• 1. SUGÁR DÁNIEL CMC – siMentat Kft., vezető tanácsadó 2007. 12. 12. HOGYAN JAVÍTHATÓ A PÁLYAVASUTAK HATÉKONYSÁGA? MVH – Évzáró konferencia 2007.
 • 2. A prezentáció célja
  • Helyzetkép
  • A hazai pályavasutak jelenlegi helyzete
  • A pályavasutak hatékonyságjavításának lehetőségei, a hálózat-hozzáférési díjrendszer átalakításában rejlő lehetőségek
 • 3. A vasúti szállítás piaci helyzete
  • Az áruszállítás volumene folyamatosan növekszik
  • A vasút részaránya az összes szállításon belül csökken
  • A vasút részaránya még mindig magasabb az EU-országok átlagnál
  Deklarált cél a vasúti szállítás arányának megőrzése/növelése * A módszertan 2002-ben megváltozott. Forrás: KSH
 • 4. Modal split az európai országokban (2005) Forrás: ERF
 • 5. Hogyan javítható a hazai modal split?
  • Kormányzati intézkedésekkel
   • A vasúti liberalizáció folytatása
   • A vasút fejlesztéséhez szükséges eszközök biztosítása
   • Közúthoz kapcsolódó externális hatások megfizettetése
  • A vasúti szereplők aktív szerepvállalásával
   • A szolgáltatások minőségének javítása
   • A szolgáltatások árainak csökkenését lehetővé tevő hatékonyság-javítás
  A pályavasút hatékonyságának növelése az egész vasúti szektor versenyképességét javítja
 • 6. A hazai pályakapacitások kihasználtsága
  • A pályahálózat kihasznált-ságát befolyásolja
  • a vágányok száma
  • a fő- és mellékvonalak aránya
  • a megengedett sebesség
  • a népsűrűség
  A hazai pályahálózatok kihasználtságában jelentős tartalék mutatkozik Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 • 7. A pályavasúti költségek mértéke
  • A magyar pályavasutak költségei alacsonyabbak a vizsgált átlagnál
  • A kelet-közép európai államokhoz viszonyítva nincs kimagasló eltérés
  • A kiugró értékek indoklásához részletes vizsgálat szükséges
  A nyugat-európai országok magasabb pályavasúti költségszintjéhez magasabb minőség is társul Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 • 8. A pályavasúti költségek megoszlása
  • A magyar pályavasutaknál megfigyelhető
  • a személyi jellegű költségek magas aránya
  • átlagos arányú értékcsökkenés alacsony abszolút értéket jelent
  • a finanszírozási költségek nagyon alacsony aránya
  A költségszerkezet jellemzői az eltérő abszolút értékek ellenére is jelezhetik a beavatkozási pontokat Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 • 9. Személyi jellegű költségek
  • A személyi jellegű költségek
  • mértéke megegyezik a vizsgált átlaggal
  • a kimagaslóan magas alkalmazotti létszám egy alacsony bérszínvonal eredőjeként állnak elő
  • mértékét jelentősen befolyásolja a kiszervezések nagysága
  A versenypiacon is beszerezhető tevékenységek kiszervezése jelentősen javíthatja a hatékonyságotForrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 • 10. Létszám és bérszínvonal fő/millió vonatkm Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 • 11. Mit tehetnek az egyes szereplők?
   • Kormányzat
   • Tulajdonosi jogosítványok alapján a hatékonyság növelésének szigorú elvárása a pályavasutak vezetésétől
   • A szükséges forrásigények biztosítása, az EU-s forrásokért történő lobbi, a források megfelelő „elosztása”
   • Pályavasúti társaságok
   • A hatékonyságjavító intézkedések megtervezése, végrehajtása
   • Díjmegállapító szervezet
   • A hatékonyság folyamatos javítását ösztönző díjrendszer kialakítása
   • Magyar Vasúti Hivatal
   • A díjképzés módszertani kontrollja, a díjmegállapítás jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése
 • 12. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon π mon Holtteherveszteség Q opt P opt D : Keresleti görbe P opt : Versenypiaci feltételek mellett kialakuló ár Q opt : Versenypiaci feltételek mellett kialakuló mennyiség P mon : Monopolista ár Q mon : Monopolista ár mellett kialakuló mennyiség
 • 13. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon P AC Q AC P AC : Átlagköltség alapú árszabályozás mellett kialakuló ár Q AC : Átlagköltség alapú árszabályozás mellett kialakuló mennyiség
 • 14. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon Szükséges támogatás Q opt P opt
 • 15. Egy kis elmélet… A 2001/14/EK irányelv is a határköltség alapú árképzés kialakítását írja elő – az ehhez igazodó hazai szabályozás jó lehetőség az érdemi változtatásra LMC LAC D Q P felárral Q felárral Lecsökkent támogatási igény Q opt P opt
 • 16. Milyen elveket célszerű figyelembe venni a Díjképzési Módszertan kialakításakor?
  • Az indokolt költségek szigorú meghatározása nemzetközi benchmarkok figyelembevételével
  • Átlátható és egyszerűen alkalmazható díjrendszer
  • Valós keresletrugalmasságot figyelembe vevő felárak és kedvezmények alkalmazása
  • A pályavasutak érdekeltségének megteremtése a hatékonyság fokozásában
  A díjképzés rendszerének kialakítása hosszú távon képes befolyásolni a vasút versenyképességét!
 • 17. Köszönöm a figyelmet! Kérdések? Cím:1023 Bp., Apostol u. 6., Tel.: +361 336-1490, E-mail: [email protected]
  Please download to view
 • All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
  ...

