IFS Aerospace & Defense

  • Published on
    13-Jun-2015

  • View
    301

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stabiln platforma pro letectv a obranu

Transcript

<ul><li> 1. IFS APPLICATIONSTM AEROSPACE &amp; DEFENSESTABILN PLATFORMA PRO LETECTV A OBRANUIFS si udruje vedouc postaven ve svtovm ebku dodavatel softwarovch een pro oblasti Enterprise AssetManagementu v segmentu letectv a obrany. Mezi klov zkaznky se ad armdn sloky USA, Velk Britnie, aletak vedouc spolenosti zbrojaskho prmyslu, BAE Systems, Lockheed Martin, Saab, General Dynamics a dal.Technologick een jsou pouita v sektoru nmonch, pozemnch a vzdunch sil. A&amp;DMILITARY FLEET DEFENCE HEAVY MILITARYMILITARY COMPLEX MANUFACTURING &amp; ASSET MAINTENANCECOMPONENT MRO ASSEMBLY MRO SOLUTION MANAGEMENT SOLUTIONSOLUTIONSOLUTIONPro vrobn podniky s prolem SOLUTIONPodpora MRO innosti pro vroby na zakzku, podporouPodpora zen armdnch jednotekzen aktivn drby, generlnchkomplexn zazen - zejmna projektovho zen zahrnujc fzi s optimalizac ivotnho cyklu. oprav pro transportn prostedky, zen procesu leteck motory, pomocn napjec nvrhu, vvoje, produkce, vetn Sledovan parametry: bezpenost, letadla, lod, ponorky a pozemn opravy, modernizace, kompletacejednotky (APU), podvozky vyadujc ivotnho cyklu produktu. vkonnost, nklady a dostupnost. vozidla.celk. Komern orientovan sluba. demont a mont dle protokolu. MILITARY RELIABILITY CENTRED MARITIME UNITA&amp;DERP SPARE PARTS MAINTENANCE TOOLKITMAINTENANCE CORPORATE in A&amp;DMANAGEMENT Specializovan program pro MANAGEMENT PERFORMANCEnmon, pozemn a vzdun sly,SOLUTION kter pi omezenm nannmSOLUTION MANAGEMENT Automatizovan zen drby proNstroj zen efektivity/vkonnostiInforman systm pro horizontln zen plnovn nhradnch rozpotu denuje drbu pro sti,nmon sly. Pouito na vechrmy, diviz a proces, vkonnostnprocesy, nap. CRM, Finance, HR, dl, optimln zajiujc poteby je maj v ppad poruchy zsadn platformch nmonch sil Velkzen pro strategick rozhodovnBusiness Inteligence, pizpsobens minimalizac rizik a nklad. dopad na provoz.Britnie. v sektoru obrany.specickm potebm A&amp;D sektoru.Potebm sektoru A&amp;D (letectv a obrana) se clen vnuje specializovan divize IFS Defense, kter disponuje rozshlmizkuenostmi v tto specick sfe. Klovou oblast je Asset Management a souvisejc innosti, pedevm dostupnostprostedk, zen zmn, spoluprce s externmi slokami a v neposledn ad zen vkonnosti. Tyto procesy, znmz podnikovho zen, jsou v segmentu A&amp;D vrazn komplexnj a robustnj. Poadavek na otevenost, snadnouintegraci a zmnu je podpoen otevenou IFS platformou. Modularita a exibilita systmu s rostoucmi poadavkyse pizpsob A&amp;D subjektm v prbhu expanze, ppadn zmny. Poadavky tto povahy jsou klov z dvodminimalizace rizik ve zbrojnch programech, kter maj dlouhodobou povahu s vysokou mrou nejistoty.NUFACTUOPERATO /MRO PROVIS E F OR C MA R ETBL FENE D LERDESDE /P FIN SA&amp;CLSRS G Vce infomac pro oblast A&amp;D na www.ifsworld.com/ifsdefence, kancel pro R: info.czech@ifsworld.com</li></ul>