Hệ đẫn độngBăng tải

  • Published on
    16-Jul-2015

  • View
    371

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

n chi tit myGVHD:Trn Xun Ty Mc lc:Chng 1 GII THIU CHUNG V BNG TI1. My vn chuyn lin tc1.1. Phn loi my vn chuyn lin tc1.2. c tnh ca vt liu vn chuyn1.3. Chn thit b vn chuyn lin tc2. Bng ti2.1. S kt cu bng ai di ng2.2. Thong s ban u ca bng tiChng 2 TNH TON S B 1. Tnh chn dy bng 2. Tnhchn tang trng 3. Tnh chn con ln 3.1.Con ln nhnh c ti3.2.Con ln nhnh khng ti 4. Chn thit b cng bng 5. Chn thit b vo ti v ti5.1.Thit b vo ti5.2.Thit b d ti Chng 3- TNH TON CHNH XC1.Xc nh lc cng bng 2.Biu lc cng theo chu vi3.Kim tra cc chi tit chn3.1. Kim tra dy bng3.2. Lc ko cn thit ca tang truyn ng3.3. Kim tra ng knh tang truyn ng4.Tnh cng sut cn thit ca ng c4.1. Hiu sut tang truyn ng4.2. Cng sut cn thit ca ng c4.3. T s truyn cn thit.5.Thnh lp s ng 5.1. S truyn ng5.2. Tnh ton b truyn ng6.Xc nh tc v nng sut thc t ca bng6.1. Xc nh rng a xch6.2. Xc nh bc xch6.3. Xc nh s b khong cch trc6.4. Tnh ng knh a xch6.5. Tnh lc tc dng ln trcSVTH: Nguyn Thanh T Trang1 n chi tit myGVHD:Trn Xun Ty 6.6. Kim nghim bn trc6.7. Kim nghim bn tip xc

