Grila Cu Variante Drept Comunitar

  • Published on
    03-Apr-2018

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/28/2019 Grila Cu Variante Drept Comunitar</p><p> 1/21</p><p>DREPT COMUNITAR</p><p>RASPUNS MULTIPLU</p><p>1. Cine a propus o autoritate unica care sa se numeasca Comunitatea Europeana aCarbunelui si Otelului (C.E.C.O)?a.</p><p>Robert Schumannb. Jean Monnetc. Kondrad Adenauer</p><p>RASPUNS :A</p><p>2. De ce a fost conceput Planul Schumann?a. pentru interzicerea taxelor de import si de exportb. pentru crearea unei piete comunec. pentru a evita o noua conflagratie mondiala, punand ramurile de baza ale</p><p>industriei de armament sub control international, prin intermediul unui tratatinviolabil</p><p>RASPUNS :C</p><p>3. Prin ce tratat a fost instituita Comunitatea Economica a Carbunelui si Otelului?a. Tratatul de la Parisb. Tratatul de la Romac. Tratatul de la Nisa</p><p>RASPUNS :A</p><p>4. Care au fost membrii fondatori ai Comunitatii Economice a Carbunelui si Otelului?a. Franta, Anglia, Germania, Italia, Belgia, Luxemburg</p><p>b. Franta, Olanda, Germania, Italia, Belgia, Luxemburgc. Anglia, Belgia, Germania, Olanda, Italia, Irlanda</p><p>RASPUNS :B</p><p>5. Ce institutii au fost create prin Tratatul de instituire a Comunitatii Economice aCarbunelui si Otelului?a. Inalta autoritate federalab. Comisia Europeanac. Parlamentul European</p><p>RASPUNS :A</p><p>6. Ce s-a instituit prin Tratatul CECO?a. o uniune economica si monetarab. promovarea liberei concurentec. o piata comuna pentru carbune si otel</p><p>RASPUNS :C</p></li><li><p>7/28/2019 Grila Cu Variante Drept Comunitar</p><p> 2/21</p><p>7. Unde s-au desfasurat negocierile de constituire a Comunitatii Economice aCarbunelui si Otelului?a. Messinab. Parisc. Venetia</p><p>RASPUNS :B</p><p>8. Ce s-a creat prin intrarea in vigoare a Tratatului CECO?a. moneda unica europeanab. uniunea vamalac. o piata comuna in domeniile carbonifer si siderurgic prin care s-a facilitat</p><p>integrarea Germaniei in Europa postbelica</p><p>RASPUNS :C</p><p>9. Cind s-a desfiintat Inalta Autoritate Federala creata prin Tratatul CECO?a. in 1967b. in 2002c. in 1992</p><p>RASPUNS :A</p><p>10. Cine a asimilat Inalta Autoritate Federala creata prin Tratatul CECO?a. Parlamentul Europeanb. Comisia Europeanac. Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene</p><p>RASPUNS :B</p><p>11. Prin ce a inceput procesul de constituire a Comunitatii Economice Europene?a. Memorandumul tarilor Beneluxuluib.</p><p>Planul Schumannc. Acordul Schengen</p><p>RASPUNS :A</p><p>12. Unde a fost dezbatut Memorandumul tarilor Beneluxului?a. Conferinta de la Venetiab. Conferinta de la Messinac. Consiliul European de la Salonic</p><p>RASPUNS :B</p><p>13. Ce document a fost elaborat la Conferinta de la Messina?a. Raportul Spaakb. Memorandumul tarilor Beneluxuluic. Actul Unic European</p><p>RASPUNS :A</p><p>14. Unde a fost analizat Raportul Spaak?a. Conferina ministrilor afacerilor externe de la Venetia</p></li><li><p>7/28/2019 Grila Cu Variante Drept Comunitar</p><p> 3/21</p><p>b. Declaratia de la Laeckenc. Consiliul European de la Salonic</p><p>RASPUNS :A</p><p>15. Ce contine Raportul Spaak?a. conditiile necesare pentru fuziunea pietelorb. fuziunea institutionalac. desfiintarea punctelor vamale de la frontiera