I-Temel Kavramlar 1-Temel Kavramlar - ktu.edu.tr ?· c) Topraklama iletkeni:Topraklanacak bir işletme…

  • Published on
    25-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

24.10.20121ELEKTRK EBEKE ve TESSLERHazrlayan: r.Gr.Alkan AKSOYToplam Ders ilenecek Hafta Says 15Kaynak Kitap Yazarlar: Mahmut Nacar, Prof.Dr.smail KAIKI ELEKTRK EBEKE ve TESSLER1- Temel Kavramlar2- Alak Gerilim ebeke Tipleri ve Korunma Yntemleri3- Tesisatta Kullanlan Elemanlar ve Tesisat Uygulamalar4- Ik Kaynaklar5-Zayf Akm Tesisleri6-letkenler ve BalantlarI-Temel Kavramlar 1-ELEKTRK TESSLER :A-Srekli Elektrik Tesisleri : Srekli kullanm iin yaplan hertrl alak gerilim tesisidir.rnek olarak i aydnlatma , kompanzasyonyon tesisleri ,alarm , yldrmlk ,anten, telefon, televisyon ,bahe aydnlatma tesisleri saylabilir. 1-Temel Kavramlar B- Bamsz alak gerilimli ,enerji nakil hatt iermeyen tesis: rnein bir iftinin arazisidekiMOTOPOMP tesisi vb24.10.201221-Temel Kavramlar C- Geici Elektrik Tesisleri: Srekli tesisin almasna kadar yaplarn iinde ve dnda kurulan alak gerilim tesisleridir. rnek olarak Lunapark , Panayr, antiyeler vb.1-Temel Kavramlar 2- Elektrik Tesisi Ynetmelii uyguland Yerler Yeni kurulacak Tesislerde Tesisin tamamen deitirilmesinde Yangn ve lme sebebiyet verecek durumun saptanmasnda. Kurulu tesisin geniletilmesinde yeni kurulacak tesise .1-Temel Kavramlar 3- EBEKEKELERE AT KAVRAMLAR A- Kuvvetli Akm Tesisi: Enerjinin retildii, zelliinin deitirildii(mekanik,kimyasal,k) biriktirildii,veya iletildii tesislerdir. Tehlike vardr.nlem alnmaldr.1-Temel Kavramlar B-Zayf Akm Tesisleri: Normal durumlarda insanlar iin tehlikelidir. Bunlar Hava hatlar ve AG kablolardr. C-ebeke: Elektrik Kaynandan tketim aralarna kadar olan hava hatt ve kablolardr.24.10.201231-Temel Kavramlar D- Tketici Tesisi : Tketiciyi Beslemek iin yaplan elektrik tesisidir. E-letme Arac: Enerjiyi retmek ve datmak iin kullanlan hereydir. Jenerator , Trafo, Enerji nakil hatt,motor vb. F-Kofre: Binann giriinde ana sigortalarn bulunduu tketicilere datm yaplan , mhrlenebilen, madeni sigorta kutusudur.1-Temel Kavramlar 4- LETME ARALARINA AT KAVRAMLARA-Elektrik letme Arac : Enerjinin retilmesi datlmas salayan aralarB-TKETC : Elektrik enerjisi baka enerjiye eviren aralar , Haberleme aralar vbC- AIRI AKIM KORUMA CHAZLARI: akmn deeri belli oran getiinde akm otomatik kesen cihazlar1- Eriyen Telli2-Otamatik sigortalar Sigortalar.1-Temel Kavramlar 5-LETKENLERE AT TANIMLAR A-FAZ LETKEN: Elektrik Enerjisini tketicilere aktaran iletkenlerdir. fazl Sistemlerde R-S-T olarak adlandrlr.Tek fazl iletkenlerde ise R olarak adlandrlr.24.10.201241-Temel Kavramlar 5-LETKENLERE AT TANIMLAR B-NTR LETKEN: ok fazl sistemlerde yldz noktasndan kan .Bu iletkene yldz noktas iletkenidedenir.O veya N ile gsterilir.Kesidi faz iletkenlerinden genellikle