Hướng dẫn làm việc nhóm hiệu quả

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    105

  • Download
    6

Transcript

  • 1. 15 quy lut lm vic nhm 1. Quy lut v tm quan trng: Mt c nhn ring l khng th to ra thnh cng ln c. 2. Quy lut ton cnh: Mc tiu quan trng hn l vai tr. 3. Quy lut thch hp: Tt c mi ngi u c im mnh ring ca mnh. 4. Quy lut thch thc ln: Th thch cng ln th yu cu lm vic theo nhm cng cao. 5. Quy lut chui: Sc mnh ca c i s b nh hng nu nh c mt lin kt yu no . 6. Quy lut xc tc: Nhng nhm lm vic thnh cng c nhng c nhn c th thay i mi th. 7. Quy lut tm nhn: Tm nhn gip cho mi thnh vin c phng hng hot ng v s t tin. 8. Quy lut con su lm ru ni canh: Nhng thi khng tt c th lm hng c i. 9. Quy lut v lng tin: Nhng ngi cng lm vic trong nhm phi tin tung ln nhau khi lm vic. 10. Quy lut chi ph: Nhm lm vic s tht bi trong vic vn ti tim lc ca mnh khi tht bi trong vic tr gi. 11. Quy lut ghi im: Nhm c th to ra nhng iu chnh khi bit r v tr ca mnh.

2. 12. Quy lut v tr: Nhng nhm gii c tm hiu bit rng. 13. Quy lut nhn dng: Nhng gi tr chung xc nh r bn cht ca nhm. 14. Quy lut giao tip: S tc ng ln nhau kch thch hot ng tt hn. 15. Quy lut v s li th: S khc nhau gia hai nhm lm vic hiu qu tng t nhau l kh nng lnh o.

Recommended

View more >