GÜVENLİK BİLGİ FORMU HYDRO OIL HD 46 - poas.com.tr ?· revİzyon tarİhİ: 17.06.2011 hydro oil hd 46 renk sarı koku maddeye has. baĞıl yoĞunluk 0,88 g/ml 15 vİzkozİte. 41,4-50,6 cst 40 parlama noktası (°c) 238 oc

  • Published on
    03-Feb-2018

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>REVZYON TARH: 17.06.2011</p><p>GVENLK BLG FORMU</p><p>HYDRO OIL HD 46Avrupa Birlii EC 1907/2006 Direktifi EK II' ye (REACH) ve 26 Aralk 2008 tarihli, 27092 mkerrer sayl,T.C.evre ve Orman </p><p>Bakanl Tehlikeli Maddeler ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelie </p><p>uygun dzenlenmitir.</p><p>1 MADDE/MSTAHZAR VE RKET/ SAHBNN TANITIMI</p><p>RN ADI HYDRO OIL HD 46</p><p>OMV PETROL OFS A..TEDARK</p><p>Ayazaa Eski Bykdere Cad.</p><p>No:33-37 B Blok 34398</p><p>Maslak-Istanbul/TURKEY</p><p>Tel: +90 212 329 1500</p><p>Fax: +90 212 329 1896</p><p>www.poas.com.tr</p><p>info@poas.com.tr</p><p>RN NO. 22124</p><p>KULLANIM Endstriyel ya</p><p>ACL DURUM TELEFONU POA: +90 212 329 1845 (mesai saatleri) </p><p>Ulusal Zehir Danma Merkezi (UZEM):114</p><p>2 TEHLKELERN TANITIMI</p><p>Yrrlkteki mevzuata gre salk iin veya evre iin tehlikeli saylmamaktadr.</p><p>EVRE</p><p>rnn evre iin tehlikeli olmas beklenmemektedir.</p><p>3 BLEM/NDEKLER HAKKINDA BLG</p><p>EC No.sim: Siniflandirma (T.C.27092 )CAS Numaras indekiler</p><p>Alkyl phenol N;R50/53.&lt; 1%</p><p>Calcium alkaryl sulfonate Xi;R36/38.&lt; 1%</p><p>Calcium long chain alkylphenate sulfide R53.&lt; 1%</p><p>Phenol 4-dodecyl Repr. Cat. 3;R62. Xi;R38.&lt; 1%</p><p>278-012-2Yalama Yalar, solvent ekstraksiyon ve </p><p>dewaxing ilemleri rn hidrokarbon </p><p>karm(C15-C50)</p><p>-74869-22-0 60-100%</p><p>272-028-3Zinc alkyldithiophosphate Xi;R38,R41. N;R51/53.68649-42-3 &lt; 1%</p><p>Tm (R) Cmlecikleri Iin Tam Metin 16. Blmde Verilmistir.</p><p>TERTP HAKKINDA</p><p>Baz madderin yrrllkteki mevzuata gre snflandrmas yoktur.retici firma tarafndan snflandrmas yaplmtr. IP </p><p>346 ya gre DMSO oran %3 ten kktr.</p><p>4 LK YARDIM NLEMLER</p><p>SOLUMA</p><p>Maruz kalan kiiyi hemen temiz havaya karn. Burnu ve az suyla alkalayn. Herhangi bir rahatszln devam halinde </p><p>doktora bavurun.</p><p>YUTMA</p><p>UURUNDA OLMAYAN BR KMSEY KESNLKLE KUSTURTMAYIN VE BR SIVI RTMEYN! Az iyice alkalayn. </p><p>Herhangi bir rahatszln devam halinde doktora bavurun.</p><p>41 /</p></li><li><p>REVZYON TARH: 17.06.2011</p><p>HYDRO OIL HD 46DERYLE TEMAS</p><p>Kazazadeyi kirlenme yerinden uzaklatrn. Kirlenmi giysileri karn. cildi hemen sabun ve suyla ykayn. Herhangi bir </p><p>rahatszln devam halinde doktora bavurun.