Građanski odgoj

  • View
    328

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

graanski odgoj

Transcript

Graanski odgoj i obrazovanje

Graanski odgoj i obrazovanjeNikolina Matovina Hajduk, uiteljicaO Pavleka MikinePreporuke za uvoenje programa meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja GOO-aVoenje dokumentacije Dnevnik rada -GOO-ishodi na dnu str. Razredna mapa GOO-aUenika mapa osobnog razvoja u GOO-uPraenje i ocjenjivanje uenika opisno, postignua u usvajanju sadraja koja su istodobno i sadraji Goo-aPretpostavke za provoenje programa - izvedbeni kolski program meupredmetnih i interdisciplinarnih tema za Godinji pip ( izmjene i dopune ) - naelo racionalizacije, integracije i korelacije - timsko, zajedniko planiranje ishoda iz GOO-a - plan izvanuionikih aktivnosti - struni sastanci cijele k.god. - imenovati koordinatora za provoenje GOO-a - kontinuirano struno usavravanje - internetske stranice AZOO-a struna usavravanja i struni materijali i informacije - Nevenka Lonari Jelai,prof. i Tomislav Ogrinak,mr.sc.Graanski odgoj i obrazovanjePROVEDBA obvezno u svim kolamaBROJ SATI 35 sati godinje Meupredmetno 15 satiSat razrednika 10 satiIzvanuionike aktivnosti 10 satiMeupredmetno PRIRODA I DRUTVORad i odmor Nae tijelo i zdravljeDan, doba dana i Dani u tjednu Vrijeme

2 nastavna sataKlasina obrada tih nastavnih jedinica

Ishodi uenik zna nabrojiti dijelove dana i dane u tjednu, uenik zna povezati dijelove dana s dnevnim aktivnostima, uenik pokazuje naviku tonosti i dosljednosti, uenik pokazuje samostalnost u vremenskom snalaenju

Meupredmetno ZDRAVSTVENI ODGOJ 2 SATA RAZREDNIKAVanost redovitog tjelesnog vjebanja ISHODI - opisati vanost svakodnevnog tjelesnog vjebanja - razlikovati zdrave od nezdravih aktivnostiOprez u svakodnevnom ivotu raunalne igriceISHODI - prepoznati vanost opreza u svakodnevnom ivotu- prepoznati ulogu i vanost odraslih u ivotu i brizi za razvoj djece- prepoznati uinak raunalnih igrica na (slobodno) vrijeme uenikaMeupredmetno GRAANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ( kroz sve predmete 5 sati)ISHODIZna i razumijeOpisuje naine na koje uenici ue radeiObjanjava vezu izmeu rada uloenog u uenje i kolskih ocjenaRazumije svoje uenje kao rad i usporeuje ga s radom svojih roditeljaVjetine i sposobnostiAktivno i konstruktivno sudjeluje u planiranju svog rada i odmoraVrijednosti i stavovi- Prihvaa dogovore i rjeenja te pokazuje interes i odgovornost za ishod planiranih aktivnosti, pokazuje sklonost racionalnom troenju vremena

Meupredmetno Nastavne jedinice 2. razredPID i HJBoiNova GodinaUskrsDan dravnostiDan neovisnostiIzrazi ljubav prema svojoj domovini crteom, pjesmom,slikom ili pisanim sastavomNovac Boidar ProsenjakDrvored Mladen KuecGrga varak Ratko Zvrko

Ishodi GOO-aRazumije vezu izmeu kulture i identiteta, kao i razliku izmeu pojedinanog i grupnog identitetaZna odrediti znaajke svog identitetaPoznaje razliite identitete i zna da kolu i lokalnu zajednicu ini vie kultura prema spolnoj, jezinoj, religijskoj i nacionalnoj pripadnostiPoznaje neka od najvanijih prava potroaa i naine na koje se ona titeRazumije vanost nametnute potronje, vanost planirane kupnje i posljedice koje neodgovorno i neracionalno troenje novca ima za pojedinca, obitelj i zajednicuPokazuje sklonost racionalnom troenju i upravljanju novcem te prua otpor nametnutoj potronji

