Het 4 e jaar van het VMBO op het IJburg College Yvonne van Waard

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Dia 1
 • Het 4 e jaar van het VMBO op het IJburg College Yvonne van Waard
 • Dia 2
 • De VMBO bovenbouw-deelschool Samen waar kan; apart waar het nodig is Volgend jaar staan er een aantal veranderingen op stapel: De allerbelangrijkste: Het examenjaar begint!
 • Dia 3
 • Personeelsbeleid Werving en selectie I-prof versus R-prof Talent ontwikkeling Uitvoeren / ontwikkelen / onderzoeken De uitdagingen van het examenjaar De verzwaring die er dit jaar (2011- 2012) is bijgekomen, namelijk: -het gemiddelde van het Centraal Examen (CE) moet gemiddeld een 5,5 zijn. De verzwaring voor komend jaar (2012- 2013) is: -Voor de vakken WI, NL en EN mag je voor het CE maar 1 x een 5 halen.
 • Dia 4
 • Personeelsbeleid Werving en selectie I-prof versus R-prof Talent ontwikkeling Uitvoeren / ontwikkelen / onderzoeken Wat moet er nog dit jaar gebeuren? Aan het eind van de 3e klas zijn er nog 2 beslissingsmomenten: 1.Je maakt een keuze voor TL of GL. Wanneer nodig /gewenst, geven experts hierover ook nog een advies. 2. De leerlingen maken weer een examenpakketkeuze, afhankelijk van de richting GL (dan is het praktijkvak verplicht) of TL.
 • Dia 5
 • Personeelsbeleid Werving en selectie I-prof versus R-prof Talent ontwikkeling Uitvoeren / ontwikkelen / onderzoeken Gemengde of Theoretische Leerweg? Het niveau van TL en GL is gelijk * Maar: in de GL wordt examen gedaan in het vak IS, ICT- route met Dienstverlening & Commercie, een beroepsgericht vak; TL heeft alleen theoretische vakken. * Wanneer je voor een GL-diploma gaat, kun je niet doorstromen naar de HAVO, omdat je dan een theoretisch vak minder hebt!
 • Dia 6
 • Personeelsbeleid Werving en selectie I-prof versus R-prof Talent ontwikkeling Uitvoeren / ontwikkelen / onderzoeken Wat ga je leren bij het vak IS? Excel vaardigheden Prezi vaardigheden Word vaardigheden ( het toe kunnen passen van de bestaande sjablonen) Sketch-up ( voor het ontwerpen van processen en plattegronden) Budgetteren PR kunnen gebruiken en toepassen in de moderne multimedia kanalen zoals Facebook, Hyves en Twitter Belscript schrijven Telefoneren Posters ontwerpen Flyers ontwerpen In staat zijn om werkroosters te maken voor een evenement waarin meerdere mensen meewerken en nog veel meer!
 • Dia 7
 • Personeelsbeleid Werving en selectie I-prof versus R-prof Talent ontwikkeling Uitvoeren / ontwikkelen / onderzoeken Gemengde of Theoretische Leerweg? Even op een rijtje: GL : - je bereidt je gericht voor op een beroepsgerichte opleiding in het MBO met veel ICT-vaardigheden (Grafische of ICT- opleiding); - je hebt weinig moeite met leren; - je kunt doorstromen naar niveau 3 of 4 in het MBO. TL: - je krijgt alleen algemene vakken en leert nog niet voor een beroep; - je kunt doorstromen naar niveau 3 of 4 in het MBO; - je hebt de mogelijkheid om door te stromen naar het HAVO.
 • Dia 8
 • Personeelsbeleid Eindexamen Vakkenpakket Het examenpakket bestaat uit vakken die de leerlingen afsluiten met uitsluitend een Schoolexamen in het 3e jaar is dat Maatschappijleer 1 en In het 4 e jaar: Kunstvakken 1 en Sport & Bewegen. Daarnaast worden er minimaal 6 vakken met een Centraal Examen:
 • Dia 9
 • Personeelsbeleid Eindexamen Vakkenpakket Verplicht: Nederlands Engels Minimaal 2 vakken van: wiskunde* economie IS (verplicht GL ) of biologie (TL) *Als wiskunde niet gekozen wordt, moet wel Rekenen niveau 2F gehaald worden. en / of: - Frans of Spaans - Nask 1 of Maatschappijleer 2
 • Dia 10
 • Personeelsbeleid Werving en selectie I-prof versus R-prof Talent ontwikkeling Uitvoeren / ontwikkelen / onderzoeken Sectoren TL en Vakkenpakket Het kiezen van je eindexamenvakken bepaalt in welke sectoren je examen doet: TechniekZorg en welzijnEconomieLandbouw Gemeen- schappelijk deel (heeft iedereen!) Nederlands Engels Maatschappijleer Sport en Bewegen Kunstvakken 1 Profiel deelWiskunde + Nask1 Biologie + Wiskunde f Maatschappijleer 2 Economie + Wiskunde Biologie + Wiskunde (+ Nask) Vrije deelFrans of Spaans Maatschappijleer 2 of Nask 1 (met wiskunde)
 • Dia 11
 • Personeelsbeleid Werving en selectie I-prof versus R-prof Talent ontwikkeling Uitvoeren / ontwikkelen / onderzoeken Wat gaat er nu gebeuren? Je bespreekt de komende tijd thuis met je ouders en op school met je coach wat je denkt te gaan kiezen als leerweg en vakkenpakket; Je levert voor 20 juni de Aanvraag Leerweg & Vakkenpakket Examen 2012-2013 in; De experts geven een advies over TL of GL. Dat zal in de 2 e helft van juni plaatsvinden; Wanneer het advies afwijkt van de wensen, zal contact gezocht worden door de coach met leerling en ouders.
 • Dia 12
 • De Leergemeenschap Alle leerlingen zoveel mogelijk laten leren in een leergemeenschap over zichzelf en de wereld om hen heen leerlingen ouders School (coach ) de wereld 3 1 2
 • Dia 13
 • Bedankt voor uw aandacht en tot ziens straks in de 4 e VMBO op het IJburg College.