Guide Lithuanian

  • Published on
    28-Nov-2014

  • View
    180

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p>Optical Character Recognition Program</p> <p>ABBYY FineReaderVersion 10 Vartotojo vadovas</p> <p> 2009 ABBYY. Visos teiss saugomos.</p> <p>ABBYY FineReader 10 Vartotojo vadovas</p> <p>io dokumento informacij galima keisti be iankstinio perspjimo, u j ABBYY neprisiima jokios atsakomybs. iame dokumente aprayta programin ranga pateikiama su licencijos sutartimi. i programin rang galima naudoti arba kopijuoti tik grietai pagal sutarties slygas. Jei kitaip nenurodyta licencijos arba informacijos neatskleidimo sutartyje, u kitok programins rangos naudojim atsakoma pagal Rusijos Federacijos Programins rangos ir duomen bazi teisins apsaugos statym ir kitus tarptautinius programins rangos kopijavim bet kokias laikmenas reglamentuojanius statymus. Be ABBYY ratiko leidimo jokios io dokumento dalies negalima i naujo perdaryti arba treiajai aliai perduoti jokia forma arba priemonmis, pvz.: elektroninmis ar kitomis, jokiais tikslais. ABBYY, 2009. Visos teiss saugomos. ABBYY, ABBYY logotipas, ABBYY FineReader ir ADRT yra paprastieji arba registruotieji ABBYY Software Ltd. preki enklai. Adobe Systems Incorporated ir jos licencijatai, 19842008. Visos teiss saugomos. Adobe PDF Library licencija sigyta i Adobe Systems Incorporated. Adobe, Acrobat, Adobe logotipas, Acrobat logotipas, Adobe PDF logotipas ir Adobe PDF Library yra paprastieji arba JAV ir (arba) kitose alyse registruoti Adobe Systems Incorporated preki enklai. LizardTech, Inc., 19962007. Visos teiss saugomos. DjVu saugomas JAV Patento Nr. 6.058.214. Usienio patentai laukia registracijos. riftai Newton, Pragmatica, Courier: ParaType Inc., 2001. riftas OCR-v-GOST: ParaType Inc., 2003. Microsoft Corporation, 2007. Visos teiss saugomos. Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint, Visio, Windows Vista, Windows yra paprastieji arba JAV ir (arba) kitose alyse registruoti Microsoft Corporation preki enklai. Unicode Inc., 19912008. Visos teiss saugomos. OpenOffice.org priklauso Sun Microsystems, Inc.. JasPer licencijos versija: 2.0: Michael David Adams, 2001-2006 Image Power Inc., 19992000 Brit Kolumbijos universitetas, 19992000 Visi kiti preki enklai yra kit atitinkam savinink nuosavyb.</p> <p>2</p> <p>ABBYY FineReader 10 Vartotojo vadovas</p> <p>TurinysABBYY FineReader pristatymas.................................................................................................. 4Kas yra ABBYY FineReader? ................................................................................................................................4 K naujo silo ABBYY FineReader?......................................................................................................................4</p> <p>ABBYY FineReader 10 ssaja ...................................................................................................... 6Pagrindinis langas ...................................................................................................................................................6 ranki juostos .........................................................................................................................................................7 ABBYY FineReader darbo vietos tinkinimas .........................................................................................................8 Parinki dialogo langas .........................................................................................................................................8</p> <p>Darbas su ABBYY FineReader................................................................................................... 10ABBYY FineReader spariosios uduotys............................................................................................................10 ABBYY FineReader ingsnis po ingsnio ............................................................................................................13 ABBYY FineReader dokumentas .........................................................................................................................16 Tam tikr popierinio dokumento savybi vertinimas...........................................................................................18 Vaizd gavimo patarimai ......................................................................................................................................20 OCR kokybs gerinimo patarimai .........................................................................................................................27 Atpainto teksto tikrinimas ir redagavimas ...........................................................................................................32 Darbas su sudtingo rato kalbomis ......................................................................................................................36 Rekomenduojami riftai ........................................................................................................................................36 Rezultat raymas ................................................................................................................................................38</p> <p>Papildomos funkcijos ................................................................................................................... 