Huong Dan Ve Mach-mo Phong-PCB Voi Proteus 7.1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MÔ PHỎNG VI ĐIỀU KHIỂN

Text of Huong Dan Ve Mach-mo Phong-PCB Voi Proteus 7.1

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 1

  Bin son: Nhm 4 Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng

  inh Ch Thnh ---- dinhchithanh@gmail.com L T Thnh Cng. Trn Ngc Khoa. Nguyn Xun. Cao Xun Qu.

  Bn quyn thuc v cc thnh vin ca nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng. Trong qu trnh bin son chng ti khng ly ti liu ca bt k c nhn v t chc no. Bt k ai s dng ti liu ny u phi tn trong quyn tc gi, vui lng ghi r ngun gc khi pht hnh li ti liu ny.

  Ti liu ny c tham kho min ph.

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 3

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 4

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 5

  HNG DN THIT K V M PHNG MCH IN T BNG PHN MM PROTEUS 7.1

  1. GII THIU

  Proteus l phn mm ca hng Labcenter dung v s nguyn l, m phng v thit k mch in. Gi phn mm gm c phn mm chnh :

  ISIS dng v s nguyn l v m phng ARES dng thit k mch in.

  C th tm hiu thng tin v ti bn dng th chng trnh ti website ca nh sn xut : http://www.labcenter.co.uk/

  Sau khi ti v qu trnh ci t chng trnh bnh thng . Sau khi ci t thnh cng bn s thy chng trnh trong Start menu.

  2.0.HNG DN S DNG 2.1. V S NGUYN L VI ISIS

  2.1.1. GII THIU GIAO DIN S DNG

  v s nguyn l, vo Start Menu khi ng chng trnh ISIS nh hnh 1.1. Chng trnh c khi nng v c giao din nh hnh 2.1.1.1

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 6

  Hnh 2.1.1.1

  Pha trn v pha phi ca chng trnh l cc cng c ta c th thit k s nguyn l. Phn gia c mu xm l ni chng ta v mch.

  Section mode: Chc nng nay chn linh kin

  Component mode: Dng ly linh kin trong th vin linh kin

  t lable cho wire Bus:

  Terminal: Cha Power, Ground,

  Graph: Dng v dng sng, datasheet, tr khng

  Generator Mode: Cha cc ngun in, ngun xung, ngun dng

  Voltage Probe Mode: Dng o in th ti 1 im trn mch, y l 1 dng c ch c 1 chn v khng c tht trong thc t

  Curent Probe mode: Dng o chiu v ln ca dng in ti 1 im trn wire

  Virtual Instrument Mode: Cha cc dng c o dng v p, cc dng c ny c m phng nh trong thc t

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 7

  y l nhm cng c v cc k hiu, ch thch

  Mt s ty chn ca chng trnh. Set BOM Scrip

  Cng c ny dng xut danh sch cc loi- s lng linh kin s dng trong mch

  thay i, chn System/Set BOM Scrip

  Chng ta c add, edit, delete loi linh kin ma ta mun

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 8

  Vi cng c ny, sau khi thit k mch nguyn l xong ta c th xc nh c mt cch nhanh chng loi v s lng linh kin m ta dng trong mch tin cho vic mua linh kin lp mch V d ta c bng thng k nh sau:

  Bill Of Materials For OCL VISAI Design Title : OCL VISAI Author : DINH CHI THANH 04DT2 Revision : 1 Design Created : Sunday, August 05, 2007 Design Last Modified : Friday, August 24, 2007 Total Parts In Design : 50

  21 Resistors

  Quantity: References Value 2 R1, R2 0R22 2 R3, R5 1k 2 R6, R15 3.3k 1 R7 2.7k 3 R8, R10, R13 10k 3 R9, R22, R24 1.5k 1 R11 680 2 R12, R14 390k 1 R17 4 2 R18, R19 270

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 9

  1 R21 220 1 R23 500

  6 Capacitors

  Quantity: References Value 1 C1 0.33uF 1 C2 3.3uF 1 C3 100u 1 C4 1200uF 2 C5, C6 33u

  11 Transistors

  Quantity: References Value 1 Q1 2N3773 2 Q2, Q10 MJE340 1 Q3 2N6609 2 Q4, Q11 MJE350 1 Q5 BC327 4 Q6-Q9 2N2219

  7 Diodes

  Quantity: References Value 6 D1-D3, D5-D7 1N4148 1 D4 LED-RED

  5 Miscellaneous

  Quantity: References Value 4 RV1-RV4 100 1 RV5 50k

  Thursday, October 25, 2007 3:43:57 PM

  Set Environment

  Ty chn ny cho php ngi dng thay i : s ln Undo (Ctrl+Z), times auto save, number of file on file menu, vv

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 10

  Set Sheet Size Cho php ngui dng iu chnh kich thc sheet, c th chn A3, A2..

