? Web viewnghỆ thuẠt bỐ cỤc vÀ khuÔn hÌnh. nghỆ thuẠt bỐ cỤc vÀ khuÔn hÌnh. nghỆ thuẠt bỐ cỤc vÀ khuÔn hÌnh. nghỆ thuẠt b

  • View
    223

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

DUC

L A R T

COMPO S I T I ON

CADRAGE

PEINTURE - PHOTOGRAPHE BANDE DESSINE - PUBICIT

(NGH THUAT B CUC V KHUN HlNH)

(NGH THUT B cc V KHUN HNH)

(NGH THUT B CC V KHUN HNH)

(Editions Fleurus, 11, rue Dugoay-Trouin 75006 Paris)PRIX ART & TECHNIQUES 1993

Mc lc

Chng 1

Nhng b mt ca ngh thut (trang 6)

Ngn ng ca hnh nh Nhng c s ca truyn thng th gic c hiu qu

Chng 2

Hot ng ca mt ngi (trang 14)

Con mt c mt hnh nh nh th no

Chng 3

Nhng thnh phn ca hnh nh (trang 19)

Th bc ca cc thnh phn : vt v tri, nhn vt chuyn ng v phong cnh bt ng

Khun hnh nhn vt nhn ng lng Lm ni bt cc ch th sinh ng Trnh n mt ch th sinh ng Lm ni bt biu hin v c ch

Chng 4

Hin thc thng hoa (trang 33)

Bng hi ho, bng nhip nh, trong qung co

4

Chng 5

Ngh thut b cc (trang 39)

B cc v khun hnh khc nhau ra sao?

S cn thit phi lm b cc Cc ng nhn mnh v con s t l vng Quy tc chia ba Cc cch b cc khc nhau C cn ng kn b cc khng?

Tnh nht qun ca b cc Nhng ng vt gia cc phn khc nhau ca b cc nh sng, nhn t ca tnh nht qun Php loi b cc chi tit v giai thoi

Chng 6

Ngh thut khun hnh (trang 67)

Chn c Chn n biu cm nht Thc t l ca n Chn gc nhn Khun hnh ch th

Chng 7

Cc ng nh hng (trang 106)

Gi tr biu cm ca nhng ng nh hng ln S i lp ca cc ng

Chng 8

S cn bng gia cc mng khi (trang 123) Cc ch th n gin S cn bng ca hai mng cnh tranh Ch th phc tp, s tp hp li cc mng khi Cc mng khi t mu

Chng 9

Khong rng v khng gian (trangl37) Nhng khong rng biu cm

Chng 10

im c li v im nhn mnh (trang 143)

Chng 11

Cn - tin cnh (trang 149)

Cn - tin cnh mi Nhn vt cn - tin cnh Cn - tin cnh rng Chn mt cn - tin cnh tt Tin cnh - nhn t mi trng Cn - tin cnh ngc sng Khi tin cnh khng t l gii c

Chng 12

Hu cnh (trang 158)

nh hng n s d c hnh nh Hu cnh trung tnh Hu cnh biu cm S pht hin

Chng 13

Thu hp phm vi (trang 165)

Chng 14

B mt hnh hc ca hnh nh (trang 170) Hnh hc v b cc Tm l hc v cc kiu hnh hnh hc

Chng 15

Nhp iu ca b cc (trang 180)

Chng 16

Nhng tng phn y biu cm (trang 185) Cc yu t so snh Nhng tng phn v' t l, hnh dng, cht liu

Chng 1

(NGH THUT B cc V KHUN HNH)

(NGH THUT B cc V KHUN HNH)

(NGH THUT B cc V KHUN HNH)

Nhng b quyt ca sng to ngh thut

T

i sao c mt bc tranh gi v no , c trng by gia nhiu tranh khc li hp dn ngi xem ngay t ci nhn u tin, trc c khi h hiu c ton b ni dung bc tranh? Ti sao c tm nh no , chm ngp trong v vn nh chp chp nhong m thng chng ng k g so vi nn vn minh hnh nh ( hnh nh ti liu, nh chp chp nhong ca ngi chp nh nghip d...) li lm ta a nhn ngay lp tc v phn bit c vi nhng tm nh khc bi tnh ngh thut ni bt ca n? Ti sao c cun phim hay cun truyn tranh no li cun ht chng ta ngay ci nhn t nhng hnh nh u tin, trc khi ta cn cha kp hiu nhng b n cha c m nt ca chng?

Ti sao c hnh nh qung co no cun ht rt mnh ci nhn ca ta trong khi ta li th vi cc qung co khc ngay bn cnh?

