Http://economie.fgov.be DE WIJNBOUW IN BELGIË STATISTIEKEN OOGSTJAREN 2010 & 2011.

 • Published on
  05-Aug-2015

 • View
  217

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Dia 1
 • http://economie.fgov.be DE WIJNBOUW IN BELGI STATISTIEKEN OOGSTJAREN 2010 & 2011
 • Dia 2
 • http://economie.fgov.be FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE CONTROLE EN BEMIDDELING OPDRACHT ROL EN BEVOEGDHEDEN
 • Dia 3
 • Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie OPDRACHT De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in Belgi: de competitiviteit van de goederen- en dienstenmarkt op het federaal niveau bevorderen het concurrentieel en evenwichtig karakter van de goederen- en dienstenmarkt waarborgen de duurzaamheid van de ontwikkelingen van deze markt verzekeren http://economie.fgov.be
 • Dia 4
 • Organigram van de FOD Economie
 • Dia 5
 • Algemene Directie Controle en Bemiddeling Opdracht De rechten van consumenten en ondernemingen beschermen door : informatie, preventie en repressie De alternatieve oplossing van handelsgeschillen stimuleren De strijd tegen economische fraude cordineren http://economie.fgov.be
 • Dia 6
 • Directie A Controles E.U.-Marktordeningen en Strijd tegen de Economische Fraude Cordinatie strijd tegen economische fraude Controles economische reglementering van de voedingssector Controles E.U.-Marktordeningen http://economie.fgov.be
 • Dia 7
 • Directie A Rol en bevoegdheden Ziet toe op de goede werking van de op het Europees niveau geordende markten. De cel Wijn en Gedistilleerd controleert productie (Belgische producten) en commercialisering (producten uit de E.U. of uit derde landen). http://economie.fgov.be
 • Dia 8
 • BELGISCHE WIJNEN GESCHIEDENIS EN WETTEKSTEN
 • Dia 9
 • http://economie.fgov.be De wijnbouw kwam in Belgi in de 9 de eeuw tot ontwikkeling. Van de 13 de tot de 16 de eeuw kan men van een bloeiperiode spreken. De geleidelijke teruggang begint in de 17 de eeuw door de combinatie van klimatologische en economische factoren maar de wijnbouw is echter nooit totaal verdwenen uit onze contreien. De verschillende opeenvolgende crisissen die de laatste jaren de landbouw hebben getroffen, hebben bovendien sommige landbouwers ertoe aangezet hun productie te diversifiren en zich te interesseren voor de economische en commercile afzetmogelijkheden die een kwaliteitswijn zou kunnen bieden. Zo zijn een aantal van hen tot de wijnbouw overgegaan. Omstreeks 1970 ontwikkelde zich een echte dynamiek, die in 1997 heeft geleid tot het creren van een eerste Belgische oorsprongsbenaming, weldra gevolgd door andere.
 • Dia 10
 • http://economie.fgov.be Sinds 1997 omschrijven verschillende teksten het juridisch kader van de Belgische wijnen. Benamingen die historisch, cultureel en toeristisch gebonden zijn aan afgebakende productiezones werden gecreerd. Deze benamingen verwijzen zowel naar het landbouwgebied als de culturele identiteit. Bovendien hebben met strenge controles gepaard gaande productdossiers het licht gezien. Gedreven door het enthousiasme en het perfectionisme van de wijnbouwers en ondersteund door de contacten met experts, met name binnen de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV), heeft Belgi veelbelovende wijnbouwzones op de kaart gezet. Het doel hiervan was bij de productie van de Belgische wijnen de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen als troeven uit te spelen, zowel op het economische als op het toeristische vlak, teneinde deze bekender en geloofwaardiger te maken bij consumenten.
