Grenskoerier week 38 2010

 • Published on
  24-Mar-2016

 • View
  232

 • Download
  17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

weekblad voor Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo

Transcript

 • Nieuwe gemeentesecretaris Martin van Vliet:Mijn belangrijkste opdracht is om de dienstverlening op een hoger plan te trekken

  DEZE WEEK

  www.greNskoerier.Nl

  woeNsDAg 22 sePTeMBer 201050e JAArgANg No. 38

  Officile gemeentenieuws

  GalandArt in Hamont

  Yvon Belin in Jong Oranje

  Tegendraads

  VCC van start

  Mijn Mening

  Burendag in Zurrik

  Mooi feest bij Les Echos

  Het benchmarkonderzoek van vorig jaar, noemt hij. Cranendonck kwam er in dit onderzoek niet al te best af. In vergelijking met een groot aan-tal andere Nederlandse gemeentes scoorde Cranendonck op een aantal punten onvoldoende. De ultieme uitdaging voor een nieuwe gemeen-tesecretaris om bij de volgende benchmark deze cijfers op te krik-

  ken. Hoe hij dat aan gaat pakken? Martin van Vliet blijkt een man die niet over n nacht ijs gaat. In navol-ging van Balkenende 4 (of 3?) heeft hij besloten honderd dagen uit te trekken om Cranendonck eens goed op zich in te laten werken. Honderd dagen om het bestuur, het ambte-lijk apparaat en de gemeenteraad te doorgronden.

  CrANeNDoNCk- Cranendonck is zijn volgende stap. Martin van Vliet was reeds gemeentesecretaris in het Brabantse lith. Daar trok hij de kar bij de herindeling, bovendien zette hij er een aantal grote bouwprojecten op stapel. Toen was het klaar, tijd voor iets nieuws. Dat werd Cranendonck. Als gemeen-tesecretaris mag hij hier de dienstverlening op een hoger plan gaan trekken.

  Jessica en tientallen andere hoogvliegertjes kregen hun vliegbrevetStichting Hoogvliegers bezorgde zieke kinderen weer onvergetelijke dag op Kempen Airport

  BUDel- Jessica heeft de stuurknuppel in handen. kijk naar de horizon, legt piloot Jan lammers uit, en probeer die voortdurend in zicht te hou-den. Plotseling zien we de horizon wel erg hoog boven de voorruit van het zespersoons vliegtuig uitkomen. gelukkig, Jan corrigeert even, en de veertienjarige Jessica stuurt weer verder. Nu even naar links, goed zo, hou het stuur nu maar weer recht.... Het gaat perfect. eenmaal op de grond krijgt ze haar vliegbrevet. Hartstikke trots! en moeder en oma natuurlijk ook.

  Jessica is een van de kinderen die afgelopen zaterdag op Kempen Airport waren op uitnodiging van de stichting Hoogvliegers. Voor het tweede jaar op rij ontvangt het Bu-delse vliegveld de mensen van deze stichting die kinderen met een zeer ernstige of chronische ziekte een

  onbezorgde dag hoog in de lucht bezorgt. Stichting Hoogvliegers houdt dit soort evenementen twaalf keer per jaar op vliegvelden door heel Nederland, legt initiatiefnemer Jeroen Engelkes uit.

  (Lees verder op pagina 2)

  Belangrijk bij de verbeterslag die hij voorstaat is natuurlijk een goede communicatie: Onze nieuwe web-site is daar de eerste aanzet toe. Het is de bedoeling dat burgers daar heel duidelijk op kunnen zien waar-mee de gemeente bezig is. Uiteraard wordt de info de komende tijd nog veel uitgebreider.Een ander aspect waarmee hij bin-nenkort te maken zal krijgen zijn de bezuinigingen van de rijksoverheid. Voor de gemeentekas betekent dat minder inkomsten. Hoeveel min-der? Dat zal het nieuwe kabinet uit moeten maken.

  Daar valt dus nog niets over te zeg-gen, eerst maar eens kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Misschien minder geld uitgeven aan externe deskundigen en onderzoeken? sug-gereren we. Voor bepaalde taken heb je specifieke kennis nodig. Die moet je zo af en toe wel eens inhu-ren, daar ontkom je niet aan. Ook dat maakt deel uit van een goede dienstverlening.

