Guillem Fernández

  • Published on
    11-Jul-2015

  • View
    2.283

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>DISSENY VISUAL</p><p>PAC 3. Manual didentitat grfica: coherncia enlelaboraci del projecte</p><p>Guillem Fernndez Mar</p></li><li><p>INFOGRFICA</p><p>Manual didentitat grfica </p></li><li><p>Presentaci</p><p>InfoGrfica s una nova empresa encarregada de la realitzaci de grfiques, infografies, mapes i animacions interactives per a altres empreses. La nostra missi s plasmar de la manera ms grfica possible aquelles dades que els nostres clients necessitin visualitzar. Ja sigui una empresa de consultoria que analitzi uns resultats o un mitj de comunicaci que necessiti transmetre unes eleccions, a InfoGrfica els servim amb la nostra millor arma: el disseny visual.</p><p>Aquest manual didentitat grfica recull els trets principals de la nostra logomarca. La identitat corporativa dInfoGrfica va lligada de manera inequvoca a la imatge que es transmet en els diferents camps on la logomarca s present. I s per aix que, s tan important conixer i analitzar b els elements que la componen. </p><p>En el manual sidentifiquen els trets concrets que donen forma a la logomarca dInfoGrfica aix com a les diferents aplicacions de la mateixa. s important que la imatge corporativa de lempresa es vegi ben representada. Tot per transmetre una idea visual coherent i adequada; una imatge corporativa identificada amb el que s lempresa i la seva activitat.</p></li><li><p>Logomarca de la companyia</p><p>La logomarca dInfoGrfica respon </p><p>per la seva senzillesa; representa </p><p>grficament lactivitat de lempresa </p><p>en les seves dues vessants. La </p><p>vessant de dades (INFO) i la </p><p>vessant de grafisme (GRFICA) </p><p>Clar, directe i contraposant els </p><p>dos elements tant de forma </p><p>textual com de forma grfica. </p><p>A nivell del text, hi han dos parts </p><p>diferenciades per la tipografia i </p><p>el color, un s INFO i laltre s </p><p>GRFICA, formant aix el nom </p><p>de lempresa. A nivell grfic, el </p><p>contrast es troba tant en el color </p><p>com en la forma. Per una banda </p><p>tenim les barres de color morat </p><p>i rosa que representen les dades </p><p>i per laltra tenim un semicercle, </p><p>de color blau fosc i blau turquesa, </p><p>amb forma de pasts estadstic </p><p>que representa el grafisme. </p><p>Aquests dos elements suneixen </p><p>i conflueixen a lalada de la </p><p>lletra G creant un punt de fora </p><p>visual amb harmonia dinmica.</p></li><li><p>La tipografia</p><p>Per a la creaci de la logomarca </p><p>shan emprat dues tipografies </p><p>de la famlia Benton Gothic. </p><p>Per remarcar la dicotomia entre </p><p>informaci i grafisme sha optat </p><p>per emprar dues versions, la </p><p>Regular i la black. Per una </p><p>banda, la Benton Gothic Medium </p><p>aporta finor i dinamisme a la </p><p>part informativa de la logomarca. </p><p>Per altra banda, tenim la </p><p>Benton Gothic Black aportant </p><p>contundncia i visibilitat prpia </p><p>de la part grfica de la logomarca </p><p>que es refereix al grafisme.</p><p>Per a altres aplicacions de text </p><p>(web, papereria, etc) sha triat </p><p>una altra variaci de la mateixa </p><p>famlia, la Benton Gothic Regular, </p><p>que igual que les altres t un </p><p>carcter senzill i de fcil lectura.</p><p>Benton Gothic Medium</p><p>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789</p><p>Benton Gothic Black</p><p>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789</p><p>Benton Gothic Regular</p><p>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789</p></li><li><p>El color</p><p>El color s uns dels elements </p><p>estables que ms representa a la </p><p>logomarca. El contrast entre el </p><p>morat i el rosa (membres duna </p><p>mateixa gama) i els dos blaus </p><p>marquen la dicotomia entre </p><p>informaci i grafisme. El color </p><p>s un tret identificador nic </p><p>que dona la identitat desitjada </p><p>a la logomarca. Els colors han </p><p>estat triats pel seu contrast i </p><p>tamb perqu acostumen a ser </p><p>colors molt visibles i emprats </p><p>sovint en grfiques com les </p><p>que realitza InfoGrfica.