1. SUGÁR DÁNIEL CMC – siMentat Kft., vezető tanácsadó 2007. 12. 12. HOGYAN JAVÍTHATÓ A PÁLYAVASUTAK HATÉKONYSÁGA? MVH – Évzáró konferencia 2007. 2. A prezentáció célja Helyzetkép A hazai pályavasutak jelenlegi helyzete A pályavasutak hatékonyságjavításának lehetőségei, a hálózat-hozzáférési díjrendszer átalakításában rejlő lehetőségek 3. A vasúti szállítás piaci helyzete Az áruszállítás volumene folyamatosan növekszik A vasút részaránya az összes szállításon belül csökken A vasút részaránya még mindig magasabb az EU-országok átlagnál Deklarált cél a vasúti szállítás arányának megőrzése/növelése * A módszertan 2002-ben megváltozott. Forrás: KSH 4. Modal split az európai országokban (2005) Forrás: ERF 5. Hogyan javítható a hazai modal split? Kormányzati intézkedésekkel A vasúti liberalizáció folytatása A vasút fejlesztéséhez szükséges eszközök biztosítása Közúthoz kapcsolódó externális hatások megfizettetése A vasúti szereplők aktív szerepvállalásával A szolgáltatások minőségének javítása A szolgáltatások árainak csökkenését lehetővé tevő hatékonyság-javítás A pályavasút hatékonyságának növelése az egész vasúti szektor versenyképességét javítja 6. A hazai pályakapacitások kihasználtsága A pályahálózat kihasznált-ságát befolyásolja a vágányok száma a fő- és mellékvonalak aránya a megengedett sebesség a népsűrűség … A hazai pályahálózatok kihasználtságában jelentős tartalék mutatkozik Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai 7. A pályavasúti költségek mértéke A magyar pályavasutak költségei alacsonyabbak a vizsgált átlagnál A kelet-közép európai államokhoz viszonyítva nincs kimagasló eltérés A kiugró értékek indoklásához részletes vizsgálat szükséges A nyugat-európai országok magasabb pályavasúti költségszintjéhez magasabb minőség is társul Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai 8. A pályavasúti költségek megoszlása A magyar pályavasutaknál megfigyelhető a személyi jellegű költségek magas aránya átlagos arányú értékcsökkenés alacsony abszolút értéket jelent a finanszírozási költségek nagyon alacsony aránya A költségszerkezet jellemzői az eltérő abszolút értékek ellenére is jelezhetik a beavatkozási pontokat Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai 9. Személyi jellegű költségek A személyi jellegű költségek mértéke megegyezik a vizsgált átlaggal a kimagaslóan magas alkalmazotti létszám egy alacsony bérszínvonal eredőjeként állnak elő mértékét jelentősen befolyásolja a kiszervezések nagysága A versenypiacon is beszerezhető tevékenységek kiszervezése jelentősen javíthatja a hatékonyságotForrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai 10. Létszám és bérszínvonal fő/millió vonatkm Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai 11. Mit tehetnek az egyes szereplők? Kormányzat Tulajdonosi jogosítványok alapján a hatékonyság növelésének szigorú elvárása a pályavasutak vezetésétől A szükséges forrásigények biztosítása, az EU-s forrásokért történő lobbi, a források megfelelő „elosztása” Pályavasúti társaságok A hatékonyságjavító intézkedések megtervezése, végrehajtása Díjmegállapító szervezet A hatékonyság folyamatos javítását ösztönző díjrendszer kialakítása Magyar Vasúti Hivatal A díjképzés módszertani kontrollja, a díjmegállapítás jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése 12. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon π mon Holtteherveszteség Q opt P opt D : Keresleti görbe P opt : Versenypiaci feltételek mellett kialakuló ár Q opt : Versenypiaci feltételek mellett kialakuló mennyiség P mon : Monopolista ár Q mon : Monopolista ár mellett kialakuló mennyiség 13. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon P AC Q AC P AC : Átlagköltség alapú árszabályozás mellett kialakuló ár Q AC : Átlagköltség alapú árszabályozás mellett kialakuló mennyiség 14. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon Szükséges támogatás Q opt P opt 15. Egy kis elmélet… A 2001/14/EK irányelv is a határköltség alapú árképzés kialakítását írja elő – az ehhez igazodó hazai szabályozás jó lehetőség az érdemi változtatásra LMC LAC D Q P felárral Q felárral Lecsökkent támogatási igény Q opt P opt 16. Milyen elveket célszerű figyelembe venni a Díjképzési Módszertan kialakításakor?Az indokolt költségek szigorú meghatározása nemzetközi benchmarkok figyelembevételével Átlátható és egyszerűen alkalmazható díjrendszer Valós keresletrugalmasságot figyelembe vevő felárak és kedvezmények alkalmazása A pályavasutak érdekeltségének megteremtése a hatékonyság fokozásában A díjképzés rendszerének kialakítása hosszú távon képes befolyásolni a vasút versenyképességét! 17. Köszönöm a figyelmet! Kérdések? Cím:1023 Bp., Apostol u. 6., Tel.: +361 336-1490, E-mail: sugar.daniel@simentat.com

Hogyan javítható a pályavasutak hatékonysága?

  • Published on
    08-Jun-2015

  • View
    955

  • Download
    0

DESCRIPTION

1. SUGÁR DÁNIEL CMC – siMentat Kft., vezető tanácsadó 2007. 12. 12. HOGYAN JAVÍTHATÓ A PÁLYAVASUTAK HATÉKONYSÁGA? MVH – Évzáró konferencia 2007. 2. A prezentáció…