statelor semnatare</p><p>RASPUNS :A</p><p>16. Unde au inceput negocierile interguvernamentale care au dus la elaborareacoordonatelor Pietei Comune?a. Parisb. Romac. Bruxelles</p><p>RASPUNS :C</p><p>17. Care au fost motivele pentru care a fost instituita Comunitatea Europeana a Energiei</p><p>Atomice (EURATOM) ?a. crearea unei piete comune a combustibililor nuclearib. constituirea Uniunii vamalec. negocierea unor tratate privind integrarea</p><p>RASPUNS :A</p><p>18. Prin ce document a fost instituita Comunitatea Europeana a Energiei Atomice(EURATOM).a. Tratatul de la Parisb. Tratatul de la Romac.</p><p>Tratatul de la NisaRASPUNS :B</p><p>19. Sub ce nume este cunoscut Tratatul de la Bruxelles din 1967?a. Tratatul Uniunii Europeneb. Tratatul Comunittilor Europenec. Tratatul instituind un Consiliu unic si o Comisie unica a Comunittilor</p><p>europene</p><p>RASPUNS :C</p><p>20. Ce s-a creat prin fuziunea institutionala insituita de Tratatul de fuziune aexecutivelor?a. un buget unic si o administratie unica comunitarab. unificarea comunitatilor europenec. statutul diferentiat al functiei publice comunitare</p><p>RASPUNS :A</p><p>21. Ce privesc regulile comune pentru toate statele membre ale spatiului Schengen.</p></li><li><p>7/28/2019 Grila Cu Variante Drept Comunitar</p><p> 4/21</p><p>a. unificarea sistemelor de privilegii si imunitati ale functionarilor comunitarib. dreptul de azilc. finalizarea pietei interne</p><p>RASPUNS :B</p><p>22. Care sunt statele semnatare ale Acordului Schengen.a. Belgia, Franta, Germania, Italia, Luxemburg, Olandab. Belgia, Franta, Germania, Luxemburg, Olandac. Anglia, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda</p><p>RASPUNS :B</p><p>23. Cand a fost semnata Conventia de aplicare a Acordului Schengen.a. 1990b. 1995c. 2004</p><p>RASPUNS :A</p><p>24. Cand a intrat in vigoare Conventia de aplicare a Acordului Schengen.a. 1995b. 1990c. 1996</p><p>RASPUNS :A</p><p>25. Care sunt originile Actului Unic European.a. Planul Schumannb. Planul Genscher - Colomboc. Acordul Schengen</p><p>RASPUNS :B</p><p>26. Care a fost obiectivul Actului Unic European.</p><p>a. finalizarea asa numitei piete interneb. organizarea in mod coerent si solidar a relatiilor dintre statele membre si</p><p>popoarele lorc. armonizarea controlului vamal la frontierele externe</p><p>RASPUNS :A</p><p>27. Ce document a marcat in mod major procesul integrarii europene.a. Planul Schumannb. Tratatul de la Maastrichtc. Tratatul de la Lisabona</p><p>RASPUNS :B</p><p>28. Ce a presupus ratificarea Tratatului de la Maastricht.a. numai aprobarea de catre parlamentele nationaleb. consultarea cetatenilor prin referendumc. modificari constitutionale in toate statele membre</p></li><li><p>7/28/2019 Grila Cu Variante Drept Comunitar</p><p> 5/21</p><p>RASPUNS :B</p><p>29. Cum sunt structurate formele de cooperare instituite prin Tratatul asupra UniuniiEuropene.a. pe 3 pilonib. pe 5 pilonic. pe 2 piloni</p><p>RASPUNS :A</p><p>30. Cand a depus Romania cerere de aderare la Uniunea Europeana.a. dup semnarea Tratatului de la Maactrichtb. dupa semnarea Tratatului de la Amsterdamc. dupa semnarea Tratatului de la Lisabona</p><p>RASPUNS :A</p><p>31. Ce concept a fost introdus prin Tratatul de la Amsterdam.a. principiul majoritatii calificateb. repartizarea competentelor