Gramatiko Eo

  • Published on
    14-Oct-2014

  • View
    50

  • Download
    13

Embed Size (px)

Transcript

<p>"Konciza gramatiko" de lernu!</p> <p>EnhavoEnkonduko Gramatikaj terminoj Testo pri gramatiko La respondoj Lingvodemandoj kaj respondoj al ili</p> <p>Multlingva paaro por informii kaj lerni Esperanton</p> <p>Enkondukoi tie estas prezentita superrigardo de la Esperanto-gramatiko, bezonata por baza komunikado. La klarigoj aperas en la helplingvo. Vortoj/frazoj kiuj estas ruaj kaj substrekitaj havas bildklarigon kiu aperas kiam vi metas la muson super ili. Fine de iu unuo ekzistas ligilo al koncernaj ekzercoj, por faciligi a profundigi komprenon de certa gramatikao. Fine de la tuta superrigardo trovias ampleksa testo pri kono de la prezentitaj gramatikaoj. Se vi jam regas Esperanton, ni rekomendas uzon de detala lernu!-gramatiko de Bertilo Wennergren. Li anka verkis la bazon por tiu i gramatika prezento.</p> <p>Gramatikaj terminojPor povi bone kompreni la bazan gramatikon de Esperanto necesas koni kelkajn terminojn. Malsupre troveblas listo de ili kun mallongaj klarigoj. (La klarigoj en tiu i pao ne estas kompletaj, ili nur celas doni malpezan enkondukon al la terminoj.) Substantivo (Substantivo) Substantivo estas nomo de aoj a aferoj. Substantivo respondas al la demando "Kio i (i, li) estas?". Ekzemple: "homo", "ideo", "nomo" kaj "domo". Pluralo (Pluralo) Pluralo signas ke temas pri pli ol unu afero. Ekzemple: "homoj", "ideoj", "belaj", "bonaj", "tiuj". Adjektivo (Adjektivo) Adjektivo priskribas substantivon. Adjektivo respondas al la demando "Kia i (i, li ktp.) estas?" Ekzemple: "bela", "bona", "longa" kaj "granda". Verbo (Verbo) Verbo prezentas agon a staton. Verboj respondas al la demandoj "kion fari?", "kio okazas?", "kion vi (li, i ktp.) faras?" Ekzemple: "kanti", "staras" kaj "estis". Adverbo (Adverbo) Adverboj priskribas verbon, adjektivon, adverbon a tutan frazon. Ekzemploj de adverboj: "bele", "longe" kaj "hiera". Prepozicio (Prepozicio) Prepozicio estas vorteto kiu montras la frazrolon de la posta frazparto. Ekzemple: "sur", "en" kaj "sub". Pronomo (Pronomo) Pronomoj estas la vortoj: mi, vi, i, li, i, ni, ili, oni, si.</p> <p>Afikso, Prefikso, Sufikso (Afikso, Prefikso, Sufikso) Afikso estas uzata por fari kunmetitajn vortojn. Afiksoj, kiujn oni metas post aliaj radikoj, nomias sufiksoj. Afiksoj, kiujn oni metas anta aliaj radikoj, nomias prefiksoj. Subjekto (Subjekto) Subjekto estas efa vorto de la frazo, kiu estas gramatike sendependa de aliaj frazpartoj. Plejofte (sed ne iam) subjekto estas tio, kio faras la agon en frazo. Ekzemple en la frazo "Mi amas vin." "mi" estas la subjekto. Objekto (Objekto) Objekto estas tio kio estas rekte trafata de la ago en la frazo. Ekzemple en la frazo "Mi amas vin." "vin" estas la objekto.