HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

  • Published on
    21-Mar-2016

  • View
    102

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HAYAT BLGS RETM. Hazrlayan : Melike SABANCI zel Eitim Uzman. KONULAR. TEOR. UYGULAMA. Tanm zel Eitimde Hayat Bilgisi Temel Beceriler Genel Amalar zel Eitime Ynelik Amalar. Dorudan retim Yntemi Dorudan retim Ynteminin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanm - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>HAYAT BLGS RETM </p><p>Hazrlayan : Melike SABANCI zel Eitim Uzman*</p></li><li><p>KONULARTEORUYGULAMATanmzel Eitimde Hayat BilgisiTemel BecerilerGenel Amalarzel Eitime Ynelik AmalarDorudan retim YntemiDorudan retim Ynteminin Hayat Bilgisi Dersinde KullanmAnaliz l AracAma Belirlemeretim Sreciematik Dzenleyiciler*</p></li><li><p>AMALARHayat bilgisi retiminde kullanlan yntemleri bilmeBir hayat bilgisi nitesini analiz edebilmeAnalizini yapt nitenin BT sini hazrlayabilmeBT zerinden deerlendirme yapabilme ve ama belirleyebilmeGdleme, stratejik btnletirme ve sistematik dzenleyiciler kullanarak retim sunabilme*</p></li><li><p>*</p></li><li><p>Yetersizlii olmayan ocuklarYetersizlii olan ocuklarHayat Bilgisi dersinde ele alnan konularn byk ounluunu evreyle etkileim sonucunda kendi kendilerine renmektedirler. Grup ii ilikileri, kendi balarna hareket etmeleri, sorumluluk almalar, kolayca arkadalk kurabilmeleri akranlarna gre daha zor olmaktadr.*</p></li><li><p>Dolaysyla Hayat Bilgisi dersinde yer alan konular kendi kendilerine renmekte glklerle karlamaktadrlar. Bu nedenle konularn plnl ve sistemli bir eitimle verilmesi gerekmektedir. </p><p>*</p></li><li><p>*</p></li><li><p>*</p></li><li><p>1. Bilgi Toplamaya likin Beceriler:Bu beceriler okuma, alma ve bilgi tarama becerileridir. Bu becerileri kazanm rencilerden belli bir konuda kitaplar arayp bulabilmesi, ansiklopedi ve szckleri kullanabilmesi, gazete, dergi, televizyon, radyo, internet gibi bilgi ve haber kaynaklarn kullanabilmesi beklenir (Aknolu, 2007).</p><p>*</p></li><li><p>2. Bilgi Dzenleme ve Kullanmaya likin Beceriler:Bu becerilerin ilki zihinsel becerilerdir. Bu becerileri kazanm bir renciden belli ltlere gre verileri sralayabilmesi, verileri olu ve nem durumuna uygun sraya koyabilmesi, verileri ekil, grafik, izelge ile gsterebilmesi, szel ve yazl olarak iletiim kurabilmesi ve bilgilerini btnletirebilmesi beklenir. kinci beceri ise karar verme becerisidir. Bu beceriyi kazanm bir renciden toplanan verilere gre bir takm kararlar verebilmesi beklenir (Aknolu, 2007).*</p></li><li><p>3. nsanlar Aras likilere likin Beceriler:Bu tr becerilerin ilki kendini gerekletirmeye ilikin becerileridir. Bu noktada renciden insanlar aras dayanmann nemini de fark etmesi beklenir. kinci beceri ise grupla etkileim becerileridir. Bu beceriler grup ii kurallar ve ilkelerin oluturulmasna katlabilmeyi, lider ya da grup yesi olarak grev alabilmeyi, grubun amalarnn oluturulmasna yardmc olabilmeyi ve grup ii sorunlar ya da farkllklar gidermek iin inandrabilmeyi, anlama, tartma gibi yollar deneyebilmeyi gerektirir (ilenti, 1988).