h.g. 1093-2006 = Agenti Cancerigeni Sau Mutageni

  • Published on
    14-Apr-2018

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/27/2019 h.g. 1093-2006 = Agenti Cancerigeni Sau Mutageni</p><p> 1/10</p><p>HOTRRE nr. 1.093 din 16 august 2006privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate pentru protecialucrtorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la ageni cancerigeni saumutageni la locul de muncaEMITENT: GUVERNULPUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 6 septembrie 2006Data intrarii in vigoare : 1 octombrie 2006</p><p>Forma actualizata valabila la data de : 18 ianuarie 2012</p><p>Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 octombrie 2006 pana la 18ianuarie 2012</p><p>n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 51 alin.(1) lit. b) din Legea securitii i sntii n munca nr. 319/2006,</p><p>Guvernul Romniei adopta prezenta hotrre.</p><p>CAP. IDispoziii generale</p><p>SECIUNEA 1Obiectul de reglementare</p><p>ART. 1(1) Prevederile prezentei hotrri au ca obiect de reglementare protecia</p><p>lucrtorilor impotriva riscurilor pentru sntatea i securitatea lor, inclusivprevenirea unor astfel de riscuri, care apar sau este posibil sa apara prinexpunerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munca.</p><p>(2) Prevederile prezentei hotrri constituie cerine minime n acest domeniu.(3) Valorile limita stabilite de prezenta hotrre reprezint valorile maxime</p><p>admise pana la care lucrtorii pot fi expusi n munca.ART. 2Prezenta hotrre nu se aplica lucrtorilor expusi numai la radiatii ionizante</p><p>reglementate de Comisia Nationala de Control al Activitilor Nucleare.ART. 3</p><p> Legea securitii i sntii n munca nr. 319/2006 se aplica n totalitatentregului domeniu prevzut la art. 1 alin. (1), fiind completat cu dispoziiileprezentei hotrri.</p><p>ART. 4n situaia n care se folosete n munca azbestul, situaie care face</p><p>obiectul Hotrrii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecia sntii isecuritii lucrtorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, publicatn Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006,dispoziiile prezentei hotrri se aplica ntotdeauna atunci cnd sunt maifavorabile sntii i securitii n munca.</p><p>SECIUNEA a 2-aDefiniii. Domeniul de aplicare-determinarea i evaluarea riscurilor</p><p>ART. 5Pentru aplicarea prezentei hotrri termenii i expresiile de mai jos au</p><p>urmtoarele semnificatii:1. agent cancerigen:a) o substanta care corespunde criteriilor de clasificare n categoria 1 sau 2</p><p>de ageni cancerigeni, astfel cum sunt prevzute la anexa nr. 1 la Normelemetodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privindclasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor chimicepericuloase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificrile icompletrile ulterioare;</p><p>b) un preparat compus din una sau mai multe substane prevzute la lit. a),atunci cnd concentratia uneia sau a mai multor astfel de substane corespunde</p><p>cerinelor impuse n materie de limite de concentraie pentru clasificarea unuipreparat n categoria 1 sau 2 de ageni cancerigeni, astfel cum sunt prevzute fien anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta aGuvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalareasubstanelor i preparatelor chimice periculoase, aprobate prin HotrreaGuvernului nr. 490/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, fie n anexanr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea i ambalarea</p></li><li><p>7/27/2019 h.g. 1093-2006 = Agenti Cancerigeni Sau Mutageni</p><p> 2/10</p><p>preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 92/2003,atunci cnd substanta sau substantele nu figureaz n anexa nr. 2 la Normelemetodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privindclasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i reparatelor chimicepericuloase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificrile icompletrile ulterioare, sau nu au prevzute n aceasta limite de concentraie;</p><p>c) o substanta, un preparat sau un procedeu, prevzute n anexa nr. 1, precumi o substanta sau un preparat care este degajat printr-un procedeu prevzut naceasta anexa;</p><p>2. agent mutagen:</p><p>a) o substanta care corespunde criteriior de clasificare n categoria 1 sau 2de ageni mutageni, astfel cum sunt prevzute la anexa nr. 1 la Normelemetodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privindclasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor chimicepericuloase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificrile icompletrile ulterioare;</p><p>b) un preparat compus din una sau mai multe substane prevzute la lit. a),atunci cnd concentratia uneia sau a mai multor astfel de substane corespundecerinelor impuse n materie de limite de concentraie pentru clasificarea unuipreparat n categoria 1 sau 2 de ageni mutageni, astfel cum sunt prevzute fie nanexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta aGuvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalareasubstanelor i preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotrrea</p><p>Guvernului nr. 490/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, fie n anexanr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea i ambalareapreparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 92/2003,atunci cnd substanta sau substantele nu figureaz n anexa nr. 2 la Normelemetodologice de aplicare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privindclasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i reparatelor chimicepericuloase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificrile icompletrile ulterioare, sau nu au prevzute n aceasta limite de concentraie;</p><p>3. valoare limita - cu excepia cazului n care se prevede altfel, limitamediei ponderate n timp a concentratiei agentului cancerigen sau mutagen n aern zona de respiratie a lucrtorului, pe o perioada de referinta specificat nprezenta hotrre.</p><p>4. substanta - termenul definit potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din</p><p>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetareai ambalarea substanelor i preparatelor chimice periculoase, aprobat cumodificri prin Legea nr. 451/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.</p><p>5. preparat - termenul definit potrivit prevederilor art. 6 lit. b) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobat cu modificri prin Legeanr. 451/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.</p><p>6. zona de respiratie a lucrtorului - zona de forma emisferica, situata lanivelul fetei lucrtorului, avnd raza de 0,3 m, masurati de la mijlocul uneilinii imaginare ce uneste urechile.</p><p>ART. 6(1) Prevederile prezentei hotrri se aplica oricrei activiti n care</p><p>lucrtorii sunt sau pot fi expusi, ca urmare a muncii lor, la ageni cancerigenisau mutageni.</p><p>(2) n cazul oricrei activiti susceptibile sa prezinte pentru lucrtori unrisc de expunere la ageni cancerigeni sau mutageni, angajatorul este obligat sadetermine natura, gradul i durata de expunere a lucrtorilor, pentru a faceposibila evaluarea oricrui risc pentru sntatea i securitatea lor, precum istabilirea msurilor care trebuie luate.</p><p>(3) Angajatorul este obligat sa rennoiasc periodic evaluarea riscurilor in mod obligatoriu la orice modificare a condiiilor de munca prin care poate fiinfluentata expunerea lucrtorilor la ageni cancerigeni sau mutageni.</p><p>(4) Angajatorul este obligat sa furnizeze inspectoratului teritorial de muncai/sau autoritii de sntate publica judeene sau a municipiului Bucureti, lacererea acestora, elementele care au servit la evaluarea prevzut la alin. (2).