</p> <p>ElparoloOni skribas kaj elparolas Esperanton tute regule/fonetike. iu litero iam elparolias sammaniere. La alfabeto A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z | La tuta alfabeto Vokaloj Litero Sonklarigo Vortekzemplo A E I O U ami - ami egala - egala infano - infano oro - oro urbo - urbo</p> <p>Konsonantoj Litero Sonklarigo B C D F Vortekzemplo bela - bela celo - celo okolado - okolado doni - doni facila - facila</p> <p>G H J K L M N P R S T V Z</p> <p>-</p> <p>granda - granda ui - ui horo - horo oro - oro juna - juna urnalo - urnalo kafo - kafo lando - lando maro - maro nokto - nokto paco - paco rapida - rapida salti - salti ipo - ipo tago - tago ato - ato vivo - vivo zebro - zebro</p> <p>La akcento La akcento iam estas sur la vojo , kantado , apud , historio , adi , ilia</p> <p>antalasta</p> <p>vokalo</p> <p>de</p> <p>la</p> <p>vorto:</p> <p>Diftongoj La sono/litero '' estas uzata nur tuj post 'a', 'e' a 'o'. Kun a/e/o kaj akompanantaj konsonantoj, i formas unu silabon. Atentu pri la prononc-diferenco en la sekva ekzemplo: ato - ato, auto - neekzistanta vorto</p> <p>VortklasojLa plejparto de la esperantaj vortoj havas difinitajn finaojn:</p> <p>Substantivoj -o domo knabo muziko skribo domo knabo muziko skribo</p> <p>Adjektivoj -a granda granda juna rua skriba juna rua skriba</p> <p>Verboj* -i vidi kuri esti skribi vidi kuri esti skribi</p> <p>Adverboj** -e rapide bue hejme skribe rapide bue hejme skribe</p> <p>*Krom la baza formo (-i), la verboj havas kvin tempajn formojn. Pli pri tio vi trovos en Verbformoj. **Kelkaj adverboj ne havas la finaon -e. Pli pri tio vi trovos en Adverboj.</p> <p>Difinita artikoloLa "La" estas la difinita artikolo. ia formo neniam anias. la hundo - la hundo la domo - la domo la knabo - la knabo la tablo - la tablo Nedifinita artikolo ne ekzistas. hundo - hundo, iu hundo domo - domo, iu domo</p> <p>PluraloPer la finao -j oni kreas pluralan formon. bela hundo - bela hundo belaj hundoj - belaj hundoj La knaboj estas junaj - la knaboj estas junaj blua kuniklo bluaj kunikloj rua kaj blua kunikloj</p> <p>ObjektoObjekto montras tion, kio estas rekte trafata de ago. Ekzemple, por la frazo "La knabo skribas leteron." oni povas demandi al si mem "Kio okazas? Estas iu kiu skribas." Kiu skribas? - La knabo skribas. Do, "la knabo" estas la subjekto, la aganto. Kion skribas la knabo? - La knabo skribas leteron. Do, "letero" estas objekto, tio kio estas rekte trafata de ago. La finao -n indikas objekton. Oni metas -n fine de la vorto kiu indikas objekton de ago. La knabo vidas la hundon. - la knabo vidas la hundon La hundo vidas la knabon. - la hundo vidas la knabon La knabo la fion manas. La knabon la fio manas. -n oni metas anka fine de adjektivoj. La knabo havas belan hundon. - la knabo havas belan hundon -n oni metas post la pluralofinao -j. La hundo vidas la belajn katojn. - la hundo vidas la belajn katojn</p> <p>Komparado</p> <p>Pli - pli, plej - plej. granda - granda pli granda - pli granda plej granda - plej granda Anka adverboj kompareblas per pli kaj plej. rapide - rapide pli rapide - pli rapide plej rapide - plej rapide La komparvorto estas ol. La tablo estas pli granda ol la seo. - La tablo estas pli granda ol la seo La elefanto estas pli granda ol la kuniklo. Eblas fari anka 'inversan' komparadon per malpli - malpli kaj malplej - malplej. malpli granda - malpli granda malplej granda - malplej