Guia del resident 2012

 • Published on
  22-Feb-2016

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GUIA DEL RESIDENT 2012 Sardenya, 466 bxs 08025 Barcelona Tel. 93 567 43 89 www.udaceba.cat

Transcript

 • GUIA DEL RESIDENT 2012

  Sardenya, 466 bxs 08025 Barcelona Tel. 93 567 43 89 www.udaceba.cat

 • Gua del resident 2012-2016

  2

  NDEX

  4 LA UNITAT DOCENT ACEBA

  Introducci Ubicaci Comissi de Docncia Comissi dAvaluaci

  7 CENTRES DOCENTS

  EAP Sardenya EAP Vic EAP Sagrada Famlia CAP Roger de Flor Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona Hospital General de Vic

  13 CENTRES DE MEDICINA RURAL

  Consultori de Santa Eullia de Riuprimer Consultori de Vallvidrera-Les Planes Consultori Local de Sant Mart de Centelles Cap Hostalets de Baleny Consultori de Vilavertran Consultori de Vilaverd

  16 METGES RESIDENTS

  17 TUTORS

  18 PROGRAMA CURRICULAR

  Residents promoci 2008-2012 Residents promoci 2009-2013 Residents promoci 2010-2014 Residents promoci 2011-2015

  26 GURDIES

  Gurdies a la UD Aceba Gurdies a lEAP Sardenya i EAP Sagrada Famlia -Hospital de Sant Pau Horari de gurdies a lEAP Sardenya i a lEAP Sagrada Famlia Gurdies a lEAP Vic Horari de gurdies a lEAP Vic

 • Gua del resident 2012-2016

  3

  34 EL SISTEMA DAVALUACI

  Avaluaci formativa Avaluaci sumativa

  41 NORMATIVA LABORAL

  43 INCORPORACI DE NOUS RESIDENTS

  44 LA SALUT DEL MIR

  46 BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

  48 ADRECES DINTERNET RECOMANADES

  49 ANNEXOS

  Annex 1. Avaluaci rotaci (resident). Annex 2. Avaluaci rotaci (tutor). Annex 3. Full dentrevista tutor-resident I. Annex 4. Full dentrevista tutor-resident II. Annex 5. Full de sollicitud dabsncia, permisos i vacances. Annex 6. Full sollicitud daugment a 150h./any

 • Gua del resident 2012-2016

  4

  1- LA UNITAT DOCENT ACEBA Tornar a ndex INTRODUCCI

  La Unitat Docent Aceba es va formar lany 2005, i els primers residents es van incorporar al mes de

  juny del 2006.

  Est constituda per quatre centres dAtenci Primria: el EAP Sardenya de Barcelona, el EAP El Remei

  de Vic, lEAP Sagrada Famlia i lEAP Roger de Flor, aquest ltim havent tramitat lacreditaci

  definitiva lany 2012.

  Com a Centres Hospitalaris Docents disposa de lHospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i

  lHospital General de Vic.

  Lestructura i funcionament de la UD segueix les normes del programa formatiu de la Comissi

  Nacional de lEspecialitat i de lOrdre del 22 de juny de 1995 que regula les Comissions de Docncia

  (Comissi Docent i Comissi dAvaluaci i Acreditaci).

  Creiem que aquesta guia pot ser una eina de molta utilitat tant per residents com per a tutors, que

  sn les dues figures clau de tota Unitat Docent.

  UBICACI

  C. Sardenya, 466

  08025 - Barcelona

  Horari: 14:00 21:00h.

  Telfon: 93 5674380 /89

  Fax: 93 5674381

  E-mail: unitatdocent@udaceba.cat

  www.udaceba.cat

 • Gua del resident 2012-2016

  5

  LA COMISSI DE DOCNCIA Tornar a ndex La Comissi de Docncia de la Unitat Docent es reuneix una vegada cada trimestre i porta a terme les

  segents funcions:

  - Organitzaci i gesti de les activitats per als residents.

  - Supervisi de laplicaci prctica de la formaci.

  - Programaci anual de les activitats de formaci dacord amb el programa del Ministerio de

  Educacin.

  - Informe sobre la proposta dofertes anuals de places.

  - Realitzaci dels informes que siguin sollicitats pel Ministerio de Educacin.

  - Elaboraci i aprovaci de la Memria anual de les activitats de formaci.

  Formen la Comissi de Docncia de la Unitat Docent Aceba:

  - Dr. Josep Manuel da Pena lvarez: cap destudis de la Unitat Docent ACEBA

  - Dr. Albert Casasa Plana, cap destudis en funcions de la Unitat Docent ACEBA.