  Hogyan javítható a pályavasutak hatékonysága?

  by mvh

  on

  Report

  Category:

  Documents

  Download: 0

  Comment: 0

  955

  views

  Comments

  Description

  Sugár Dániel előadása a Magyar Vasúti Hivatal 2007. december 12-én tartott évzáró szakmai konferenciáján
  Download Hogyan javítható a pályavasutak hatékonysága?

  Transcript

  • 1. SUGÁR DÁNIEL CMC – siMentat Kft., vezető tanácsadó 2007. 12. 12. HOGYAN JAVÍTHATÓ A PÁLYAVASUTAK HATÉKONYSÁGA? MVH – Évzáró konferencia 2007.
 • 2. A prezentáció célja
  • Helyzetkép
  • A hazai pályavasutak jelenlegi helyzete
  • A pályavasutak hatékonyságjavításának lehetőségei, a hálózat-hozzáférési díjrendszer átalakításában rejlő lehetőségek
 • 3. A vasúti szállítás piaci helyzete
  • Az áruszállítás volumene folyamatosan növekszik
  • A vasút részaránya az összes szállításon belül csökken
  • A vasút részaránya még mindig magasabb az EU-országok átlagnál
  Deklarált cél a vasúti szállítás arányának megőrzése/növelése * A módszertan 2002-ben megváltozott. Forrás: KSH
 • 4. Modal split az európai országokban (2005) Forrás: ERF
 • 5. Hogyan javítható a hazai modal split?
  • Kormányzati intézkedésekkel
   • A vasúti liberalizáció folytatása
   • A vasút fejlesztéséhez szükséges eszközök biztosítása
   • Közúthoz kapcsolódó externális hatások megfizettetése
  • A vasúti szereplők aktív szerepvállalásával
   • A szolgáltatások minőségének javítása
   • A szolgáltatások árainak csökkenését lehetővé tevő hatékonyság-javítás
  A pályavasút hatékonyságának növelése az egész vasúti szektor versenyképességét javítja
 • 6. A hazai pályakapacitások kihasználtsága
  • A pályahálózat kihasznált-ságát befolyásolja
  • a vágányok száma
  • a fő- és mellékvonalak aránya
  • a megengedett sebesség
  • a népsűrűség
  A hazai pályahálózatok kihasználtságában jelentős tartalék mutatkozik Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 • 7. A pályavasúti költségek mértéke
  • A magyar pályavasutak költségei alacsonyabbak a vizsgált átlagnál
  • A kelet-közép európai államokhoz viszonyítva nincs kimagasló eltérés
  • A kiugró értékek indoklásához részletes vizsgálat szükséges
  A nyugat-európai országok magasabb pályavasúti költségszintjéhez magasabb minőség is társul Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 • 8. A pályavasúti költségek megoszlása
  • A magyar pályavasutaknál megfigyelhető
  • a személyi jellegű költségek magas aránya
  • átlagos arányú értékcsökkenés alacsony abszolút értéket jelent
  • a finanszírozási költségek nagyon alacsony aránya
  A költségszerkezet jellemzői az eltérő abszolút értékek ellenére is jelezhetik a beavatkozási pontokat Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 • 9. Személyi jellegű költségek