</p><p>ART. 7La evaluarea riscului trebuie luate n considerare toate cile de patrundere</p><p>n organism a agentului cancerigen sau mutagen, cum ar fi absorbtia transcutanatai/sau percutanata.ART. 8n situaia n care se efectueaz evaluarea prevzut la art. 6 alin. (2),</p><p>angajatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita tuturor eventualelor efecteasupra securitii i sntii lucrtorilor cu sensibilitate special i trebuiesa ia n considerare, printre altele, faptul ca este preferabil sa nu</p></li><li><p>7/27/2019 h.g. 1093-2006 = Agenti Cancerigeni Sau Mutageni</p><p> 3/10</p><p>angajeze/repartizeze astfel de lucrtori n zonele n care pot intra n contact cuageni cancerigeni sau mutageni.</p><p>CAP. IIObligaiile angajatorilor</p><p>SECIUNEA 1Reducerea utilizrii i nlocuirea agenilor cancerigeni sau mutageni la locul</p><p>de munca</p><p>ART. 9Angajatorul trebuie sa reduc utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen lalocul de munca, dac este posibil din punct de vedere tehnic, n special prinnlocuirea sa cu o substanta, preparat sau procedeu, care, n condiii deutilizare, nu este periculos ori este mai puin periculos pentru sntatea sausecuritatea lucrtorilor, dup caz.</p><p>ART. 10La cererea inspectoratului teritorial de munca i/sau a autoritii de</p><p>sntate publica judeene sau a municipiului Bucureti, angajatorul comunicaacestora rezultatul aciunilor sale.</p><p>SECIUNEA a 2-aPrevenirea i reducerea expunerii la ageni cancerigeni sau mutageni la locul</p><p>de munca</p><p>ART. 11Expunerea nu trebuie sa se realizeze n situaia n care s-a depit valoarea</p><p>limita a agentului cancerigen sau mutagen prevzut de prezenta hotrre ori deactele normative prevzute la art. 5 pct. 1 sau 2, dup caz.</p><p>ART. 12(1) Expunerea lucrtorilor trebuie evitata dac rezultatele evalurii</p><p>prevzute la art. 6 evideniaz un risc pentru sntatea sau securitatealucrtorilor.</p><p>(2) Dac din punct de vedere tehnic nu este posibila nlocuirea agentuluicancerigen sau mutagen printr-o substanta, preparat sau procedeu, care, ncondiii de utilizare, nu este periculos sau este mai puin periculos pentru</p><p>sntate i securitate, angajatorul trebuie sa ia msuri ca agentul cancerigen saumutagen sa fie, att cat este posibil din punct de vedere tehnic, produs oriutilizat ntr-un sistem nchis.</p><p>(3) Dac aplicarea unui sistem nchis nu este posibila, angajatorul trebuie saasigure condiii pentru ca expunerea lucrtorilor sa fie redus la nivelul cel maisczut posibil din punct de vedere tehnic.</p><p>(4) n toate cazurile n care se utilizeaz un agent cancerigen sau mutagen,angajatorul este obligat sa ia urmtoarele msuri:</p><p>a) limitarea cantitilor agentului cancerigen sau mutagen la locul de munca;b) limitarea numrului de lucrtori expusi sau susceptibil a fi expusi, la</p><p>nivelul cel mai sczut posibil;c) proiectarea unui proces de munca i a unor msuri tehnice de control prin</p><p>care sa se evite sau sa se reduc la minimum degajarea de ageni cancerigeni sau</p><p>mutageni la locul de munca;d) evacuarea agenilor cancerigeni sau mutageni la sursa, prin ventilaieadecvat, local (exhaustare) sau general, i compatibila cu necesitatea de aproteja sntatea uman i mediul nconjurtor;</p><p>e) utilizarea metodelor de msurare adecvate existente pentru ageniicancerigeni sau mutageni, n special pentru detectarea din timp a expuneriloranormale rezultate dintr-un eveniment neprevzut sau dintr-un accident;</p><p>f) aplicarea unor proceduri i metode de munca adecvate;g) asigurarea msurilor de protecie colectiv i/sau, n cazul n care</p><p>expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloace, a msurilor de protecieindividual;</p><p>h) aplicarea unor msuri de igiena, n special curatarea cu regularitate apardoselilor, pereilor i a altor suprafee;</p><p>i) informarea lucrtorilor;j) delimitarea zonelor de risc i utilizarea unor indicatoare de securitateadecvate, inclusiv a indicatorului "Fumatul interzis", n zonele n carelucrtorii sunt sau pot fi expusi la ageni cancerigeni sau mutageni;</p><p>k) elaborarea unor planuri de msuri pentru situaiile de urgenta n care arputea sa se produc expuneri anormal de ridicate;</p></li><li><p>7/27/2019 h.g. 1093-2006 = Agenti Cancerigeni Sau Mutageni</p><p> 4/10</p><p>l) asigurarea unor mijloace care sa permit depozitarea, manipularea itransportul fr risc al agenilor cancerigeni sau mutageni, n special prinutilizarea de recipiente ermetice i etichetate clar i vizibil;</p><p>m) asigurarea unor mijloace care sa permit colectarea, depozitarea ievacuarea n siguranta a deeurilor de ctre lucrtori, inclusiv utilizarearecipientelor ermetice i etichetate clar i vizibil.