Hệ Thống Quản lý hóa chất của tập đoàn Esquel

  • Published on
    30-Jan-2017

  • View
    223

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>H Thng Qun l ha cht ca tp on Esquel</p><p>Tng gim c Esquel Vit Nam - Malaysia27/09/2016</p><p>Kent Teh</p></li><li><p>c thnh lp vo nm 1978, Esquel cung cp hn 120 triu o s mi t khi nim ban u cho n o thnh phm cho nhng thng hiu hng u th gii vo nm 2015</p><p>Trng bng Quay si Dt</p><p>May o Ph liu v ng gi Bn l v phn phi trc tip</p><p>Gii thiu v tp on EsquelCng ty dt may vi quy trnh khp kn</p></li><li><p>Doanh thu t 1.4 t USD vo nm 2015</p><p>Kt qu kinh doanh ca chng ti </p><p>* Woven Fabric, Yarns and Trims</p><p>o s mi47%</p><p>Nhng mt hng khc</p><p>20%</p><p>o thun33%</p></li><li><p>Cc tr s ton cu</p></li><li><p>1 Tun th vic s dng ha cht</p><p>2 Nhng chnh sch i vi ha cht mi</p><p>3 Chng nhn v kim tra</p><p>H thng qun l ha cht ca Esquel</p></li><li><p>1.1. Theo di cp nht nhng quy nh v nh gi s tun th</p><p>1. Tun th vic s dng ha cht</p><p>Doanh mc ha cht cm ca khch hng</p><p>NIKE, HUGOBOSS , VF, PATAGONIA , </p><p>Nhng iu khon v lut nh trong khu vc v quc giaREACH*, CPSIA*, Lut nh 112 ca Nht, GB18401, </p><p>Nhng quy nh ca hip hi cng nghipAFIRM RSL, OEKO-TEX100, AAFA* RSL, ZDHC* MRSL, </p><p>Ha cht</p><p>Tip tc s dng</p><p>Ngng s dng</p><p>C</p><p>Khngnh gi S tun th</p><p>Cp nht nhng quy nh</p><p>(*) Xem ph lc A.</p></li><li><p>1.2. Doanh mc ha cht b cm ca Esquel</p><p>1. Tun th vic s dng ha cht</p><p>Lut nh ton cuREACHCPSIAD lut 65 CaliforniaLut nh 112 ca Nht</p><p>Nhng yu cu ca hip hi cng nghip </p><p>Danh mc ha cht cm ca Esquel</p><p>H thng qun l ha </p><p>cht ca Esquel</p><p>Yu cu nh cung cpphi m bo tun thdanh mc ha cht b</p><p>cm</p><p>Sn phm ca Esquel tun th nhng quy nh </p><p>v yu cu ca khch hng</p><p>Esquel xc nh v hn ch s dng </p><p>nhng ha cht nm trong mc ha cht </p><p>cm</p><p>Doanh mc ha cht cm </p><p>ca Esquel</p></li><li><p>Tiu chun la chn nh cung cp cho yu cu mu</p><p>- Nhng cng ty trong nc c quy m ln v ni ting hoc nhng cng ty </p><p>nc ngoi</p><p>- C h s v bo v mi trng tt v p ng c lut an ton v mi</p><p>trng trong nc. </p><p>- C th cung cp cc chng t y v an ton v ha cht v d nh l bng</p><p>hng dn v k thut cho sn phm, MSDS, v bo co th nghim. </p><p>- Th cam kt i vi cc ha cht cm s dng ca Esquel</p><p>- i vi ha cht nhum th nh cung cp phi l thnh vin ca ETAD</p><p>2. Chnh sch v vic gii thiu ha cht mi </p><p>ETAD* : Hip hi v sinh thi v cht c hi ca cc nh sn xut bt mu hu c v nhum c thnh lp 1974 nh l mt t chc ton cu ca cc cng ty c trch nhim: http://etad.com/en/about-etad.html</p><p>http://etad.com/en/about-etad.html</p></li><li><p>3. Chng nhn v kim traChng nhn OEKO-TEX100 </p><p>Nhn an ton cho sn phm dt</p><p>Kim tra v chng nhn ca bn th ba</p><p>Kim tra hn 400 ha cht c hi </p></li><li><p>3. Chng nhn v kim tra</p><p>Chng nhn STeP WHITELIST QUALIFICATION</p><p>Chng nhn Sn xut dt bn vng (STeP) c cp bi OEKO-TEX l mt h thng chng nhn cho chui h thng dt lin quan n n quy trnh sn xut bn vng</p></li><li><p>3. Chng nhn v kim tra</p><p>Chng nhn WHITELIST </p><p>Tun th h thng qun l WHITELIST theo GB 18401-2010 i vi nhng cht amin thm b cm</p></li><li><p>3. Cc chng ch v kim nh lin quan n ha cht Kim nh ca khch hng (VF Chem-IQ, NIKE MSI)</p><p>VF Chem-IQXc nh cc ha cht c hi i vi nhng ha cht s dng trong sn xut </p><p>NIKE MSI</p><p>MSI Ch s bn vng ca nguyn ph liu l mt h thng ct li o lng h s mi trng</p></li><li><p>Thank youThis presentation contains confidential, proprietary and/or legally privileged information. None of the materialmay be disclosed, distributed, printed, or copied without the authorization of Esquel Enterprises Limited.Unauthorized use of this presentation, in whole or in part, may result in legal action. Requests for use of thismaterial may be directed to: General Management Office, Esquel Enterprises Limited, 12th Floor, Harbour Centre,25 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong.</p></li><li><p>REACH: ng k, nh gi, Cp php v Hn ch Ha cht (REACH). bit thm thng tin: https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach</p><p>MCPSIA: Lut Ci tin an ton sn phm tiu dng. bit thm thng tin: http://www.intertek.com/cpsia/</p><p> khu vc ca MD Lut 65 California : D Lut 65 California cho php ngi tiu dng California c th cnh bo c bit i vi cc sn phm c cha ha cht gy ung th v d tt bm sinh hoc gy tn hi sinh sn khc nu nhng sn phm m ngi tiu dng tip xc c cha cc ha cht nh trn nhiu hn mc ngng nht nh. bit thm thng tin: http://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list</p><p>Ngnh cng nghip c bit ca MAAFA: Hip hi may mc v giy dp ca M. Danh sch cc ha cht cm s dng ny c to ra bi mt nhm lm vic c bit ca lc lng c nhim v mi trng ca Hip hi May mc v Giy dp ca M. RSL nhm cung cp cho cc cng ty may mc v giy dp nhng thng tin lin quan n cc quy nh v lut m hn ch hoc cm cc ha cht v cc cht c trong dt thnh phm, may mc, v cc sn phm giy dp trn ton th gii https://www.wewear.org/</p><p>ZDHC: Khng thi ra cc ha cht c hi. bit thm thng tin: http://www.roadmaptozero.com/</p><p>Ph lc A : Tn ca cc c quan qun l v trang web ca hQuc t</p><p>https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reachhttp://www.intertek.com/cpsia/http://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-listhttps://www.wewear.org/http://www.roadmaptozero.com/</p><p>Slide Number 1Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 41 Tun th vic s dng ha cht2 Nhng chnh sch i vi ha cht mi3 Chng nhn v kim tra1.1. Theo di cp nht nhng quy nh v nh gi s tun th1.2. Doanh mc ha cht b cm ca EsquelSlide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14</p></li></ul>

Recommended

View more >