I-Temel Kavramlar 1-Temel Kavramlar - ktu.edu.tr ? c) Topraklama iletkeni:Topraklanacak bir iletme

 • Published on
  25-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • 24.10.2012

  1

  ELEKTRK EBEKE ve TESSLER

  Hazrlayan: r.Gr.Alkan AKSOYToplam Ders ilenecek Hafta Says 15

  Kaynak Kitap Yazarlar: Mahmut Nacar, Prof.Dr.smail KAIKI

  ELEKTRK EBEKE ve TESSLER

  1- Temel Kavramlar2- Alak Gerilim ebeke Tipleri ve Korunma Yntemleri3- Tesisatta Kullanlan Elemanlar ve Tesisat

  Uygulamalar4- Ik Kaynaklar5-Zayf Akm Tesisleri6-letkenler ve Balantlar

  I-Temel Kavramlar 1-ELEKTRK TESSLER :

  A-Srekli Elektrik Tesisleri : Srekli kullanm iin yaplan hertrl alak gerilim tesisidir.rnek olarak i aydnlatma , kompanzasyonyon tesisleri ,alarm , yldrmlk ,anten, telefon, televisyon ,bahe aydnlatma tesisleri saylabilir.

  1-Temel Kavramlar B- Bamsz alak gerilimli ,enerji nakil hatt

  iermeyen tesis: rnein bir iftinin arazisidekiMOTOPOMP tesisi vb

 • 24.10.2012

  2

  1-Temel Kavramlar C- Geici Elektrik Tesisleri: Srekli tesisin almasna

  kadar yaplarn iinde ve dnda kurulan alak gerilim tesisleridir. rnek olarak Lunapark , Panayr, antiyeler vb.

  1-Temel Kavramlar 2- Elektrik Tesisi Ynetmelii uyguland Yerler

  Yeni kurulacak Tesislerde Tesisin tamamen deitirilmesinde Yangn ve lme sebebiyet verecek durumun

  saptanmasnda. Kurulu tesisin geniletilmesinde yeni kurulacak tesise .

  1-Temel Kavramlar 3- EBEKEKELERE AT KAVRAMLAR

  A- Kuvvetli Akm Tesisi: Enerjinin retildii, zelliinin deitirildii(mekanik,kimyasal,k) biriktirildii,veya iletildii tesislerdir. Tehlike vardr.nlem alnmaldr.

  1-Temel Kavramlar B-Zayf Akm Tesisleri: Normal durumlarda insanlar

  iin tehlikelidir. Bunlar Hava hatlar ve AG kablolardr. C-ebeke: Elektrik Kaynandan tketim aralarna

  kadar olan hava hatt ve kablolardr.

 • 24.10.2012

  3

  1-Temel Kavramlar D- Tketici Tesisi : Tketiciyi Beslemek iin yaplan

  elektrik tesisidir. E-letme Arac: Enerjiyi retmek ve datmak iin

  kullanlan hereydir. Jenerator , Trafo, Enerji nakil hatt,motor vb.

  F-Kofre: Binann giriinde ana sigortalarn bulunduu tketicilere datm yaplan , mhrlenebilen, madeni sigorta kutusudur.

  1-Temel Kavramlar 4- LETME ARALARINA AT KAVRAMLAR

  A-Elektrik letme Arac : Enerjinin retilmesi datlmas salayan aralar

  B-TKETC : Elektrik enerjisi baka enerjiye eviren aralar , Haberleme aralar vb

  C- AIRI AKIM KORUMA CHAZLARI: akmn deeri belli oran getiinde akm otomatik kesen cihazlar1- Eriyen Telli2-Otamatik sigortalar Sigortalar.

  1-Temel Kavramlar 5-LETKENLERE AT TANIMLAR

  A-FAZ LETKEN: Elektrik Enerjisini tketicilere aktaran iletkenlerdir. fazl Sistemlerde R-S-T olarak adlandrlr.Tek fazl iletkenlerde ise R olarak adlandrlr.

 • 24.10.2012

  4

  1-Temel Kavramlar 5-LETKENLERE AT TANIMLAR

  B-NTR LETKEN: ok fazl sistemlerde yldz noktasndan kan .Bu iletkene yldz noktas iletkenidedenir.O veya N ile gsterilir.Kesidi faz iletkenlerinden genellikle kktr.