  Zijn eerste indrukken van Cra-nendonck klinken heel positief: Een prachtige gemeente met een rijk maatschappelijk leven. Ook voor de ontwikkeling van het toerisme heeft de gemeente heel wat in huis. Hij prijst de Cranendonckse na-tuur, de gezelligheid en het sociale leven met zijn cafs en restaurants. Toch blijft Oosterhout (bij Breda) zijn woonplaats. Hij is er aan ver-knocht, zijn zoontje gaat er naar school, hij tennist en squasht er en

  geniet er graag van een bourgon-disch leven.En een goed boek le-zen, dat vind ik ook fijn. Het laatste dat ik gelezen heb heb ik overigens hier op het gemeentehuis uit de kast gehaald. Het gaat over het smok-kelaarsleven hier in de grensstreek. Interessant!

  Zie achterpagina

  Verkoop luxeshowroomkeukens

  10.000,- euro/stuk

  www.schaeferkeukens.nl

  Kijk voor ons woningaanbod pagina 22

  Diabeet?

  Verzekering vergoedt de behandeling.

  De velden van Rood-Wit vanuit de lucht gezien. Jan Lammers en zijn leerling Jessica (inzet)

  Martin van Vliet neemt honderd dagen om Cranendonck op zich in te laten werken, foto: DeMeus

 • WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2010 WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 2

  Informatiebulletin over culturele of gewoon gezellige evenementen in onze regioSamengesteld door de Grenskoerier

  Zelf is hij piloot op grote passagiers-vliegtuigen. We doen dit nu drie jaar en proberen er telkens voor de kinderen een onvergetelijke dag van te maken. Een dag waarop niet ge-sproken wordt over hun ziekte. Ze behalen een vliegbrevet dus ze gaan allemaal als piloot naar huis. Dat geeft ze een enorme boost in hun zelfvertrouwen!De stichting heeft inmiddels meer dan zevenhonderd vrijwilligers, zon 350 piloten en zelfs twee mensen in vaste dienst. Ze zijn nu aan het spa-ren voor een ambulancevliegtuig zodat ook kinderen die helemaal aan het bed gebonden zijn een rond-vlucht kunnen maken.Wanneer komen kinderen in aan-merking om aan een dergelijke dag deel te nemen? Dat bepalen de ou-

  ders en het kind zelf, aldus Engel-kes. Wij vragen nergens naar en over de ziekte van de kinderen wordt al helemaal niet gesproken. Vandaag hebben we hier ons drieduizendste hoogvliegertje gehad.

  En het blijft niet bij vliegen. De Hoogvliegers hebben er alles aan gedaan om er een onvergetelijke dag van te maken. Behalve op het springkussen kunnen de kinde-ren een ritje maken in een antieke brandweerwagen. Buiten op het parkeerterrein staan Porsches in de rij om de kinderen die sensatie te laten ervaren en wie wil kan met de vrachtwagen meerijden. Hulphond Shadow vervult hier de functie van knuffelhond. Dat doet hij met verve en het treintje zouden we nog bijna

  vergeten. Dat deed rondleidingen over Kempen Airpark. Dirk was er voor de tweede keer. HIj gaf aan dat hij in Rotterdam ook al eens met een heel groot vliegtuig een rondvlucht had gemaakt. Voor Edwin was het de eerste keer: Ik ben nog niet aan de beurt geweest dus ik ben wel een beetje zenuwach-tig. Ik ben bang dat ik het vliegtuig omlaag stuur.Koen vond het allemaal super en cool en Tristan had niet zelf gestuurd omdat hij last heeft van hoogtevrees. Dat maakte zijn vlucht echter beslist niet minder leuk.Jessica tenslotte: Ik was wel even bang toen ik de horizon zo groot zag worden (ze was niet de enige!) maar ik vond het geweldig! Ik kom volgend jaar zeker terug.

  Jessica en tientallen andere hoogvliegertjes kregen hun vliegbrevetStichting Hoogvliegers bezorgde zieke kinderen weer onvergetelijke dag op Kempen Airport

