Hermann Broch - Büyülenme

 • View
  76

 • Download
  23

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Buyulenme.

Transcript

 • HERMANN BROCH 1 Kasm 1886'da Viyana'da dodu. Babasnn istei

  zerine ald mesleki eitimini, 1907'de tekstil mhendisi olarak tamam

  lad. llk edebi yaynnn tarihi 1913'tr. 1927'ye kadar babasnn fabrika

  snda yneticilik yapt. Fabrikay satp matematik, felsefe ve psikoloji

  renimi grmeye karar verdi. 1938'de Avusturya'nn nasyonal-sosyalistlerce

  igali esnasnda Gestapo tarafndan tutukland. James Joyce ve arkadala

  nnn giriimi sayesinde ABD'ye iltica etti. tk roman Die Schlafwandler yaymlandnda 45 yandayd. Ayn yl yazmaya balad Vagilius'un lm 1945'te, Die Schuldlosen 1950'de, Bilinmeyen Deer 1933'te, Bylenme 1976'da yaymland. 30 Mays 1951'de New Haven'da ld.

  1th.k1

 • Bylenme Hermann Broch

  zgn Ad

  Die Vtrzauberung

  lthaki Yaynlan - 858

  Yayna Hazrlayan: ule Cepcepolu Redaksiyon: eyda iler

  Kapak Tasarm: kr Karako Sayfa Dzeni ve Baskya Hazrlk: kr Karako

  1. Bask, Haziran 2013, stanbul

  ISBN: 978-605-375-294-3

  Sertifika No: 11407

  Trke eviri Sheyla Kaya, 2013 Trke Telif Hakk lthaki, 2013

  1969 by Rhein-Verlag AG, Zrich. Bu kitabn tirn haklan Suhrkanp Verlag Frankfurt arn Main'a aittir.

  Kapak Resmi Lyonel Feininger, Stiller Tag arn Meer III (Ausschnitt), 1929

  Bu eserin tm haklan ONK Telif Haklan Ajans araclyla saun alnmtr. Yayncnn yazl izni olmakszn alnt yaplamaz.

  lthaki Penguen Kitap-Kaset Bas. Yay. Paz. Tic. Ltd. ti.'nin yan kuruluudur.

  Bahariye Cad. Dr. lhsan nler Sok. Ersoy Apt. A Blok No: 16/15 Kadky - stanbul Tel: (0216) 348 36 97 /Faks: (0216) 449 98 34

  ithaki@ithaki.com.r - www.ithaki.com.tr - www.ilknokta.com

  Kapak, l Bask: Deniz Ofset Matbaaclk Gmsuyu C.:ad. Topkap Center, Odin l Merkezi No: 403/2 Topkap-tsa.bd

  Tel: (0212) 613 30 06 - Faks: (0212) 613 51 97

  Sertifika No: 25001

 • Hermann Broch

  Bylenme

  eviren

  Sheyla Kaya

  Redaksiyon

  eyda ler

 • indekiler

  Bylenme nsz ..................................................................................... 1

  Blm 1-XIV ....................................................................... 345

  Sonsz ................................................................................ 347

  Hennann Broch'un Yorumlan

  Demeter ya da Bylenme . ................................................ 349

  Bylenme (Roman) .. . ............................... ........................ 359

  Bylenme .............................. ........................................... 363

  Yayncnn Notlar

  Metinsel Eletiri ve Bibliyografik Notlar ............................ 365

  Oluum Kronolojisi ........................................................... 367

  kincil Literatre tlikin Seilmi Bibliyografya ................. 373

  Editrn Notu ................................................................... 375