Sat razrednika 3. razred, oujakREDNI BROJNASTAVNA JEDINICAKLJUNI POJMOVIOBRAZOVNA POSTIGNUAGOO ishodiZO - ishodi23.Razvoj ljudskog tijelaMijeneRastrazvojOsvijestiti injenicu da nae tijelo raste i razvija seOpisuje razvojne razlike na tijelu tijekom svog ivotaZna navesti primjere kako se razvija ljudsko tijelo24.Voda najzdravije pievoda, tednja, Zemljapotaknuti akciju tednje vode i zdrave ivotne navikeZna to je odrivi razvoj i razumije vanost odgovornog ponaanja prema prirodi i okoliuRazumije vanost pijenja zdravstveno ispravne vode25.to vie itam, mudriji samitanjeMataKultura komunikacijeRazumjeti vanost itanja kao glavnog preduvjeta za razvoj komunikacijskih vjetina i irenje vokabulara, te poticanje mate26.Uskrsna radionicaUskrsni obiaji u zaviaju-identitetUskrs, tapna lutka, pisanicaSpoznati kako su nai preci obiljeavali ovaj blagdanRazumije vanost njegovanja tradicije i kultureRazumije razliku izmeu kulture i identitetaSat razrednika 1. razred, rujan REDNI BROJNASTAVNA JEDINICAKLJUNI POJMOVIOBRAZOVNA POSTIGNUAGOO - ishodiZO - ishodi1.Upoznavanjeime, prijatelj, odjel, prvi razredZapamtiti to vie imena novih prijatelja, uiti govoriti i sluati govornika.Zna odrediti znaajke svog identitetaRazumije razliku izmeu pojedinanog i grupnog identiteta2.Moj razredni prijateljsimbol, prijateljPojasniti pojam prijateljstva.Pokazuje interes,otvorenost,osjetljivost i potovanje prema svim u.u razredu bez obzira na spol,vjeru,socijalni status.3.Razredni dogovorKuni red, pravila ponaanjaPrepoznati oblike prihvatljivog ponaanja u razliitim prostorima kole.Zna to su pravilaRazumije da se tim pravilima odreuju prava i odgovornosti svihDa se njima titi dobrobit svih na temelju zajednikih vrijednosti4.Uporaba sanitarnog voraOpisati pravilnu uporabu sanitarnog voraPrimjenjivati steeno znanje o pravilnoj uporabi nunikaNabrojiti neeljene posljedice nepravilne uporabe nunikaIZVEDBENI MJESENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM SATA RAZREDNOG ODJELA U 1. RAZREDU OSNOVNE KOLErujan