</p><p>GZLERLE TEMAS</p><p>Kontak lens varsa gzleri ykamadan ncekarlmaldrlar. Gz kapaklarn aralyarak gzleri hemen bol suyla ykayn. En </p><p>az 15 dakika durulamaya devam edin. Herhangi bir rahatszln devam halinde doktora bavurun.</p><p>5 YANGINLA MCADELE NLEMLER</p><p>SNDRME GERELER</p><p>Bu rn parlayc deildir. Civardaki dier maddeler iin uygun bir yangn sndrme malzemesi kullann.</p><p>ZEL YANGINLA MCADELE YNTEMLER</p><p>Yangn buharlarn solunmaktan kann.</p><p>YANGINDA KORUYUCU TEDBRLER:</p><p>Yangn halinde basz solunma aygt ve tam koruyucu giysi kullanlacaktr.</p><p>6 KAZA SONUCU YAYILMA NLEMLER</p><p>KSEL GVENLK NLEMLER</p><p>Bu gvenlik bilgi formunun 8ci blmnde gsterilen ekilde koruyucu giysi giyin.</p><p>EVREY KORUMA NLEMLER</p><p>Kanalizasyona, su yoluna veya topraa dklmesinden kann.</p><p>DKNT TEMZLEME YNTEMLER:</p><p>Hibir tehlike olmamas artyla mmknse sznty durdurun. Vermiklit, kuru kum veya topraa emdirerek kutularn iine </p><p>koyun. Dknt alanntemizlemek iin bol suyla ykayn. Su yollarna veya lamlarabulatrmayn.</p><p>7 ELLELEME VE DEPOLAMA</p><p>KULLANIM TEDBRLER</p><p>Dkmemeye aln, cilt ve gzlerle temastan kann.</p><p>DEPOLAMA TEDBRLER</p><p>Sk sk kapal orijinal ambalajnda ve kuru ve serin bir yerde depolayn. Orijinal kabnda muhafaza edin.</p><p>8 MARUZYET KONTROLLER/KSEL KORUNMA</p><p>KORUYUCU TEHZAT</p><p>TEKNIK TEDBIRLER</p><p>Uygun havalandrma salayn. almaya Bal Maruz Kalma Snrlarna uyun ve buharlar soluma riskini azaltn.</p><p>SOLUNUM AYGITI</p><p>Belli bir tavsiyede bulunulmamtr, ancak gene de havade ar derecede bulama olmas halinde fevkalade durumlarda </p><p>solunumu koruyucu kullanmak zorunlu olabilir.</p><p>ELLER KORUMA</p><p>ciltle temas tehlikesi olduu zaman uygun koruyucu eldiven kullann.</p><p>GZLER KORUMA</p><p>Srama tehlikesi varsa koruyucu gzlk veya yz siperi takn.</p><p>DER KORUNMA YNTEMLER</p><p>ciltle her trl temas olanan nleyecek uygun giysiyi giyin.</p><p>SALIK TEDBIRLER</p><p>ALIILAN YERLERDE SGARA MEYN! Her vardiya deiimde ve yemekten nce, sigara imeden nce ve tuvalete </p><p>gitmeden nce ykayn. cildin slanmas veya kirlenmesi halinde hemen ykayn. Kirlenmi giysilerin hepsinihemen karn. </p><p>cildin kurumasn nlemek iin uygun bir cilt kremi kullann. Kullanm srasnda herhangi bir ey yemeyin veya imeyin, ve </p><p>sigara imeyin.</p><p>9 FZKSEL VE KMYASAL ZELLKLER</p><p>GRN Sv</p><p>42 /</p></li><li><p>REVZYON TARH: 17.06.2011</p><p>HYDRO OIL HD 46RENK Sar</p><p>KOKU Maddeye has.</p><p>BAL YOUNLUK 0,88 g/ml 15 VZKOZTE. 41,4-50,6 cSt 40</p><p>PARLAMA NOKTAS (C) 238 OC (Ak anak).</p><p>10 KARARLILIK VE TEPKME</p><p>KARARLILIK</p><p>Normal s artlar altnda dengeli.</p><p>KAINILMASI GEREKEN DURUMLAR</p><p>Uzun sre ar sdan saknn. Kuvvetli oksitleyicilerle temastan saknn.</p><p>KAINILMASI GEREKEN MATERYALLER</p><p>Kuvvetli oksitleyici mstahzarlar.