 • Hermann Broch 1 Bylenme

 • nsz

  Danda am orman karla kapl, bahem de yle. Kar, Kuppron ka

  yalklarndaki atlaklara dolmu; pencereden dar baknca bahe ve orman gryorum. Evim yamata bulunmasna ramen, Kup

  ronn kayalklarn grmem olanaksz; orman tarafndan tamamen

  perdelenmi nk. Arka tarafn pencerelerinden de grnmyor

  ama varl her an hissediliyor. Deniz kysnda yaayanlarn akln

  dan, denizin dahil olmad tek bir dnce gemez, yksek da

  larn eteine yerleenler iin de durum ayndr: Beyninde yer eden

  her ey, her ses, her renk, her ku sesi, her gne , kvrmlarn

  gne nn tututurduu, binbir renkle boyanan, kayalklarna

  seslerin arpt hareketsiz dan byk sessiz ktlesinin yanksn

  dan baka bir ey deildir; yleyse, ruhunun derinliklerinde hep ye

  niden ku sesi, renk, gne ve gece olan insann da, o muazzam

  sessizliin sonsuz yanks olmas gerekmez mi? Sessizliin ald,

  tnlayan ve yanklanan bir enstrman olmas gerekmez mi?

  Yalanmakta olan eski bir ky doktoru olarak buradaym ve san

  ki yaadklanm yazarsam, iinden, mrmzn, bazen su yzne

  kp yeniden dibe batarak, bazen tamamen ortadan yok olarak, ba

  zen zaman tarafndan emilerek, bazen de hilik iinde kaybolarak

  geip gittii bilgiyi ve unutmay ele geirebilecekmiim gibi, bama

  gelen bir olay kaleme almak istiyorum. Yllar nce kendimi adad

  m bilimsel almay brakmama neden olan; beni, her trl unut

  madan daha gl olmas gereken baka bir bilgi uruna mtevazi

  bir tara muayenehanesine iten neden bu deil miydi? Yllar yl,

  benim olmaktan ok insanla ait olan bir bilginin sonsuz inas

  na katkda bulunanlardan biri olma ans bahedilmi, alanlarn

  oluturduu zincirin alakgnll bir halkas olan ben, ayn onlar gibi, bu yapya, birbiri ardna kk talar tayan, her zaman sade

