HÓA HỌC AXIT NUCLEIC.ppt

  • Published on
    18-Oct-2015

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>HA HC AXIT NUCLEICTS BS Nguyn Hu Ngc Tun </p></li><li><p>MC TIUM t c cu trc phn t ca DNA &amp; RNAM t c vai tr sinh l ca DNA, cc loi RNA &amp; cc nucleotide</p></li><li><p>NUCLEOTIDE L TIU N V CA DNA &amp; RNADNA / RNAACTUG</p></li><li><p>NUCLEOTIDE L TIU N V CA DNA &amp; RNADNA</p></li><li><p>NUCLEOTIDE = BASE + PENTOSE + PHOSPHATE</p></li><li><p>PURINE &amp; PYRIMIDINE PURINEPYRIMIDINE</p></li><li><p>BASE NUCLEOSIDE - NUCLEOTIDEDNA</p></li><li><p>BASE NUCLEOSIDE - NUCLEOTIDERNA</p></li><li><p>CU NI PHOSPHODIESTER KT NI CC NUCLEOTIDE TRONG AXIT NUCLEIC</p></li><li><p>CC NUCLEOTIDE T GP 5-Methylcytosine3,5-cyclic AMP</p></li><li><p>TC NG CA UV LN DNA</p></li><li><p>S TO CPD DO UV </p></li><li><p>S TO 6-4PPs DO UVXy ra cc cp T-T, C-C &amp; T-C</p></li><li><p>LIN KT HYDRO &amp; NI PHOSPHODIESTER</p></li><li><p>LIN KT HYDRO </p></li><li><p>CHUI I DNA TCH RI DO NHIT</p></li><li><p>Tm &amp; S LNG G-C CA DNA </p></li><li><p>S BT CP CA NUCLEOTIDE KHNG PH THUC GING LOI </p></li><li><p>CU NI PHOSPHODIESTER KT NI CC NUCLEOTIDE TRONG AXIT NUCLEIC</p></li><li><p>CU TRC BC II CA RNA</p></li><li><p>CU TRC BC II CA tRNA</p></li><li><p>CU TRC KHNG GIAN DNA</p></li><li><p>CU TRC DNA THEO WATSON-CRICK</p></li><li><p>S BT CP KHNG TUN THEO M HNH WATSON-CRICK CA DNABT CP HOOGSTEEN (1963) </p></li><li><p>S BT CP KHNG TUN THEO M HNH WATSON-CRICK CA DNABT CP HOOGSTEEN (1963) </p></li><li><p>CU TRC H-DNAThng xy ra chui polypyrimidine / polypurineTriplex DNA c vai tr trong qu trnh iu ha biu hin gen (ngn cn s sao m)</p></li><li><p>S BT CP KHNG TUN THEO M HNH WATSON-CRICK CA DNABT CP HOOGSTEEN (1963) </p></li><li><p>S BT CP KHNG TUN THEO M HNH WATSON-CRICK CA DNAGp trn on DNA giu G promoter ca gen v telomere.</p></li><li><p>CU TRC BT THNG CA DNA</p></li><li><p>PALINDROMIC SEQUENCEROTATOR NURSES RUN </p></li><li><p>SUPERCOILED DNA xon vn DNA vng vi khun, phage, virus &amp; DNA ty th</p></li></ul>