intre Curtea de Justitie a Comunitatilor</p><p>Europene si Tribunalul de Prima Instantac. conceptul de flexibilitate</p><p>RASPUNS :C</p><p>32. Unde s-a desfasurat Conferinta Interguvernamentala de revizuire a Tratatului de laAmsterdam.a. Parisb. Torinoc. Laecken</p><p>RASPUNS :B</p><p>33. Ce functie a fost creata prin Tratatul de la Amsterdam.a. secretar general al Consiliul Europeanb. nalt Reprezentant pentru Politica Externa si de Securitate Comunac. Presedintele Parlamentului European</p><p>RASPUNS :B</p><p>34. Ce prevederi contine Tratatul de la Nisa.a. repartizarea competentelor intre Uniunea Europeana si statele membreb. simplificarea tratatelorc. extinderea principiului majoritatii calificate</p><p>RASPUNS :C</p><p>35. Ce tratat a semnat Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene.a. Tratatul de la Amsterdamb. Tratatul de la Nisac. Tratatul de la Lisabona</p><p>RASPUNS :C</p></li><li><p>7/28/2019 Grila Cu Variante Drept Comunitar</p><p> 6/21</p><p>36. Care sunt principalele elemente de noutate pe care le aduce Tratatul de la Lisabona.</p><p>a. acordarea personalitatii juridice Uniunii Europeneb. procedura codecizieic. conceptul de flexibilitate</p><p>RASPUNS :A</p><p>37. Cand s-a semnat Tratatul de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana.a. 25 aprilie 2005b. 22 iulie 1995c. 1 ianuarie 2007</p><p>RASPUNS :A</p><p>38. Cand a intrat in vigoare Tratatul de aderare a Romaniei si Bulgariei la UniuneaEuropeana.a. 25 aprilie 2005b. 1 ianuarie 2007c. 22 iulie 1995</p><p>RASPUNS :B</p><p>39. Prin ce se caracterizeaza izvoarele primare ale dreptului comunitar.a. constituie un adevarat corpus constitutionalb. au caracter juridic obligatoriuc. sunt simple rezolutii sau recomandari</p><p>RASPUNS :A</p><p>40. Ce este regulamentul.a. un act adoptat de institutiile sau organele comunitare avand ca obiect</p><p>invitarea destinatarilor sa adopte o anumita conduitab. actul comunitar care exprima un punct de vederec. actul cel mai eficient si complet dintre instrumentele legislative puse la</p><p>dispozitia institutiilor comunitare</p><p>RASPUNS :C</p><p>41. Care sunt caracteristicile regulamentului, izvor derivat al dreptului comunitar.a. este obligatoriu in toate elementele saleb. este folosit in vederea armonizarii legislatiilor nationalec. nu este direct aplicabil in toate statele membre</p><p>RASPUNS :A</p><p>42. Care este momentul intrarii in vigoare a unui regulament.a. data adoptariib. dupa publicarea in fiecare stat membruc. numai dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene</p><p>RASPUNS :C</p></li><li><p>7/28/2019 Grila Cu Variante Drept Comunitar</p><p> 7/21</p><p>43. Ce a precizat Tratatul de la Maastricht in materie de regulamente.a. c pot fi emise si de Banca Centrala Europeana in orice domeniu b. ca pot fi emise si de Banca Centrala Europeana in domeniul sau de</p><p>competentac. ca pot fi emise numai de Parlamanetul European</p><p>RASPUNS :B</p><p>44. Care sunt izvoarele derivate ale dreptului comunitar.a. tratateleb. regulamentulc. actele interne ale institutiilor comunitare</p><p>RASPUNS :B</p><p>45. Prin ce se deosebeste decizia de regulament.a. prin obligativitateb. prin lipsa aplicabilitatii generalec. prin faptul ca este o simpla rezolutie sau recomandare </p><p>RASPUNS :B</p><p>46. Care