  ce bir sonraki sonucu gren, buna ramen, ayn onlar gibi, yapnn

  sonsuzluunu sezen, bu sonsuz hedefin mutlandrd ve aydnlatt

  ben, sanki yapmna katldm Babil Kulesi'ymi gibi bilgiyi terk

  ettim, bylece bu sonsuzlua, sadece bana deil btn insanla ait

  olan bu sonsuzlua, dn silen ve sadece yarn kabul eden bu son-

  1

 • suzlua yzm evirdim ve kendimi, artk bilime deil, mtevazi

  iime ekilerek, hayata ve birlikte yaamaya, hatta ufak tefek yar

  dmlara verdim, yarnlar benim iin giderek ksaldndan, byle

  yaparak sanki dnm kurtarabilecekmiim gibi. Dolaysz olann

  dzensizliine mi girmek istiyordum? Yoksa istediim sadece kav

  rayn sistematiinden mi kamakt? Uzun yllar nceydi, zerin

  den ok yllar geti, benim iin artk kentten ve kent hayatndan

  aniden duymaya baladm tiksinti, tramvaylarn geli gidilerin

  deki dakiklikten, birok eyin kurallara bal olmasndan, szck

  leri gereksiz klan, laboratuvarda ve klinikte almay dilsizletiren,

  hastalarn hastaneye yatrln dilsizletiren, neredeyse tm salk

  bakmn -buna bakm denebilirse tabii- ve hastalkla mcadele

  mekanizmasn dilsizletiren, benim anlamak iin kullandm, bi

  zim anlamak iin kullandmz dili dilsizletiren, gemite olduu

  gibi u anda da olup biten her eyin hedefini -ancak artk o hedefe

  ulama gayretim yok- iinde tayan sonsuzluk kadar dilsizletiren

  bu yasallktan duyduum tiksinti, artk uzak bir andan ibaret. Kent

  dzeninden duyduum bu tiksinti, iinde hayatn eitliliini yitir

  me korkusunu barndryordu belki de, nk insan ne kadar ok

  ynl olursa olsun, eer bir yola girdiyse ve bu yolu, kendisi iin

  kesin olarak belirlemise, bu eitlilikten artk yararlanamaz; girdii

  yolda kalr ve onu hibir ey bu yoldan koparamaz. oktan geip

  giden bir rya gibi ok gerilerde kalm olsa da, ille de byle ol

  mutur gibi bir iddiada bulunmay gze alamasam da ve olaylar bu

  biimde gelimi olsa bile, karlnda ben ne verdim? Kendisin

  den katm kent, u an altm ky gibi, o dzenin iinde deil

  mi? Kyn de, kentin de dzeni, byk insaln bir paras deil

  mi? Aradm yalnzlk myd? Ormanlarda tek bama yryorum,

  dalarda tek bama dolayorum, ama tarlalarn snrlan, ahr ve

  iftliklerdeki varlk, iimin derinliklerindeki eski maden ocann

  galerilerini bilmek, insann, hayvanlar ve bitkiler arasndaki btn bu faaliyet ve mevcudiyeti, hayvan ve bitkilerin bana verdiklerin

  den daha byk bir rahatlama salyor, evet ormanda bir el ak edilmesi, benim, kendi iine kapal ve hedefsiz olsa da, kendimi yeniden insani dzenin ve varln halkas olarak hisSdJDCPW yol ayor. Kentte yaadm dnemde, dzeni artk dzen o.a.. dEil,

  2

 • insann kendi kendine verdii sknt, can skc bir cehalet olarak

  hissederken, burada tam bir duygudalk iindeyim? Ben, bildik

  lerimi daha gl olmas gereken bir bilgiyi aramak iin braktm,

  insanlara bahedilen sreyi ayaklaryla bir oraya bir buraya hareket

  ettirebilecek, insann dnyadaki bu ksa sreli varoluunu keyifli

  denebilecek bir beklemekle doldurmak iin, gzlerini orada bura

  da dinlendirebilecek kadar gl bir bilgiyi, unutmaktan kurtarl

  m, dn ve yarnla doldurulmu, olmu ve olacak olann anlamyla

  doldurulmu bilgiyi bulmak uruna braktm bildiklerimi: Benim

  umudum buydu. Bu umut gerekleti mi? Elbette unutmada da

  hibir ey kaybolup gitmiyor, bir zamanlar var olmu her ey, ayn

  eskiden olduu gibi bugn de, benim iimde mevcut; limana ne ka

  dar yaklarsak gemimiz o kadar arlayor, bu, gemiden ok yk,

  hareket halinde deil, akamn dingin aynasnda hareketsiz, ylece

  akp gidiyor, an ykl olmasna ramen arlksz, hi kimse batp

  batmayacan veya bulutlarn iinde buharlap buharlamayaca

  n syleyemez, fakat biz yk bilmiyoruz, liman bilmiyoruz, geip

  gittiimiz sularn dibine ulamak olanaksz, zerimizde kubbelenen

  gkyznn smna ermek olanaksz, byyerek bizden uzaklaan

  bilgimizin anlalmas olanaksz. Buraya kamamn zerinden yl

  lar geti; bu son sreden yararlanma sabrszlyla dolu, bilimsel

  yaamn sabrl aratrma almasnn adm adm ulat bilme ha

  linden katm, kendi yaamma geri verilmitim, mutsuzdum, ama

  bilgimin arttn hissettiim iin yine de mutluluk duyuyordum,

  gemiin ve gelecein i ie getii, fakat yine de anlalmaz ola

  n sezmek gibi bir eydi, kazanmak ve kaybetmekti ayn zamanda.

  Ve ben imdi, unutulmu olanda unutulmaz olan yazmak, gr

  nr olanda grnmeyeni kaydetmek istediim iin, gen insanlarn

  umudu ve yalanm olanlarn btn umutsuzluuyla, olup bitenin

  ve halen olmakta olann anlamn, ge olmadan yakalamak istiyo

  rum.

  Darda kar yad ve henz leden sonra olmasna ramen

  hava karard iin kaleme alyorum bunu. Aslnda sadece yazmak

  istiyorum, sanki yazmasam burann her zaman karla kapl olma

  dn, bu yl iinde bir sr olayn meydana geldiini, iek ve

  meyveyi, ormann reine kokusunu, uzaklardan gelip yine uzaklara

  3

 • giden Kuppron'un sarp kayalklar zerine damlayan ve aldayan

  suyu, yanan ve yeniden snen , g