 • Dia 11
 • http://economie.fgov.be 4 Beschermde oorsprongsbenamingen: o MB van 9 juli 1997: Hagelandse wijn o MB van 6 januari 2000: Haspengouwse wijn o MB van 27 mei 2004: Ctes de Sambre et Meuse o MB van 18 november 2005: Heuvellandse wijn 2 Landwijnen: o MB van 27 mei 2004: Vin de Pays des Jardins de Wallonie o MB van 18 november 2005: Vlaamse landwijn 2 Mousserende kwaliteitswijnen: o MB van 18 november 2005: Vlaamse mousserende kwaliteitswijn o MB van 5 maart 2008: Vin mousseux de qualit de Wallonie/Crmant de Wallonie
 • Dia 12
 • http://economie.fgov.be STATISTIEKEN BELGISCHE WIJNBOUW
 • Dia 13
 • http://economie.fgov.be De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie werkt sinds maart 2011 samen met Professor Dr. Ghislain HOUBEN, van de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen aan de Hasseltse Universiteit, met het oog op het bekomen van betrouwbare statistieken over de wijnbouwtoestand in Belgi vanaf oogstjaar 2010. De laatste jaren is tevens een beduidende toeneming vastgesteld van de productie en het aantal producenten buiten de erkenningsprocedure voor Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) en Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA). Deze wijnbouwers worden dan ook jaarlijks ondervraagd over hun producties en oppervlakten zodat vooruitzichten voor de toekomst kunnen worden opgemaakt.
 • Dia 14
 • http://economie.fgov.be GEGEVENS OOGSTJAAR 2010
 • Dia 15
 • http://economie.fgov.be Wijnbouwers binnen de erkenningsprocedure: 41 wijnbouwers (27 Vlaamse en 14 Waalse) hebben erkenning aangevraagd voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische aanduidingen (BGA), als volgt: In totaal werden 60 wijnbouwers (42 Vlaamse en 18 Waalse), die in de mogelijkheid zijn om een erkenning voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) aan te vragen, genventariseerd. Wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure: Men heeft de gegevens verzameld van 17 wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure: 13 in Vlaanderen en 4 in Walloni. In totaal werden 31 wijnbouwers (22 Vlaamse en 9 Waalse), die nog geen erkenning voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) hebben aangevraagd, genventariseerd. BOB/BGAAantal wijnbouwers HAGELAND12 HASPENGOUW 4 HEUVELLAND 3 VLAAMSE LANDWIJN 8 COTES DE SAMBRE ET MEUSE 8 VIN DE PAYS DES JARDINS DE WALLONIE 6
 • Dia 16
 • http://economie.fgov.be OPPERVLAKTEN - PRODUCTIES OOGST 2010 WIJNBOUW - Belgi INITILE PRODUCTIE ERKEND TOTAAL BOB/BGA NIET-ERKEND AREAALTOTAALWITROODROSEVERLIES NIET-ERKEND (='INITIEEL TOTAAL' - 'ERKEND TOTAAL BOB/BGA'- 'VERLIES') waarvan: MOUSSEREND STILLE WIJN (='NIET-ERKEND - 'MOUSSEREND') TOTAAL HAGELAND1.122,63 are41.520 liter35.025 liter5.975 liter520 liter245 liter40.145 liter1.130 liter0 liter1.130 liter HASPENGOUW2.507,63 are60.640 liter53.390 liter4.250 liter3.000 liter0 liter29.755 liter30.885 liter29.900 liter985 liter HEUVELLAND780,00 are38.742 liter35.942 liter2.800 liter0 liter 23.552 liter15.190 liter10.110 liter5.080 liter VLAAMSE LANDWIJN1.227,57 are55.794 liter47.775 liter6.947 liter1.072 liter486 liter46.143 liter9.165 liter1.500 liter7.665 liter COTES DE SAMBRE TE MEUSE AOC 1.084,44 are61.541 liter24.999 liter28.215 liter8.327 liter2.233 liter57.308 liter2.000 liter0 liter2.000 liter VIN DE PAYS DES JARDINS DE WALLONIE 1.165,64 are75.917 liter25.070 liter50.847 liter0 liter390 liter61.070 liter14.457 liter1.000 liter13.457 liter TOTAAL BOB/BGA7.887,91 are334.154 liter222.201 liter99.034 liter12.919 liter3.354 liter257.973 liter72.827 liter42.510 liter30.317 liter NIET VOOR ERKENNING IN AANMERKING KOMENDE WIJN 4.024,17 are136.415 liter127.633 liter8.242 liter540 liter113 liter 136.302 liter115.345 liter20.957 liter TOTAAL BELGIE11.912,08 are470.569 liter349.834 liter107.276 liter13.459 liter3.467 liter257.973 liter209.129 liter157.855 liter51.274 liter