</p><p>TEHLKEL BOZUNMA/AYRIMA RNLER</p><p>Yangnn yaratt eyler: Karbonmonoksit (CO) Karbondioksit (CO2)</p><p>11 TOKSKOLOJ BLGS</p><p>SOLUMA</p><p>Youn halde buharlar boaz ve solunum sistemini tahri edebilir ve ksre neden olabilirler.</p><p>YUTMA</p><p>Yutulmas halinde rahatszla neden olabilir.</p><p>DERIYLE TEMAS</p><p>Sv cildi tahri edebilir.</p><p>GZLERLE TEMAS</p><p>Gze spray veya buhar kamas halinde tahri ve szya neden olabilir.</p><p>12 EKOLOJ BLGS</p><p>EKOTOKSSTE</p><p>evre iin tehlikeli saylmamaktadr.</p><p>HAREKETLLK</p><p>rn su ile karabilir. Su ortamnda yaylabilir.</p><p>13 BERTARAF BLGLER</p><p>BERTARAF ETME YNTEMLER</p><p>pleri ve atklar yerel mercilerin kurallarna uygun olarak bertaraf edin.</p><p>14 TAIMACILIK BLGLER</p><p>GENEL rn, tehlikeli mallarn nakliyat hakknda uluslararas ynetmelik kapsamnda deildir </p><p>(IMDG, IATA, ADR/RID).</p><p>Nakliyat in ikaz iareti gerekli deildir.</p><p>KARAYOLU NAKLYAT </p><p>NOTLARI</p><p>Snflandrlm deildir.</p><p>DEMRYOLU NAKLYAT </p><p>NOTLARI</p><p>Snflandrlm deildir.</p><p>DENZ YOLU NOTLARI Snflandrlm deildir.</p><p>HAVA NAKLYAT NOTLARI Snflandrlm deildir.</p><p>15 MEVZUAT BLGLER</p><p>RSK CMLECKLER TAM</p><p>NC Snflandrlmamtr</p><p>GVENLK CMLECKLER</p><p>NC Snflandrlmamtr</p><p>16 DER BLGLER</p><p>43 /</p></li><li><p>REVZYON TARH: 17.06.2011</p><p>HYDRO OIL HD 46BLG KAYNAKLARI</p><p>Bu GBF hammadde tedarikilerimizden alnan bilgiler dahilinde dzenlenmitir.</p><p>REVZYON LE LGL AIKLAMA</p><p>Firma unvannn deimesi</p><p>DZENLEYEN</p><p>TSE Sertifikal Gvenlik Bilgi Formu Dzenleyicisi. (Sertifika no: GBF - 0397)</p><p>REVZYON TARH 17.06.2011</p><p>TARIH: 30.03.2011</p><p>RSK CMLECKLER TAM</p><p>SnflandrlmamtrNC</p><p>Gzleri ve cildi tahri edicidir.R36/38</p><p>Cildi tahri eder.R38</p><p>Gzde ciddi hasar riskiR41</p><p>Sucul organizmalar iin ok toksik, sucul ortamda uzun sreli ters etkilere neden olabilir.R50/53</p><p>Sucul organizmalar iin toksik, sucul ortamda uzun sreli ters etkilere neden olabilir.R51/53</p><p>Sucul ortamda uzun sreli olumsuz etkilere neden olabilir.R53</p><p>Dourganl azaltma olas riski.R62</p><p>EKNCE</p><p>Bu bilgi yalnzca belirli zgn bir maddeye ilikindir ve ayn maddenin baka maddelerle birlikte kullanld bir bileimde veya herhangi bir proseste </p><p>kullanlmamaldr.Bu bilgi, firmann st dzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle doru ve gvenilir bilgidir.Yine de doruluu, </p><p>gvenilirlii, ve eksiksizlii ynnde hibir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz.Bu bilginin kendi kullanmna ynelik uygunluu konusunda ikna </p><p>olmak kullancnn kendi sorumluluudur.</p><p>44 /</p></li></ul>

Recommended

View more >