II.2.a.09. Mang luoi cap thoat nuoc.pdf

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • TRNG I HC

  K THUT CNG NGH TP. HCM

  KHOA MI TRNG

  V CNG NGH SINH HC

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

  c lp T do Hnh phc

  CNG CHI TIT HC PHN

  (Mu chng trnh o to tn ch)

  1. Thng tin chung v mn hc

  - Tn mn hc: Mng li cp thot nc

  - M mn hc: 441036

  - S tn ch: 2

  - Thuc chng trnh o to ca kha, bc: H Mi trng

  C Mi trng

  - Loi mn hc:

  Bt buc: x

  La chn:

  - Cc mn hc tin quyt (nhng mn phi hc trc mn ny): Thy lc ng dng

  - Cc mn hc k tip (nhng mn hc ngay sau mn ny):

  - Gi tn ch i vi cc hot ng:

  Nghe ging l thuyt : 20 tit

  Lm bi tp trn lp : 10 tit

  Tho lun : tit

  Thc hnh, thc tp ( PTN, nh my, studio, in d, thc tp...): . tit

  Hot ng theo nhm : tit

  T hc : 30 gi

  - Khoa/ B mn ph trch mn hc: B mn Mi trng / Khoa Mi trng v Cng ngh sinh hc, 144/24 in Bin Ph, P.25, Q.Bnh Thnh, TP.HCM.

  2. Mc tiu ca mn hc

  - Kin thc: Cung cp cho sinh vin ngnh KTMT kin thc tnh ton thit k mng li cp thot nc th v khi nim v cp thot nc trong nh.

  - K nng: K nng tho lun v hc nhm.

  - Thi , chuyn cn: i hc y .

  3. Tm tt ni dung mn hc (khong 150 t)

  Mn hc ny s gip sinh vin tm hiu v khi nim h thng cp v thot nc nh th

  no, t s c trang b cc phng php tnh ton xy dng h thng cp thot

 • nc bao gm: mng li, cng trnh thu v thi, khi nim trm bm,Sau khi hc

  xong sinh vin c th thit k thi cng c mng li cp thot nc.

  4. Ti liu hc tp

  1. Cp thot nc Trn hiu Nhu - Nh xut bn khoa hc k thut H Ni - 1998

  2. Cng trnh thu nc trm bm cp thot nc- Nh xut bn xy dng - H Ni 1998.

  3. Gio trnh Cp thot nc Nh xut bn xy dng - H Ni 1993

  4. X l nc thi, PGS.PTS. Hong Hu, Nh xut bn xy dng, 11/1996.

  5. Cp thot nc, Hong Hu, Nh xut bn Xy dng , H Ni, 1994.

  6. Hng dn lm n mn hc cp thot nc, Hong Hu, Nh xut bn xy dng H Ni, 1991.

  7. Thot nc I, II, III, Hong Hu, i hc kin trc H Ni, 1994.

  8. Tp bo co cc kt qu nghin cu xc nh quy trnh cng ngh x l nc thi cc loi hnh cng nghip ti Tp.HCM, Lm Minh Trit v cc cng s, S KHCN v

  MT Tp. HCM, 1997 1998.

  9. Thit k cng trnh x l nc cp Trnh Xun Lai

  10. Tiu chun thot nc th TC 51 72, TCVN 51 84.

  11. X l nc thi, Trn Hiu Nhu, Lm Minh Trit, i hc Xy dng H Ni, 1978.

  12. Thot nc v x l nc thi cng nghip, Trn Hiu Nhu, Nh xut bn khoa hc k thut , H Ni, 1978.

  13. K thut mi trng, Trn vn M, Nh xut bn Xy Dng, H Ni,1993.

  14. Tnh ton thit k cc cng trnh x l nc thi, Trnh Xun Lai, Cng ty t vn cp thot nc s 2, Nh xut bn Xy Dng, H Ni,2000.

  5. Cc phng php ging dy v hc tp ca mn hc

  Kt hp cc bi tp, bn v, phn mm ng dng xen k vi cc vn l thuyt gip

  sinh vin hiu bi r hn.

  6. Chnh sch i vi mn hc v cc yu cu khc ca ging vin

  - n lp y

  - Chun b bi trc khi ln lp

  - Tch cc tham gia bi ging trn lp

  - Kim tra gia k

  - Thi cui k

  7. Thang im nh gi

  Ging vin nh gi theo thang im 10, Phng o to s quy i sang thang im ch

  v thang im 4 phc v cho vic xp loi trung bnh hc k, trung bnh tch ly v xt

  hc v.

  8. Phng php, hnh thc kim tra - nh gi kt qu hc tp mn hc

  8.1. i vi mn hc l thuyt hoc va l thuyt va thc hnh

 • 8.1.1. Kim tra nh gi qu trnh: C trng s chung l 30%, bao gm cc im

  nh gi b phn nh sau (vic la chn cc hnh thc nh gi b phn, trng s

  ca tng phn do ging vin xut, T trng b mn thng qua):

  - im kim tra thng xuyn trong qu trnh hc tp;

  - im nh gi nhn thc v thi tham gia tho lun;

  - im nh gi phn thc hnh;

  - im chuyn cn;

  - im tiu lun;

  - im thi gia k: 30%;

  - im nh gi khi lng t hc, t nghin cu ca sinh vin (hon thnh tt ni dung, nhim v m ging vin giao cho c nhn/ tun; bi tp nhm/ thng;

  bi tp c nhn/ hc k,).

