Hoofdstuk 7

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hoofdstuk 7. verplicht. Keuze. if. while (temperatuur

Transcript

 • Hoofdstuk 7Keuzeverplicht

 • Opdrachten voorwaardelijk uitvoerenopdracht wordt alleen uitgevoerd als voorwaarde geldtif (temperatuur
 • Twee alternatievenopdracht wordt alleen uitgevoerd als voorwaarde niet geldtif (temperatuur
 • Keuze is ook een opdrachtif (n%3==0) uitvoer.Text += (n + " drievoud");else uitvoer.Text += (n + " geen drievoud");for (n=1; n
 • Meer opdrachten als bodyaccolades maken twee opdrachten tot n bodyif (temperatuur
 • Meerdere alternatievenif (leeftijd
 • Meerdere alternatievenif (leeftijd
 • Meerdere alternatievenprivate string tarief(int leeftijd){

  }if (leeftijd

 • CirkelGroeiclass Cirkel : Form{}Cirkel(){}kleiner = new Button();groter = new Button();kleiner.Text = "Kleiner";kleiner.Location = ...; // etc.this.Controls.Add(kleiner);this.Controls.Add(groter);this.Paint += this.teken;this.kleiner.Click += this.klik;this.groter.Click += this.klik;Button kleiner, groter;int straal = 100;

 • CirkelGroeiclass Cirkel : Form{}void teken(object o, PEA pea){}Button kleiner, groter;int straal = 100;void klik(object obj, EA ea){}pea.Graphics.FillEllipse( , Brushes.Green , 150this.straal, 150this.straal , 2*this.straal, 2*this.straal );this.straal = 10;this.Invalidate();if (obj==kleiner)this.straal += 10;if (obj==groter) && straal>10) && straal
 • Geheime tekeningclass Geheim : Form{void teken (object o, PEA pea){ pea.Graphics.FillEllipse(Brushes,Yellow,10,10,100,100); pea.Graphics.DrawArc(Pens.Blue,25,25,50,50,45,90);

  }bool open;Geheim ( ){ open = false; this.Paint += this.teken;

  }if (open){

  } TextBox pass;

  pass = new TextBox(); this.Controls.Add(pass); pass.TextChanged += this.controleer;}

 • Geheime tekeningclass Geheim : Form{void controleer (object o, EA ea){

  }bool open;Geheim ( ){ open = false; this.Paint += this.teken;

  } TextBox pass;

  pass = new TextBox(); this.Controls.Add(pass); pass.TextChanged += this.controleer;}open = true; this.Invalidate();if (pass.Text == sleutel){}const string sleutel = "geheim";pass.Visible=false;

 • Thermometerclass Thermo : Form{}Thermo(){}TrackBar min, temp, max; Button reset;void temp_Scroll(object o, EA ea){this.InitializeComponent();temp.Scroll += temp_Scroll;reset.Click += reset.Click;}int x = this.temp.Value;if (x < this.min.Value) this.min.Value = x;void reset_Click(object o, EA ea){}this.min.Value = this.temp.Value;partial

 • ExceptionsException:Uitzonderlijke toestand die door een methode wordt opgeworpen

  De situatie moet door de aanroeper van de methode worden opgevangenthrowcatch

 • Voorbeeld van Exceptions = invoer . Text;n = int . Parse (s);uitvoer . Text = ( "kwadraat is " + n*n );try{

  }catch ( Exception e ){ uitvoer . Text = ( s + " is geen getal" );}kan een Exceptionopwerpenopvangen van het probleem

 • Meerdere catch-delen// open een file// en lees de inhoudtry{

  }catch ( FileNotFoundException f ){ uitvoer . Text = ( s + " bestaat niet" );}catch ( IOException i ){ uitvoer . Text = ( s + " is onleesbaar" );}als er een Exceptionoptreedt, wordt deeerste catch gekozenmet een passend type

 • Grafiek-tekenprogrammaPanel : grafiek van een parabooly = ax2 + bx + cLabel : nulpunten volgensabc-formuleTextBox :ingevoerdewaarden abc

 • Parabool: tekst ingevoerdvoid invoer_TextChanged(object box, EventArgs ea){}a = double.Parse(aBox.Text);b = double.Parse(bBox.Text);c = double.Parse(cBox.Text);TextBox aBox, bBox, cBox;double a, b, c;uitvoer.Text = this.oplossingen();grafiek.Invalidate();try{} catch (Exception e){}box . BackColor = Color.Red;uitvoer.Text = e.Message;((TextBox) )

 • Parabool: oplossingenstring oplossingen ( ){

  }return ( (b wortel)/noemer + " en " +(b+wortel)/noemer );wortel = Math.sqrt(discriminant);discriminant = b*b 4*a*c;noemer = 2*a;if (discriminant

 • Parabool: functie uitrekenendouble functie ( ){return a * x * x + b * x + c;}

 • Parabool: grafiek tekenenvoid grafiek_Paint (object o, PaintEventArgs pea ){for ( x=0 ; x0)schaal = 0.03;xw = schaal * x ; w wy = yw / schaal ;( -250)(int) (250-( ))int x, y,oldy; double xw, yw, schaal;}Graphics gr = pea.Graphics;

 • Overzicht programma-constructiesOpdrachtenToekenningAanroep void-methodereturn-opdrachtwhile-opdrachtfor-opdracht{ ... } - bundelingif-opdrachttry/catch-opdrachtExpressiesConstanteVariabeleAanroep methodeExpressie met operatorenExpressie met haakjesnew-expressiethis(cast)-conversie

  kun je doenkun je uitrekenen

 • Overzicht programma-constructiesDeclaratieLokale variabele voor tijdelijk gebruikField permanent deel van het objectParameter om waarden door te spelen aan methodeTypePrimitief typeintdoubleboolObject-typeColor, String enz.TextBox, Button enz.Form, HalloForm, enz.geeft het type van variabelenwaarde-verzameling van een expressie