  - Dr. Josep Antn Montiel Dacosta, tutor Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

  - Dra. Maria Violas Tolosa, tutora Hospital General de Vic.

  - Dr. Jaume Sellars Sallas, director EAP Sardenya.

  - Dr. Mariano de la Figuera von Wichmann, coordinador docent EAP Sardenya.

  -Dr. Roger Codinachs Alsina, coordinador docent EAP El Remei.

  -Dra. Gemma Frriz Villanueva, coordinadora docent EAP Sagrada Famlia.

  -Dra. Slvia Zamora Mestre, coordinadora docent CAP Roger de Flor.

  - Dr. Carlos Brotons Cuixart, tcnic en salut.

  - Sra. Araceli Bergillos Muoz, secretria de la Unitat Docent.

  - Representants R1, R2, R3, R4.

  A les reunions de la Comissi de Docncia es convida a la metgessa de famlia ngels Ballarn, com a

  collaboradora rural i representant de lABS Centelles.

 • Gua del resident 2012-2016

  6

  LA COMISSI DAVALUACI I ACREDITACI Tornar a ndex

  s laltre organisme bsic de les Unitats Docents i les seves funcions sn les segents:

  - Acreditaci de centres i tutors segons uns criteris comuns establerts per les Unitats Docents de

  Medicina de Famlia i Comunitria de Catalunya.

  - Avaluaci dels residents al final de cada any de residncia.

  Formen la Comissi dAvaluaci i Acreditaci de la Unitat Docent Aceba:

  - Dr. Josep Manuel da Pena lvarez: cap destudis de la Unitat Docent ACEBA

  - Dr. Albert Casasa Plana, cap destudis en funcions de la Unitat Docent Aceba.

  - Dr. Carlos Brotons Cuixart, tcnic en salut.

  - Dr. Jaume Sellars Sallas, director EAP Sardenya.

  - Dr. Mariano de la Figuera von Wichmann, coordinador docent EAP Sardenya.

  - Dr. Roger Codinachs Alsina, coordinador docent EAP El Remei.

  - Dra. Gemma Frriz Villanueva, coordinadora docent EAP Sagrada Famlia.

  - Dra. Slvia Zamora Mestre, coordinadora docent del EAP Roger de Flor.

  - Dra. Josep Antn Montiel Dacosta, tutora Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

  - Dra. Maria Violas Tolosa, tutora Hospital General de Vic.

  Al final de cada any de residncia, els tutors assignats sincorporaran a la Comissi per tal davaluar el

  seu resident.

 • Gua del resident 2012-2016

  7

  2- ELS CENTRES DOCENTS Tornar a ndex

  EQUIP DATENCI PRIMRIA SARDENYA

  Sardenya, 466

  08025 Barcelona

  Telfon: 93 5674380

  Fax: 93 5674381

  www.eapsardenya.cat

  Cap destudis: Dr. Albert Casasa Plana

  LEquip dAtenci Primria Sardenya s un equip de la xarxa sanitria pblica gestionat per lentitat

  de base associativa Equip dAtenci Primria Barcelona-Sardenya, S.L. que va comenar la seva

  activitat el desembre del 2000 i dna servei a 22.000 habitants del barri del Baix Guinard de la ciutat

  de Barcelona. L'EAP Sardenya s una empresa de professionals sanitaris integrada en el Sistema

  Pblic de Salut per prestar els Serveis d'Atenci Primria a la poblaci de referncia. Vol aconseguir la

  confiana dels seus pacients i el seu reconeixement com a consultors per la seva salut, creant una

  organitzaci basada en el valor del professionalisme amb capacitat de generar innovaci en

  l'organitzaci, l'atenci clnica, la docncia i la recerca en l'mbit de la salut.

 • Gua del resident 2012-2016

  8

  EQUIP DATENCI PRIMRIA VIC Tornar a ndex

  Pla del Remei, 10-12

  08500 Vic

  Telfon: 93 8833443

  Fax: 93 8833285

  www.eapvic.org

  Cap destudis: Dr. Roger Codinachs Alsina

  LEquip dAtenci Primria de Vic s una entitat de base associativa de professionals sanitaris des del

  1996. Est formada per 13 socis: 10 metges i 3 infermers que junts formen lEAP. Aquest model

  dautogesti est pensat per promoure la implicaci dels professionals sanitaris. Daquesta manera

  sincrementa la implicaci en el servei ofert, sempre amb la voluntat de mantenir una relaci de

  proximitat amb els usuaris i amb la mxima qualitat. Presta assistncia a 21.500 usuaris dels

  municipis de Vic, Muntanyola, Gurb i Santa Eullia de Riuprimer. Lequip de professionals de lEAP,

  que treballen principalment al CAP El Remei reconeixen com a valors el professionalisme, la

  proximitat, la modernitat i, per sobre de tot, comproms amb la comunitat i la seva salut.