principiu este principiu relevant pentru aplicarea dreptului comunitar in raport cudreptul intern.a. principiul efectului directb. principiul certitudinii juridicec. principiul loialitatii</p><p>RASPUNS :A</p><p>47. Ce este principiul autoritatii de lucru judecat.a. principiul conform caruia aplicarea legii la o situatie specifica trebuie sa fie</p><p>previzibilab. principiul conform caruia o actiune nu poate fi judecata decat o singuradatanon bis in idem</p><p>c. principiul care presupune ca legalitatea normelor comunitare sa fie supusaconditiei ca mijloacele folosite sa fie corespunzatoare obiectivului legitimurmarit de aceste reguli</p><p>RASPUNS :B</p><p>48. Ce este principiul certitudinii juridice.a. principiul conform caruia o actiune nu poate fi judecata decat o singura</p><p>datanon bis in idem</p><p>b. principiul conform caruia normele juridice de drept comunitar suntaplicabile imediat in ordinea juridica a statelor membrec. principiul conform caruia aplicarea legii la o situatie specifica trebuie sa fie</p><p>previzibila</p><p>RASPUNS :C</p><p>49. Ce presupune principiul egalitatii.</p></li><li><p>7/28/2019 Grila Cu Variante Drept Comunitar</p><p> 8/21</p><p>a. excluderea discriminariib. ca legalitatea normelor comunitare sa fie supusa conditiei ca mijloacele</p><p>folosite sa fie corespunzatoare obiectivului legitim urmarit de aceste reguli c. ca aplicarea legii la o situatie specifica trebuie sa fie previzibila</p><p>RASPUNS :A</p><p>50. Ce principiu fundamental in procesul aplicarii dreptului comunitar este denumit siprincipiul solidaritatii.a. principiul egalitatiib. principiul certitudinii juridicec. principiul loialitatii</p><p>RASPUNS :C</p><p>51. Prin ce document s-a stabilit denumirea de Parlamamentul European.a. rezolutia Adunarii Parlamentare europene din 30 martie 1962b. Tratatul de la Parisc. Tratatul de la Maastricht</p><p>RASPUNS :A</p><p>52. In ce document a fost oficializata denumirea de Parlament European.a. Tratatul de la Nisab. Actul unic europeanc. Tratatul de la Lisabona</p><p>RASPUNS :B</p><p>53. Cum era denumit initial Parlamentul European.a. Adunarea Comunab. Adunarea parlamanetarac.</p><p>Parlamentul Comunitatilor EuropeneRASPUNS :A</p><p>54. Cum erau desemnati membrii Parlamentului European pana in 1979.a. de parlamentele nationale, dintre membrii lor, conform procedurii prevazute</p><p>in fiecare statb. prin vot universal directc. prin referendum national</p><p>RASPUNS :A</p><p>55. . Cum sunt alesi deputatii in Parlamentul European, incepand din 1979.a. prin referendum nationalb. prin vot universal directc. de parlamentele nationale, dintre membrii lor, conform procedurii prevazute</p><p>in fiecare stat</p><p>RASPUNS :B</p><p>56. Pentru ce perioada sunt alesi deputatii europeni.</p></li><li><p>7/28/2019 Grila Cu Variante Drept Comunitar</p><p> 9/21</p><p>a. 4 anib. 5 anic. 6 ani</p><p>RASPUNS :B</p><p>57. Este posibil cumulul unui mandat european cu un mandat national in cazul deputatilordin Parlamentul European.a. da, cumulul fiind autorizat atat pe plan european cat si pe plan national b. da, daca este permis cumulul pe plan nationalc. nu, deoarece cumulul este autorizat pe plan european, dar interzis pe plan</p><p>national</p><p>RASPUNS :C</p><p>58. Cand au avut loc ultimele alegeri pentru Parlamentul European.a. 2000b. 2004c. 2005</p><p>RASPUNS :B</p><p>59. In cate state au avut loc alegeri pentru Parlamentul European in 2004.a. 15b. 20c. 25</p><p>RASPUNS :C</p><p>60. Care sunt organele de conducere ale Parlamentului European.a. Presedinteleb. Vicepresedintiic.