  Set sheet editor Thy di font, size text, ..

  Set keyboard mapping Cho php Designer to cc phm tt thc hin cc lnh .

  Trc ht chn Command Group,

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 11

  Sau chn lnh mun t phm tt. Trong mc Key for command ta g vo Key m ta mun. V d cho lnh Open Design l Ctrl+O

  Set Animation Option

  Cho php hin th chiu ca dng in, cc mc logic, frame per second khi Simulation

  Simulation option Thay di nhiu mi trung, sai s,.

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 12

  lu cc thit lp, chn Save Preferrence Ngoi ta cn c mc thay i giao din s dng nh mu sc ca bn v, graph, Nn mc nh

  2.1.2. CCH LY LINH KIN

  ly linh kin, nhn vo pha tri ca chng trnh v thc hin nh sau:

  bm vo biu tng Component Mode , sau bm vo ch P hoc nhn phm tt P trn Keyboad.

  Hoc cng c th Right Click trn Editting Window v chn Place

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 13

  Khung chng trnh Pick Devices hin ra nh hnh :

  1 l tm kim linh kin, ch cn g t kha vo, v d nh mun tm BJT 2N2222 th ti g 2N2222 nh hnh v ( khng phn bit ch hoa v ch thng).

  2 l cc nhm linh kin lin quan n t kha cn tm.

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 14

  3 l nhm con ca linh kin, v d nh transistor th c BJT, FET

  7 l tn nh sn xut

  Khoanh s 4 l k hiu (Schematic) trn s nguyn l

  Hnh 2.1.2.1 Khoanh s 5 l hnh dng trn s mch in (PCB), v d nh BJT c nhiu kiu ng

  gi nh TO18, TO220, vv

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 15

  Khoang s 6 l kt qu ca vic tm kim linh kin.

  Double Click vo linh kin cn ly, lp tc linh kin s c b sung vo bn lm vic l vng mu trng ph bn tri . Xem hnh di

  2.1.3. MT S THAO TC C BN Giao din chnh ca chng trnh gm 2 phn vng ch yu sau:

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 16

  Zooming C th dng Zoom in, Zoom out, Zoom Area trn menu Tools bar

  C th dng Mouse Scrool: t con tr chut ni cn phng to, thu nh

  v xoay Scrool mouse C th dng phm tt m ta thit lp cho chng trnh

  ly linh kin ra v v mch, chn linh kin vng mu trng ni trn.

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 17

  V d ta chn 741,Khi trn khung Overview xut hin Schematic cua linh kin

  Sau a chut qua vng Editting Window, khi hnh dng linh kin hin ra c mu .

  Ta ch vic chn v tr t linh kin ph hp v Click, kt qu nh sau.

  Mt c im rt hay ca phn mm ny l c th phng to thu nh vng lm vic bng cch dng Scroll ca chut. Nhn F8 Zoom 100%

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 18

  Move linh kin .

  Chn linh kin

  Right Click v chn Drag Objject

  Sau ta c th di chuyn linh kin sang mt v tr khc

  Ta cng c th Copy, Move, Rotate, Delete linh kin bng cch chn nhm cng c sau.

  Wire. chn cng c Selection Mode

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 19

  Sau a chut li chn linh kin, khi con tr chut c dng mt cy bt mu xanh

  Click vo chn linh kin ni dy vo chn , sau a chut n chn cn li m ta mun

  B thao tc ni dy, ta Right Click Delete wire bng cch Right Click 2 ln ln dy Hnh dng ng i ca dy di qua cc im m ta click chut

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 20

  Wire repet Khi cn ni dy gia cc chn ca hai linh kin gn nhau, ta c th dng

  phng php ni dy lp li Cch lm nh sau:

  Ni hai chn bt k lm mu Double click vo cc chn tip theo, dy s c t ng ni

  Move wire Tng t nh Block move

  To edit a wires topology after routing :

  Ta cng c th Rotate/Mirror linh kin trc khi t n trong Editting Window bng cch chn nhm cng c , s thay i c hin th trn Overview

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 21

  Editing Part Labels C th n hoc hin tn, gi tr ca linh kin bng cch .

  Right Click /Edit Properties

  Check/Uncheck Hidden

  Block editing move/copy c khi linh kin ta lm nh sau:

  Chn cng c Selection tools Ko chut v chn c khi linh kin

  Right Click v chn Move/Copy

 • Hng dn s dng Proteus 7.1

  Nhm 4- Lp 04DT2-Trng H Bch Khoa Nng 22

  Design Explorer y l cng c gip ta c ci nhn ton cnh thit k

 • Hng dn s dng Pro