7.Thit k b truyn trong 7.1. Tnh b truyn rng thng cp chm7.1.1. Chn vt liu ch to bnh rng7.1.2. Xc nh ng sut cho php7.1.3. Tnh ton cc thng s thit k 7.2. Tnh ton b truyn rng nghing cp nhanh7.2.1. Chn vt liu7.2.2. Xc nh ng sut cho php7.2.3. Cc thng s n khp7.2.4. Kim nghim bn tip xc7.2.5. Kim nghim bn un.7.2.6. Cc thng s ca b truyn cp nhanh8.tnh chn cc thit b khcSVTH: Nguyn Thanh T Trang2 n chi tit myGVHD:Trn Xun Ty CHNG 1GII THIU CHUNG V BNG TI1/My vn chuyn lin tcMy vn chuyn lin tc c dng cc khu m , bn cng , trong cc nh my, x nghip sn xut vt liu xy dng , bn bi vn chuyn cc hng ri , hng cc thun nht loeen tc vi nhng c ly khng ln lm hoc trong gii hn ca mt vi cng trng sn xut c lin quan vi nhau vi c ly khong 10km.1.1 / Phn loi my vn chuyn lin tc My vn chuyn lin tc c nhiu dng nhng da trn nguyn tc chia lm ba nhm :my vn chuyn lin tc c b phn ko gm nhng my trong vic vn chuyn hng ha (vt liu ) thc hin c nh s di chuyn ca b phn ko (bng , xch hoc cp v tn ): bng ti , xch ti , gu ti.my vn chuyn lin tc khng c b phn ko bao gm nhng my trong vic vn chuyn hng ha (vt liu ) c thc hin nh chuyn ng quay hay dao ng ca b phn cng tc nh : bng chuyn con ln, vt ti, mng lc , bng ti rung.My vn chuyn thy kh dng sc nc v kh nn vn chuyn vt liu . trong cc nh my ny nc (khng kh )l b phn mang , l mi trng vn chuyn vt liu . Vt liu c dng nc (khng kh ) cun theo khi nc (khng kh ) chuyn ng trong ng dn t ni c p sut cao n ni c p sut thp.1.2/ c tnh ca vt liu vn chuyn. chn kiu v thit k my cn phi bit c tnh ca vt liu vn chuyn .thng c cc loi vt liu sau :- vt liu c ng kin v bao b : cc chi tit my , cc cm my , hm , thng , kin , ti , bao..- vt liu ri c th vun ng v cht ng : qung , than , than bn, x , t lm khun , v bo , mt ca, ct ,si , dm , xi mng, thch cao- vt liu dng va(va st , b tng) i vi vt liu kin v bao b cn bit cc c tnh quan trng sau:- Trng lng ca mt kin (chic, thng , ti, gi , bao)- Hnh dng v kch tht ca mt kin - Loi bao b : mm(bao, ti, gi),na cng (gi, hp, ln), cng( thng, hm).- Tnh cht v din tch mt ta- S tin li khi t hoc treo.SVTH: Nguyn Thanh T Trang3 n chi tit myGVHD:Trn Xun Ty - Mc chng lc git v rung- Cc tnh cht c bit khc nh: nhit (i vi cc vt c , phi c), kh nng gy n, gy chy..i vi cc vt liu ri cn bit cc c tnh quan trng sau:- T trng- Thnh phn ht- Gc chn nn (gc dc t nhin) xc nh tnh linh hot ca vt liu- H s ma st tnh v h s ma st ng ca vt liu vi g , thp , b tng, bng cao su.- Cc tnh cht c bit nh : m , tnh ht m , tnh mi mn, nhit (s nng ,t lm khun).- Mc gin hoc nhy vi cc tc dng c hc,tnh dnh tnh dng tng, kh nng to bi, tnh t bc chy , tnh n mn , tnh c hi, kh nng tch in , lm pht tia la in Theo kch tht ca cc phn t in hnh nht , cc vt liu ri c phn loi nh sau:- vt liu cc ln : Trn 160mm- vt liu cc trung bnh : 60 > 160 mm- vt liu cc nh : 10>60 mm- vt liu ht : 0,5>10mm- vt liu bi: 2Trn 2Ngi ta phn bit t trng ca vt liu ng t do v t trng ca vt liu c m nn.T s/c gi l h s m nn . i vi cc vt liu khc nhau h s ny dao ng trong khong 1,05 n 1,52.SVTH: Nguyn Thanh T Trang4 n chi tit myGVHD:Trn Xun Ty c tnh ca vt liu vn chuyn c xt n khi la chn kiu v thit k thit b vn chuyn . khi ngi ta s dng nhng bin php ngn nga tc ng c hi ca mt s loi vt liu n cc phn t ca thit b vn chuyn hoc tc ng n mi trng.1.3 /Chn thit b vn chuyn lin tcCc thit b vn chuyn lin tc cn phi m bo vn chuyn vt n cc ni cn thit theo thi gian v s lng xc nh chnh xc , vi mc c gii ha ti a tt c cc nguyn cng vn chuyn t cht ti n d ti. cn phi b tr cc thit b vn chuyn ph hp vi dy chuyn cng ngh sn xut chnh , sao cho chng khng chon ch v cn tr cc nguyn cng cng ngh cng nh phi an ton khi s dng chng cng nh cn phi kinh t v u t cng nh trong chi ph s dng .Khi chn phng n ti u v thit b vn chuyn cn phi tnh n cc yu t sau:1- c im ca vt liu vn chuyn . cc thit b vn chuyn khc nhau thng phi ph hp vn chuyn vt c cc tnh cht nht nh 2- nng sut yu cu ca thit b : khi lung hng khng ln hn th vic s dng thit b c nng sut cao l khng hp l v cc my ny s b non ti , ngc li cng s khng c li khi s dng mt s thit b c nng sut thp khi lung hng ln.3- phng ca tuyn vn chuyn vt: cc phng vn chuyn vt khc nhau theo phng ngang , phng nghing , phng ng v cc tuyn phi hp i hi s dng cc thit b vn chuyn tng ng.4- chiu di ca tuyn vn chuyn vt: khng phi tt c cc thit b cho php vn chuyn vt i nhng c ly ln.5- phng php bo qun vt ti ni cht ti v d ti: cn phi trnh vic s dng cc thit b chuyn dng phc tp hoc s dng lao ng th cng cht ti v d ti.6- c tnh ca cc qu trnh cng ngh gia cng hoc lp t trong nhng trng hp thc hin chng trn ng dy chuyn trong qu trnh di chuyn cc