</p><p>SECIUNEA a 3-aInformarea autoritilor competente</p><p>ART. 13Dac rezultatele evalurii prevzute la art. 6 evideniaz existenta unui riscpentru sntatea i securitatea lucrtorilor, angajatorul trebuie sa pun ladispoziie inspectoratului teritorial de munca i/sau autoritii de sntatepublica judeene sau a municipiului Bucureti, la cererea acestora, informaiicorespunztoare.</p><p>ART. 14Informaiile prevzute la art. 13 se refer la:a) activitile desfurate i/sau procedeele industriale folosite, inclusiv</p><p>motivele pentru care se utilizeaz ageni cancerigeni sau mutageni;b) cantitile fabricate sau utilizate de substane ori preparate care conin</p><p>ageni cancerigeni sau mutageni;c) numrul lucrtorilor expusi;</p><p>d) msurile de prevenire luate;e) tipul echipamentului de protecie utilizat;f) natura i gradul expunerii;g) cazurile de nlocuire a agenilor cancerigeni sau mutageni.</p><p>SECIUNEA a 4-aExpunerea imprevizibila i expunerea previzibila. Accesul n zonele de risc</p><p>ART. 15(1) n cazul producerii unor evenimente imprevizibile sau a accidentelor care</p><p>ar putea antrena o expunere anormala a lucrtorilor, angajatorul trebuie sa iinformeze pe acetia.</p><p>(2) Pana la normalizarea situaiei i eliminarea cauzelor expunerii anormale,</p><p>angajatorul trebuie sa ia urmtoarele msuri:a) sa dispun ca n zona afectat sa lucreze numai lucrtorii care suntindispensabili pentru executarea reparaiilor sau a altor lucrri necesare;</p><p>b) sa doteze lucrtorii implicai cu echipament individual de protecie,inclusiv cu echipament pentru protecia respiratorie; expunerea nu trebuie sa fiepermanenta i trebuie limitat la strictul necesar pentru fiecare lucrator;</p><p>c) sa nu permit ca lucrtori neprotejati sa lucreze n zona afectat.(3) Lucrtorii implicai trebuie sa poarte echipamentul individual de</p><p>protecie i de lucru cu care au fost dotati.ART. 16(1) Pentru anumite activiti, cum este ntreinerea, pentru care este</p><p>previzibila posibilitatea unei cresteri semnificative a expunerii i n privintacrora au fost deja epuizate toate posibilitile de a lua alte msuri tehnice de</p><p>prevenire n scopul limitrii acestei expuneri a lucrtorilor, angajatorul trebuiesa stabileasc, dup consultarea lucrtorilor i/sau a reprezentanilor lor dinntreprindere ori unitate, fr a afecta reponsabilitatea angajatorului, msurilenecesare pentru a reduce durata expunerii lucrtorilor la minimum posibil ipentru a asigura protecia lor n timpul acestor activiti.</p><p>(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) angajatorul trebuie sa pun ladispoziie lucrtorilor implicai echipament individual de protecie, inclusivechipament pentru protecia respiratorie. Lucrtorii implicai trebuie sa poarteechipamentul individual de protecie pe toat durata n care persista expunereaanormala.</p><p>(3) Pentru activitile prevzute la alin. (1) expunerea lucrtorilor nutrebuie sa fie permanenta i trebuie limitat strict la minimum necesar pentrufiecare lucrator.</p><p>ART. 17Angajatorul trebuie sa ia msurile necesare adecvate pentru delimitarea clarai semnalizarea zonelor n care se desfoar activitile prevzute la art. 16alin. (1) sau pentru a preintampina prin alte mijloace accesul persoanelorneautorizate n astfel de zone.</p><p>ART. 18</p></li><li><p>7/27/2019 h.g. 1093-2006 = Agenti Cancerigeni Sau Mutageni</p><p> 5/10</p><p>Angajatorul trebuie sa ia msurile necesare pentru ca accesul n zone n carese desfoa...</p></li></ul>