Hogyan javítható a pályavasutak hatékonysága?

 • Published on
  08-Jun-2015

 • View
  958

 • Download
  3

DESCRIPTION

Sugár Dániel előadása a Magyar Vasúti Hivatal 2007. december 12-én tartott évzáró szakmai konferenciáján

Transcript

 • 1. SUGÁR DÁNIEL CMC – siMentat Kft., vezető tanácsadó 2007. 12. 12. HOGYAN JAVÍTHATÓ A PÁLYAVASUTAK HATÉKONYSÁGA? MVH – Évzáró konferencia 2007.
2. A prezentáció célja
 • Helyzetkép
 • A hazai pályavasutak jelenlegi helyzete
 • A pályavasutak hatékonyságjavításának lehetőségei, a hálózat-hozzáférési díjrendszer átalakításában rejlő lehetőségek
3. A vasúti szállítás piaci helyzete
 • Az áruszállítás volumene folyamatosan növekszik
 • A vasút részaránya az összes szállításon belül csökken
 • A vasút részaránya még mindig magasabb az EU-országok átlagnál
Deklarált cél a vasúti szállítás arányának megőrzése/növelése * A módszertan 2002-ben megváltozott. Forrás: KSH 4. Modal split az európai országokban (2005) Forrás: ERF 5. Hogyan javítható a hazai modal split?
 • Kormányzati intézkedésekkel
  • A vasúti liberalizáció folytatása
  • A vasút fejlesztéséhez szükséges eszközök biztosítása
  • Közúthoz kapcsolódó externális hatások megfizettetése
 • A vasúti szereplők aktív szerepvállalásával
  • A szolgáltatások minőségének javítása
  • A szolgáltatások árainak csökkenését lehetővé tevő hatékonyság-javítás
A pályavasút hatékonyságának növelése az egész vasúti szektor versenyképességét javítja 6. A hazai pályakapacitások kihasználtsága
 • A pályahálózat kihasznált-ságát befolyásolja
 • a vágányok száma
 • a fő- és mellékvonalak aránya
 • a megengedett sebesség
 • a népsűrűség
A hazai pályahálózatok kihasználtságában jelentős tartalék mutatkozik Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai 7. A pályavasúti költségek mértéke
 • A magyar pályavasutak költségei alacsonyabbak a vizsgált átlagnál
 • A kelet-közép európai államokhoz viszonyítva nincs kimagasló eltérés
 • A kiugró értékek indoklásához részletes vizsgálat szükséges
A nyugat-európai országok magasabb pályavasúti költségszintjéhez magasabb minőség is társul Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai 8. A pályavasúti költségek megoszlása
 • A magyar pályavasutaknál megfigyelhető
 • a személyi jellegű költségek magas aránya
 • átlagos arányú értékcsökkenés alacsony abszolút értéket jelent
 • a finanszírozási költségek nagyon alacsony aránya
A költségszerkezet jellemzői az eltérő abszolút értékek ellenére is jelezhetik a beavatkozási pontokat Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai 9. Személyi jellegű költségek
 • A személyi jellegű költségek
 • mértéke megegyezik a vizsgált átlaggal
 • a kimagaslóan magas alkalmazotti létszám egy alacsony bérszínvonal eredőjeként állnak elő
 • mértékét jelentősen befolyásolja a kiszervezések nagysága
A versenypiacon is beszerezhető tevékenységek kiszervezése jelentősen javíthatja a hatékonyságotForrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai 10. Létszám és bérszínvonal fő/millió vonatkm Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai 11. Mit tehetnek az egyes szereplők?
  • Kormányzat
  • Tulajdonosi jogosítványok alapján a hatékonyság növelésének szigorú elvárása a pályavasutak vezetésétől
  • A szükséges forrásigények biztosítása, az EU-s forrásokért történő lobbi, a források megfelelő „elosztása”
  • Pályavasúti társaságok
  • A hatékonyságjavító intézkedések megtervezése, végrehajtása
  • Díjmegállapító szervezet
  • A hatékonyság folyamatos javítását ösztönző díjrendszer kialakítása
  • Magyar Vasúti Hivatal
  • A díjképzés módszertani kontrollja, a díjmegállapítás jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése
12. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon π mon Holtteherveszteség Q opt P opt D : Keresleti görbe P opt : Versenypiaci feltételek mellett kialakuló ár Q opt : Versenypiaci feltételek mellett kialakuló mennyiség P mon : Monopolista ár Q mon : Monopolista ár mellett kialakuló mennyiség 13. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon P AC Q AC P AC : Átlagköltség alapú árszabályozás mellett kialakuló ár Q AC : Átlagköltség alapú árszabályozás mellett kialakuló mennyiség 14. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon Szükséges támogatás Q opt P opt 15. Egy kis elmélet… A 2001/14/EK irányelv is a határköltség alapú árképzés kialakítását írja elő – az ehhez igazodó hazai szabályozás jó lehetőség az érdemi változtatásra LMC LAC D Q P felárral Q felárral Lecsökkent támogatási igény Q opt P opt 16. Milyen elveket célszerű figyelembe venni a Díjképzési Módszertan kialakításakor?
 • Az indokolt költségek szigorú meghatározása nemzetközi benchmarkok figyelembevételével
 • Átlátható és egyszerűen alkalmazható díjrendszer
 • Valós keresletrugalmasságot figyelembe vevő felárak és kedvezmények alkalmazása
 • A pályavasutak érdekeltségének megteremtése a hatékonyság fokozásában
A díjképzés rendszerének kialakítása hosszú távon képes befolyásolni a vasút versenyképességét! 17. Köszönöm a figyelmet! Kérdések? Cím:1023 Bp., Apostol u. 6., Tel.: +361 336-1490, E-mail: sugar.daniel@simentat.com