Sau cng, ti sao nhng hnh nh c mi mi khc su trong tr nh ca ta, trong khi bit bao nhiu hnh nh khc ri vo thng rc ca s qun lng?

Ni cch khc, ci g lm nn sc mnh biu cm ca mt hnh nh? Cc ngh s ln hiu bit c nhng b mt g m tc phm ca h tr nn sung mn v cun ht ci nhn ca chng ta n th? Tht ra, cc tc phm tht bi vi nhng hnh nh km biu cm, tc gi phi gii thch thm bng li hoc ca ngi nhng v p cn n du ng sau tc phm.

Nu ta c ch qu n tc phm cha hon chnh th s ung cng on nh cm xc trong cng vic ca ngh s m chng bit g v ngn ng s ng ca hnh nh. Ngh s c nh din t. Th y. Nhng anh ta li thiu nhng phng tin m thng th nh tt c mi ngi c th biu th bng hnh nh mt cch hiu qu tip xc vi khn gi, v cng nh , t thn hnh nh cng c th ni vi ngi xem. Sc mnh gi t ca n l ton vn. Tht v ch khi km theo nhng ch gii di dng.

Ngn ng ca hnh nh

Vy th ngn ng ca hnh nh l g m c cc tc phm ln vn dng v lp tc lm chng ta phi thn phc? Ch yu l mt tp hp cc quy tc sp t c lin quan n s cu to hnh th, t nhiu c xp li cht ch hn cho thch hp vi nhng tnh ton v' khun kh v b cc.

CON NGA TRUNG QUC HANG LASCAUX (PHP)

(K S V NGI HU - THI NG (618-906) TRANH NG N HONG, TRUNG QUC)Ngn ng ca hnh nh l ngn ng ph thng chung cho tt c cc ngh s ca mi thi i. c bn nng hoc kinh nghim a dn, h lun s dng nhng lut l vn c v cch nhn, vi cng nhng h thng b cc t vo tc phm nhng k thut cng loi m qun mt s lin quan gia chng.

Vy nn vic tm kim hiu qu biu hin ti a dn dt ngi ngh s thi ngh thut hang ng i ti cht lc cao hnh v con nga Trung Quc ca h (l ci tn m i sau ngi ta t cho tc phm ny) trc c khi ngi ngh s Trung Quc thi nh ng (618-906) cng bng bn nng, cng i n cht lc cao cng nh to nhng ng nt mnh m nh vy. V th, bc tranh hai con nga bn cnh y, ta h nh l hng cm trc tip ny sinh t con nga c v t nhiu ngn nm trc bi Ngh s v danh bc thy hang Lascaux

NGN NG CA HNH NH

JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES (1780-1867) "TH N XINH P

(NGH THUT B cc V KHUN HNH)

(NGH THUT B CC V KHUN HNH)

(NGH THUT B cc V KHUN HNH)

(HENRI MATTISSE (1869-1954) CHN DUNG B GRETA PROZOR) (Mc d khng cng thiCui cng, hai ngh sk, y Ingres vgp nhau mt im lMattisse li ni cng mtkhng b tr hng cangn ng. th hinhai cnh tay ging nhau:ng cong trn c thmt cnh tay bung thngi ph n mt cchto ra mt ng congnh nhng, uyn chuyn,m, trong khi ci tay kiakhun hnh chnh xc theogp li to thnh mtcng mt cch. Hng bng gp khc. Di gccc ca Ingres chy trn ny, bng cch no mt ngi ph n rp,b cc c nh thct t dn mt ngi xemv tr nn sinh ng, theoi t u n chn canguyn tc cc ng ii tng. Trong cch lmlp. (xem chng 7)ny, Matisse dng mt ng cong i vng theo cnh tay ca chic gh, lm cho n tr thnh mt trc ln hon ho trong thnh phn b cc.)

(10)

Nhng quy tc sp xp

Mc ch ca nhng quy tc ny l d c hnh nh, v do tng thm c kh nng gi t. Cng c th p dng cc quy tc ny vi tt c nhng k thut biu hin hnh nh (hi ha, ha, hoc nhip nh) v n lin quan mt thit vi ci nhn ca con ngi v vi s thm nh bng mt trn b mt tranh nh.

Ni dung ca hnh nh, s sp xp cc yu t khc nhau cng hin din, s ct cnh theo ch , gc nhn, l ngn ng chung ca tt c nhng ngi din t bng hnh nh. N khng h l dy tri, khng hn ch cm hng ngh s cng nh ng php khng th lm vng chn mt nh vn ti nng. Cc quy tc ny ch lm d dng hn vic truyn t cch nhn, n to thnh nhng phng tin biu hin bt u t ci m mi ngh s dt nn tc phm ca chnh h, trn tm toan hon ton ca ring h.Tuy nhin, v s ch tr cu trc b mt ca bc tranh v bi s i trc bc th hin cm xc, cc quy tc ny thng d b lt qua, khng ai , k t ngh s nghip d n nh ph bnh ngh thut snh si.