47Darbas su kitomis programomis............................................................................................................................47 Srities ruoini naudojimas ...................................................................................................................................47 Atpainimas su mokymu .......................................................................................................................................48 Naudotojo kalbos ir kalb grups..........................................................................................................................50 Grupinis darbas LAN tinkle ..................................................................................................................................51 ABBYY FineReader automatizuot uduoi valdymas ......................................................................................52 ABBYY Hot Folder ..............................................................................................................................................55</p> <p>Priedas........................................................................................................................................... 60odynlis...............................................................................................................................................................60 Derantys vaizdo formatai ......................................................................................................................................62 Derantys raymo formatai ....................................................................................................................................64 Kalbos ir j riftai..................................................................................................................................................64 prastiniai posakiai ................................................................................................................................................66 Spariosios nuorodos.............................................................................................................................................67 ABBYY FineReader inyno naudojimas..............................................................................................................71</p> <p>Kaip sigyti ABBYY produkt?.................................................................................................. 74Apie ABBYY ........................................................................................................................................................74 ABBYY biur ir technins pagalbos tarnyb kontaktai ........................................................................................75</p> <p>ABBYY FineReader aktyvinimas ir registravimas................................................................... 76ABBYY FineReader aktyvinimas .........................................................................................................................76 ABBYY FineReader registravimas .......................................................................................................................76 Privatumo taisykls ...............................................................................................................................................77</p> <p>Technin pagalba ......................................................................................................................... 78</p> <p>3</p> <p>ABBYY FineReader 10 Vartotojo vadovas</p> <p>ABBYY FineReader pristatymasiame skyriuje pateikiama programos ABBYY FineReader ir jos funkcij apvalga. Skyriaus turinys: Kas yra ABBYY FineReader? K naujo silo ABBYY FineReader?</p> <p>Kas yra ABBYY FineReader?ABBYY FineReader tai optinio simboli atpainimo (OCR) sistema. Ji yra naudojama konvertuoti nuskaitytus dokumentus, PDF dokumentus ir vaizd failus (skaitant skaitmenines nuotraukas) redaguojamus formatus. ABBYY FineReader pranaumai Spartus ir tikslus atpainimas ABBYY FineReader naudojama OCR sistema leidia naudotojams spariai ir tiksliai atpainti bei ilaikyti bet kokio dokumento formavim (skaitant tekst foniniuose paveikslliuose, spalvot tekst spalvotame fone, apie vaizd apsukt tekst ir pan.). Dl ABBYY adaptyviosios dokument atpainimo technologijos (ADRT) ABBYY FineReader gali analizuoti ir apdoroti vis dokument, o ne atskirai po puslap. Toks poiris leidia ilaikyti pradinio dokumento struktr, skaitant formavim, nuorodas, el. pato adresus, antrates ir porates, vaizd ir lenteli uraus, puslapi numerius bei puslapi inaas. ABBYY FineReader gali atpainti dokumentus, paraytus viena arba keliomis i 186 kalb, tarp