I l-Malti bħala lingwa barranija Maltese as a foreign language

  • Published on
    14-Jan-2016

  • View
    299

  • Download
    10

DESCRIPTION

livell a1 tal-qafas komuni ewropew. I l-Malti bala lingwa barranija Maltese as a foreign language. http://malti.skola.edu.mt/. J ie n u l- f a m i l j a t ie g i 1. M e a n d m y f a m i l y 1. Gajnuniet Bilingwi gall-Galliema ( 3 ) Jien naf bil-Malti wkoll . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Il-Malti bala lingwa barranijaMaltese as a foreign languageGajnuniet Bilingwi gall-Galliema (3)Jien naf bil-Malti wkoll LIVELL A1 TAL-QAFAS KOMUNI EWROPEWhttp://malti.skola.edu.mt/http://malti.skola.edu.mt/missieruommzijazijukuinanannunannakuinottiegiIl-familjahttp://malti.skola.edu.mt/FMFMhttp://malti.skola.edu.mt/FMMagmula minn Inez BaldacchinoFMMFhttp://malti.skola.edu.mt/FMMagmula minn Inez BaldacchinoFFMMhttp://malti.skola.edu.mt/FMMagmula minn Inez BaldacchinoFtit grammatika...tiegi (mine)tiegek (yours)tiegu (his)tagha (hers)tagna (ours)tagkom (yours)taghom (theirs)il-familja tiegiin-nanna tiegekin-nannu tieguil-kuin tagnail-kuina taghaiz-zija tagkomiz-ziju taghomFMFMMFFhttp://malti.skola.edu.mt/Magmula minn Inez BaldacchinoFtit grammatika...http://malti.skola.edu.mt/Magmula minn Inez BaldacchinoMFFFFMMMhttp://malti.skola.edu.mt/FMFMMMMMFFhttp://malti.skola.edu.mt/FMNibnu ftit sentenziIn-nanna tiegi jisimha Nina.Iz-ziju tiegek jismu Tumas.Iz-zija tiegu jisimha Klara.In-nannu tagha jismu Nikol.Il-kuini tagna jisimhom Marlon u David.Il-kuin tagkom jismu or.Il-kuina taghom jisimha ua.MFFFMMPLhttp://malti.skola.edu.mt/http://malti.skola.edu.mt/Nibnu ftit sentenziMFMFMFMBonu! Jisimni Kim.Kunjomi Micallef.Noqgod San iljan.Ommi jisimha Julia.Missieri jismu Alfred.ija jismu Bernard.Oti jisimha Rodianne.In-nanna tiegi/nannti jisimha Marija.In-nannu tiegi/nannuwi jismu Edward.Saa!http://malti.skola.edu.mt/Agfas u isma.Magmula minn Inez BaldacchinoL-godwa t-tajba! Jisimni anni.Kunjomi Gatt.Noqgod Marsaxlokk.Ommi jisimha Rita u missieri jismu Nikol.ija jismu David u oti jisimha Ina.In-nanna tiegi/nannti jisimha Doris.In-nannu tiegi/nannuwi jismu ensu.Il-jum it-tajjeb. Narak!http://malti.skola.edu.mt/Agfas u isma.Magmula minn Inez BaldacchinoIl-waranofsinhar it-tajjeb! Jisimni ovanna.Kunjomi Barbara.Noqgod Buibba.Ommi jisimha Nina.Missieri jismu Bertu.Ibni jismu or.Binti jisimha Salvina.Ir-rael tiegi/ewi jismu Karmenu.Il-urnata t-tajba. aw.http://malti.skola.edu.mt/Agfas u isma.Magmula minn Inez BaldacchinoIl-waranofsinhar it-tajjeb! Jisimni Bertu.Kunjomi Attard.Noqgod San Pawl il-Baar.Ommi jisimha Sara.Missieri jismu Pawlu.Ibni jismu Lino.Binti jisimha orina.Il-mara tiegi/marti jisimha Lina.Il-jum it-tajjeb. Saa.http://malti.skola.edu.mt/Agfas u isma.Magmula minn Inez Baldacchino*http://malti.skola.edu.mt/Magmula minn Inez BaldacchinoXIMEMBRITAL-FAMILJAnannugrandfathermissierfathertifel boy/sonibensonubrotherzijuuncleneputinephewkuincousin (m)ir-rael ta /ew ...the husband of MASKILXIMEMBRITAL-FAMILJAin-nannu tiegi/nannuwimy grandfathermissierimy fatherit-tifel tiegi/ibnimy boy/my sonijamy brotheriz-ziju tiegi/zijuwiunclein-neputi tiegimy nephewil-kuin tiegi/kuinuwimy cousin (m)ir-rael tiegi /ew ...my husband MASKILhttp://malti.skola.edu.mt/XIMEMBRITAL-FAMILJAnannagrandmotherommmothertifla girl/daughterbintdaughterotsisterzijaauntyneputijaniecekuinacousin (f)il-mara ta /mart ...the wife of XIMEMBRITAL-FAMILJAin-nanna tiegi/nanntimy grandmotherommimy motherit-tifla tiegi/bintimy girl/my daughterotokmy sisteriz-zija tiegi/zitiauntyin-neputija tiegimy nieceil-kuina tiegi/kuintimy cousin (f)il-mara tiegi /marti ...my wife FEMMINILFEMMINILhttp://malti.skola.edu.mt/***

Recommended

View more >