Mt s truyn thng th gic hiu qu

D mc ch c rng buc ngh s th no i na (t ch trong thc ti chnh xc hn na hoc in ln nt cm xc c trng v rung cm ca chnh h) th vn vn l truyn t mt lng thng tin c lin quan vi ch v t nhin, dng hnh, cht liu, mu sc ca n....v phin dch bng mt nhng xc cm hoc

tnh cm gi hng cho ngh s. Cng cn phi bt u bng vic tn trng mt s quy tc vng, cha kho ca tt c nhng s trao i th gic hiu qu.

Truyn thng, ngha l ci t nhiu c gi tr

Truyn thng trc ht c hm rng ngi ta c iu g ni: mt tng cn chuyn giao, mt din t mun thc hin, mt cm xc, cm gic mun chia s, mt c mun ny sinh (hnh nh qung co)

c mt ti, mt tc phm phi gy c hng th vi ngi khc v dng hnh nh chuyn giao thm ch ch l mt vi thng tin no ht sc th s cho cng chng cm nhn.

Phng tin biu hin phi p ng c thng ip

Tip theo l vn la chn phng tin biu hin thch hp nht cho thng ip cn chuyn giao. Khng phi tt c nhng phng tin biu hin bng hnh nh hay mi k thut u thch hp d dng vi mi ch . V d: s nh nhng trong tro ca mu nc tht kh lng thch hp vi bu khng kh bi kch. S hay hn nu iu c th hin bng i lp en trng vi tng phn mnh: nh v bng mc tu, tranh khc, nhip nh hoc phim en trng. Lot phim en trng ca M thi nhng nm 30 tng gy n tng mnh ri sau , khi c t mu mt cch gi to, mt ht sc hp dn ban u. Trong khi nh nhip nh khng th no lm thng hoa s tht th nh ho s hoc th v c th ti to s tht hon ton theo s thch ca h. Ngc li, ho s r rng l bt li so vi nh nhip nh nu phi nm bt mt khonh

khc thong qua ca cuc sng, mtphp cho php lm tp trung tr li

n tng rc sng, mt nh mt chts ch n motif ch yu. Nh vy

lo ln - l lnh vc ng nhinkhi ch 'bao qut s c mt ca mt

thuc v khonh khc nhip nh.s lng ln cc yu t khc nhau, to

Nhng c hai u li lu m trc nhnn s cnh tranh ln nhau th chng

in nh v nhng hnh nh chuynta phi lm sao c th tp trung s ch

ng phi thng ca ng ta khi din ch vo mt th hoc vi th gia

t chu trnh kh nm bt ca mtcc yu t .

con chim mng bin bay trn tri.

Tm li, tht v ngha nu mt kThng ip phi sng sa v d hiu

thut thch hp vi vic nhi li mtTruyn thng mt cch hiu qu bng

k thut khc; cng v ngha l nuhnh nh, cng l s dng mt

mt bc tranh trn gi ch nh mtngn ng c tnh cch tng hp trn

bc nh; v ngha v cui cng v chc s ca hnh dng, du hiu, biu

bi phng tin t n khng c nghatng hoc s sp xp li cc hnh

g so vi mc ch.dng d nhn bit.

Vy l cc ngh s thng dn dt ch Thng ip cn phi n gin' n dng hnh hc n gin, c th

Nhng hnh nh tuyt vi nht chnhnhn ra hnh ny l hnh c gc cnh,

l hnh nh c khuynh hng nng ny l ng quanh co, khun

gin nht v gin d n mc ti a,mt ny vung, mt kia tri xoan, b

li khng gy ra qu nhiu bn ci icc ny trn c s hnh tam gic...

nghch. Nu ch ' bao hm s hin

din ca nhiu yu t ny phi c tnhThng ip cn phi c gi li

nht qun, n khp vi nhau quanhMt hnh nh tt phi p vo mt

mt tng chung.ngi nhn. N cn phi vt ln

Th d, nu ta nh v hoc chp nhn tng n gin c sinh ra trn

mt c gi c c tnh tot ln bi vvng mc c khc su trong tr

duyn dng ca o di hoc nt cnh. Chic xe tr con c mui chy

o ca ci m ca c th ngha caxung bc cu thang (phim chin hm

thng ip s khng thay i nu taPotemkine), Cha Kito b ng inh