 • Gua del resident 2012-2016

  9

  CENTRE DATENCI PRIMRIA SAGRADA FAMLIA Tornar a ndex

  C. Crsega, 643

  08025 Barcelona

  Telfon : 93 5072580

  Fax : 93 5072586

  http://www.csi.cat/csi/centres/cap_sagrada_familia

  Coordinadora docent: Dra. Gemma Frriz Villanueva

  El Centre dAtenci Primria Sagrada Famlia est format per dos equips datenci primria (EAP)

  integrat per metges, pediatres, diplomats en infermeria, administratius, treballadors socials,

  odontlegs i auxiliars dodontologia.

  La poblaci de referncia del centre est distribuda entre lABS de Sagrada Famlia i lABS Gaud, que

  sumen al voltant de 50.000 habitants que poden visitar-se al CAP.

  Juntament amb lHospital Dos de Maig, lEAP Sagrada Famlia forma el Centre dAtenci Integral Dos

  de Maig, un dispositiu que reuneix quatre nivells assistencials: atenci primria, atenci

  especialitzada, atenci urgent i atenci hospitalria. Aquest fet permet oferir una assistncia integral

  a la poblaci de la zona i assegurar la continutat assistencial.

 • Gua del resident 2012-2016

  10

  EAP ROGER DE FLOR Tornar a ndex

  C. Roger de Flor, 194-196

  08013 Barcelona

  Telfon: 902 500 179

  http://www.eapdretaeixample.com/

  Coordinadora docent: Slvia Zamora Mestre

  LEAP Dreta de lEixample S.L.P, s una empresa provedora de Serveis dAtenci Primria del Sistema

  Sanitari Pblic de Catalunya.

  s una Entitat de Base Associativa (EBA), s a dir, una societat constituda per professionales sanitaris.

  Les EBA van nixer a Catalunya lany 1998 amb lobjectiu de que equips de metges i infermeres amb

  mplia experincia en Atenci primria i mitjanant un contracte amb el Cat Salut proporcionessin els

  serveis dAtenci primria reformada sota la supervisi del CatSalut a una poblaic determinada.

  L1 dOctubre del 2003, lEAP Dreta de lEixample va comenar la seva activitat gestionant lAtenci

  primria de les zones 2G i 2J de la Dreta de lEixample ubicats en els CAP Valncia, Monumental i

  usias Marc. El 17 de setembre del 2007 van poder disposar del CAP Roger de Flor traslladant la

  totalitat de lequip a aquest centre. El 10 de novembre de 2007 el CAP Roger de Flor va ser inaugurat

  oficialment per lHonorable Senyora Marina Geli i Fbrega, consellera de Salut de la Generalitat de

  Catalunya, i lalcalde de la ciutat, lExcellentssim Senyor Jordi Hereu i Boher.

 • Gua del resident 2012-2016

  11

  HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU Tornar a ndex

  Sant Antoni Maria Claret, 167

  08025 Barcelona

  Telfon: 93 2919000

  www.santpau.es

  Tutor hospitalari: Dr. Josep Antoni Montiel Dacosta

  L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s un hospital dalta complexitat que, amb sis segles

  d'existncia, representa la instituci hospitalria degana de l'Estat Espanyol. La seva actuaci es

  centra principalment a Barcelona i s'estn per tot Catalunya, a ms de tenir una notable incidncia a

  la resta de lEstat i projecci internacional. En la seva funci assistencial destaquen mltiples

  activitats, algunes d'elles considerades de referncia en el seu mbit d'actuaci. Anualment s'atenen

  ms de 34.000 malalts ingressats i ms de 150.000 urgncies. A les consultes externes es visiten cada

  any ms de 300.000 persones i a lHospital de Dia satenen ms de 60.000 usuaris. Disposa de 71

  punts dHospital de dia, 634 llits dhospitalitzaci i 19 quirfans. La docncia duta a terme a lHospital

  t un gran abast: Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autnoma de Barcelona,

  Escola Universitria dInfermeria, participaci al programa MIR de formaci despecialistes, cursos de

  tercer cicle, formaci continuada, etc.

  L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau est governat pel Patronat de la Fundaci de Gesti Sanitria

  (FGSHSCSP), on avui hi sn representats la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i

  l'Arquebisbat de Barcelona.