  HAMONT-ACHEL- Voor de tweede keer is de prachtige natuur van Ha-mont-Achel verweven met cultuur. Meer dan dertig kunstenaars, waar-van de meeste uit de regio komen, hebben in het gebied tussen t Mulke, De Tomp en De Bever hun kunstwer-ken gentegreerd in bos en weilan-den. Het thema van de expositie was dit jaar akkerderen, hetgeen zoveel betekent als overeenkomen. Men kan er dus een kunstwande-ling maken van om en nabij een uur die van start gaat bij t Mulke. Daar kan men ook de catalogus krijgen die bij GalandArt 2010 hoort.Afgelopen zondag was de officile opening van de expositie die nog tot 18 oktober te bezichtigen is. Bij de Tomp was een uitgebreid gezelschap bijeen gekomen om te luisteren naar de muziek van t Onderduikorkest en de sprookjesachtige dans van Bar-bara Bevens. Zowel burgemeester Theo Schuur-mans als schepen Guy Joosten wezen in hun toespraak op het feit dat cul-tuur zon vooraanstaande plaats in-neemt in Hamont-Achel. Zij prezen dan ook de drie initiatiefneemsters: Marina Boonen, Annemie Boonen en Riet Claes. Kennelijk vindt ook de Provincie het een belangrijke aangelegenheid want Gilbert van Baelen, gedepu-teerde van Limburg, was ook deze keer zijn woord weer nagekomen en had GalandArt gesubsidieerd.

  Lekkerste stadHij feliciteerde overigens Hamont-Achel ook nog met het feit dat ze de lekkerste stad van Limburg mag

  Voor natuur en cultuur naar De Tomp, De Bever en t MulkeHamont-Achel werd ook nog eens de lekkerste stad van Limburg

  noemen en tevens Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land.Burgemeester Schuurmans was fier op zijn stad: De toekenning van deze titel is een stimulans om verder te werken aan ons toeristisch product Hamont-Achel. We gaan de titel met fierheid en op gepaste wijze uitdra-gen en zullen hiervoor nog een pak extra initiatieven nemen.Het TV-programma Vlaanderen Va-kantieland (En) zal tijdens haar uitzending van zaterdagavond 2 ok-tober (herhaling 3 oktober) uitvoerig

  aandacht besteden aan Hamont-Achel. Een TV-ploeg met presenta-trice Sofie Van Moll heeft de ganse dag opnames gemaakt in Hamont-Achel. Het resultaat zal begin okto-ber te zien zijn op de VRT.In het TV-programma De Beste Hobbykok van Vlaanderen (VTM) op dinsdag 21 september zal ge-kookt worden met de Achelse Blau-we. Koks Peter Goossens en Sergio Herman geven de kandidaten een opdracht een gerecht te maken met de heerlijke Achelse Blauwe.

  Zoals u al jaren gewend bent orga-niseert K.S. De Heiknuuters het ki-lotouwtrekken, en B.K. De Heikneu-ters het kapellenfestival in Budel Dorplein. Doordat de belangstelling voor deze activiteiten terugliep heb-ben de kapel en de karnavalsstich-ting besloten om een gezamenlijke activiteit te organiseren. Deze activiteit is op zaterdag 2 okto-ber vanaf 16.00 uur in De Schakel in Budel Dorplein. Zo zal er om 16.00

  uur gestart worden voor de jeugd met het broekspijp hangen. De leef-tijd categorie is van 6 t/m 9, 10 t/m12 en 13 t/m 15 jaar. Het darten is zoals al de andere ja-ren hetzelfde gebleven. Aanvang 20.00 uurVoor diegenen die van een uitdaging houden is er het boomzagen, aan-vang 20.00 uur. De koudere periode komt er weer aan. Het kachelhout moet weer gezaagd worden. Daarom

  zijn er diverse boomstammen die door verschillende deelnemers kort gezaagd moeten worden. Er wordt gestreden door zowel mannen- als vrouwenteams .Na afloop wordt het kort gezaagde hout per opbod ver-kocht.Dus kom op zaterdag 2 oktober van-af 16.00 uur naar De Schakel en doe mee. Inschrijven kan tot een half uur voor aanvang van de wedstrijden.

  Boomzagen, darten en spijkerbroek-hangen in Dorplein

  Zaterdag 25 september Richard Groenendijk treedt op 25 september op in De Smeltkroes. Een show met hoogtepunten uit zijn zes soloprogrammas. Hilarische verhalen, snelle oneliners, scherpe observaties, improvisaties en hartverscheurende nummers. Kaarten 15,-- zijn verkrijgbaar aan de bar van de Smeltkroes, Kijkakkers 1, Maarheeze. Telefonisch reserveren kan via 0495-593219, de voorstelling begint om 20.30 uur.

  Zondag 26 september Galerie Grenier is in Maarheeze is bekend om haar prachtige bloemsier-kunst en het curcusaanbod in deze. Op zondag 26 september is er open huis van 11.00 tot 17.00 uur. Galerie Dixneuf zal deelnemen met keramische werk van Ineke Peeters-Nibbelke .