 • Dia 17
 • http://economie.fgov.be
 • Dia 18
 • Dia 19
 • Conclusies oogstjaar 2010 Uit deze statistieken blijkt dat in 2010 de productie 470.569 liter bedroeg op een totale oppervlakte van 119 ha 12 a 8 ca. De witte wijnen maken 74 % van de totale productie uit, namelijk 349.834 liter tegenover 107.276 liter rode wijn (23 %). De ros wijnen vertegenwoordigen slechts een klein gedeelte van de productie met 13.459 liter in totaal (3 %). In 2010 werd van de wijnen die initieel in aanmerking kwamen voor erkenning als BOB of BGA (334.154 liter in totaal), 58,87 % in Vlaanderen geproduceerd (196.696 liter) en 41,13 % in Walloni (137.458 liter). Vergelijking van de totale oppervlakte in Vlaanderen (56 ha 37 a 83 ca) met die in Walloni (22 ha 50 a 8 ca), toont aan dat de rendementen van de initieel voor erkenning in aanmerking komende wijnen veel beperkter zijn in Vlaanderen : 35 hectoliter per ha tegenover 61 hectoliter per ha in Walloni. 257.973 liter (55 % van de totale productie) werd erkend als BOB of BGA, als volgt uitgesplitst: 61.070 liter Vin de Pays des Jardins de Wallonie (BGA), 57.308 liter Ctes de Sambre et Meuse (BOB), 46.143 liter Vlaamse Landwijn (BGA), 40.145 liter Hagelandse wijn (BOB), 29.755 liter Haspengouwse wijn (BOB) en 23.552 liter Heuvellandse wijn (BOB). Van de 209.129 liter niet erkende wijnen waren er 157.855 liter mousserende wijnen, zijnde 33 % van de totale productie.
 • Dia 20
 • http://economie.fgov.be (*)BELGIE (**) DUITSLAND (**) SPANJE (**) FRANKR. (**) ITALIE (**) GROOT H. LUXEMB. (**) PORTUGAL (**) BOB 32 % 98,2 %35,3 % 50,0 % 29,5 %100 % 46,6 % BGA 23 % 0,5 % 9,3 % 27,0 %30,4 %0 %23,7 % NIET ERKEND 45 % 1,3 %42,9 % 22,3 %38,1 %0 %29,7 % ANDERE--12,5 % 0,7 % 2,0 %-- Vergelijking Belgische productie met enkele andere EU lidstaten (verhouding BOB/BGA/niet erkende wijnen) (*) BOB = Beschermde Oorsprongsbenaming; BGA = Beschermde Geografische Aanduiding; Andere = sap / uitvoer (**) Bron: Gemeenschappelijke Marktordening EU-27 - Totale productie en vinificatie - campagne 2010 - 2011
 • Dia 21
 • http://economie.fgov.be GEGEVENS OOGSTJAAR 2011 VOORLOPIGE SITUATIE (*) (*) toestand op 15 oktober 2012 gezien erkenningsprocedure voor oogstjaar 2011 nog niet is afgehandeld
 • Dia 22
 • http://economie.fgov.be Wijnbouwers binnen de erkenningsprocedure: 48 wijnbouwers (30 Vlaamse en 18 Waalse) hebben erkenning aangevraagd voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen of Beschermde Geografische Aanduidingen, als volgt: In totaal werden 60 wijnbouwers (42 Vlaamse en 18 Waalse), die in de mogelijkheid zijn om een erkenning voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) aan te vragen, genventariseerd. Wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure: Men heeft de gegevens verzameld van 25 wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure: 17 in Vlaanderen en 8 in Walloni. In totaal werden 31 wijnbouwers (22 Vlaamse en 9 Waalse), die nog geen erkenning voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) hebben aangevraagd, genventariseerd. BOB/BGAAantal wijnbouwers HAGELAND12 HASPENGOUW 4 HEUVELLAND 3 VLAAMSE LANDWIJN11 COTES DE SAMBRE ET MEUSE12 VIN DE PAYS DES JARDINS DE WALLONIE 6