  1-Temel Kavramlar 5-LETKENLERE AT TANIMLAR

  C-KORUMA LETKEN : letme aralarnn gvdesini; Ya topraklama sistemine Yada sfrlama iletkenine balayan ara iletkendir. D- SIFIR NOKTASI LETKEN: Dorudan topraklanm

  iletkendir. E-AKTF BLMLER: Gerilim altnda bulunan iletkenlerdir. F- GVDE veya PASF KISIM: Normalde her an

  dokunulabilen ancak izolasyon sonucu aktif ksm olabilen iletken ksmdr. rnein Motorun metal Gvdesi

  http://www.ia470.com/primer/electric.htm

  1-Temel Kavramlar 6- ELEKTRKSEL DEERLERE ve BUNLARLA LGL

  TEK TERMLER: A- ebeke etkin(nominal) Gerilimi: ebekeyi adlandran

  gerilimdir. rnein :220 V AC B- ebeke En yksek(maximum) Gerilimi : ebekede var

  olan en yksek gerilimdir. C- Yaltkanlk (delinme) Gerilimi: Yaltkann gerilime

  dayanabilme eiidir. rnein 11 kV/cm D-letme Gerilimi(Faz gerilimi): Orta noktas veya

  yldz noktas topraklanm ebekelerde bir faz iletkeninin bu noktaya kar gerilimidir.

  1-Temel Kavramlar 6- ELEKTRKSEL DEERLERE ve BUNLARLA LGL

  TEK TERMLER E- letme zolasyonu: letme srasnda gerilim altnda

  bulunan iletkenlerle bunlarn gerilim altnda bulunmayan iletkenler arasndaki ngrlen yaltkanlktr.

  F-Akm Devresi: Akm kayna ile tketim arac arasndaki kapal akm devresidir.

  G-Nominal Akm: Bir cihazn nominal gerilimde ebekeden ektii akmdr.

 • 24.10.2012

  5

  1-Temel Kavramlar 7- TOPRAKLAMAYA AT KAVRAMLAR a)Toprak: Yeryznn madde ve yer olarak ifadesidir.

  b) Referans topra:Topraklaycdan yeterince uzak bulunan ve topraklama tesisinin etki alan dnda kalan yeryz blmdr.c) Topraklama iletkeni:Topraklanacak bir iletme arac veya tesis blm bir topraklaycya balayan topran dnda veya yaltlm olarak topran iinde ekilmi bir iletkendir.d) Topraklama baras:Birden fazla topraklama iletkeninin baland bir toprak iletkenidir.

  Aadaki iletkenler topraklama baras saylmaz:

  i) fazl dzenlerde (3 l transformatr, 3 kablo bal, 3 mesnet izalatr vb. ) her bir aygtn topraklanacak blmlerini birletiren topraklama iletkenleri,ii) Hcre biimindeki tesislerde bir ok aygtn topraklanacak blmlerin

  https://www.veribaz.com/browsecats.html?222/elektrik-muhendisligi-elektronik-muhendisligi-95.html

  1-Temel Kavramlar 8- HATA ETLER A- zolasyon Hatas: Mekanik veya elektriksel zorlama

  sonucu eskime anma veya iletkenin d ortama almas eklinde izolasyonun bozulmasdr.

  B-Gvde Temas: letme arac(motor, buzdolab vs) aktif ksmlarn pasif ksmlara dokunmas sonucu meydana gelen hatalar

  C- Ksa devre: Aktif blmlerin faydal direncin bulunmad bir yol zerinden devreyi tamamlamasdr. Akan akma kaak akm denir

  1-Temel Kavramlar 9-ELEKTRN TEHLKELER: Elektrik enerjisi gz ile

  grlmediinden halan daha bir korku kayna olma nitelii tamaktadr. Elektrik eski yllarda bir ne yazkki infaz arac olarak ta kullanld.Gnmzde dikkatsizlik sonucu birok mhendis tekniker elektrik arpmasna kaplarak ya hayatlarn kaybetmekte veyahut kalc arzalarla yaamlarn srdrmektedirler.