vt.7- iu kin b tr tng quan cc thit b vn chuyn , cc tng thnh lm vic hoc cc my ci : s tin li lp t v bo tr , nhit , m, mc bi ca mi trng xung quanh8- cc yu t c bit pht sinh t iu kin a hnh (kt cu v kch tht ca ta nh , a hnh a phng v iu kin kh hu i vi thit b ngoi tri)2/ Bng ti * Bng ai (cn gi l bng ti) l loi my vn chuyn lin tc ckhong cch vn chuyn ln .c s dng rngri cc cng trng xy dng , x nghip sn xut vt liu xy dng v vt liu ch to .Loi bng ny c s dng vn chuyn vt liu ri,vn nh ct si ,than ,xi mng , sn phm trong cc ngnh cng nghip ch ,c ph, ho cht ,giy da , thc phm v hng n chic nh hng bao , hng hp , hm ,bu kin SVTH: Nguyn Thanh T Trang5 n chi tit myGVHD:Trn Xun Ty Bng ai cao su c kt cu n gin ,khong cch vn chuyn ln ,nng sut cao ,d iu khin ,gi thnh ch to cng nh gi thnh vn chuyn r .nn c d dng rng ri .Tuy nhin dy bng d b hng do tc ng cua va chm , nhit , ho hc, mi trng xung quanh , gc nghing ca bng khng ln v khng th vn chuyn i theo ng cong . Loi bng c s dng nhiu nht thng co chiu rng bng t 400->2000 vi tc t 0.8->5 m/s .Loai bng chuyn dng c chiu rng ti 3200v tc bng 8 m/s. Nng sut vn chuyn ca bng ph thuc vo chiurng bng , tc vn chuyn, loi vt liu vn chuyn . bn ca dy bng phthuc vo chiu di ca bng ti.Chiu di trung bnh ca bng c th t 25 ->100 m . * c im lm vic : vn chuyn hng ri c th l ct, rm, than t bn bi ln tu , x lan bng s dng 1 cm bnh xe di chuyn v c chiu cao nng hng c nh h = 6 m.* u im :Kh nng n nh cao ,nng sut ln ,tinh n nh cao . * Nhc im :c cu phc tp ,chiu di vn chuyn nh 2.1 / S kt cu bng ai di dng1- ng c 7 - Dy ai2- Bnh ai nh8 - Con ln nhnh c ti 3- Dy ai 9 - Mng vo ti4- Bnh ai ln10- Tang b ng 5- Tang ch ng 11- Vt b cng bng 6- Bnh rng12 - Con ln nhnh khng ti 13 - Cm bnh xe di chuyn 2.2/ Thng s ban u ca bng tiSVTH: Nguyn Thanh T Trang6 n chi tit myGVHD:Trn Xun Ty -Nng sut tnh ton ca bng Q = 8 (T/h) - di bng tiL=12m-Hng vn chuyn dng ht c t trng 500kg/ :Chng 2TNH TON S B1/ Tnh chn dy bngTheo bng 6.1[1] i vi bng di ng chn gc nghing ca bng l : =Tc dy bng theo tiu chun chn=1,25( )Chiu rng ca bng :(CT-6.6[13])Trong :+) Q=8(T/h) l nng sut ca bng ; +) v=1,25 (m/s) l tc dy bng ; +) k : h s ph thuc gc dc t nhin ca hng ( bng 6.13 [1] ) k =550 i vi dy bng dang lng mng trn 3 con ln & gc dc ca hng ritrn dy bng;:h s ph thuc gc nghing ca bng=0,92 ( bng 6.14 [1] ) i vi gc nghing bng l ;:khi lng ring ca hng=500(kg/ ) khi lng ring ca hng.Vy : Theo quy nh bng 4.4 [1]ta chn dy bng cng dng chung loi 2, rng B = 300(mm)c 4 lp mng ct bng vi bt -820 c bc cao su b mt lm vic dy 3 mm v mt khng lm vic dy 1 mm. K hiu dy bng 2 chn L2 300 4 B 820 3 1 (G0CT20-62).SVTH: Nguyn Thanh T Trang7 n chi tit myGVHD:Trn Xun Ty +)Chiu dy dy bng : =Trong : i=4 s lp mng ct . = 3 mm chiu dy lp bc cao su mt lm vic= 1 mm chiu dy lp bc cao su mt khng lm vic=1,5 mm chiu dy mt lp mng ct (bng 4.5 [1] )Vy: =*) Ti trng trn mt n v chiu di do khi lng hng (CT-5.12[1])*) Ti trng trn mt mt chiu di do khi lng ca cc phn chuyn dng ca bng ( CT- 6.7 [1] )Trong : : Ti trng trn 1 n v chiu di do khi lng dy bng;( CT- 4.11 [1] )l ti trng trn 1 n v chiu di do khi lng phn quay ca cc con ln nhnh c ti v khng ti :Theo quy nh ca bng 6.8 [1] ly ng knh con ln bng 102 mm .Theo s liu bng 6.9 [1] ly khong cch gia cc con ln nhnh bng lm vic (c ti): Khong cch gia cc con ln nhnh khng ti Tbng6.15[1] tatm-ckhi l-ngphnquaycaccconlnhnhlngmng: .vy : 2/ Tnh chn tangChn s dng tang tr c :ng knh cn thit ca tang truyn ng :a.i = 87,5.4 = 350 (mm) (CT-6.3[1])SVTH: Nguyn Thanh T Trang8= n chi tit myGVHD:Trn Xun Ty Trong :a = 87,5 ly theo bng 6.5 [1]vi vi lm mng ct dy bng l 820i = 4- s lp mng ct ca dy bngTheo tiu chun ca OCT10624-63 chn=300 mm .- ng knh tang cui vtang cng bng bng 0,8.- Chiu di ca tang ly theo quy nh chng 6 bngB +100 = 300 + 100 = 400mmTang truyn ngTang b ng3/ Tnh chn con ln Theo quy nh ca bng 6.8 [1] ly con loi trung bnh c ng knh bng 102 mmTheo s liu bng 6.9 [1] ly khong cch gia cc con ln nhnh bng lm vic (c ti):.Khong cch gia cc con ln nhnh khng ti. on cong ca bng, khong SVTH: Nguyn Thanh T Trang9 n chi tit myGVHD:Trn Xun Ty cch gia cc con ln ly bng mt na khong cch gia cc con ln on thng, tc l bng 750 mm i vi nhnh chu ti v1500 mm i vi nhnh khng ti.3.1/ Con ln nhnh c ti :3.2/ Con ln nhnh khng c ti :4/ Chn thit b cng bngChiu di vn chuyn khng ln : Chiu di theo phng ngang :V vy ta chn s dng thit b cng bng l vt cng bng .Hnh trnh ca thit b cng bng : Trong : +) l chiu di hnh chiu ca bng ln mt phng ngang ;+)l h s gin di ca dy bng theo bng 6.11 [1] .Vy ta s