</p><p>*</p></li><li><p>HB dersinin Genel amalar1. Snfn ve snfnda bulunan ara-gereleri tanr.2. Snfta uyulmas gereken kurallar belirtir.3. Vcut sistemlerini tanr4. Duyu organlarn tanr.5. Vcudumuzda yer alan i organlar tanr.6. Balca besin maddelerini tanr.7. Salkl beslenme yollarn belirtir.8. Kaza trlerini tanr.9. Kazalardan korunma yollarn aklar.10. Hastalannca yaplmas gerekenleri belirtir. </p></li><li><p>11. Salk kurumlarn tanr.12. Salk kurumlarndaki grevlileri tanr.13. Yln blmlerini tanr.14. Mevsimlerdeki deiiklikleri aklar.15. Gnn zelliklerini belirtir.16. Dnyamz tanr.17. Gnei tanr.18. Ay tanr.19. Yldzlar tanr.20. Havada olan doa olaylarn belirtir.21. Karada olan doa olaylarn belirtir.22. evresindeki canl ve cansz varlklar tanr.23. Canllarn ortak zelliklerini belirtir.24. letiim aralarn tanr. *</p></li><li><p>25. letiim yerlerini belirtir.26. Atatrk tanr.27. Trk bayran tanr.28. stikll Marnn anlamn bilir.29. Ulusal bayramlarmz tanr.30. Din bayramlarmz tanr.31. Belirli gn ve hafta kutlamalarnn farknda olur.32. Yerleim birimlerini tanr.33. Yerleim birimlerini ynetenleri tanr.34. Trkiyenin harita zerindeki yerini gsterir.35. Haritada bulunduu ilin yerini gsterir.36. Planl ve dzenli almay alkanlk hline getirir.*</p></li><li><p>ZHNSEL ENGELLLERDE HAYAT BLGS RETMNN AMALARI</p><p>-Toplumu ve evreyi tanr.-Kltrel deerleri bilir.-Atatrke sevgi ve sayg duyar.-Kendisine, evresindeki yaknlarna sevgi ve sayg duyar.</p><p>*</p></li><li><p>-Yakn evresindeki kiilerle iyi iletiime girer.-Kiilik gelitirir.-Kendine gven duygusunu gelitirir.-ocuk vatandalk ve sorumluluk kazanr.-ocuk ekonomik yaama dnceyi kazanr.-Yeteneklerini aa kartr ve gelitirir. *</p></li><li><p>-ocuk daha iyi yaama yeteneklerini gelitirir.-Bilgileri toplayan ve bunlar kullanabilme becerisi kazanan renci modeli yetiir.-Toplumda kiiler arasndaki ilikilerle ilgili beceri kazanr. (Karlkl konumalarda sra alma, teekkr etme, zr dileme)-Dayanma ve ibirlii alkanl geliir.*</p></li><li><p>*</p></li><li><p>*</p></li><li><p>Dorudan retim Ynteminin Aamalar</p></li><li><p>Gdleme</p><p>Bu aamada, rencinin dikkati retilecek beceriye ekilir, renciye retilmesi hedeflenen beceri hakknda bilgi verilir. RN:Hava durumu.. Organlarmz .. Dnyann hareketleri..</p></li><li><p>Model olmaDorudan retimde model olma, renciye kazandrlacak beceri ya da kavramn nasl yaplacann retmen tarafndan gsterilerek ayn zamanda becerinin yapmnn betimlenmesidir Model olma basamanda, retilmesi hedeflenen beceri ya da kavram bir bakas tarafndan doru olarak yaplr ve renciye bu davrann nasl yapldn gzleme frsat salanm olur. </p></li><li><p>Model OlmaDaha sonra gzledii beceriyi yapmas istenir. renci model olunan beceriyi yaptnda, retmen tarafndan doru yaplan davranlarn tepkileri pekitirilir. Hatalar varsa, tekrar model olunarak dzeltici dnt verilir.Model olma basamanda bir defa model olunduunda renci model olunan basama gerekletirebildiinde bamsz uygulamalara geilir. </p></li><li><p>Rehberli uygulama basamaRehberli uygulamalar basamanda, retmen renciye kazandrlacak beceri ya da kavram ile ilgili yeterli sayda model olduktan sonra, retmen rehberliinde rencinin yapmasna izin verilir. Bu basamakta, renci daha nceden model olunan beceri ya da kavram kullanmn pratik eder. </p></li><li><p>Rehberli Uygulamaretmen renciye model olmadan kazandrlacak beceri ya da kavramda ne yaplmas ya da sylenmesi gerektiiyle ilgili hatrlatc ipular vererek, rencinin bamszla ulamasn salar.Rehberli uygulama basamanda renci baarl olamadnda model olma basamana geri dnlr.