 • Gua del resident 2012-2016

  12

  HOSPITAL GENERAL DE VIC Tornar a ndex

  Francesc Pla, 1

  08500 Vic

  Telfon 93 7027777

  www.hgv.cat

  http://www.chv.cat/www/docs/Dossier_acollida_MEF_MFiC.pdf

  Tutora hospitalria: Dra. Mara Violas Tolosa

  LHospital General de Vic ofereix atenci sanitria principalment al ciutad de la comarca dOsona.

  Est gestionat pel Consorci Hospitalari de Vic, un Consorci Administratiu de carcter pblic i

  institucional, integrat per la Generalitat de Catalunya i la Fundaci de lHospital de la Santa Creu de

  Vic. Ha estat creat segons el Decret 302/1986 amb la finalitat de posar a disposici del conjunt de la

  poblaci un servei sanitari assistencial de qualitat, potenciant la cohesi social. Va rebre lacreditaci

  per a la formaci mdica de postgrau, pel Ministeri d'Educaci i Cincia al juliol de 1989. Des

  daleshores ha anat augmentant la seva activitat docent en la formaci de postgrau. Lany 2003

  lHospital General de Vic va tenir una auditoria docent, els resultats de la qual van ser satisfactoris ja

  que va rebre la mxima acreditaci.

 • Gua del resident 2012-2016

  13

  3- CENTRES DE MEDICINA RURAL Tornar a ndex La UD Aceba compta amb una mplia oferta de centres datenci primria en lmbit rural. Sn

  centres acreditats per la Unitat Docent per acollir residents de medicina de famlia durant la rotaci

  rural i estan oberts tant a residents dAceba com a residents daltres unitats docents que estiguin

  interessats.

  Consultori de Santa Eullia de Riuprimer (Osona)

  C. Catalunya 2 (08505), Santa Eullia de Riuprimer.

  Collaborador rural: Jordi Casanovas Font.

  Santa Eullia de Riuprimer s un petit poble de la comarca dOsona que, duna banda, queda protegit

  per la serralada de ponent i, de laltra, sobre a la plana de Vic. Es troba a 6 Km de Vic i t una

  poblaci de 1.055 habitants.

  El Consultori de Santa Eullia de Riuprimer depn funcionalment de lEAP Vic, sent el primer centre

  autogestionat de Catalunya.

  Consultori de Vallvidrera-Les Planes (Valls)

  EAP Les Planes

  Passatge Sol i Pla, 16-18, local 1

  Collaboradorrural: Dr. Salvador Gimnez.

  www.capsarria.com

  EAP Vallvidrera

  C. Reis Catlics, 2

  Collaborador rural: Dr. Jordi Garcia.

  Els Consultoris de Vallvidrera i Les Planes formen part de l'EAP Sarri-Vallvidrera-Les Planes al

  districte de Sarri Sant Gervasi de Barcelona. s un barri integrat a la vessant del Valls del Parc de

  Collserola. Els barris que composen Les Planes sn els nics barris de muntanya de la ciutat.

  Entre els dos centres atenen a una poblaci de 4.215 habitants (cens de 2008) i compten amb un

  equip de metge de medicina familiar i comunitria, infermeres i pediatra, que ofereixen una mplia

  cartera de serveis. Les rotacions rurals es realitzen en ambds centres alhora.

 • Gua del resident 2012-2016

  14

  Consultori Local de Sant Mart de Centelles (Osona) Tornar a ndex

  C. Estaci, 2 (08592) Sant Mart de Centelles.

  Collaboradora rural: Encarna Martnez.

  http://www.ebacentelles.cat/index.php/cap-sant-marti.html

  El municipi de Sant Mart de Centelles conforma el lmit ms meridional de la comarca d'Osona i es

  troba situat a la provncia de Barcelona. Actualment, compta amb una poblaci de 1.018 habitants.

  El centre rural abarca una poblaci dispersa: nucli urb de l'Abella, el sector de les Comes, l'antiga

  parrquia de Sant Mart de Centelles i un important conjunt de masies agrupades en el Rac de la

  Font, Sant Miquel Sesperxes i Valldeneu.

  Compta amb un equip d'una metgessa de famlia, una pediatra, una infermera i una llevadora, que

  ofereixen una mplia oferta de serveis a la poblaci.

  El Consultori de Sant Mart de Centelles est integrat a l'ABS Centelles del que formen part, a ms, el

  Consultori d'Hostalets de Baleny i el CAP Centelles.

  Cap Hostalets de Baleny...