 • Dia 23
 • http://economie.fgov.be OPPERVLAKTEN - PRODUCTIES OOGST 2011 WIJNBOUW - Belgi INITILE PRODUCTIE ERKEND TOTAAL BOB/BGA NIET-ERKEND AREAALTOTAALWITROODROSEVERLIES NIET-ERKEND (='INITIEEL TOTAAL - 'ERKEND TOTAAL BOB/BGA'- 'VERLIES') waarvan: MOUSSEREND STILLE WIJN (= NIET-ERKEND - 'MOUSSEREND') TOTAAL HAGELAND1.292,00 are36.518 liter30.155 liter6.063 liter300 liter173 liter26.090 liter10.255 liter0 liter10.255 liter HASPENGOUW2.508,00 are76.063 liter68.663 liter4.400 liter3.000 liter110 liter1.930 liter74.023 liter0 liter74.023 liter HEUVELLAND952,00 are27.725 liter25.665 liter2.060 liter0 liter309 liter17.646 liter9.770 liter4.710 liter5.060 liter VLAAMSE LANDWIJN1.313,00 are59.095 liter39.150 liter15.755 liter4.190 liter125 liter40.580 liter18.390 liter5.400 liter12.990 liter COTES DE SAMBRE TE MEUSE AOC 2.598,00 are102.156 liter38.869 liter53.867 liter9.420 liter6.476 liter88.910 liter6.770 liter0 liter6.770 liter VIN DE PAYS DES JARDINS DE WALLONIE 415,00 are19.455 liter13.305 liter6.150 liter0 liter165 liter13.290 liter6.000 liter0 liter6.000 liter TOTAAL BOB/BGA9.078,00 are321.012 liter215.807 liter88.295 liter16.910 liter7.358 liter188.446 liter125.208 liter10.110 liter115.098 liter NIET VOOR ERKENNING IN AANMERKING KOMENDE WIJN 3.980,00 are218.538 liter206.628 liter10.010 liter1.900 liter20 liter 218.518 liter190.071 liter28.447 liter TOTAAL BELGIE13.058,00 are539.550 liter422.435 liter98.305 liter18.810 liter7.378 liter188.446 liter343.726 liter200.181 liter143.545 liter (*) Voorlopige toestand op 15 oktober 2012.
 • Dia 24
 • http://economie.fgov.be Voorlopige conclusies oogstjaar 2011 Uit deze statistieken blijkt dat in 2011 de initile productie 539.550 liter bedroeg op een totale oppervlakte van 130 ha 58 a. De witte wijnen maken 78 % van de totale productie uit, namelijk 422.435 liter tegenover 98.305 liter rode wijn (18 %). De ros wijnen vertegenwoordigen slechts een klein gedeelte van de productie met 18.810 liter in totaal (4 %). Er werd in 2011 bovendien 200.181 liter mousserende wijnen geproduceerd, zijnde 37 % van de totale productie. Een vergelijking tussen de Belgische productie en consumptie per kleur toont het volgende aan: RoodWitRos Belgische productie 18 % 78 % 4 % Consumptie in Belgi (*) 57 % 31 % 12 % (*) Bron: www.ca-vinexport.com/fr/fiches-pays/belgique
 • Dia 25
 • http://economie.fgov.be STATISTIEKEN BELGISCHE WIJNBOUW EVOLUTIE IN DE TIJD OOGSTJAREN 2006 TOT EN MET 2010 (Definitieve cijfers)
 • Dia 26
 • http://economie.fgov.be
 • Dia 27
 • Dia 28
 • VOOR VERDERE VRAGEN KAN U CONTACT OPNEMEN MET: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Chantal De Pauw Woordvoerster City Atrium C, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel Tel.: 02 277 76 64 - chantal.depauw@economie.fgov.be Algemene Directie Controle en Bemiddeling (FOD Economie) Johan VERHOEVEN, controleur (N) 02 277 71 47 johan.verhoeven@economie.fgov.be Thierry DEGULNE, controleur (F) 02 277 74 34 thierry.degulne@economie.fgov.be Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen Agoralaan Gebouw D 3590 Diepenbeek 011/26 86 05 Professor Ghislain Houben ghislain.houben@uhasselt.be