</p></li><li><p>Bamsz UygulamalarRehberli uygulamalarda baarl olunduunda, rencinin bu kavram ya da beceri basaman bamsz olarak yapmas beklenir. rencinin kendiliinden yapp yapmad gzlenerek, renci doru yaptysa, pekitirilir; yapmadysa, rehberli uygulamalara dnlerek, beceri ya da kavrama ilikin hatrlatc ipucu verilir.</p></li><li><p>*</p></li><li><p>*</p></li><li><p>Hayat Bilgisi retimi Yaparken;ncelikle ocua retilecek konu ufak, retilmesi kolay alt grevlere blnmelidir. Yani konuyla ilgili grev (konu) analizi yaplmaldr. Bu retime nereden balayacamz konusunda bize yardmc olur.</p><p>*</p></li><li><p>HAYAT BLGS KONU ANALZ RNELETM ARALARIletiimin anlam : Duygu ve dncelerin veya bilgilerin bakalarna aktarlmas.letiim aralar A. Adlar 1-telefon 2-televizyon 3-mektup 4-bilgisayar 5-gazete*</p></li><li><p>LETM ARALARIB.levleri 1.Telefonun ilevi a-Duygu ve dncelerimizi veya bir konuyu uzamzda bulunan akrabalarmza veya tandklarmza aktarmamz salar. b-. c-. 2.Televizyonun levi a.. b.. 3.Mektubun ilevi a. b*</p></li><li><p>LETM ARALARI4.Bilgisayarn ilevi a. b5 Gazetenin levi a.. b</p><p>*</p></li><li><p>LETM ARALARIletiim yerleriA. Adlar 1.Postane 2..B. Yaplan ler 1 2.*</p></li><li><p>LETM ARALARI LT BAIMLI L ARACI VE PERFORMANS KAYIT TABLOSU*</p><p>BLDRMLERLTSORULARALAYECAN 1.letiimin anlam nedir? Diye sorulduunda ;duygu ve dncelerin veya bilgilerin ,bakalarna aktarlmas olduunu syler.0/0 1001-iletiim nedir?Syle?+_+2.letiim aralar nelerdir diye sorulduunda;iletiim aralarnn telefon,televizyon,mektup ,bilgisayar ve gazete olduunu syler.0/0 1002-letiim aralar nelerdir ? Syle?++-3.letiim aralarn gsteren resimli kartlar arasndan telefonu gster diye sorulduunda ; telefonu gsterir.3/43-nndeki kartlara bak hangisi telefon? Gster?a) Telefon resmi-televizyon resmib) Gazete resmi-telefon resmic) Telefon resmi-bilgisayar resmid) Mektup resmi-telefon resmi.+++4..</p></li><li><p>*</p><p>Bildirimlerlt SorularEHAklamaVcudun blmlerinisyler.%100Vcudumuzun blmlerinelerdir? Syle.Ba, gvde, kol ve bacaklarBan zerinde nelerolduunu syler.7/10Ban zerinde neler var? Syle.Kulak, burun, gz, az, aln,Yanak, ka, ene, boyun, sa.Gvdenin iindeneler olduunusyler.%100Gvdenin iinde neler var?Syle. organlarmz.</p></li><li><p>*</p></li><li><p>RETM SREC I BESN GLER VE PROTENLER</p><p>Uzun Dnemli Ama: renci besin gelerinin neler olduunu syler ve besin gelerinin hangi besinlerde yksek oranda bulunduklarn ve besin gelerinin ne ie yaradklarn gsterir ve syler.</p><p>Ksa Dnemli Ama 1. renci besin gelerinin neler olduunu her defasnda syler ve protein oran yksek olan besinlerin neler olduunu, proteinin ne ie yaradn her defasnda gsterir ve syler.*</p></li><li><p>retimsel Amalar:</p><p>1. renci besin elerinin protein, karbonhidrat, vitamin, ya ve mineraller olduunu her defasnda syler.2. renci protein oran yksek olan besinlerin et, st, yumurta, balk ve ekmek olduunu dier besin gelerinin bulunduu resimler arasndan her defasnda gsterir.3. renci protein oran yksek olan besinlerin et, st, yumurta, balk ve ekmek olduunu her defasnda syler.4. renci proteinli besinlerin bymemizi saladn gsteren resmi dier besin gelerinin ilevlerini gsteren resimler arasndan her defasnda gsterir.5. renci proteinli besinlerin bymemizi saladn her defasnda syler.