  • A személyi jellegű költségek
  • mértéke megegyezik a vizsgált átlaggal
  • a kimagaslóan magas alkalmazotti létszám egy alacsony bérszínvonal eredőjeként állnak elő
  • mértékét jelentősen befolyásolja a kiszervezések nagysága
  A versenypiacon is beszerezhető tevékenységek kiszervezése jelentősen javíthatja a hatékonyságotForrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 • 10. Létszám és bérszínvonal fő/millió vonatkm Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 • 11. Mit tehetnek az egyes szereplők?
   • Kormányzat
   • Tulajdonosi jogosítványok alapján a hatékonyság növelésének szigorú elvárása a pályavasutak vezetésétől
   • A szükséges forrásigények biztosítása, az EU-s forrásokért történő lobbi, a források megfelelő „elosztása”
   • Pályavasúti társaságok
   • A hatékonyságjavító intézkedések megtervezése, végrehajtása
   • Díjmegállapító szervezet
   • A hatékonyság folyamatos javítását ösztönző díjrendszer kialakítása
   • Magyar Vasúti Hivatal
   • A díjképzés módszertani kontrollja, a díjmegállapítás jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése
 • 12. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon π mon Holtteherveszteség Q opt P opt D : Keresleti görbe P opt : Versenypiaci feltételek mellett kialakuló ár Q opt : Versenypiaci feltételek mellett kialakuló mennyiség P mon : Monopolista ár Q mon : Monopolista ár mellett kialakuló mennyiség
 • 13. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon P AC Q AC P AC : Átlagköltség alapú árszabályozás mellett kialakuló ár Q AC : Átlagköltség alapú árszabályozás mellett kialakuló mennyiség
 • 14. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon Szükséges támogatás Q opt P opt
 • 15. Egy kis elmélet… A 2001/14/EK irányelv is a határköltség alapú árképzés kialakítását írja elő – az ehhez igazodó hazai szabályozás jó lehetőség az érdemi változtatásra LMC LAC D Q P felárral Q felárral Lecsökkent támogatási igény Q opt P opt
 • 16. Milyen elveket célszerű figyelembe venni a Díjképzési Módszertan kialakításakor?
  • Az indokolt költségek szigorú meghatározása nemzetközi benchmarkok figyelembevételével
  • Átlátható és egyszerűen alkalmazható díjrendszer
  • Valós keresletrugalmasságot figyelembe vevő felárak és kedvezmények alkalmazása
  • A pályavasutak érdekeltségének megteremtése a hatékonyság fokozásában
  A díjképzés rendszerének kialakítása hosszú távon képes befolyásolni a vasút versenyképességét!
 • 17. Köszönöm a figyelmet! Kérdések? Cím:1023 Bp., Apostol u. 6., Tel.: +361 336-1490, E-mail: [email protected]
 • Fly UP