HỌC VIỆN CNG NGHỆ BƯU CHNH VIỄN LUẬN TỐT NGHIỆP 2011 Học viện Cng nghệ Bưu chnh Viễn thng ... Tổng Cng ty Xăng dầu Qun đội ... ngnh nghề v ho dầu

 • View
  217

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • KHA LUN TT NGHIP 2011 Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng

  HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

  KHOA QUN TR KINH DOANH 1

  KHA LUN TT NGHIP I HC

  ti: "Gii php nng cao hiu qu o to v pht trin ngun nhn lc ti Tng cng ty xng

  du Qun i"

  Ging vin hng dn: TS. TRN NGC MINH

  Sinh vin thc hin: V TH THY DUNG

  Lp : D07QT2

  Kho : 5 (2007-2011)

  H : Chnh quy

  Mc lc

  1

 • KHA LUN TT NGHIP 2011 Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng

  Mc lc.............................................................................................................1

  Chng 2............................................................................................................47

  THC TRNG CNG TC O TO V PHT TRIN NGUN NHN LC TI TNG CNG TY XNG DU QUN I................................................47

  2.1 Gii thiu v Tng cng ty xng du Qun i .........................................47

  2.1.1. Vi nt s lc v Tng cng ty xng du Qun i...........................47

  Tng Cng ty Xng du Qun i .................................................................47

  Tn giao dch: Military Petroleum Company ..............................47

  Tn vit tt: MIPECO ..............................................................47

  Nm thnh lp: 1965 ....................................................................................47

  a ch: S 125 ng Nguyn Phong Sc - Qun Cu Giy - H Ni .......47

  Tel: (04) 7567.857; (069) 515.644 ...........................................................47

  Fax: (04) 7567.858.........................................................................................47

  Email: ctxdqdbqp@hn.vnn.vn ...................................................................47

  Website: http://www.mipecorp.com.vn..........................................................47

  S ng k kinh doanh: 11048........................................................................47

  Ti khon:.......................................................................................................47

  Ngn hng ngoi thng: 0011000019263....................................................47

  Ngn hng thng mi c phn qun i: 0511100071007...........................47

  M s thu: 0100108688................................................................................47

  Tng gim c: i t Vng nh Dung.....................................................47

  2

 • KHA LUN TT NGHIP 2011 Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng

  2.1.1.1 Lch s hnh thnh v pht trin.........................................................48

  2.1.1.2 Cc x nghip trc thuc....................................................................50

  2.1.1.3 Phng hng hot ng...................................................................52

  Tng Cng ty xng du Qun i hot ng theo hnh thc Cng ty m - Cng ty con theo quyt nh ca Th tng Chnh ph vi chin lc sn phm ch yu l kinh doanh xng du v cc ngnh b tr, phn u n nm 2015 th phn xng du chim t 12 - 18% lng tiu th ton quc; ng thi pht trin ang ngnh, a s hu huy ng cc ngun lc to th pht trin vng chc, pht huy sc mnh tng hp xy dng thnh mt Cng ty mnh trong nc v sn sng tham gia hi nhp trong khu vc....................52

  Kt hp cht ch gia kinh t vi quc phng- quc phng vi kinh t, Tng Cng ty xng du Qun i hnh thnh tng ng nh mt Binh on bo m xng du. Thi bnh thc hin tt nhim v t chc bo m xng du cho cc nhim v quc phng thng xuyn v sn xut kinh doanh gp phn pht trin kinh t t nc, bo m an ninh nhin liu. Thi chin chuyn trng thi, huy ng ton b ngun lc phc v quc phng, thc hin vai tr, nhim v ca mt Binh on xng du bo m trn tt c cc tnh, thnh, vng, min ca T quc..............................................................52

  Vi mc tiu: xy dng h thng mng li cung ng xng du ng b t kho, trm, cu cng, phng tin vn ti ng b, ng bin; kh nng nhp khu xng du; u t nng cao nng lc: thi cng xy lp cng trnh xng du; sn xut kh ti xng du trn t lin, hi o thuc phm vi ton quc to th trn xng du quc phng phc v cung ng ti ch kp thi nhim v qun s trong mi tnh hung v phc v dn sinh; nng cao hiu qu hot ng doanh nghip ni chung v tng nng lc kinh doanh ca cc n v thnh vin ni ring. Qua cng xc nh thc hin tt hn nhim v quc phng v m rng kinh doanh theo hng a ngnh ngh, a th trng, thi bnh phc v kinh t - quc phng, thi chin huy ng ton b nng lc cho nhim v qun s.................................................................52

  3

 • KHA LUN TT NGHIP 2011 Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng

  Pht trin nng lc, thc y tim lc thu ht u t ti chnh v cc ngun lc khc ca cc nh u t.................................................................53

  Pht huy tnh nng ng sng to, ch ng trong sn xut kinh doanh.........................................................................................................................53