granda</p> <p>PosedoPosedon oni esprimas per de. La hundo de la knabo. - la hundo de la knabo La pordoj de la domo. - la pordoj de la domo La hundo de la knabo. Oni povas esprimi posedon anka per posedaj pronomoj kaj kelkaj korelativoj. mia hundo - mia hundo ies hundo - ies hundo</p> <p>PronomojPersonaj pronomoj mi vi i li i ni ili mi vi i li i ni ili Posedaj pronomoj mia via ia lia ia nia ilia mia via ia lia ia nia ilia</p> <p>oni si</p> <p>oni si</p> <p>onia sia</p> <p>onia sia</p> <p>Kiam persona pronomo estas objekto i ricevas la finaon -n. Mi amas vin. - mi amas vin Ili vidas in. - ili vidas in La posedaj pronomoj povas havi kaj pluralfinaon -j kaj objektfinaon -n. i amas mian fraton. - i amas mian fraton Mi vidas viajn domojn. - mi vidas viajn domojn Si Si estas refleksiva pronomo, uzata kun i, li, i, ili, oni a vortoj kiujn eblas anstataigi per tiuj, ekz. por montri agon al si mem, kaj ne al iu alia. Oni NENIAM uzas in kun mi, vi a ni por montri refleksivan agon. Mi Vi Li pensas pensas pensas pri pri pri mi. vi. li. mi vi li pensas pensas pensas pri pri pri mi vi li</p> <p>Li pensas pri si. - li pensas pri si</p> <p>Oni Oni estas nedifinita pronomo, uzata kiam oni parolas pri iu ajn persono, multaj a kelkaj nedifinitaj personoj, persono kies identecon oni ne volas malkai k.s. Oni estas normale unu-nombra, sed povas anka esti multe-nombra. Oni tute ne montras sekson. Oni pensas pri si mem. - Oni pensas pri si mem.</p> <p>Verbformoj</p> <p>Finao -i</p> <p>Klarigo bazformo (infinitivo)</p> <p>Ekzemplo esti - esti skribi - skribi</p> <p>-as</p> <p>estanta tempo estas - estas (prezenco) skribas - skribas estis - estis skribis - skribis</p> <p>-is</p> <p>estinta tempo (preterito)</p> <p>-os</p> <p>estonta tempo estos - estos (futuro) skribos - skribos estus - estus</p> <p>-us</p> <p>kondiformo</p> <p>(kondicionalo) skribus - skribus -u admonformo (volitivo) estu silenta - estu silenta skribu - skribu</p> <p>Kompleksaj verbkonstruoj Kompleksaj verbkonstruoj konsistas el efverbo kaj samsubjekta verbo, kiu iam havas bazan formon. Kutime tiaj kompleksaj verbkonstruoj estas uzataj por la verboj povi, devi kaj voli. Mi volas mani. - Mi volas mani. Mi ne povis veni. - Mi ne povis veni.</p> <p>Mi devos labori. - Mi devos labori.</p> <p>AdverbojAdverboj estas vortoj kiuj indikas manieron, lokon, tempon a kvanton, ekzemple: ankora balda jam morga nun tre for ankora balda jam morga nun tre for almena preska jen hodia nur tro almena preska jen hodia nur tro apena e us hiera plu tuj apena e us hiera plu tuj</p> <p>Eblas anka krei adverbojn de aliaj vortoj per uzi la finaon -e. La signifo de la baza vorto decidas, u i farias manier-, loko-, tempo a kvantoadverbo. rapida skribi hejmo nokto multaj rapida skribi hejmo nokto multaj rapide skribe hejme nokte multe rapide (manieroadverbo) skribe (manieroadverbo) - hejme (lokoadverbo) nokte (tempoadverbo) multe (kvantoadverbo)</p> <p>Prepozicioj</p> <p>Prepozicio Traduko al al</p> <p>Ekzemplo Mi iras al vi. - Mi iras al vi. La kuniklo kuras al la barelo.