Hlavní doškolovací seminář 2012 UEFA A Trenér mládeže UEFA A UEFA PRO

 • Published on
  19-Mar-2016

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hlavn dokolovac semin 2012 UEFA A Trenr mldee UEFA A UEFA PRO. UNIE ESKCH FOTBALOVCH TRENR. Jedn se o samostatnosti UFT o.s., kter by nabzela samostatn servis a stala by se cechovn organizac trenr, peujc o profesi a zastvajc se jednotlivc. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Nejvy licence UEFA PROFI Profesionln trenr FAR Celkem 357 207 564 A licence UEFA A A licence+ II. t. 1535 905 635B licence UEFA BB licence + III. t. 3238 4859

  2825 413UEFA Grassroots C licence 520C licence 5623Trenr mldee UEFA A 110 Celkem 10960

 • UNIE ESKCH FOTBALOVCH TRENRJedn se o samostatnosti UFT o.s., kter by nabzela samostatn servis a stala by se cechovn organizac trenr, peujc o profesi a zastvajc se jednotlivc.Souasn stav potu len je cca 300.Sledujte www.fotbal.cz / UFTValn hromada stvajcch len bude ..

 • Kreditn systm dokolovn Coaching Convention UEFA Dokolen zajiuje TM FAR vminimln dlce 15 hod. Dokolen je organizovno systmem semin ocennch stanovenm potem kreditnch bod. Poet nutnch kreditnch bod kuznn prodlouen licence o dal ti roky je 15. Hlavn dokolovac semin je povinn vroce kdy m vypret platnost prkazu licence.Semine jsou ocenny takto:Hlavn dokolovac semin: 7 bodSpeciln dokolovac semin: 4 bodySpeciln semine, me FAR podat ve spoluprci sUni eskch fotbalovch trenr a vysokmi kolami, KFS a OFS, nadle vak zstv garantem dokolen. Aby mohly bt speciln semine uznny do kreditnho systmu dokolovn FAR, mus programy semin schvlit TM FAR, kter me pro tyto akce zastupovat Profesionln trenr mldee pi KFS, kter m sFAR platnou smlouvu.Systm dokolovn me organizan pejt na samostatnou UFT, odpovdnost k UEFA vak m FAR.

 • - speciln semine pro trenry dt a mldee- speciln semine zamen na kondin aspekty- speciln semine krozvoji hernch, takticko technickch pedpoklad- speciln semine a kursy pro trenry brank - profesionln fotbal - speciln semine k problematice enskho fotbalu - speciln semine k problematice fotbalu handicapovanch - speciln semin pro instruktory (lektory) profesionln UEFA licence - transfer poznatk a zkuenost na mezinrodn rovni -doloen zahranin ste-ukzkov trninky a semine organizovan ltajcmi tmy trenr pi KFS- Podn akc uvedench v l. 7 garantuje FAR, kter povuje pslun instituce (OFS, KFS, V) jejich plnm i stenm organizovnm. Na vech specilnch seminch, vyjma pro trenry I. a II. ligy, je ast omezena pouze kapacitou akce. Informace o jejich podn bude zveejnna FAR i KFS a OFS s pedstihem na jejich webovch strnkch. poznmka:Trenrm, kte se aktivn astn kurs FAR jako lektoi, me bt zapotna jejich innost do kreditnho systmu (UEFA A, TM UEFA A, UEFA PRO) jako speciln dokolovac semine.

 • http://old-tv.fotbal.cz/407-sleduj-video

 • Filosofie vchovy organizace fotbaluCl: vychovvat s mem dovedn, odvn a tvoiv hre+ dal atributy eskho fotbalu (zodpovdnost, tmovost)

  co nejvce dt do hry = vce tm na vce hitch s trenry podporujcmi HRU! Fotbal malch forem pravidla a pedagogicko organizan manulLtajc tmy trenrSpSM starajc se o okoln klubySpoluprce reprezentanch trenr s SCMJuniorsk liga

 • Jak vychovvat tvoivho hre?

  Kouovn = Uvolovn lidskho potenciloteven hern dovednosti otevenou otzkou Obsah vzdlvn trenr http://old-tv.fotbal.cz/407-sleduj-video

  Vst jej od dtstv k orientaci ve he = schopnost rozhodovat se Samostatn 2. Rychle 3. Sprvn

  Co tento smr v hrch ubj?Zdrazovn vsledku utkn na msto hernch innost.Striktn rozdlen na obrnce, tonky a branke ji v ppravceOmezen koly ve he, kter je svobodnSnaha je ve he dit jako loutky Vytkat jim stle chyby kterch se dopustili, msto pozitivnho veden k lepmu een.

 • Trenr branka B a A licencePro ast vkursech Trenra branka B a A je nutn sloen pijmacch zkouek, jsou-li organizovny, dle doklad o trenrskm psoben vroli trenra branka slicenc UEFA B i UEFA A a splnn podmnek poadatele, vetn prokazatelnho aktivnho trenrskho psoben v prbhu studia, doloenho trenrskm denkem. Trenr branka B licence me psobit vroli trenra branka u drustev actva a dorost vetn SpSM a SCM. Vkategorii mu nejve do 3. nejvy soute ( MSFL a FL) (sinnost od 1.1. 2013)Trenr branka A licence me psobit vroli trenra branka u drustev actva a dorost vetn SpSM, SCM a reprezentanch celk. Vkategorii mu ve II. a I. lize (sinnost od 1.1. 2013)Poznmka:Licence trenra branka nenahrazuje funkci asistenta, pouze roziuje tm licencovanch trenr, kte sm bt oficiln vzpisu o utkn se svou specializac.

 • Pro trenry mldee UEFA A

  Absolventi licence Trenr mldee UEFA A, kte doshnou prmru znmek do 1,3 vetn, maj monost po stanovenm potu 5. let trenrsk praxe u mldenickch tm a po spnm absolvovn rozdlovch zkouek, nastoupit do tetho semestru studia UEFA PRO Licence, pokud se ktomuto zen pihls ped pijmacmi zkoukami UEFA PRO licence a spln rozdlov zkouky stanoven TM FAR. Poet absolvent licence Trenr mldee UEFA A pijatch do tetho semestru kursu UEFA PRO je omezen na poet nejve t pijatch a jedn se o ty, kte budou mt u rozdlovch zkouek a zprbhu studia licence Trenr mldee UEFA A, nejlep prmrnou vslednou znmku.

 • C licence 23 h UEFA B licence160 hVchova a uen

  C licence 23 h UEFA Grassroots kurs 40hRadost ze hry UEFA Grassroots C licence 63 h U6-U13

  Kurs UEFA B 120h

 • Mgr.Antonn PlachDiskask 100, 160 17 Praha 6 Tel.: (+420) 233029 115Fax: (+420)233353 107 Mobil: (+420) 731196 723 E-Mail: plachy@fotbal.cz Web: http://www.fotbal.cz

  *