Hijrah & piagam madinah

Embed Size (px)

Text of Hijrah & piagam madinah

 • 1. Peristiwa Hijrah ke Madinah

2. Tajuk: BAB 5 Perjanjian Aqabah 1 dan 2 Hijrah Piagam Madinah Penyebaran Islam Perjanjian Hudaibiyah kepentingannya Konsep hijrah Sebab dan tujuan Kepentingan Kandungankepentingan Mempertahankan Hak dan Maruah Kepentingan perjanjian Hudaibiyah Pembukaan semula Kota Makkah Kepentingan pembukaan semula Kota Makkah Kerajaan Islam di Madinah 3. Perjanjian Aqabah 1

 • Aqabah terletak antara Mina dan Makkah
 • Antara Suku Aus & Khazraj dgn NabiS.a.wpada 621M
 • Isi- Isi Perjanjian:
 • beriman kpd Allah & Rasul
 • Janji membantu Nabi
 • Tidak melakukan amalan jahiliah
 • Musab Bin Umair Ke Madinah utk
 • sebarkan Islam

4. Perjanjian Aqabah 2622M

 • Aus & Khazraj memeluk Islam
 • memperkukuh taat setia kepada Nabi
 • Jemput Nabi & Pengikut berhijrah ke
 • Madinah
 • sediakan tempat tinggal , keselamatan
 • danmempertahankan Islam
 • Faktor utama mendorong penghijrahan
 • Jaminan keselamatan
 • kesanggupan mempertahankan Islam
 • sokongan dan bantuan orangArab Madinah

5. SoalanStruktur

 • 621M berlaku Perjanjian Aqabah 1 antara Suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhamad s.a.w.Berikan 3 isi kandungan perjanjian tersebut.
 • ..

6. Konsep Hijrah 8.1 Konteks tamadun Islam:perpindahan umat Islam dari Kota Makkah ke Madinah untuk memperkukuh Islam dan strategi baru sebarkan Islam Pengertian yang luas:perjuangan untuk tegakkan kebenaran dan tinggalkan keburukan dan kejahatan

 • Penghijrahan orang Islamatas jemputan orang Arab Madinah (Perjanjian Aqabah II)
 • Ketibaan orang Makkahdisambut meriaholeh orang Madinah
 • Orang Islam Makkah diberikantempat tinggaldanjaminan keselamatanoleh orang Madinah
 • Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi pemimpin Madinah dan diterima oleh semua masyarakat Madinah

Orentalis Barat:gambaran negatif, iaitu suatu pelarian Sangkalan Konsep Hijrah Hijrahdalam bahasa Arab bermaksudpindah 7. Sebab danTujuan Hijrah 8.2 Perintah Allah SWT supaya berhijrah ke Madinah Orang Arab Quraisy semakin meningkatkan ancaman dan penyeksaan terhadap umat Islam Strategi dakwah Rasulullah SAW untuk mengembangkan syiar Islam Penduduk Madinah menjemput Rasulullah SAWselesaikan konflik merekaDakwah Nabi Muhammad SAW ditentang hebat pemulauan terhadap Bani Hashim dan Bani Mutalib serta pakatan membunuh Rasulullah SAW Sebab dan Tujuan Hijrah 8. Kronologi Peristiwa Hijrah 8.3 Wahyu Allah Allah SWT memberitahu (wahyu) tentang pakatan Quraisy yang ingin membunuh baginda dan memerintahkan baginda berhijrah Cubaan Membunuh Rumah Nabi Muhammad SAW dikepung oleh orang Quraisy yang berazam membunuh baginda Pakatan Membunuh Orang Quraisy bercadang membunuh Nabi Muhammad SAW semasa tidur bagi menghalang baginda berhijrah Perjanjian Aqabah II Termeterai Perjanjian Aqabah II antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Madinah Perjanjian Aqabah I Nabi Muhammad SAW memeterai perjanjian dengan orang Madinah 9. Tiba di Madinah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah dan disambut meriah oleh penduduk Madinah. Baginda mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar serta membentuk Piagam Madinah Singgah di Quba Nabi Muhammad SAW singgah di Quba (empat hari) dan mendirikan Masjid Quba (masjid pertama dalam Islam) Bersembunyi di Gua Thur Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur selama tiga malam Permulaan Hijrah Nabi Muhammad SAW memberitahu tentang wahyu Allah danmengajak Abu Bakar As-Siddiq menemani baginda berhijrah Taktik Melepaskan Diri Ali bin Abu Talib menawarkan diri berselimut di tempat tidur baginda 10. Tokoh yang membantu Nabi berhijrah

 • Abu Bakar menemani nabi
 • Ali tawar diri tidur tempat nabi
 • Abdullah Arqat juru pandu
 • Abdullah Abu Bakar- intip kegiatan orangQuraisy yang mengekori nabi
 • Asma hantar makanan
 • Amir Fuhairah beri susu kambing
 • kepada Nabi

11. Soalan Struktur

 • Apakah maksud hijrah dalam konteks Islam?
 • .
     • ( 2 Markah)

2 Markah 12. Soalan Struktur

 • S enaraikan 4 tokoh yang membantu nabi semasa berhijrah ke Madinah
 • .......................................
 • .
 • .
 • 4 markah