</p> <p>anstata anta</p> <p>anstata Mi iras anstata vi. - Mi iras anstata vi. anta Mi iras anta vi. - Mi iras anta vi.</p> <p>La kuniklo sidas anta la barelo. apud apud Mi iras apud vi. - Mi iras apud vi. La kuniklo sidas apud la barelo. e e Mi sidas e komputilo. - Mi sidas e komputilo. La kuniklo sidas e la barelo. irka irka Mi iras irka vi. - Mi iras irka vi. La kuniklo kuras irka la barelo. da de dum ekster da de dum ekster Ni havis multe da gastoj. - Ni havis multe da gastoj. Mi iras de la domo. - Mi iras de la domo. Ni iris dum tri minutoj. - Ni iris dum tri minutoj. Mi iras ekster la domo. - Mi iras ekster la domo. La kuniklo staras ekster la barelo. el el Mi iras el la domo. - Mi iras el la domo. La kuniklo saltas el la barelo. en en Mi iras en la domo. - Mi iras en la domo. La kuniklo estas en la barelo. is inter is inter Mi iras is la domo. - Mi iras is la domo. Mi iras inter la domoj. - Mi iras inter la domoj. La kuniklo sidas inter la bareloj. je kontra krom kun je kontra krom kun Li kredas je Dio. - li kredas je Dio Mi iras kontra via volo. - Mi iras kontra via volo. iuj krom mi iris. - iuj krom mi iris. Mi iras kun vi. - Mi iras kun vi. La kuniklo iras kun la barelo. la la Mi iras la la vojo. - Mi iras la la vojo.</p> <p>malgra per por po post</p> <p>malgra per por po post</p> <p>Mi iras malgra la pluvo. - Mi iras malgra la pluvo. Mi vojaas per trajno. - Mi vojaas per trajno. Mi eniras por mani. - Mi eniras por mani. Po du eroj por persono. - Po du eroj por persono. Mi iras post vi. - Mi iras post vi. La kuniklo kuras post la barelo.</p> <p>preter</p> <p>preter</p> <p>Mi iras preter vi. - Mi iras preter vi. La kuniklo kuras preter la barelo.</p> <p>pri</p> <p>pri</p> <p>Mi pensas pri vi. - Mi pensas pri vi. La kuniklo parolas pri la barelo.</p> <p>pro sen</p> <p>pro sen</p> <p>Mi eniras pro la pluvo. - Mi eniras pro la pluvo. Mi iras sen vi. - Mi iras sen vi. La kuniklo iras sen la barelo.</p> <p>sub</p> <p>sub</p> <p>Mi iras sub la domo. - Mi iras sub la domo. La kuniklo kuas sub la elefanto.</p> <p>super sur</p> <p>super sur</p> <p>Mi estas super vi. - Mi estas super vi. Mi estas sur la domo. - Mi estas sur la domo. La kuniklo staras sur la porko.</p> <p>tra</p> <p>tra</p> <p>Mi iras tra la domo. - Mi iras tra la domo. La kuniklo rampas tra la barelo.</p> <p>trans</p> <p>trans</p> <p>Mi iras trans la straton. - Mi iras trans la straton.</p> <p>Uzo de De De estas uzata en diversaj manieroj, por esprimi diversajn aferojn, kiel ekz. formovon, originon, kazon, tempon a econ (respektive): Mi venas de la urbo. - Mi venas de la urbo. Mi ricevis kison de vi. - Mi ricevis kison de vi. Mi ridas de ojo. - Mi ridas de ojo. De nun mi amas vin. - De nun mi amas vin. Glaso de biero. - Glaso de biero Uzo de Da Da estas uzata inter kvantovorto, mezurvorto kaj la afero kies mezuron oni esprimas. kilogramo da rizo - kilogramo da rizo du litroj da lakto - du litroj da lakto glaso da biero - glaso da biero multe da bananoj Uzo de Je Kiam neniu alia prepozicio tagas oni povas uzi la nedifinitan prepozicion je. Li kredas je Dio. - li kredas je Dio Alia kutima uzo de je estas en tempoesprimoj: je la tria horo - je la tria horo La finao -n anstata prepozicio Anstata prepoziciojn oni povas uzi finaon -n por esprimi tempon kaj mezuron. En la 22-a de junio mi venos. - La 22-an de junio mi venos. (La 22an de junio mi venos. ) Mi estas je 20-metra distanco de vi - Mi estas 20 metrojn for de vi. (Mi estas 20 metrojn for de vi.)