kuri pamintinos korjiei, kin, japon, tailandiei ir hebraj kalbos. ABBYY FineReader taip pat gali automatikai aptikti dokument kalbas. Be to, ABBYY FineReader labai gerai alina spaudini defektus ir gali atpainti tekstus, ispausdintus praktikai bet kokiu riftu. Programoje taip pat numatytas platus asortimentas duomen ivedimo bd: dokumentus galima rayti vairiais formatais, sisti el. patu arba perduoti kitas programas tolesniam apdorojimui. Naudojimo paprastumas ABBYY FineReader patogi ir intuityvi rezultatus orientuota naudotojo ssaja leidia pradti naudotis programa be papildomo apmokymo. Nauji naudotojai per labai trump laik gali valdyti pagrindines funkcijas. Naudotojai gali keisti ssajos kalb tiesiai programoje. ABBYY FineReader spariosiose uduotyse numatytas daniausiai naudojam nuskaityt dokument, PDF ir vaizdo fail konvertavimo redaguojamus formatus uduoi sraas, suteikiantis galimyb igauti el. dokument vienu pels spusteljimu. Sklandi integracija su Microsoft Office ir Windows Explorer leidia atpainti dokumentus tiesiai i Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel ir Windows Explorer. Be to, FineReader turi inyno meniu su pavyzdiais, iliustruojaniais, kaip naudotis programa ir atlikti vairias sudtingas konvertavimo uduotis.</p> <p>K naujo silo ABBYY FineReader?Toliau pateikiami nauj ABBYY FineReader funkcij ir naujini apraymai. Imanusis dokument apdorojimas ABBYY ADRT technologija ABBYY FineReader naudoja nauj revoliucin adaptyviojo dokument atpainimo technologij ADRT 2.0, kuri naudotojams leidia analizuoti ir apdoroti vis dokument ikart, o ne puslap po puslapio. Dabar, pasitelkdami ADRT technologij, naudotojai gali atkurti dokumento tem antrai hierarchij ir panaudoti j turiniui paruoti. Patobulintas dokument logins struktros komponent (pvz., antrai ir porai, puslapio ina, vaizd bei lenteli ura ir pan.) atkrimo procesas. raant atpainimo rezultatus Microsoft Word fail, ie elementai atgaminami ne kaip paprastas tekstas, o kaip atitinkami Microsoft Word objektai. Automatizuotas iankstinis vaizd apdorojimas ABBYY FineReader 10 gali automatikai vykdyti iankstin vaizd apdorojim. Suaktyvinta iankstinio vaizd apdorojimo funkcija automatikai nustato, koki veiksm imtis (priklausomai nuo vesties vaizdo tipo) ir pritaiko korekcij. Tarp reguliavimo priemoni pamintinas triukmo alinimas i skaitmenini nuotrauk, ikreipimo naikinimas, teksto linij tiesinimas ir trapecini ikraipym koregavimas. Atlikus io tipo apdorojim, ymiai pagerinama skaitmenini nuotrauk atpainimo kokyb. PDF ir PDF/A fail MRC glaudinimas</p> <p>4</p> <p>ABBYY FineReader 10 Vartotojo vadovas</p> <p>Eksportuojant duomenis PDF ir PDF/A formatais, naudotojai gali naudoti paangi MRC (miriojo rastro turinio) glaudinimo technologij. i technologija leidia suglaudinti duomenis nesumainant failo kokybs. MRC tai geriausias pasirinkimas spalvotiems dokumentams glaudinti. Kalbos atpainimas ABBYY FineReader gali atpainti 186 kalb dokumentus skaitant rus, angl, vokiei, prancz, ispan, ital, ved, suomi, bulgar, vengr, slovak, ek, bakir, baltarusi, kazach, ukrainiei, kin, japon, tailandiei ir hebraj kalbas. Naujausioje versijoje taip pat numatyta korjiei kalba parengt dokument atpainimo galimyb. Naudojimo paprastumas Automatinis dokumento kalb nustatymas Dokumento kalboms automatikai nustatyti ABBYY FineReader naudoja naujausias technologijas: tai program paveria patogesne ir pagerina atpainimo kokyb. Naujos spariosios uduotys Iplsta sparij uduoi iranka skaitant daniausiai naudojamas atpainimo uduotis leidia lengvai ir greitai pasiekti norim rezultat. vesties duomenys gali bti pateikiami kaip PDF dokumentai, vaizd failai, skaitmenins nuotraukos arba nuskaityti dokumentai. Patobulinta ssaja Nauja rezultatus orientuota ABBYY FineReader 10 ssaja patobulinta siekiant paversti j dar patogesne ir intuityvesne. Naujasis langas Nauja uduotis leidia operatyviau dirbti su spariosiomis uduotimis. Naujose ranki juostose rasite mygtuk, vykdani bazines komandas. Dabar galima tinkinti klaviatros sparisias nuorodas, o daniausiai naudojami rankiai yra pateikiami spariosios prieigos juostoje. ABBYY FineReader optimizuota darbui keli branduoli procesori sistemose ABBYY FineReader efektyviai dirba keli procesori sistemose, kurios diegiamos vis daugiau asmenini kompiuteri. Tai padeda gerokai paspartinti dokument apdorojimo proces.</p> <p>5</p> <p>ABBYY FineReader 10 Vartotojo vadovas</p> <p>ABBYY FineReader 10 ssajaABBYY FineReader patogi, intuityvi ir rezultatus orientuota ssaja leidia paprastai naudoti program be jokio papildomo apmokymo. Nauji naudotojai gali ilgai netruk valdyti pagrindines funkcijas. ABBYY FineReader ssaj galima tinkinti. Js galite tinkinti savo darbo viet, kad ji atitikt individualius poreikius. Keisti lang viet ir dyd Nustatyti spariosios prieigos juost, kad galtumte pasiekti daniausiai naudojamas komandas Nustatyti klaviatros sparisias nuorodas: galima keisti nustatytas klavi kombinacijas ir pridti savo specifinms programos komandoms vykdyti Pasirinkti savo pageidaujam ssajos kalb ir t. t. Skyriaus turinys: Pagrin...</p>