</p><p>Pantone653</p><p>Quadricomia94 Cian 71 Magenta21 Groc05 Negre</p><p>RGB32 R85 G138 B</p><p>Pantone7459</p><p>Quadricomia77 Cian 27 Magenta20 Groc00 Negre</p><p>RGB44 R149 G181 B</p><p>Pantone675</p><p>Quadricomia30 Cian 98 Magenta26 Groc02 Negre</p><p>RGB178 R40 G115 B</p><p>Pantone190</p><p>Quadricomia00 Cian 67 Magenta15 Groc00 Negre</p><p>RGB0 R67 G15 B</p></li><li><p>Graella de la logomarca</p><p>La graella s la quadricula en la </p><p>que es construeix la logomarca </p><p>i on sinterrelacionen els seus </p><p>elements. El mdul base de la </p><p>graella s a (1/5 part de lalada </p><p>de la tipografia). La tipografia, </p><p>element central i modulador, </p><p>fa 5a dalada i 46a damplada. </p><p>a s tamb lespai entre els </p><p>elements grfics de la logomarca </p><p>i la tipografia. La disposici en </p><p>una quadricula amb el mdul base </p><p>a facilita veure les distncies en </p><p>lorganitzaci dels elements de la </p><p>logomarca, les seves dimensions, </p><p>proporcions i la correcta disposici </p><p>per tal de reproduir-la fidelment.</p><p>20a</p><p>9a</p><p>12a</p><p>1a</p><p>1a27a</p><p>5a</p><p>8a</p><p>46a</p></li><li><p>Mesures mnimes de reproducci</p><p>Per tal que la logomarca es </p><p>reprodueixi de forma correcta i </p><p>sense cap problema de legibilitat, </p><p>sestableix una mesura mnima </p><p>damplada de 25 mm.</p><p>25mm 25mm 25mm</p></li><li><p>rea de reserva</p><p>Perqu no es produeixi cap </p><p>interferncia o es deteriori </p><p>la imatge de la logomarca, </p><p>sha de respectar una rea de </p><p>reserva de la logomarca per a </p><p>que la lectura sigui ladient. </p><p>Els lmits de lrea es calculen </p><p>en base al mdul b, que </p><p>s exactament lalada de </p><p>la tipografia. Aix b s la </p><p>distncia mnima que sha de </p><p>respectar per tal que cap altre </p><p>element grfic dificulti la lectura </p><p>visual de la logomarca.</p><p>1b 1b</p><p>1a1b</p><p>1b</p><p>1b</p><p>1b</p><p>1b</p><p>1b</p><p>1b</p></li><li><p>Logomarca monocromtica en mitjos tons</p><p>Versi positiva en mitjos tons </p><p>duna sola tinta (negre).</p><p>Negre 100% Negre 50%</p></li><li><p>Logomarca monocromtica en positiu </p><p>Versi de la logomarca en positiu </p><p>a una sola tinta (negre).</p></li><li><p>Logomarca monocromtica en positiu II </p><p>Versi monocromtica en el color </p><p>blau fosc corporatiu (Pantone 653).</p></li><li><p>Logomarca monocromtica en positiu III</p><p>Versi monocromtica en el color </p><p>morat corporatiu (Pantone 675).</p></li><li><p>Logomarca monocromtica en negatiu</p><p>Versi per a la reproducci </p><p>de la logomarca en format </p><p>negatiu a una tinta. </p></li><li><p>Usos incorrectes de la logomarca</p><p>La imatge de la logomarca no </p><p>es pot alterar davant qualsevol </p><p>anomalia en la representaci de </p><p>la mateixa ja que aix afectar a </p><p>la recepci visual de la logomarca. </p><p>Aqu veiem uns quants exemples </p><p>dusos incorrectes a lhora </p><p>de representar la logomarca. </p><p>Cal seguir les normes de </p><p>reproducci daquest manual </p><p>per evitar usos incorrectes.</p><p>No es poden alterar els elements ni la seva interelaci</p><p>Evitar combinacions de colors amb visibilitat difcil</p><p>No es poden alterar les proporcions de la logomarca</p><p>Sha de respectar lrea de reserva</p><p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam pulvinar tempor porta. Morbi cursus tortor posuere tortor gravida facilisis. Vivamus id quam vel enim auctor porttitor eget eu sem. Integer elit nulla, rutrum quis ultricies id, tincidunt nec enim. Vestibulum euismod iaculis magna sit. </p><p>Evitar posar la logomarca sobre fotografies o textures si el contrast no s suficient per a una bona llegibilitat</p></li><li><p>Aplicacions de la logomarca</p><p>Mostra de laplicaci de la </p><p>logomarca en altres suports, com </p><p>elements de papereria i divulgaci.</p></li><li><p>INFOGRFICA</p><p>Trptic promocional </p></li><li><p>INFOGRFICA</p><p>Pgina inicial del web</p></li><li><p>INICI</p><p>CLIENTS</p><p>PROJECTES</p></li></ul>