  Duy tr v pht huy ngnh truyn thng, vi lc lng cn b cng nhn c tay ngh, kinh nghim cao, bin ch ph hp vi yu cu sn xut kinh doanh vi cc mt hng c kh, xng du, xy dng kho trm, vn ti xng du..............................................................................................................53

  Tng nng lc vn ti xng du ng b t 1.000m3/ln vn chuyn ln 1.500m3/ln vn chuyn. Hnh thnh ng b phng tin vn ti bin: Vn chuyn v chuyn ti xng du khp kn........................................................53

  Nhp khu v kinh doanh xng du...............................................................53

  Pht trin m rng h thng mng li cc ca hng bn l xng du c cht lng phc v vt tri trong vic to ra cc dch v khc hn cc doanh nghip khc cho ngi tiu dng, bng cch i mi k thut dch v bn hng, chm sc khch hng............................................................................53

  n nm 2015, phn u c 120 trm bn xng du thuc s hu v 900 i l, nhp khu t 1,0 n 1,5 triu tn/nm vi th phn t 12% n 18%.........................................................................................................................53

  Th trng mc tiu l khu vc min Bc v min Trung. M rng ngnh ngh kinh doanh dch v bi xe, vn phng cho thu, hng tiu dng, trm thu ph, nh ngh, khch sn, vt liu xy dng v nhp khu st thp, o to ngnh ngh v ho duHnh thnh v pht trin cc Cng ty hch ton ph thuc, Cng ty TNHH 1 thnh vin 100% vn nh nc do Cng ty m lm ch s hu, Cng ty C phn c c phn chi phi ca Cng ty m v gp vn vo Cng ty lin kt, Cng ty TNHH 2 thnh vin tr ln............................53

  Tng cng hp tc, lin doanh, lin kt (khi c iu kin) theo quy nh ca php lut...................................................................................................53

  4

 • KHA LUN TT NGHIP 2011 Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng

  2.1.2. Chc nng v nhim v hot ng sn xut kinh doanh ca Tng cng ty xng du Qun i............................................................................................54

  2.1.2.1 Chc nng v nhim v......................................................................54

  2.1.2.2 Phm vi hot ng..............................................................................55

  2.1.3 Sn phm ..................................................................................................56

  2.1.3.1. Mt hng kinh doanh.........................................................................56

  Tng cng ty xng du Qun i hot ng sn xut kinh doanh trn nhiu lnh vc, do sn phm ca Cng ty cng rt a dng, c chia lm 2 nhm chnh:....................................................................................................56

  y l nhm sn phm m Cng ty c nhim v nhp v ri cung ng cho ton qun. Cc sn phm ny c nhp da vo cc ch tiu do B Quc phng v Tng cc hu cn a ra, bao gm:................................................56

  Tng ngun kh ti: l nhng vt t, trang thit b, my mc thuc ngnh xng du, mt hng ny thng c Cng ty mua v trong nc hoc nhp khu................................................................................................................56

  Xng du: l nhin liu lng, d bay hi, d chy, c nhiu mu sc khc nhau, nhiu chng loi, nhm hng ny tng cng ty nhp ton b ri phn phi cho ton qun theo ch tiu nh........................................................56

  Sn xut ti xng; sn phm l cc trang thit b cho ngnh xng du. y l mt hng truyn thng ca Cng ty. Cng ty tin hnh mua cc loi nguyn vt liu: st thp, dy dn, vi trc v cu thnh ln cc sn phm cho ngnh xng du. Cc nguyn vt liu ny l nhng u vo ca qu trnh sn xut.................................................................................................................56

  Cc kho b, xng du: xy dng lp ghp cng trnh nh: cc kho xng du ca B t lnh tng thit gip, Hc vin chnh trtheo k hoch ca cp trn..................................................................................................................56

  5

 • KHA LUN TT NGHIP 2011 Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng

  Nhm cc sn phm cho quc phng ny ca Tng cng ty c cp vn t ngun ngn sch t tm ngun hng hoc l Tng cng ty nhn cc sn phm ny t trn B cp ri t , Cng ty cung ng theo k hoch............56

  Nhm ny cng bao gm: xng du, cc sn phm sn xut ti xng, xng du cc trm xng du, kho b. Tuy c s khc bit hn nhm sn phm cho Quc phng l nhm sn phm ny phc v ra th trng bng cc hp ng kinh t, da theo nhu cu,v s bin ng ca th trng, t Cng ty c k hoch nhp nguyn vt liu c th........................................................56

  Ring ti khi vn phng cng ty ch chuyn kinh doanh xng du, gm: xng 92, xng 90, du DO 0.5S, FO 30%......................................................57

  2.1.3.2 Cc hnh thc bn hng......................................................................57

  Cng ty p dng nhiu phng thc bn hng khc nhau nh:....................57

  Bn bun hng ha: l hnh thc bn hng cho cc n v, cc doanh nghip khc thc hin sn xut kinh doanh cc loi hng ha. Hng c bn theo s lng ln. Gi bn v chit khu c hng bin ng ty theo khi l

Recommended

View more >