*</p></li><li><p>Materyaller</p><p>retmen Materyalleri(Konu sunumu iin)Protein ara seti:1. 8 x 12 ebatlarnda, 1er adet, proteinin yksek oranda bulunduu et, st,yumurta, balk ve ekmek resmi.2. Proteinin ne ie yaradn gsteren kk ve byk bir ocuk resmi*</p></li><li><p>renci Materyalleri (Rehberli Uygulama iin)Protein ara seti:1. Proteinin yksek oranda bulunduu retmenin kullandklarndan farkl et, st, yumurta, balk ve ekmek resmi ve proteinin yksek oranda bulunmad meyve, sebze ve margarin resmi.2. Proteinin ne ie yaradn gsteren retmenin kullandklarndan farkl kk ve byk bir ocuk resmi, bisiklete binen bir ocuk resmi, ip atlayan bir ocuk resmi,*</p></li><li><p>Bamsz Uygulama iin;1. Proteinin yksek oranda bulunduu retmenin sunumda ve rehberli uygulamalarda kullandklarndan farkl et, st, yumurta, balk ve ekmek resmi ve proteinin yksek oranda bulunmad margarin, tuz, sebze resimlerinin ve proteinin ne ie yaradn gsteren retmenin sunumda ve rehberli uygulamalarda kullandklarndan farkl kk ve byk bir ocuk resmi, koan bir ocuk resmi ve spor yapan ocuk resminin bulunduu ve altlarnda kutucuklarn olduu, Aadakilerden hangisi proteinin oran yksekbesinlerdendir? Altlarndaki kutucuklara iaretleyiniz. Aadakilerden hangisi proteinin ne ie yaradn gsteren resimdir? Altlarndaki kutucuklara iaretleyiniz. ynergelerinin yazl olduu alma kd.*</p></li><li><p>Oturu Dzeni</p><p>renciler, snftaki tahtann nnde, tekli renci sralarnda, sralar yarm ay pozisyonu oluturacak ekilde, her bir rencinin tahtay rahatlkla grebileceibiimde oturtulur.Sre: 40 dakika*</p></li><li><p>retime Hazrlkrencilere, ocuklar bugn sizinle ok zevkli bir alma yapacaz. Ancak bu almann keyifli ve elenceli olabilmesi iin alma boyunca uymamz gereken kurallar var. imdi size kurallar sylyorum. alma boyunca ayaklarnz yerde, sranza yaslanarak oturacaksnz. Ben veya bir arkadanz konuurken sessizce ve dikkatli bir biimde dinleyeceksiniz. Konumak istediinizde parmak kaldrarak izin isteyeceksiniz. Ben, bak! dediimde gsterdiim kartlara dikkatli bir biimde bakacaksnz. Ben gster! dediimde istediim kart gstereceksiniz. alma boyunca bu kurallara uygun davranrsanz almann sonunda kazanacaksnz denir.rencilere, ben sizinle bugn besin geleri konusunu ileyeceim. Bu alma srasnda u grm olduunuz aralar kullanacaz diyerek aralar tek tek tantlr.*</p></li><li><p>Gnlk Gzden Geirmeocuklar imdi ilk soru geliyor bana kim syleyecek? Besinlerimiz nelerdir? Aranzda bilen ve yant vermek isteyen var m? denir. Her renciden bir besin ismi sylemesi istenir ve doru yantlar pekitirilir. Bittiinde evet hepiniz besinlere rnekler verdiniz. Bu sylediklerinizin hepsi besindir denir.*</p></li><li><p>Konu sunumuEvet ocuklar, imdi ben size besin gelerini sylyorum. Beni dikkatlicedinleyin denir. Besin geleri; protein, karbonhidrat, ya, vitamin ve minerallerdir denilerek birka kez tekrar edilir. Ardndan imdi kim syleyecek besin geleri nelerdir? denir ve parmak kaldran rencilerden balanarak rencilerden sylemeleri istenir. Doru yant veren renciler, aferin sen besin gelerinin protein, karbonhidrat, vitamin, ya ve mineraller olduu syledin diyerek betimlenerek pekitirilir. renci besin gelerini eksik sylerse, tam syleyenarkadan dinlemesi istenir ve besin geleri tekrar saydrlr. Her renci doru tepki verdikten sonra Evet ocuklar, besin gelerinin neler olduunu rendik. Bu ders boyunca sizlerle proteini, reneceiz denir.