</p> <p>Direkto per -nPost prepozicioj oni enerale uzas nur la bazan vortformon sen -n. pri la knabo - pri la knabo en la domoj - en la domoj al la urbo - al la urbo Nur post prepozicioj kiuj indikas ne movon sed lokon, oni uzas -n kiam oni volas esprimi movon al tiu loko. Hundo saltas sur la tablo. - Hundo saltas sur la tablo. Hundo saltas sur la tablon. - Hundo saltas sur la tablon. Mi iras en la domo. - Mi iras en la domo. Mi iras en la domon. - Mi iras en la domon. La kuniklo saltas sur la elefanton. La kuniklo saltas sur la elefanto. Same post adverboj kiuj indikas lokon. hejme - hejme | hejmen - hejmen urbe - urbe | urben - urben kie - kie | kien - kien tie - tie | tien - tien</p> <p>Numeraloj</p> <p>Bazaj numeraloj 0 - nul 1 - unu 2 - du 3 - tri 4 - kvar 5 - kvin 6 - ses 7 - sep 8 - ok 9 - na 10 - dek 100 - cent 1000 - mil</p> <p>Aliaj numeroj kreias per kunmetado de la bazaj numeraloj. 11 - dek unu 12 - dek du 20 - dudek 25 - dudek kvin 237 - ducent tridek sep 1983 - mil nacent okdek tri 2002 - du mil du</p> <p>Dekoj kaj centoj kunmetias al unu vorto: dudek, tridek, ducent, tricent io alia estu elparolata kaj skribata kiel apartaj vortoj, anka miloj: dek unu, dek du, du mil La bazaj numeraloj ne fleksiias. Mi vidas tri domojn. - mi vidas tri domojn Ordaj numeraloj kreias per la finao -a. Ili fleksiias kiel adjektivoj. unua - unua dua - dua deka - deka okdek naa / okdek-naa - okdek naa (Eblas kaj sen streketo kaj kun streketo inter la vortoj kiam temas pri plurvorta nombro.) Mi skribas la unuan leteron. - mi skribas la unuan leteron</p> <p>Demandojiuj demandoj enhavas demandovorton, ekzemple kio - kio, kiel - kiel, kiam - kiam Kio estas tio? - Kio estas tio? Kiel vi fartas? - Kiel vi fartas? Kiam vi venos? - Kiam vi venos? u Por jes/ne-respondoj oni uzas la demandovorton u. i estas knabino. - i estas knabino. | u i estas knabino? - u i estas knabino? u la knabino estas juna? - u la knabino estas juna? | Jes, i estas juna. - jes, i estas juna.</p> <p>NegacioNe - ne Mi ne estas juna. - mi ne estas juna Ne, mi ne volas. - ne, mi ne volas La hundo ne volas veni. - La hundo ne volas veni Oni metas ne anta la neata vorto. Kutime anta la verbo, sed anka anta aliaj vortoj. Mi manas ne pomon, sed piron. - mi manas ne pomon, sed piron Por nei oni povas uzi anka korelativajn NENI-vortojn.* Mi komprenas nenion. - Mi komprenas nenion. Mi neniam estis tie. - Mi neniam estis tie. NENI-vorto iam neas la tutan frazon. Duobla neado povas igi la frazon pozitiva. Mi ne faras nenion. - Mi ne faras nenion. Mi ne povas ne veni. - Mi ne povas ne veni. Post alia nea vorto foje estas uzata la konjukcio nek, kiu signifas "anka ne". Mi ne vidis lin, nek lian patron. - Mi ne vidis lin, nek lian patron. Neniu leciono nek prelego plais al i. - Ne...</p>