Hrvatski romantizam, Ilirizam ( I I I)

  • Published on
    21-Nov-2014

  • View
    2.576

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Hrvatski romantizam<br /></li></ul> <p> 2. Hrvatski romantizam<br />DiewahreHeimatisteigentlichdieSprache.<br />(W. vonHumboldt)<br />Jezik osnovno obiljeje nacije<br />Stanje hrvatske nacije razjedinjenost hrvatskih krajeva pod austrijskom vlau, provode se germanizacija i maarizacija, nema jedinstvenog jezika.<br />Hrvatski preporoditelji inicirali stvaranje zajednikog knjievnog jezika svih Hrvata.<br />Nacionalna i drutvena uloga knjievnosti.<br />Ilirski pokret razdoblje unutar HNP u kojemu dominira ilirska ideja.<br /> Politiki i kulturni program pokreta.<br /> 3. Vremenski okvir hrvatskog romantizma<br />1813. Maksimilijan Vrhovac poziva na okupljanje narodnog stvaralatva.<br />1860. u knjievnosti se javlja nova generacija knjievnika predvoena Augustom enoom.<br />Odvija se proces stvaranja zajednikog hrvatskog knjievnog jezika na tokavskoj osnovici.<br /> 4. Ilirizam (kronologija: 1830.1843.)<br />1830. poetak ilirskog pokreta Ljudevit Gaj (ideolog i voa ilirskog pokreta) objavljuje knjiicu Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja<br />1831. Pavao toos, Kip domovine vu poetku leta 1831. (alegorijska elegija o tunoj hrvatskoj stvarnosti)<br />1832. Ljudevit Gaj, Horvatov sloga i zjedinjenje (Jo Horvatska ni propala) (objavljena u Danici ; postala prototipom hrvatske domoljubne pjesme budnice)<br />1832. programski preporodni tekstovi :<br />Janko Drakovi, Disertacija iliti razgovor darovan gospodi poklisarom<br />Ivan Derkos, Duh domovine nad sinovima svojim, koji spavaju.<br />1835. Gaj pokree novine na hrv. jeziku: Novine horvatske (s knjievnim dodatkom Danicom); A. Mihanovi objavljuje Horvatsku domovinu; Gajev lanak Pravopisz.<br />1836. Gaj najavljuje promjenu naziva jezika u ilirski usvaja se ideja o tokavtini kao zajednikoj osnovici za hrvatski jezik.<br /> 5. Ilirizam (kronologija: 1830.1843.)<br />1838. osnivaju se ilirske itaonice.<br />1839. Ivan Kukuljevi Sakcinski, Juran i Sofija ili Turci kod Siska (prva tokavska preporodna drama).<br />1840. Stanko Vraz, ulabije (zbirka ljubavne romantiarske poezije).<br />1842. Vraz, Rakovac i Vukotinovi osnivaju prvi knjievni asopis Kolo, osniva se Matica ilirska.<br />1843. kraj ilirskog pokreta: zabranjeno ilirsko ime, uvodi se cenzura; I. Kukuljevi Sakcinski dri prvi politiki govor u Saboru na hrv. jeziku. Gaj mijenja naziv novina u Narodne novine.<br /> 6. Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisana(Budim, 1830.)<br />Nudi prijedlog reforme pravopisa: uvodi nadslovke: iznad slova c, d, g, l, n, s, zstavlja tildu (~).<br />U raspravi Pravopisz (Danica, 1835.), mijenja prve prijedloge u znakove: , , , , uvodi dvoslove dj, gj, lj te (rogato e izgovara se kao je/e/i).<br />Novim je pravopisom 1835., u desetom broju Daniceobjavljena i budua hrvatska himna Horvatska domovina.