*</p></li><li><p>Rehberli uygulamaocuklar, besin gelerinin neler olduunu renmitik. Bana kim besin gelerini syleyecek denir. renciden doru yant gelirse betimlenerek pekitirilir ve eksik syleyen veya syleyemeyen renci olursa tam ve doru syleyen renciye bir kez daha syleterek rencinin dinlemesi istenir. Eksik syleyen ya da syleyemeyen renciye tekrar soru sorularak besin gelerini sylemesi istenir. Evet, bu besin gelerinden, protein oran yksek olan besinlerin neler olduunu da renmitik denilerek, imdi kim bu resimli kartlar arasndan protein oran yksek olan besinleri seecek denilerek rencilere zarf iinde resimli kartlar verilir. Parmak kaldran rencilerden balanarak, proteinli, karbonhidratl, vitaminli, mineralli ve yal besin resimlerinin kark olarak dizildii sekiz resimli kartarasndan protein oran yksek olan besinleri semesi istenir. renci setikten sonra protein oran yksek olan besinleri sylemesi istenir. Srasyla dier rencilere protein oran yksek olan besinler setirilir ve syletilir. Eer renci yanl bir besin seerse doru resimleri seen renci izlettirilerek tekrar proteinli besinleri semesi ve sylemesi istenir*</p></li><li><p>Bamsz uygulamaEvet ocuklar, besin gelerinin neler olduunu renmitik. Besin geleri nelerdir? diye sorulur. rencilerden doru yant gelirse betimlenerek pekitirilir ve bir iki renciye de sylettirilir. Eer renci eksik sylerse, tam syleyen arkadan dinlemesi istenir ve tekrar saydrlr.</p><p>Ardndan bu besin gelerinden, protein oran yksek olan besinlerin neler olduunu ve proteinin ne ie yaradn da renmitik denilerek, rencilere, nceden hazrlanm olan alma ktlar datlr imdi, herkes nndeki alma ktlarna baksn ve oradaki sorular okusun ve doru olanlarn altlarn iaretlesin denir. Nasl iaret konaca tahtada gsterilir. rencilerin tm iaretlemeyi bitirdikten sonra alma ktlar toplanr ve incelenir. Tmn doru iaretleyenler pekitirilir. Yanl iaretleyen rencilere, dzeltmeler yaplarak doru iaretlemeleri salanr ve pekitirilir.*</p></li><li><p>*</p></li><li><p>ematik Dzenleyicilerematik dzenleyici bilginin yaplandrlarak ve temel noktalarn etiketlenerek grsel yolla bilginin sunumudurematik dzenleyiciler, bilginin grsel bir tasviri, verinin planlanma yolu ve bir balk ya da fikrin gerekli grnlerinin bir etiketle dzeltilmesidirematik dzenleyiciler, rencilerin bir konuyu oluturan paralar arasnda iliki kurmalarn salayarak renme srecine btnsel bir yaklamla bakmalarna imkn verir. Ayrca bireysel, paylaml veya grup halinde farkl amalar da gerekleecek snf renmelerinde kullanlabilir. Grup halinde kullanlmalar durumunda rencilerin olumlu sosyal ilikiler kurmalarnda ve bakalarnn grlerine sayg duymalarnn salanmasnda da etkili olur*</p></li><li><p>ematik Dzenleyiciler Ne e Yarar?</p><p>1. Bilginin zetini Gstermek2. Bilgiyi Grselletirmek3. Bilgi likilerini Gstermek4. Bilgileri Dzenli Olarak Sunmak5. nceki Bilgi le Yeni Bilgi Arasnda liki Kurmak6. Bilgiyi Btn Halinde Sunmak*</p></li><li><p>ematik Dzenleyicilerin Hazrlanmas*</p></li><li><p>*</p></li><li><p>ematik Dzenleyicilerin Uygulanmasretmen merkezli uygulamalarda;renciler arasnda etkileimi salayan sunuma yer verilir.rencile...</p></li></ul>