Izvanuionike aktivnosti, TN Projekt graaninVolonterske aktivnosti posjet Domu za starije osobe, posjet Domu za naputenu djecu, donacije za pse vodie.... ........ MMH ( Mrea mladih Hrvatske otvorena za suradnju)Obiljeavanje svih tematskih danaEkoloke aktivnosti ienje okolia,....Posjete kulturnim i drugim ustanovama izvan kolePriprema - meupredmetno NAZIVIVOT U OBITELJISVRHAPOSTATI AKTIVAN I ODGOVORAN LAN OBITELJI (I DRUTVA) S CILJEM SPOZNAVANJA POTREBE UZAJAMNOG POMAGANJA PRI RADU U OBITELJIISHODIZNA NAVESTI SVOJE DUNOSTI I OBVEZE, U OBITELJI POKAZUJE RADNE NAVIKE IZVRAVAJUI PREUZETE ZADAE KOD KUE, ZNA DA JE SVAKI RAD JEDNAKO VRIJEDAN, POKAZUJE ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, CIJENI I POTUJE SVOJ I TUI RAD, POKAZUJE OSJETLJIVOST, OTVORENOST I POTOVANJE PREMA DJECI IZ DRUGAIJIH OBITELJIKRATKI OPISUENICI PROMATRAJU SLIKE U UDBENIKU, PLAKAT U UIONICI, RAZGOVOR, IZDVAJAMU PLAN RADA: 1. RAD MAJKE U OBITELJI 2. RAD OCA U OBITELJI 3. RAD DJECE U OBITELJI 4. ZAJEDNIKI POSLOVI KROZ RAZGOVOR NAVODIMO DUNOSTI SVIH LANOVA OBITELJI, SLIJEDI OPISIVANJE NAINA IZVOENJA, ISTIEMO DUNOSTI I ODGOVORNOST RADA DJECE, PITANJA IZ UDBENIKA, RAD U BILJENICI, TJEDNO PRAENJE RADA KOD KUE (TABLICA AKTIVNOSTI)CILJANA GRUPARAZREDNaini provedeMODELI / METODEMEUPREDMETNO PID, SR, GK IZLAGANJE, DEMONSTRACIJA RESURSIUDBENIK PID-a, PLAKATI, TABLICA PRAENJA TJEDNIH AKTIVNOSTI, EVALUACIJSKI LISTIIVREMENIK26. 11. 3. 12. 2012.NAIN VREDNOVANJA I KORITENJE REZULTATA VREDNOVANJAISPIT, EVALUACIJSKI LISTII, SVAKODNEVNO IZVRAVANJE PREUZETIH DUNOSTITROKOVNIK-NOSITELJI I ODGOVORNOSTIUITELJI, RODITELJIPriprema - meupredmetnoDAN OTVORENIH VRATA KOLE 10.06.2013.NAZIV AKTIVNOSTIZDRAVA PREHRANA - ZA ZDRAVIJI IVOTSVRHAPOSTATI AKTIVAN I ODGOVORAN GRAANIN S OSVRTOMA NA RAZVOJ ZDRAVOG IVOTA (ZDRAVLJA) KAO TEMELJ ZA FUNKCIONIRANJE OVJEKA U DRUTVUNOSITELJ AKTIVNOSTIUitelji, kola (kuharica, kuhar), ueniciCILJANA GRUPA1. B RAZREDISHODI IZ KURIKULUMA GOO-azna za pravo djeteta na pravilnu prehranu; zna da je sudjelovanje u odluivanju u razredu i koli vaan dio cjeloivotnog uenja za aktivno i odgovorno demokratsko graanstvouenik razlikuje oblike poduzetnosti koji pridonose dobrobiti zajednice od onih koji joj tetezna to je odrivi razvoj i razumije vanost koju zdravi okoli ima u osiguranju dobrobiti pojedinca razvoju demokratske zajednicepoznaje neka prava potroaa i naine na koje se ona tite; razumije vanost planirane kupnje i posljedice koje neodgovorno troenje ima za pojedinca, obitelji zajednicujasno iznosi i obrazlae svoje ideje i stavove, razumije polazita drugih; koristi vie izvora informiranja o nekoj temi ili problemu; koristi osnovne tehnike timskog rada, ukljuujui vjetinu aktivnog sluanja drugoga, pregovaranja i prosredovanja; analizira i izvodi zakljuke potujui miljenja drugihkoristi odgovarajue postupke zatite okoliaprihvaa zajednika pravila, dogovore i rjeenja te pokazuje interes i odgovornost za ishod zajedniki planiranih aktivnostizagovara zdrave stilove ivota i pokazuje odgovornost za vlastito zdravljeNAIN PROVEDBEModelMeupredmetno: priroda i drutvo, sat razredne zajednice, hrvatski jezik, matematika, likovna kulturaMetodePostavljanje pitanja, uoavanje bitnih injenica, kritiko miljenje, zauzimanje stavova, grupni rad, rad s ilustracijama, izlaganje, praktini radTIJEK AKTIVNOSTIZDRAVA PREHRANA PRIPREMA SIRUPA OD BAZGE (1.B):nakon obraenih nastavnih jedinica Nae zdravlje Zdrava prehrana i Priroda se budi-Proljee te provedene terenske nastave na pounoj stazi odluili smo da emo prouiti umske biljke koje se mogu koristiti u prehraniuenici donose razliite materijale (slike, fotografije, lanke, broure) o jestivim umskim plodovimauoavanje problema neki od ljekovitih i jestivih plodova rastu na naoj pounoj stazi i na okolnim livadama; elimo pripremiti zdrav proizvod od biljaka sa staze; odluili smo napraviti sirup od cvijeta bazgedonoenje recepata odabir onog recepta po kojima emo raditi sirupformiranje grupa sa zaduenjima sakupljanje materijalaberba cvjetova bazge, namakanje u vodi, cijeenje, priprema sirupa, punjenje boca, pripremanje soka te izlaganje posjetiteljima o vanosti zdrave prehrane i zatiti prirodnih resursa iz naeg okolia, uz pomo izraenih plakata te kuanjem soka

VREMENIKTri tjedna (20.5. - 10.6.).Zavrna demonstracija na Danu otvorenih vrata 10. lipnja 2013.g. (10 - 11h)TROKOVNIK/ (eer i limunska kiselina za sirup kolska kuhinja)NAIN VREDNOVANJA I KORITENJE REZULTATAGalerija, samovrednovanje, prihvaanje novih stavova u prehrani izatiti okolia

RESURSI ( prilozi, listii, literat