</p><p>BiroulRASPUNS :C</p><p>61. Care sunt atributiile Parlamentului European.a. decizionale si legislativeb. de executarec. de a emite avize sau recomandari</p><p>RASPUNS :A</p><p>62. Care sunt modalitatile prin care Parlamentul European exercita functia desupraveghere si control.a. instituirea de comisii parlamentare care pregatesc deciziile ce se iau de</p><p>Parlament si care stabilesc contacte cu membrii Comisiei, mai ales candParlamentul nu se afla in sedinta efectiv</p><p>b. prin formularea de avize sua recomandari pentru Comisie, Consiliu sipentru statele membre</p><p>c. prin intermediul Mediatorului (Ombudsmanului)</p><p>RASPUNS :A</p></li><li><p>7/28/2019 Grila Cu Variante Drept Comunitar</p><p> 10/21</p><p>63. Unde se desfasoara lucrarile Parlamentului European.</p><p>a. Parisb. Romac. Strasbourg</p><p>RASPUNS :C</p><p>64. Ce este Mediatorul (Ombudsmanul)a. o institutie de reprezentare a cetatenilor in relatiile cu administratiab. o institutie care asigura coordonarea politicilor generale ale statelor</p><p>membrec. organul executiv comunitar</p><p>RASPUNS :A</p><p>65. Prin ce document s-a creat dreptul de petitionare pentru orice cetatean al UniuniiEuropene, precum si pentru orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau avandsediul statutar intr-un stat membru.a. Tratatul de la Maastricht</p><p>b. Tratatul de la Nisac. Tratatul de la Lisabona</p><p>RASPUNS :A</p><p>66. Ce fel de plangeri nu poate cerceta Mediatorul European.a. impotriva autoritatilor nationale, regionale sau localeb. impotriva autoritatilor nationale, regionale sau locale, in masura in care nu</p><p>privesc chestiuni legate de Uniunea Europeanac. numai plangerile impotriva unor persoane fizice</p><p>RASPUNS :A</p><p>67. Cine a avut initiativa infiintarii Consiliului European.a. Robert Schumannb. Jean Monnetc. Valery Giscard dEstaing</p><p>RASPUNS :C</p><p>68. Prin ce document a fost institutionalizat termenul de Consiliu European.a. Actul Unic Europeanb. Tratatul de la Maastrichtc. Tratatul de la Nisa</p><p>RASPUNS :A</p><p>69. Care este componenta Consiliului European.a. sefii de stat si de guvern, ministrii afacerilor externe, presedintele Comisiei</p><p>Europene si un vicepresedinteb. sefii de stat, presedintele Parlamentului European si un vicepresedinte c. ministrii afacerilor externe, presedintele Parlamentului European,</p><p>presedintele Comisiei Europene si presedintele Consiliului European </p></li><li><p>7/28/2019 Grila Cu Variante Drept Comunitar</p><p> 11/21</p><p>RASPUNS :A</p><p>70. Ce institutie comunitara detine puterea de decizie in sistemul comunitar.a. Parlamentul Europeanb. Consiliul Europeanc. Comisia Europeana</p><p>RASPUNS :C</p><p>71. Care sunt organele auxiliare ale Consiliului Uniunii Europene.a. Comitetul monetarb. Mediatorulc. Conferinta presedintilor</p><p>RASPUNS :A</p><p>72. Ce este Comisia Europeana.a. o institutie de reprezentare a cetatenilor in relatiile cu administratiab. organul executiv comunitarc. institutia comunit...</p></li></ul>