<br />Gaj objavljuje i Novine horvatske(najprije na kajkavskom,a zatim na tokavskom narjeju).<br />1847. hrvatski jezik proglaen slubenim postupno ulazi u javni ivot, sudstvo i dravnu upravu.<br /> 7. Vani preporodni tekstovi<br />Janko Drakovi, Disertacija iliti razgovor darovan gospodi poklisarom (1832.)<br />Ivan Derkos, Duh domovine nad sinovima svojim koji spavaju (1832.)<br />Dragutin Rakovac, Mali katekizam za velike ljude (1842.)<br />Ljudevit Farka Vukotinovi, Ilirizam i kroatizam (1842.)<br /> 8. Knjievna aktivnost od zabrane ilirskoga imena do Bachova apsolutizma(1843.1851.)<br />Dimitrija Demeter, Teuta<br />Ivan Maurani, dopunaOsmana (14. i 15. pjevanje)<br />Antun Nemi, Putositnice<br />Stanko Vraz, Gusle i tambura<br />Ivan Maurani, Smrt Smail-age engia<br />Petar Preradovi, Prvenci i Nove pjesme<br /> 9. Knjievnost u doba Bachova apsolutizma (1851.1860.)<br />Kraj procesa zapoetih u preporodnoj epohi, nagovjetaj nove knjievnosti, zamiranje politikog ivota<br />Guenje preporodnih tekovina, cenzura, germanizacija<br />NAJVANIJI PREDSTAVNICI: Mirko Bogovi, A. Veber Tkalevi, DragojlaJarnevii dr.<br />Lirika ustupa mjesto pripovjednoj prozi, razvoj hajduko-turske novele, poeci realistike novele <br />Povijesne drame i puki igrokazi<br />Neven jedini knjievni asopis u vrijeme apsolutizma, pokrenut 1852.<br /> 10. Knjievnost u doba HNP - pregled<br />Buenje nacionalne svijesti vana uloga knjievnosti u formiranju moderne hrvatske nacije.<br />LIRIKA (budnice i davorije)<br />Antun Mihanovi, Horvatska domovina<br />Petar Preradovi, Zora puca, Putnik, Mrtva ljubav, Ljudsko srce<br />Stanko Vraz, ulabije<br />EPIKA<br />Dimitrija Demeter, Grobniko polje<br />Ivan Maurani, Smrt Smail-age engia<br />PROZA<br />Matija Maurani, Pogled u Bosnu<br />Antun Nemi, Putositnice<br />DRAMA<br />Ivan Kukuljevi Sakcinski, Juran i Sofija ili Turci kod Siska<br />Dimitrija Demeter, Dramatikapokuenja (1. i 2.)<br />PERIODIKA (ASOPISI):Danica, Kolo, Zora dalmatinska<br /> 11. Stanko Vraz(1810.1851.)<br />Slovenac, pravim imenom Jakob Frass, prikljuio se ilirskom pokretu.<br />Utemeljitelj hrv. knjievne kritike, osniva asopisa Kolo (1842.).<br />ulabije prva knjiga ljubavne poezije u NHK (forma krakovjaka) posveene Ljubici Cantilly.<br />Pjesniki ciklus Gazele (uvodi novi pjesniki oblik gazelu, podrijetlom iz arapske knjievnosti).<br /> 12. Petar Preradovi(1818.1872)<br />kolovao se za vojniki poziv u Bjelovaru i Bekom Novom Mjestu.<br />Gotovo zaboravio materinski jezik.<br />Od Sakcinskog prihvaa ilirske ideje, a materinski jezik ponovno ui prevoenjem GundulievaOsmana na njemaki. <br />Pie budnice, ljubavnu i refleksivnu poeziju<br />Prva pjesma Zora puca (Zora dalmatinska 1844.)<br />1846. prva zbirka pjesama Prvenci<br />1851. Nove pjesme<br />1861. Prvi ljudi<br />Svojim pjesmama izraava brigu za hrvatski jezik.<br />Obiteljska tragedija!<br />Podijelio svoju poeziju tematski na rodoljubne, ljubavne i razline pjesme.<br /></p>