kktr.1-Temel Kavramlar 5-LETKENLERE AT TANIMLAR C-KORUMA LETKEN : letme aralarnn gvdesini; Ya topraklama sistemine Yada sfrlama iletkenine balayan ara iletkendir. D- SIFIR NOKTASI LETKEN: Dorudan topraklanm iletkendir. E-AKTF BLMLER: Gerilim altnda bulunan iletkenlerdir. F- GVDE veya PASF KISIM: Normalde her an dokunulabilen ancak izolasyon sonucu aktif ksm olabilen iletken ksmdr. rnein Motorun metal Gvdesi http://www.ia470.com/primer/electric.htm1-Temel Kavramlar 6- ELEKTRKSEL DEERLERE ve BUNLARLA LGL TEK TERMLER: A- ebeke etkin(nominal) Gerilimi: ebekeyi adlandran gerilimdir. rnein :220 V AC B- ebeke En yksek(maximum) Gerilimi : ebekede var olan en yksek gerilimdir. C- Yaltkanlk (delinme) Gerilimi: Yaltkann gerilime dayanabilme eiidir. rnein 11 kV/cm D-letme Gerilimi(Faz gerilimi): Orta noktas veya yldz noktas topraklanm ebekelerde bir faz iletkeninin bu noktaya kar gerilimidir. 1-Temel Kavramlar 6- ELEKTRKSEL DEERLERE ve BUNLARLA LGL TEK TERMLER E- letme zolasyonu: letme srasnda gerilim altnda bulunan iletkenlerle bunlarn gerilim altnda bulunmayan iletkenler arasndaki ngrlen yaltkanlktr. F-Akm Devresi: Akm kayna ile tketim arac arasndaki kapal akm devresidir. G-Nominal Akm: Bir cihazn nominal gerilimde ebekeden ektii akmdr.24.10.201251-Temel Kavramlar 7- TOPRAKLAMAYA AT KAVRAMLAR a)Toprak: Yeryznn madde ve yer olarak ifadesidir.b) Referans topra:Topraklaycdan yeterince uzak bulunan ve topraklama tesisinin etki alan dnda kalan yeryz blmdr.c) Topraklama iletkeni:Topraklanacak bir iletme arac veya tesis blm bir topraklaycya balayan topran dnda veya yaltlm olarak topran iinde ekilmi bir iletkendir.d) Topraklama baras:Birden fazla topraklama iletkeninin baland bir toprak iletkenidir. Aadaki iletkenler topraklama baras saylmaz: i) fazl dzenlerde (3 l transformatr, 3 kablo bal, 3 mesnet izalatr vb. ) her bir aygtn topraklanacak blmlerini birletiren topraklama iletkenleri,ii) Hcre biimindeki tesislerde bir ok aygtn topraklanacak blmlerinhttps://www.veribaz.com/browsecats.html?222/elektrik-muhendisligi-elektronik-muhendisligi-95.html1-Temel Kavramlar 8- HATA ETLER A- zolasyon Hatas: Mekanik veya elektriksel zorlama sonucu eskime anma veya iletkenin d ortama almas eklinde izolasyonun bozulmasdr. B-Gvde Temas: letme arac(motor, buzdolab vs) aktif ksmlarn pasif ksmlara dokunmas sonucu meydana gelen hatalar C- Ksa devre: Aktif blmlerin faydal direncin bulunmad bir yol zerinden devreyi tamamlamasdr. Akan akma kaak akm denir1-Temel Kavramlar 9-ELEKTRN TEHLKELER: Elektrik enerjisi gz ile grlmediinden halan daha bir korku kayna olma nitelii tamaktadr. Elektrik eski yllarda bir ne yazkki infaz arac olarak ta kullanld.Gnmzde dikkatsizlik sonucu birok mhendis tekniker elektrik arpmasna kaplarak ya hayatlarn kaybetmekte veyahut kalc arzalarla yaamlarn srdrmektedirler.