  Het IVN Heeze-Leende organiseert op zondag 26 september 2010 een wan-deling door Heeze met als thema BOMEN. De wandeling start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats voor het gemeentehuis. De wandeling voert u langs de beemden van de Groote Aa en langs weilanden van Brabants Land-schap richting Ginderover.

  Op zondag 26 september aanstaande vindt de Dameskledingbeurs Leende weer plaats. De beurs is van 10.30 tot 13.30 uur in Gemeenschapshuis De Meent te Leende. Info via dameskledingbeursleende@live.nl

  Op zondag 26 september begint er om 10.00 uur een wandelexcursie in het natuurgebied de Laurabossen vanaf het infopaneel aan de Lozerweg (Zuid-Willemsvaart) in Weert. De excursie wordt verzorgd door boswachter Toon van den Eijnde van Natuurmonumenten en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Aanmelden en inlichtingen: bezoekerscentrum Brunssummerheide tele-foon (045) 563 03 55 of via de website www.natuurmonumenten.nl.

  Wat heeft James Bond met Budel te maken? Het antwoord is te vinden op Airpark Budel. Daar ligt het helderwitte pand van Kemo, het bedrijf van Marc Kemkens. Ik heb met eigen ogen mogen zien wat Marc en zijn medewerkers daar doen. Met veel vakmanschap en hypermoderne ma-chines prachtige modellen maken voor internationale bedrijven zodat ze die modellen kunnen bekijken, vasthouden, fotograferen en testen op klanten voordat ze in productie gaan. En zo kwam het dat Pierce Brosnan als James Bond in Die another day heldendaden verrichtte met een futuristisch horloge en scheerapparaat. Made in Budel.

  Op woensdagavond 29 september zijn de inwoners van Soerendonk tussen 19.30 en 22.00 uur als toe-hoorder van harte welkom in den Donck. Bij de behandeling van het onderwerp waar u belangstelling voor heeft krijgt u ook even de gele-genheid om nog vragen te stellen.Tijdens dit maandelijks overleg zul-len we als dorpsraad uiteraard stil staan bij de reacties vanuit ons dorp n.a.v. de in juni aangebrachte weg-versmallingen. De agenda van dit overleg ziet er alsvolgt uit:- opening van het overleg- terugblik en vooruitblik t.a.v. aan-gebrachte wegversmallingen (doel / uitvoering / resultaten?)- stand van zaken t.a.v. wijziging route lijn 173 en uitvoering nieuwe bushalte in de Beekstraat- ontwikkelingen t.a.v. opzet en be-

  tekenis van project Hart van Soe-rendonk - ontwikkelingen en afstemming t.a.v. proef inzameling aparte inza-mel-bakken en proef met retourpar-ken - terugkoppeling informatieve bij-eenkomst door project-ontwikke-laar en verdere planning t.a.v. plan Dorpsakkers - stand van zaken t.a.v. uitvoering van projecten stimuleringsfonds ge-meente Cranendonck- doornemen van actielijst en toe-lichting bij overige onderwerpen- voorstel t.a.v. data overleg 2011- sluiting van het overleg * extra aandacht voor de website van stichting dorpsraad Zurrik www.dorpsraadzurrik.com waar heel veel informatie te vinden is van andere onderwerpen.

  Vergadering Stichting Dorpsraad Zurrik

  Vanwege onverwachte omstandig-heden kan de vredesviering van 23 september a.s. helaas niet doorgaan in Maarheeze. Wat u niet hoeft te beletten meer aandacht te schenken

  aan uw buurt en uw buren met het oog op de lieve vrede waaraan we in deze dagen bijzonder herinnerd worden. De M.O.V. groep Maar-heeze

  Geen vredesviering in Maarheeze

  Barbara Bevers deed een sprookjesachtige dans, foto: De Grenskoerier

 • WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2010 WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 3

  DakdekkersbedrijfGebr. Beelen B.V.

  Bosch 15, 6021 AN BudelTel. 0495 430743 Fax: 0495 430744

  Voor alle bitumineuze dakbedekkingen

  Voor advies inspectie vrijblijvende offerte

  Al 25 jaar een begrip in Cranendonck en omstreken

  Voortaan kunt u op woensdag terechtbij het Medisch Beweegcentrum aan De Dam te Budel voor het aanmeten van therapeutischelastische kousen.

  Voor het maken van een afspraak belt u: 0495...