Hãy Luôn Tạ Ơn... !

  • Published on
    11-Jan-2016

  • View
    49

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hy Lun T n... !. C mt c gi rt hn i v c b m. C th ght mi ngi, tr ngi bn trai ca mnh. Anh lun bn c v chm sc c chu o. C ni vi anh: Ch cn c sng mt l em ly anh lm chng ngay.. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>C mt c gi rt hn i v c b m. C th ght mi ngi, tr ngi bn trai ca mnh. Anh lun bn c v chm sc c chu o. </p><p>C ni vi anh: Ch cn c sng mt l em ly anh lm chng ngay.</p></li><li><p>Mt ngy kia, c ngi tng cho c i mt. Khi tho bng, c thy c mi th, K c anh bn trai yu du ca c. </p><p>Anh hi c: By gi thy c ri, em s ly anh ch?</p></li><li><p>C gi nhn anh bn ca mnh v bng hong khi thy anh b m. C khng h trng i iu ny. C khip s khi ngh n cnh phi thy i mt hm v nhm nghin ca anh sut qung i cn li ca mnh v c t chi ly anh. </p></li><li><p>Anh au kh b i v vi ngy sau c nhn c vi ch ca anh dn d nh sau : Em yu, Hy chm sc cn thn i mt ca em nh, v trc khi l ca em, cp mt y l ca anh. </p></li><li><p>Thi ca con ngi sau khi thay i cuc sng thng l nh th. Ch c mt s rt t nh li tnh trng trc y ca mnh nh th no! V ai l ngi lun cnh mnh trong nhng lc au kh nht. </p></li><li><p>i l mt qu tng.</p><p>Hy bit n i !</p></li><li><p>Hm nay, trc khi ni iu g khng hay, Bn hy ngh n nhng ngi khng th ni c.</p></li><li><p>Trc khi ku ca thc n mn hay nht qu, Hy ngh n nhng ngi khng c g n. </p></li><li><p>Trc khi than th v chng hay v ca mnh, Hy ngh n nhng ngi ang than khc xin cho c mt ngi bn ng hnh. </p></li><li><p>Trc khi than vn v cuc i, Hy ngh n nhng ngi la i qu sm. </p></li><li><p>Trc khi than phin v con ci, Hy ngh n nhng ngi mong mun c con,nhng li v sinh. </p></li><li><p>Trc khi phn nn nh ca d bn ba bi v khng ai lau dn, Hy ngh n nhng ngi phi sng ngoi ng. </p></li><li><p>Trc khi cu nhu v phi li xe qu xa, Hy ngh n nhng ngi phi li b cng mt qung ng nh th. </p></li><li><p>Khi mt nhc v ta thn v cng vic, Hy ngh n nhng ngi khng c vic lm, nhng ngi khuyt tt, v nhng ngi ch mong c c mt cng vic nh bn. </p></li><li><p>Trc khi ngh n kt ti hoc ln n ai, Hy nh rng khng mt ngi no trong chng ta l v ti. </p></li><li><p>V khi nhng t tng ym th lm bn chn nn, Hy ti nt mt ln v ngh rng: Bn vn ang cn sng </p></li></ul>