13. SoalanStruktur

 • Berikan 3 sebab Nabi Muhamad berhijrah ke Madinah
 • I .
 • II .
 • III
 • 3 Markah

14. Soalan Struktur

 • Berikan 4 hujah untuk menyangkal dakwaan orientalis barat yang menyatakan hijrah adalah untuk melarikan diri ?
 • I .
 • II.
 • III.
 • IV.
 • 4 markah

15. Kepentingan Hijrah 8.4 Kepentingan Hijrah MempersaudarakangolonganMuhajirin(orang Makkah yang berhijrah) danAnsar(orang Madinah yang memberi bantuan kepada orang Makkah) Dakwah Islamiahdapat dilakukan denganamantanpa berselindung PenyatuangolonganAusdanKhazrajdi Madinah MenunjukkankebijaksanaanNabi Muhammad SAW dalam mengatur strategi dakwah danketabahan dan kesabarandalam perjuangan Islam Pembentukannegara Islampertama PertukarannamaYathribkepadaMadinah Al-Munawwarah(bandar bercahaya) Pembinaan Masjid An-Nabawi(tempat ibadah, belajar,berbincang masalah yang dihadapi umat Islam) Permulaantakwin Hijrah(tahun hijrah) dalam kalendar Islam 16. Soalan Esei

 • Jelaskan kepentingan hijrah dalam perkembangan Islam ? 8 markah

Sikap toleransi Masjid Nabawi Kebijaksanaan Nabi Pengorbanan sahabat Peranan Wanita damai persaudaraan penyatuan Takwin Hijrah Madinah al Munawarah dakwah Penubuhan Negara Islam Ketabahan Nabi 17. Piagam Madinah @ Sahifah Madinah 18. Latar Belakang Piagam Madinah

 • dirangka berpandukan wahyu Allah 622M
 • Menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam
 • mengenai tangggungjawab ketua negara dan rakyat
 • Hasil persetujuan Orang Islam & Bukan Islam
 • 23 Fasal Orang Islam & tanggungjawab
 • 24 Fasal tanggungjawab orang Bukan Islam terhadap
 • negara Islam Madinah
 • Perlembagaan bertulis pertama di dunia

19. Politik

 • Perlembagaaan Madinah

Agama Perundangan Kedudukan Yahudi Ekonomi Pertahanan Sosial 20. Kandungan Piagam Madinah

 • POLITIK
 • Nabi Pemimpin penduduk Madinah
 • Ketua Hakim Musyawarah & adil
 • AGAMA
 • Bebas memilih agama,mengamal tanpa gangguan penganut lain tiada paksaanmemeluk Islam
 • SOSIAL
 • Masyarakat Madinah dianggap ummah, bersatu padu tanpa mengira bangsa

21. Kandungan Piagam Madinah

 • Laksana secara secara menyeluruh
 • Peraturan keluarga yang sesuai
 • dengan Islam boleh diamalkan
 • Hukuman adalah adil

UNDANG-UNDANG ISLAM EKONOMI

 • Riba dan penindasan dilarang
 • Tiada diskriminasi

22. Kandungan Piagam Madinah

 • Semua penduduk diwajibkan mempertahankan Madinah musuh
 • Mempunyai hak yang sama
 • Hak kebebasan
 • Hak keselamatan selagi mematuhi Piagam Madinah

PERTAHANAN SOSIAL 23. Kepentingan Piagam Madinah

 • Model pemerintahan Islam
 • Kandungan merangkumi dunia dan akhirat
 • Ekonomi sedekah & keadilan
 • Masyarakat berasaskan ummah nilai ukhuwah Islamiah
 • Keadilan sosial persamaan, persaudaraan tiada perbezaan taraf
 • Syariat Islam diikuti oleh semua

24. Kepentingan Piagam Madinah

 • Nabi mempraktikan amalan positif- perpaduan , rela berkorban
 • Susun perlembagaan sebelum membentuk kerajaan
 • Allah kuasa tertinggi
 • Yahudi tidak boleh menindas kaum Arab
 • Semuamesti patuhperaturan
 • Semua mesti pertahankan negara Islam

25. SoalanEsei

 • A. Apakah Piagam Madinah
 • 4 Markah
 • B. Jelaskan isi kandungan yang terdapat dalam Piagam Madinah
 • 8 markah
 • C. Jelaskan kepentingan Piagam Madinah
 • 8 markah

26. STRATEGI PENYEBARAN AGAMA ISLAM 27. Strategi Menyebarkan Islam

 • Orang Makkah cari sokongan orang Arab & Yahudi menentang Islam
 • Strategi Nabi sebarkan Islam secara meluas ke Rom, Parsi dan Mesir
 • Hantar perutusan memeluk Islam
 • Diplomasi wujudkan persefahaman antara negara di samping sebar Islam
 • Quraisy serang- kabilah dagang Islam- perang untuk pertahankan hak dan maruah

28. Konsep Perang Dalam Islam

 • Antara perang dalam Islam Badar,Khandak, Uhud dan Tabuk
 • Allah izinperang Islam diserang
 • Prinsip perang dalam Islam berperang apabila diserang, mencari keamanan agar tempat ibadat terjaga, menentang kezaliman dan pertahankan diri
 • Musuh i