  8.1.2. Kim tra - nh gi cui k: im thi kt thc hc phn c trng s 70%

  - Hnh thc thi (t lun/ trc nghim/ vn p, hoc bao gm cc hnh thc): t lun

  - Thi lng thi: 90 pht

  - Sinh vin c tham kho ti liu hay khng khi thi: c tham kho ti liu

  8.2. i vi mn hc thc hnh:

  - Tiu ch nh gi cc bi thc hnh:

  - S lng v trng s ca tng bi thc hnh:

  8.3. i vi mn hc n hoc bi tp ln:

  - Tiu ch nh gi, cch tnh im c th:

  9. Ni dung chi tit mn hc (ghi tn cc phn, chng, mc, tiu mcvo ct (1)) v

  phn b thi gian (ghi s tit hoc gi trong cc ct (2), (3, (4), (5), (6) v (7))

  PHN 1: H THNG CP NC

  Chng 1: NHNG KHI NIM C BN V H THNG CP NC

  1.1. Cc h thng cp nc v tiu chun dng nc

  1.2. Lu lng v p lc trong mng li cp nc.

  Chng 2: NGUN NC V CNG TRNH THU NC

  2.1. Phn loi v c im ca cc loi ngun nc

  2.2. Phn loi cng trnh thu nc

  2.3. Cng trnh thu nc ngm

  2.3.1. Phn loi cng trnh thu nc ngm

  2.3.2. Khi qut v ging khoan

  2.3.3. Ging khi

  2.3.4. ng hm thu nc

  2.3.5. Cng trnh thu nc mch l thin

 • 2.4. Cng trnh thu nc mt

  2.4.1. Khi nim v phn loi

  2.4.2. Cng trnh thu nc ven b

  2.4.3. Cng trnh thu nc xa b

  2.4.4. Cng trnh thu nc cc sng min ni

  2.4.5. Cng trnh thu nc bin

  2.5. Trm bm nc cp

  Chng 3: MNG LI CP NC

  3.1. S v nguyn tc vch tuyn mng li cp nc

  3.2. Tnh ton mng li cp nc

  3.3. Cu to mng li cp nc

  3.4. Trm bm b cha v i nc

  Chng 4: H THNG CP NC TRONG NH

  4.1. S h thng cp nc trong nh

  4.2. p lc h thng cp nc bn trong nh

  4.3. ng ng dn nc vo nh v ng h o nc

  4.4. Mng li cp nc bn trong nh

  4.5. Trm bm cp nc bn trong nh

  4.6. Kt nc v b cha nc ngm

  4.7. Cc h thng cp nc c bit bn trong nh

  4.8. Qun l k thut h thng cp nc bn trong nh

  PHN 2: H THNG THOT NC

  Chng 5: Khi nim v h thng thot nc

  5.1. Nhim v ca h thng thot nc

  5.2. Phn loi h thng thot nc

  5.1.1. Phn loi nc thi

  5.1.2. Cc cng trnh trong h thng thot nuc

  5.1.3. Cc loi mng li thot nc

  Chng 6: Nhng vn c bn trong h thng thot nc

  6.1. Ti iu thit k

  6.2. Vch tuyn mng li : nguyn tc vch tuyn, trnh t vch tuyn, cc loi s

  thot nc,

  6.3. Xc nh lu lng tnh ton

  Chng 7:Tnh ton thy lc mng li

  7.1. Cc cng thc tnh ton

  7.2. Tnh ton tn tht

  7.3. ng knh ti thiu v y ti a

  7.4. Cc phng php tnh ton nhanh thy lc mng li thot nc

  Chng 8: Cu to v xy dng mng li thot nc

  8.1. B tr tuyn ng thot nc v su chn cng ban u

 • 8.2. Thit k trc dc tuyn chnh

  8.3. Cc loi cng thot nc

  8.4. M ni ng, nn cng v gi ta

  8.5. Ging thm

  8.6. Cng t qua sng h, knh o v ng giao thng

  8.7. Ming x nc thi

  8.8. Phng php thi cng cng thot nc

  Chng 9: H thng thot nc ma ring v chung

  9.1. Thot nc ma

  9.2. Thot nc chung v na ring

  Chng 10: Trm bm nc thi

  10.1. Cu to trm bm

  10.2. Tnh ton v la chn my bm

  10.3. V d tnh ton trm bm

  Chng 11: Qun l v bo tr mng li thot nc

  Ni dung

  Hnh thc t chc dy hc mn hc

  Tng

  Ln lp Thc hnh,

  th nghim,

  thc tp,

  rn ngh,...

  T

  hc,

  t

  nghin

  cu

  L

  thuyt

  Bi

  tp

  Tho

  lun

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  Chng 1 1 1 2

  Chng 2 1 1 2

  Chng 3 2 1 3

  Chng 4 3 1 4

  Chng 5 1 - 1

  Chng 6 1 1 2

  Chng 7 2 1 3

  Chng 8 3 1 4

  Chng 9 1 1 2

  Chng 10 3 1 4

  Chng 11 2 1 3

  Tng 20 10 (30) 30 +

  (30)

  10. Ngy ph duyt

 • Ngi vit

  Lm Vnh Sn

  (K v ghi r h tn)

  T trng B mn

  (K v ghi r h tn) Trng khoa

  (K v ghi r h tn)