelaksana</p><p>Semua murid ahun !ima dan guru mata pelajaran</p>http://1.bp.blogspot.com/-wyKDnxg6eOk/T1huZZn3j3I/AAAAAAAAAXo/CWQNI1y6iv8/s1600/siklus_nyamuk.png</li><li><p>7/27/2019 Gotong Royong Bebas Denggi</p><p> 3/3</p><p>Tah!n Kawasan</p><p>M &amp;a'ang Sekolah</p><p>S ongkang #elakang Sekolah</p><p>T #lok A 'an #</p><p>K #lok 'an %</p><p>"uru Penyelaras #ebas $enggi % Puan &amp;urbai'ura binti Mohd Arabi bersama (ik</p><p>&amp;oorfatnin binti "halib.</p></li></ul>